Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1254

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu,
7.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.; 2007, 121.nr.; 2009, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1 punktā vārdus un skaitļus "LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testēšanas metodes".

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" standarta prasībām, veicot to interpretāciju atbilstoši standartam LVS ISO 4259:2000 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs");

7.2. ar dokumentu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4.1, 6., 6.1 un 6.2 punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas daudzumu procentos."

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus drīkst realizēt tikai tad, ja tiem ir dokuments, kas apliecina šo produktu atbilstību kvalitātes prasībām.

7.2 Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina dokuments, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par benzīna un dīzeļdegvielas novērtēšanu."

4. Aizstāt 12.2 punktā vārdus un skaitļus "LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testēšanas metodes".

5. Izteikt 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. šo noteikumu 7.1. vai 7.2.punktā minētā kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un izsniegšanas datumu. Pavadzīmei pievieno kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju, kas apliecināta ar pavadzīmes izrakstītāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu."

6. Izteikt 33.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2. ja biodīzeļdegvielas vai bioetanola sajaukums ar fosilo degvielu pārsniedz 5 tilpumprocentus no kopējā galaprodukta daudzuma:

33.2.1. šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajam produktam - norāde "B30";

33.2.2. šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētajiem produktiem - norāde "AE100";

33.2.3. šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētajam produktam - norāde "E85";".

7. Aizstāt 1., 3., 4. un 5.pielikumā vārdus "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"".

8. Svītrot 2.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.novembri.

07.11.2009