Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.83

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma
6.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 127.nr.; 2005, 168.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 6.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu".

2. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. prasības laboratoriju darba kvalitātei ķīmisko vielu un maisījumu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un maisījumu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību;".

3. Aizstāt 2.punktā vārdus "ķīmisko produktu" ar vārdu "maisījumu".

4. Aizstāt 5.punktā vārdus "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ar vārdiem "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs)".

5. Papildināt noteikumus ar 7.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3.4. par pētījumu veikšanas metodēm un tajās izdarītajiem grozījumiem;".

6. Izteikt 17.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. ja pētījums tiek veikts vairākās vietās, nodrošina, lai attiecīgā pētījuma plānā un noslēguma pārskatā būtu norādīta katra atbildīgā speciālista loma, visas pētījuma veikšanai nepieciešamās testēšanas iekārtas un pētījumu veikšanas vietas;".

7. Aizstāt 17.11.apakšpunktā vārdus "drošību un atbilstību" ar vārdu "validēšanu".

8. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Lai nepieļautu pārbaudāmo vielu vai organismu un standartvielu vai references organismu (viela vai organisms, kuru lieto par bāzi salīdzināšanai ar attiecīgo pārbaudāmo vielu vai organismu) inficēšanu, saindēšanu vai sajaukšanos, iekārto atsevišķas telpas vai lauka platības to saņemšanai un uzglabāšanai, kā arī standartvielu vai references organismu sajaukšanai ar nesējvielu (transportvielu) (viela, ko izmanto pārbaudāmās vielas vai organisma vai arī standartvielas vai references organisma sajaukšanai, disperģēšanai vai izšķīdināšanai, lai to varētu ievadīt pārbaudāmajā sistēmā)."

9. Aizstāt 28. un 34.punktā vārdu "produkts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījums" (attiecīgā locījumā).

10. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Ja pārbaudāmo vielu vai organismu ievada pārbaudāmajā sistēmā, izmantojot nesējvielu (transportvielu), iepriekš nosaka pārbaudāmās vielas vai organisma homogenitāti, koncentrāciju un stabilitāti šajā nesējvielā (transportvielā). Pārbaudāmajām vielām un organismiem, ko lieto brīvā dabā, šos parametrus nosaka atsevišķos laboratorijas eksperimentos."

11. Papildināt 41.2.apakšpunktu aiz vārda "lietošanai" ar vārdu "apkopei".

12. Papildināt 41.3.apakšpunktu aiz vārda "sistēmas" ar vārdiem "validēšanai, apkopei".

13. Aizstāt 49.4.apakšpunktā vārdu "ekspluatāciju" ar vārdu "apkopi".

14. Izteikt 49.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.5. dokumentus par informācijas sistēmu validāciju;".

15. Aizstāt 50.punktā vārdu "produktu" ar vārdu "maisījumu".

16. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

''51. Pārbaudāmo vielu vai organismu, standartvielu vai references organismu un eksperimentos iegūto maisījumu paraugus glabā vienīgi tik ilgi, kamēr šo maisījumu kvalitāte pieļauj novērtēšanu.''

17. Svītrot 57.punktā vārdus "laboratorijas vadību vai".

18. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Kompetentās institūcijas, pētījuma pasūtītājs, kā arī jebkura cita persona, kura piekļūst ierobežotas pieejamības informācijai (arī komercnoslēpumiem), kas iegūta, veicot laboratoriju darba kvalitātes uzraudzību, nodrošina, ka tā netiek izpausta."

19. Aizstāt 73.2.apakšpunktā vārdus "ekspluatāciju, apkalpi, pārbaudēm, kalibrēšanu, apstiprināšanu un sertificēšanu" ar vārdiem "darbību, apkopi, verificēšanu, kalibrēšanu un validēšanu".

20. Aizstāt 76.2.apakšpunktā vārdu "papildināšanai" ar vārdiem "pārskatīšanai un aktualizācijai".

21. Aizstāt 77.8.apakšpunktā vārdu "pārbaudītas" ar vārdu "validētas".

22. Papildināt IV nodaļu ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs par katru kalendāra gadu līdz nākamā gada 31.martam iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par laboratoriju darba kvalitātes prasību īstenošanu valstī. Ziņojumā iekļauj inspicēto laboratoriju sarakstu, norādot datumu, kad pārbaude attiecīgajā laboratorijā tika veikta, un sniedz kopsavilkumu par pārbaudēs izdarītajiem secinājumiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

30.01.2010