Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.; 2009, 2., 13., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"5.pants. Bāriņtiesu darbības uzraudzība un metodiskā palīdzība

(1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.";

izslēgt trešo daļu.

2. 13.pantā:

papildināt trešo daļu ar vārdiem "vai, ja to pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lēmumu par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa atstādināšanu no amata var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

3. 14.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa atcelšanu no amata var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. Izslēgt 30.pantu.

5. Izteikt 36.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pārbauda ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota bērna aprūpi;".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

01.01.2010