Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1473

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 153.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. Nacionālais kino centrs, Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (9.pielikums);";

1.2. izteikt 4.11. un 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11. Kultūras ministrija (9., 11., 12., 13., 14. un 15.pielikums);

4.12. Nacionālais kino centrs, Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (12.pielikums);";

1.3. svītrot 4.14.apakšpunktu;

1.4. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Respondentu iesniegto ziņu pārbaudi un apstiprināšanu elektroniskajā datubāzē veic šādas iestādes (turpmāk - pārraugošās iestādes):

5.1. Kultūras ministrija - par šo noteikumu 1., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14. un 15.pielikumā minētajām ziņām;

5.2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - par šo noteikumu 2.pielikumā minētajām ziņām;

5.3. Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra - par šo noteikumu 4. un 10.pielikumā minētajām ziņām;

5.4. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - par šo noteikumu 7.pielikumā minētajām ziņām;

5.5. Nacionālais kino centrs - par šo noteikumu 16.pielikumā minētajām ziņām.";

1.5. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu 4.8., 4.10., 4.11., 4.13., 4.15.apakšpunkts, 5.1.apakšpunkts attiecībā uz šo noteikumu 8., 11., 13., 14. un 15.pielikumā minētajām ziņām un 5.3.apakšpunkts attiecībā uz šo noteikumu 10.pielikumā minētajām ziņām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī."

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis

01.01.2010