Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1505

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 68.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72.nr.; 2009, 85., 169.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.punktā vārdus "valsts aģentūru "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)" ar vārdiem "Zemkopības ministriju";

1.2. aizstāt 33.8.apakšpunktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūrai" ar vārdiem "valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts)";

1.3. izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. ir šādi pienākumi:

35.2.1. reģistrēt no zvejnieka saņemtos zvejas žurnālus un līdz katra nākamā mēneša divdesmitajam datumam iesniegt tos institūtā;

35.2.2. ja zvejas atļauja (licence) tiek apturēta vai anulēta, informēt par to attiecīgo pašvaldību;

35.2.3. iesniegt Zemkopības ministrijā un Vides ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem papildpasākumiem zvejas regulēšanai ūdenstilpēs;

35.2.4. katru ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniegt institūtā reģistrācijas datus par zvejniekiem, kas zvejo pašpatēriņam.";

1.4. aizstāt 36.2.apakšpunkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zemkopības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.5. aizstāt 37.1.apakšpunktā vārdus "īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pilnvarotas" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes".

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

01.01.2010