Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 39/3

Rīgā 1997. gada 13. martā

Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos"

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 1996. gada 17. maija lēmumu Nr. 33/3 apstiprinātajos "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos":

1.1. Izteikt 2.3.2.2. punktu šādā redakcijā: "vispārējo risku rezerve, kas izveidota no kredītiestādes iepriekšējo gadu peļņas;".

1.2. Svītrot 2.3.2.4. punktā vārdu "pamatlīdzekļu".

1.3. Izteikt 2.3.3.3. punktu šādā redakcijā: "pārvērtēšanas rezerve, kas izveidojas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā, iekļaujama aprēķinā 70% apmērā no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma, kuru apliecinājuši vismaz divi neatkarīgi eksperti. Pārvērtēšanas rezerve, kas izveidojas ilgtermiņa ieguldījumu vērtspapīros pārvērtēšanas rezultātā, iekļaujama aprēķinā 55% apmērā no tās vērtības pieauguma. Pārvērtēšanas rezervi drīkst iekļaut aprēķinā tikai pēc saskaņošanas ar Latvijas Banku;".

1.4. Papildināt 2.7.5.8. punktu ar šādiem vārdiem: ".., kā arī aktīvus pārvaldīšanā, t.i., aktīvus, kuri iegūti kredītiestādes vārdā, bet klientu uzdevumā un par kuru riskiem atbild klients, kura atbildība ir skaidri noteikta līgumā."

1.5. Izteikt 2.11. punktu šādā redakcijā: "Ārpusbilances posteņu kredītekvivalenta novērtēšanai ārpusbilances posteņu atlikušo vērtību reizina ar nosacīto korekcijas pakāpi, kuras lielums atkarīgs no ārpusbilances posteņu veida."

1.6. Izteikt 5.4.2.4. punktu šādā redakcijā: "saistības par garantijām, galvojumiem u.tml. saistības, ja kredītiestādei ir pamats uzskatīt, ka darījuma partneris pieprasīs to izpildi un samaksātie līdzekļi nebūs atgūstami. Šīs ārpusbilances saistības atklātās ārvalstu valūtas pozīcijas aprēķinā jāiekļauj to atlikušajā vērtībā.''

1.7. Iekļaut 5.5. punkta pirmajā teikumā pēc vārdiem "Ja aktīviem .." vārdus ".. vai ārpusbilances saistībām".

1.8. Atcelt 1., 2. un 3. pielikumu (UPDK 06220021, 0620022, 0620023).

1.9. Apstiprināt jaunu 1., 2. un 3. pielikumu (UPDK 0620055, 0620056, 0620057).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1997. gada 1. aprīli.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

01.04.1997