Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.351

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI""

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi nodibinājuma "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI"" iesniegumu un pārējos šā panta otrajā un trešajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ir saņēmusi Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 2.decembra atzinumu Nr.23-2009/298 ar ieteikumu piešķirt nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu. Atzinumā ir konstatēts, ka nodibinājuma "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI"" iesniegtie dokumenti atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un nodibinājuma "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI"" darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 2.decembra atzinumu Nr.23-2009/298, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI"" (reģistrēts Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009.gada 15.jūlijā, reģ. Nr.40008143206, juridiskā adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 78D).

Nodibinājuma "Latvijas Hokeja Veterānu Atbalsta fonds "VECMEISTARI"" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;

- sporta atbalstīšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

10.12.2009