Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.142

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 8.pantu un 12.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.; 2001, 56.nr.; 2005, 4.nr.; 2008, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.punktu.

2. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - komisija) elektroniski sniegto informāciju par personas darbspēju zaudējumu un invaliditāti. Ja informāciju nav iespējams iesniegt elektroniski, izrakstu no komisijas akta par darbspēju zaudējumu (procentos) un invaliditātes izziņas kopiju komisija aģentūrā iesniedz papīra formā."

3. Svītrot 16.punkta tabulā šādas rindas:

"15-24

30

10-14

25"

4. Izteikt 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. komisija apdrošinātajai personai sakarā ar funkcionāliem traucējumiem noteikusi īpašas kopšanas nepieciešamību;".

5. Svītrot V nodaļu.

6. Aizstāt 21.5.apakšpunktā vārdus "invalīda apliecību vai izziņu par invaliditāti (jāuzrāda)" ar vārdiem "komisijas informāciju par personas invaliditāti".

7. Aizstāt 28.punktā vārdu "sešu" ar skaitli "12".

8. Izteikt 30.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"30. Lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:".

9. Aizstāt 30. un 31.punkta formulā burtu un skaitli "A6" ar burtu un skaitli "A12".

10. Izteikt 32.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, pieņem, ka mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir 40 procenti no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums);".

11. Aizstāt 32.2.apakšpunkta formulā skaitli "6" ar skaitli "12".

12. Aizstāt 33.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

13. Papildināt noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Apdrošinātajai personai, kurai apdrošināšanas gadījums iestājies līdz 2009.gada 31.decembrim, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

20.02.2010