Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1349

Rīgā 2009.gada 24.novembrī (prot. Nr.84 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta septīto un astoto daļu, 13.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "astoto daļu" ar skaitli un vārdiem ''13.panta septīto daļu".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF), kā arī šo fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus;

1.2. kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai no šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajiem fondiem;

1.3. Padomes 2005.gada 20.septembra Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk - Regula Nr. 1698/2005) noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanas kārtību."

3. Izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

''3. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) administrēšanu atbilstoši Regulai Nr. 1698/2005 un Regulai Nr. 1290/2005 nodrošina:''.

4. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Regulas Nr. 1698/2005 20., 36. un 52.pantā noteikto atbalsta maksājumu pamatojumam nepieciešamos datus apkopo valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", kas šī uzdevuma izpildē ir padota Zemkopības ministrijai. Zemkopības ministrija izstrādā darba uzdevumu, kurā noteikts atbalsta maksājuma veids, aptaujājamo saimniecību skaits, atlases kritēriji un apkopojamās informācijas saturs. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" saskaņā ar minēto darba uzdevumu attiecīgos datus apkopo pārskatā un iesniedz to Zemkopības ministrijā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

28.11.2009