Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1383

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 46.§)
Par Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas nacionālās aizsardzības ministra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta saprašanās memorandu par NATO Alianses Sauszemes novērošanas programmu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas nacionālās aizsardzības ministra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta saprašanās memoranda par NATO Alianses Sauszemes novērošanas programmu (turpmāk – memorands) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts (memorands nav publiskojams).

2. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. Memorands stājas spēkā tā 26.panta noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis
12.12.2009