Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1578

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.panta trešo daļu un 19.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 91.nr.; 2003, 114., 183.nr.; 2004, 52., 76., 124.nr.; 2005, 202.nr.; 2007, 145.nr.; 2008, 41., 198.nr.; 2009, 118.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. saņēmusi atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;";

1.2. izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;";

1.3. izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;";

1.4. svītrot 5.punkta ievaddaļā skaitļus "3.4." un "4.3.";

1.5. svītrot 5.4.apakšpunktu;

1.6. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 5.punktā minētās iestādes piecu dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām iesniedz aģentūras nodaļā pēc iestādes juridiskās adreses to personu sarakstu, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par pārskata mēnesi (pielikums). Minētajā sarakstā iekļauj tikai to personu, kura pārskata mēnesī:

6.1. izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātais, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā, vai izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī. Sarakstā norāda attiecīgās personas izbraukšanas datumu;

6.2. atgriezusies no attiecīgās ārvalsts kā dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātais, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā, vai atgriezusies no attiecīgās ārvalsts kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī. Sarakstā norāda attiecīgās personas atgriešanās datumu.";

1.7. svītrot 11.5.apakšpunktu;

1.8. izteikt 12.3.apakšpunku šādā redakcijā:

"12.3. no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem - par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu vai kuras kopj bērnu invalīdu, un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.4.apakšpunktā minēto informāciju;";

1.9. svītrot 12.4.apakšpunktu;

1.10. aizstāt 16.2, 16.3 un 16.4 punktā vārdus "pārskata mēnesī" ar vārdu "vienlaikus".

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

01.01.2010