Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1266

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 77.nr.; 2006, 113.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. koordinēt un organizēt ar e-pārvaldi saistīto jautājumu risināšanu šādos virzienos - informācijas sabiedrības attīstība, elektronisko pakalpojumu attīstība, valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas tehnoloģiju attīstība;".

2. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā".

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Padomes sastāvā ir:

6.1. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (padomes priekš­sēdētājs);

6.2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

6.3. Aizsardzības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.4. Ārlietu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.5. Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.6. Finanšu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.7. Iekšlietu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.8. Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.9. Kultūras ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.10. Labklājības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.11. Satiksmes ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.12. Veselības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.13. Valsts kancelejas pilnvarots pārstāvis;

6.14. Vides ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.15. Zemkopības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

6.16. Latvijas Pašvaldību savienības pilnvarots pārstāvis;

6.17. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pilnvarots pārstāvis;

6.18. Latvijas Atvērtā koda asociācijas pilnvarots pārstāvis;

6.19. Latvijas Interneta asociācijas pilnvarots pārstāvis;

6.20. Latvijas IT klastera pilnvarots pārstāvis;

6.21. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pilnvarots pārstāvis;

6.22. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pilnvarots pārstāvis;

6.23. Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas pilnvarots pārstāvis."

4. Aizstāt 7. un 8.punktā vārdus "īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās" ar vārdiem "padomes priekšsēdētājs".

5. Aizstāt 22.punktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.novembri.

07.11.2009