Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 39/4

Rīgā 1997. gada 13. martā

Par grozījumiem "Kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 1996. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 30/4 apstiprinātajos "Kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos":

1.1. Svītrot 1.3. punktu.

1.2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā: "Kredīti un ārpusbilances saistības ar nosacīto 0% riska (korekcijas) pakāpi, kas minēti `'Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu'' 2.7.1. un 2.11.4. punktā, novērtējami kā standarta kredīti."

1.3. Papildināt 18. punktu ar šādu teikumu: "Speciālus uzkrājumus kredītiem vai ārpusbilances saistībām, kas denominētas ārvalstu valūtā, var veidot arī attiecīgajā ārvalstu valūtā."

1.4. Aizstāt 19. punkta otrā teikuma vārdus ".. konta `'Pārējās operāciju izmaksas" atsevišķais konts "Kredītu zaudējumi".." ar vārdiem ".. konta "Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem" atsevišķais konts "Aktīvu norakstīšanas zaudējumi"".

1.5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā: "Ja kredīta, kuram izveidoti speciālie uzkrājumi, kvalitāte ir uzlabojusies vai aizņēmējs kredītu atmaksā, tad izveidotie speciālie uzkrājumi attiecīgi jāsamazina un samazinājums jāiekļauj peļņas un zaudējumu aprēķinā:

20.1. postenī "Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi" kā uzkrājumu samazinājums, ja speciālie uzkrājumi izveidoti iepriekšējos pārskata gados;

20.2. postenī "Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem" kā izdevumu samazinājums, ja speciālie uzkrājumi izveidoti pārskata gadā."

1.6. Aizstāt 21. punktā vārdus ".. kontā "Ārkārtas ienākumi"" ar vārdiem ".. un uzrādāma postenī "Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi" kā norakstīto aktīvu atgūšana.".

1.7. Iekļaut pēc 21. punkta jaunu 22. punktu, attiecīgi mainot nākamā punkta numerāciju, šādā redakcijā: "Kredītiestādei jāveido speciālie uzkrājumi arī 1.1. un 1.2. punktā neminētu aktīvu vērtības samazināšanās atspoguļošanai grāmatvedības uzskaitē."

1.8. Iekļaut jaunu 24. punktu, attiecīgi mainot pārējo punktu numerāciju, šādā redakcijā: "Papildus speciāliem uzkrājumiem nedrošiem parādiem kredītiestāde var veidot vispārējus uzkrājumus nedrošiem parādiem. Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem paredzēti to potenciālo zaudējumu segšanai no aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazināšanas, kuri nav identificēti (noteikti), individuāli novērtējot kredītus un ārpusbilances saistības, bet ir gaidāmi, ņemot vērā iepriekšējos pārskata gados radītos zaudējumus, kuri nebija atklāti, veidojot speciālos uzkrājumus nedrošiem parādiem."

1.9. Aizstāt 25. punktā vārdus "Atbilstoši 2. pielikumam .." ar vārdiem "Atbilstoši 1. pielikumam ..".

1.10. Atcelt 1. un 2. pielikumu.

1.11. Apstiprināt jaunu 1. pielikumu (UPDK 0620058).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1997. gada 1. aprīli.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

01.04.1997