Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.09.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.806

Rīgā 2009.gada 25.novembrī (prot. Nr.84 9.§)
Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 21.punktu nodot pašvaldību īpašumā valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.novembra
rīkojumam Nr.806
Pašvaldībām nododamās valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas

(Pielikums grozīts ar MK 30.09.2015. rīkojumu Nr. 586)

Nr.p.k.

Dzīvojamās mājas adrese zemesgrāmatā

Kadastra numurs

Mājā esošie neprivatizētie objekti

Pašvaldība, kas pārņem neprivatizēto daļu

dzīvokļa numurs
(kopīpašuma domājamā daļa)

neapdzīvojamās telpas numurs (kopīpašuma domājamā daļa)

1.Babītes novads
Babītes pagasts
"Cenas"
804801500421 (6970/6970)Babītes novada pašvaldība
2.Baldones novads
Baldones lauku teritorija
"Mežvidi"
802500602053 (4836/41856)Baldones novada pašvaldība
3.Baldones novads
Baldones lauku teritorija
"Straumes"
8025006020810 (7030/192140);
16 (7180/192140);
32 (3520/192140);
33 (5460/192140)
Baldones novada pašvaldība
4.Burtnieku novads
Ēveles pagasts
"Vectomēni"
945400100831 (7380/7380)Burtnieku novada pašvaldība
5.Garkalnes novads
Bukulti
"Bukulti 2"
806000209001 (2510/10020);
2 (2530/10020)
Garkalnes novada pašvaldība
6.Garkalnes novads
"Dzīvojamā māja 15 km"
806000208101 (5360/31340);
5 (4850/31340);
6 (5270/31340)
Garkalnes novada pašvaldība
7.Garkalnes novads
Baltezers
"Dzīvojamā māja 20.km"
806000302863 (2900/12110)Garkalnes novada pašvaldība
8.Garkalnes novads
"Dzīvojamā māja 29.km"
806050500023 (6120/72880);
4 (6600/72880);
5 (5580/72880);
11 (4150/72880)
Garkalnes novada pašvaldība
9.Ikšķiles novads
Ikšķiles lauku teritorija
Ceplīši
Priežu iela 5
749400301293A (1290/24620)Ikšķiles novada pašvaldība
10.Ikšķiles novads
Ikšķiles lauku teritorija
Ceplīši
Priežu iela 3
749400301215 (3050/18270)Ikšķiles novada pašvaldība
11.Ķekavas novads
Daugmales pagasts
"Jaunegles"
805650203671 (6350/6350)Ķekavas novada pašvaldība
12.Madonas novads
Mārcienas pagasts
Randoti
"Irbītes"
707450402291 (4390/4390)Madonas novada pašvaldība
13.Madonas novads
Sarkaņu pagasts
"Upeslejas"
709000702121 (6400/6400)Madonas novada pašvaldība
14.Mālpils novads
Mālpils
"Pirts māja"
807400306972 (3480/17840)Mālpils novada pašvaldība
15.Mālpils novads
Mālpils
Dārza iela 4
8074003069411 (4180/92590);
22 (4430/92590)
Mālpils novada pašvaldība
16.Naukšēnu novads
Naukšēnu pagasts
"Lapegles"
967200603943 (3450/59170);
6 (3170/59170)
Naukšēnu novada pašvaldība
17.Ogres novads
Taurupes pagasts
"Ziedoņi"
749200700444 (2675/20188)Ogres novada pašvaldība
18.Rēzeknes novads
Lūznavas pagasts
Veczosna
Mediķu iela 7
78680040176613 (1330/52030)Rēzeknes novada pašvaldība
19.Rēzeknes novads
Lūznavas pagasts
Lūznava
Jaunatnes iela 4
786850200041 (3670/157430); 2 (4010/157430);
3 (3950/157430); 5 (3740/157430);
6 (4000/157430); 7 (5440/157430); 11 (5330/157430);
12 (3740/157430); 13 (4000/157430); 14 (3910/157430);
16 (3750/157430); 19 (5330/157430); 20 (3740/157430);
21 (4000/157430); 22 (3910/157430); 23 (3580/157430);
24 (3750/157430); 27 (5330/157430); 30 (3910/157430);
31 (3590/157430); 32 (3750/157430); 33 (3990/157430);
34 (3950/157430); 35 (5380/157430); 36 (3740/157430);
37 (4000/157430); 38 (3910/157430); 39 (3590/157430)
Rēzeknes novada pašvaldība
20.Rēzeknes novads
Sakstagala pagasts
"Komultiņu s., 719 km"
788600101821 (5445/5445)Rēzeknes novada pašvaldība
21.Rēzeknes novads
Sakstagala pagasts
"Stirānu s.,
709.1 km"
788600304691 (3550/7780);
2 (4230/7780)
Rēzeknes novada pašvaldība
22.Riebiņu novads
Rušonas pagasts
Aglonas stacija
Dzelzceļa iela 10 (490.1 km)
767001202582 (2680/10080)Riebiņu novada pašvaldība
23.Saldus novads
Jaunauces pagasts
"Kraukļi"
845600401641 (4120/7050);
2 (2930/7050)
Saldus novada pašvaldība
24.(Svītrots ar MK 30.09.2015. rīkojumu Nr. 586)
25.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Jaunpriedaines"
947000303524 (4760/39270)Smiltenes novada pašvaldība
26.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Ķeņģi"
947000700052 (6240/14470);
3 (3710/14470)
Smiltenes novada pašvaldība
27.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Meža Jaundruvas"
947000200723 (2730/16740);
4 (6130/16740)
Smiltenes novada pašvaldība
28.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Meža Mežmalas"
947000700122 (11800/23150)Smiltenes novada pašvaldība
29.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Meža Vārniņas"
947000600163 (5770/45170);
5 (6720/45170);
7 (5330/45170)
Smiltenes novada pašvaldība
30.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Silva 12"
947000303053 (1730/31790);
10 (760/31790)
Smiltenes novada pašvaldība
31.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Silva 15"
9470003029811 (7930/129460);
12 (6900/129460)
Smiltenes novada pašvaldība
32.Smiltenes novads
Launkalnes pagasts
"Silva 20"
9470003030611 (4750/53130)Smiltenes novada pašvaldība
33.Smiltenes novads
Smiltene
Kanāla iela 13
941500114041 (5180/23040);
2 (3530/23040)
Smiltenes novada pašvaldība
34.Talsu novads
Valdgales pagasts
Ģibzde
"Dravas"
88920010071600 (4870/18450)Talsu novada pašvaldība
35.Tukuma novads
Sēmes pagasts
Brizule
"Uzkalni"
907800300451 (4690/25830);
4 (3350/25830);
5 (1600/25830);
6 (3490/25830)
Tukuma novada pašvaldība
36.Ventspils novads
Zlēku pagasts
Zlēkas
"Liepas"
989400500945 (8430/59180)Ventspils novada pašvaldība
Ekonomikas ministrs A.Kampars
30.09.2015