Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1522

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 99.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta piekto un astoto daļu,
13.panta otrās daļas 1.punktu un 25.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 135.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 11.5.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)" ar vārdiem "valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts)";

1.2. aizstāt 15., 20., 30., 44., 46., 47. un 53.punktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zemkopības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt 55.1.apakšpunktā, 59. un 60.punktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "institūts" (attiecīgā locījumā);

1.4. aizstāt 70. un 73.punktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zemkopības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.5. izteikt 79.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"79. Nozvejas apjoma limitu, kas atbilstoši šo noteikumu 71. un 72.punktam iedalīts rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī (izņemot jūras piekrasti), var mainīt, arī pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku savstarpēju vienošanos par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam, pēc tam, kad šāda vienošanās iesniegta Zemkopības ministrijā un protokolā izdarīti attiecīgi grozījumi, ievērojot, ka:";

1.6. aizstāt 89. un 91.punkta otrajā teikumā, 96.1. un 96.3.apakšpunktā, 101.punktā, 102.punkta otrajā teikumā un 103.punktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zemkopības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

01.01.2010