Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Daugavpilī 2009.gada 26.novembrī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra sēdē (prot. Nr.34, 21.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Ražošanas uzņēmumiem par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots ražošanā, uzņēmumā strādājošo darbinieku skaits taksācijas gadā ir virs 800 cilvēkiem, uzņēmuma eksporta apgrozījums taksācijas gadā nav zemāks par Ls 5000000 (pieci miljoni latu) - 25% no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa gada summas."

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pēdējais iesniegšanas termiņš - tekošā gada 1.augusts, bet 2.9.apakšpunktā minētajām personām - tekošā gada 15.decembris."

3. Papildināt saistošo noteikumu 6.punktu pēc vārdiem "Nekustamā īpašuma nodokļa" ar vārdiem "un nedzīvojamo telpu nomas maksas".

4. Papildināt pielikumu ar rindkopu šādā redakcijā:

"2.9. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība;

2) LR Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts vai apliecināts pārskats par vidējo strādājošo skaitu tekošajā gadā;

3) Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins (ar atšifrējumu, no kā veidojas neto apgrozījums)."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

09.12.2009