Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1314

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.1 panta otro un trešo daļu,
23.3 panta 3.punktu, 23.4 panta otro daļu, 23.5 panta trešo, sesto, septīto un astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kār­tība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 53.nr.; 2008, 188.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem (turpmāk - reģionālais plānošanas dokuments):

2.2.1. plānošanas reģionu un republikas pilsētu teritorijas plānojumiem;

2.2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa nozaru politikas plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz visas nozares plānošanu."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pirms likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.1 panta pirmajā daļā minētā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas un iesnieguma iesniegšanas birojā izstrādātājs konsultējas (ņemot vērā plānošanas dokumenta veidu, tā īstenošanas jomu un teritoriju, kuru varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana) ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi (turpmāk - pārvalde), kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību."

4. Aizstāt 33.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā" ar vārdiem "valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.novembri.

18.11.2009