Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1368

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem"

Izdoti saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešo daļu,
9.panta otro un ceturto daļu, 13.pantu un likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65.nr.; 2005, 119., 207.nr.; 2007, 117.nr.; 2009, 172.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:  

"4. Apstrādes uzņēmuma operators (turpmāk - operators) saņem B kategorijas atļauju atbilstoši šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai."

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Vietās, kas paredzētas nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, operators nodrošina:

9.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem;

9.2. notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī."

3. Papildināt 10.1.apakšpunktu aiz vārdiem "savākšanas iekārtām" ar vārdiem "novades kanāliem".

4. Izteikt 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;".

5. Izteikt 10.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. darbību veikšanu pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti."

6. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:  

"13. Demontāžā radušos bīstamo atkritumu uzskaitei iekārto žurnālu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību."

7. Svītrot 18.punkta ceturto teikumu.

8. Papildināt III nodaļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem trim gadiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem. Plānā paredz pasākumus, kas nodrošina:

18.1 1. atkārtotai izmantošanai piemērotu detaļu (sastāvdaļu) izmantošanu;

18.1 2. atkārtotai izmantošanai nepiemērotu detaļu (sastāvdaļu) reģenerāciju, dodot priekšroku pārstrādei, ja tas ir pamatoti no vides aizsardzības viedokļa un atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu drošību un vides aizsardzību, it īpaši emisijām gaisā un trokšņa kontroli."

9. Izteikt 24.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14. nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapu (4.pielikums), ja nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic sasmalcināšanas darbības, arī izmantojot smalcinātāju (iekārta nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanai vai sadalīšanai, kā arī otrreizējai izmantošanai paredzētu gatavu metāllūžņu iegūšanai)."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

03.12.2009