Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1470

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Garantijas sniedz par eksporta darījumiem, kuros atliktais maksājums par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem veicams ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc eksporta produkta piegādes."

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Garantētājs atsevišķi administrē šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās garantijas, kā arī veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti minētajām garantijām."

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Garantija sedz līdz 90 % no atliktā maksājuma parāda, bet vienam darījumam ne vairāk kā EUR 1 000 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā."

4. Izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Garantētājs sedz zaudējumus, ja tie rodas, iestājoties riskam:".

5. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Zaudējumi netiek atlīdzināti, ja garantijas ņēmējs nav izpildījis garantijas līguma nosacījumus."

6. Izteikt 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. Garantijas darījumiem ar šo noteikumu 4.punktā minētajām valstīm sniedz garantijas ņēmējam, kura eksportam paredzēto produktu izcelsmes sertifikātā ir norādīta valsts "Latvija".

17. Garantijas darījumiem ar šo noteikumu 5.punktā minētajām valstīm sniedz garantijas ņēmējam:

17.1. kura eksporta apjoms pēdējā gada laikā ir vismaz EUR 500 tūkst., bet nepārsniedz EUR 2 milj.;

17.2. kura darbinieku skaits nepārsniedz 250 vai apgrozījums nepārsniedz EUR 50 milj.;

17.3. kurš eksportē vismaz divus gadus un kura eksporta apgrozījums ir vismaz 20 % no kopējā apgrozījuma. Šajā apakšpunktā minētās prasības netiek piemērotas, ja saņēmējvalsts ir iekļauta kompetentās iestādes veidotajā trešo valstu sarakstā, ar kurām ir saskaņotas tirdzniecības prasības produktu eksportam;

17.4. kura eksportam paredzēto produktu izcelsmes sertifikātā ir norādīta valsts "Latvija".

18. Garantiju nevar saņemt garantijas ņēmējs:

18.1. kuram ir ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas lēmumu īstenots tiesiskās aizsardzības process, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā;

18.2. kuram ir ārvalstu debitora saistītais uzņēmums;

18.3. kuram ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēti nodokļu parādi;

18.4. kura ārvalstu debitors ir privātpersona."

7. Aizstāt 25.punkta otrajā teikumā vārdus "Apdrošināšanas summa" ar vārdiem "Zaudējumu atlīdzība".

8. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja garantētājs pēc zaudējumu atlīdzības izmaksas uzzina par apstākļiem, kas garantētāju atbrīvo no atbildības saskaņā ar noslēgto garantijas līgumu, saņemtā atlīdzība 30 dienu laikā tiek atmaksāta garantētājam, kā arī tiek atlīdzināti visi izdevumi, kas saistīti ar zaudējumu atlīdzības izmaksu."

9. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

10. Papildināt VI nodaļu ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Noteikumu grozījumi, kas paredz, ka garantijas darījumiem ar šo noteikumu 4.punktā minētajām valstīm sniedz garantijas ņēmējam, kura eksportam paredzēto produktu izcelsmes sertifikātā ir norādīta valsts "Latvija", tiek piemēroti garantijām, kas piešķirtas pēc minēto noteikumu grozījumu spēkā stāšanās."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

22.12.2009