Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Meliorācijas likumā

Izdarīt Meliorācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 203.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts meliorācijas sistēma - valstij piederošās polderu sūkņu stacijas un inženierbūves;";

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) valsts nozīmes meliorācijas sistēma - meliorācijas sistēma ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un parametriem, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts;".

2. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgā poldera platībā esošās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

(2) Kārtību, kādā veic aprēķinus un maksājumus par valstij piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatāciju, uzturēšanu un būvniecību, nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktā kārtība neattiecas uz Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju un uzturēšanu."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi šā likuma 24.panta pirmajā daļā attiecībā uz polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

6. Šā likuma 24.panta pirmajā daļā minēto objektu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus 2010.gadā zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji finansē 50 procentu apmērā."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 21.decembrī

01.01.2010