Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr.; 2008, 12., 16.nr.; 2009, 2., 3., 9., 10., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "mēneša amatalga" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 10.1 punktu, vārdus "dienesta atalgojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "darba samaksa" (attiecīgā locījumā).

3. Izslēgt 3.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "34., 35. un 36.pants, 37.panta pirmā, ceturtā, septītā, astotā, devītā, desmitā un divpadsmitā daļa, 39., 42. un 43.pants".

4. Papildināt 6.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) regulāri papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas dienesta (amata) pienākumu pildīšanai."

5. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Amata apraksts, atbilstības novērtēšana un komandējumi".

6. Izslēgt 17.pantu.

7. Papildināt 24.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteikto papildatvaļinājumu piešķir, izmaksājot amatpersonas vidējo izpeļņu un uzturdevas kompensāciju."

8. Izslēgt 29.panta trešo un ceturto daļu.

9. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Amatpersonas atlīdzība

Amatpersona saņem atlīdzību, kuru nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam."

10. Izslēgt 33.panta pirmo, otro, ceturto, piekto, astoto un vienpadsmito daļu.

11. Izslēgt 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43.pantu un 44.panta trešās daļas otro teikumu.

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 15.decembrī

01.01.2010