Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1408

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180.nr.; 2005, 44., 100., 159.nr.; 2006, 34., 89.nr.; 2007, 201.nr.; 2008, 183.nr.; 2009, 26., 63.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 25.punktā vārdus "Sanitārās robežinspekcijas (turpmāk - Sanitārā robežinspekcija)".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Sanitārā robežinspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38) Komisijas 2009.gada 9.septembra Direktīvas 2009/118/EK, ar ko groza II līdz V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā."

4. Izteikt 1.pielikuma A daļas I nodaļas 1.7.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1.7. koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:".

5. Aizstāt 1.pielikuma A daļas I nodaļas 1.7.2.apakšpunkta tabulā vārdu un skaitļus "ex 4401 30 90" ar vārdu un skaitļiem "ex 4401 30 80".

6. Izteikt 1.pielikuma A daļas II nodaļas 1.10.apakšpunkta ievaddaļu un 1.10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:

1.10.1. pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni) vai no kastaņām Castanea Mill. (izņemot nomizotu koksni);".

7. Svītrot 1.pielikuma A daļas II nodaļas 1.10.2.apakšpunktu.

8. Izteikt 1.pielikuma B daļas I nodaļas 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:".

9. Svītrot 1.pielikuma B daļas I nodaļas 6.1.5.apakšpunktā vārdu "Savienības".

10. Aizstāt 1.pielikuma B daļas I nodaļas 6.2.apakšpunkta tabulā skaitļus un vārdu:

"4401 30 10 - - zāģskaidas"

ar vārdiem un skaitļiem:

"ex 4401 30 40 - zāģskaidas, neaglomerētu brikešu, granulu vai līdzīgā veidā"

11. Aizstāt 1.pielikuma B daļas I nodaļas 6.2.apakšpunkta tabulā vārdus un skaitļus:

"ex 4401 30 90 Zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:
- citādi"

ar vārdiem un skaitļiem:

"ex 4401 30 80 Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgā veidā"

12. Izteikt 1.pielikuma B daļas II nodaļas 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:"

13. Svītrot 4.pielikuma B daļas "b" sadaļas 2.punkta trešajā ailē vārdus "Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne)".

14. Svītrot 4.pielikuma B daļas "c" sadaļas 01.punkta trešajā ailē vārdus "Grieķija (Krēta, Lesbas sala)".

15. Svītrot 5.pielikuma B daļas 1. un 2.punkta otrajā ailē vārdus "Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne)".

16. Svītrot 6.pielikuma A daļas I nodaļas 16.5.apakšpunkta otrajā ailē vārdus un skaitļus "šo noteikumu 3.pielikuma B daļas 2. un 3.punktā un".

17. Svītrot 6.pielikuma A daļas I nodaļas 36.2.apakšpunkta otrajā ailē vārdu "lapu".

18. Svītrot 6.pielikuma A daļas I nodaļas 46.punkta otrajā ailē skaitli "45.".

19. Aizstāt 6.pielikuma B daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punkta otrajā ailē skaitļus un vārdus "1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunktā".

20. Svītrot 6.pielikuma B daļas 6.3.apakšpunkta trešajā ailē vārdus "Grieķija (Krēta, Lesbas sala)".

21. Svītrot 6.pielikuma B daļas 14.9.apakšpunkta trešajā ailē vārdus "Dānija, Grieķija (Krēta, Lesbas sala)".

22. Svītrot 6.pielikuma B daļas 21.punkta ievaddaļas trešajā ailē vārdus "Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne)".

23. Svītrot 6.pielikuma B daļas 21.3.apakšpunkta trešajā ailē vārdus "Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

18.12.2009