Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saistošie noteikumi par Saldus rajona padomes sniegtajiem pakalpojumiem

1. Nodeva par iespieddarbu pavairošanas aparāta, faksa aparāta un datora izmantošanu.

Par iespieddarbu pavairošanas aparāta, faksa aparāta un datora izmantošanu no juridiskām un fiziskām personām tiek iekasēta sekojoša nodeva:

- kopēšanas darbi - Ls 0,10 par A-4 formāta loksni;

- kopēšanas darbi - Ls 0,12 par A-3 formāta loksni;

- datora izmantošana - Ls 1 par A-4 formāta loksni;

- faksa aparāta izmantošana - saskaņā ar Latvijas pasta noteiktajiem tarifiem.

Nodeva maksājama skaidrā naudā rajona padomes grāmatvedībā vai ar pārskaitījumu LUB Saldus filiāles kontā nr.000142670.

Nodevas iekasēšanu veic rajona padomes priekšsēdētāja noteikts darbinieks.

Iekasētā nodeva tiek izmantota kopēšanas aparāta un datora uzturēšanai.

 

2. Nodeva par informācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem.

Par informācijas centra sniegtiem tehniskiem pakalpojumiem, izmantojot datoru, tiek iekasēta sekojoša nodeva:

- statūtu paraugu izstrādāšana individuālajiem uzņēmumiem

un zemnieku saimniecībām (ar statūtu izdruku) - Ls 17;

- statūtu paraugu izstrādāšana SIA (ar statūtu izdruku) - Ls 20;

- nepieciešamās rakstveida informācijas izsniegšana (par vienu lapu) - Ls 0,25;

- juridisko dokumentu rakstveida informācijas izsniegšana (par vienu lapu) - Ls 0,35;

- skaniera izmantošana (par vienu lapu) - Ls 0,35;

- pakalpojumu sniegšana alkoholisko dzērienu tirdzniecības

licences noformēšanā - Ls 20.

Nodeva maksājama skaidrā naudā rajona padomes grāmatvedībā vai ar pārskaitījumu LUB Saldus filiāles kontā nr.000142579.

Nodevas iekasēšanu veic rajona padomes priekšsēdētāja noteikts darbinieks.

Iekasētā nodeva tiek izmantota informācijas centra nolikumā paredzēto pakalpojumu attīstībai.

 

3. Nodeva par mikroautobusa izmantošanu.

Par mikroautobusa izmantošanu, kas nav saistīta ar rajona padomes darbību, no juridiskām un fiziskām personām tiek iekasēta nodeva Ls 0,15 par nobraukto kilometru.

Nodeva maksājama skaidrā naudā rajona padomes grāmatvedībā vai ar pārskaitījumu LUB Saldus filiāles kontā nr.010130102.

Nodevas iekasēšanu veic rajona padomes priekšsēdētāja noteikts darbinieks.

Iekasētā nodeva tiek izmantota mikroautobusa ekspluatācijas izmaksu segšanai.

 

4. Nodeva par telpu izmantošanu.

Par rajona padomei piederošās zāles Saldū, Avotu ielā 12, izmantošanu tiek iekasēta sekojoša nodeva:

- juridiskām un fiziskām personām par zāles izmantošanu

bez komercdarbības iezīmēm - Ls 5 par stundu;

- ja pasākums ir ar komerciālas darbības iezīmēm - 20% no iekasē

(tirgotas biļetes vai iekasēta dalības maksa u.c.) jiem līdzekļiem,

bet ne mazāk kā Ls 5 par stundu.

Nodeva maksājama skaidrā naudā rajona padomes grāmatvedībā vai ar pārskaitījumu LUB Saldus filiāles kontā nr.010130102.

Nodevas iekasēšanu veic rajona padomes priekšsēdētāja noteikts darbinieks.

Iekasētā nodeva izlietojama telpu uzturēšanas izdevumiem.

Rajona padomes sekretāre S.Ozoliņa

06.10.1995