Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 159.7 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām - piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas.";

papildināt trešās daļas sankciju pēc vārdiem "uzliek naudas sodu" ar vārdiem "fiziskajām personām un";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz piecsimt latiem."

2. Papildināt kodeksu ar 172.5 pantu šādā redakcijā:

"172.5 pants. Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

Par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

3. Papildināt kodeksu ar 201.66 pantu šādā redakcijā:

"201.66 pants. Izglītojamo drošības noteikumu pārkāpšana izglītības iestādēs

Par izglītojamo drošības noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu izglītības iestādes darbiniekam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem, bet izglītības iestādes vadītājam - no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes darbiniekam no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet izglītības iestādes vadītājam - no divsimt līdz piecsimt latiem."

4. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "172.4, 173.pantā" ar skaitļiem un vārdu "172.4, 172.5, 173.pantā".

5. 236.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "201.64 un 201.65 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "201.64, 201.65 un 201.66 pantā";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vecākie eksperti un vecākie inspektori - uzlikt naudas sodu līdz simt latiem."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.februārī

17.02.2010