Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Daugavpilī 2009.gada 29.oktobrī (prot. Nr.32, 1.§)

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem

Apstiprināti
Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra ārkārtas sēdē

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

 


1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami un izmantojami braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem.

2. Atvieglojumu saņēmēji un sabiedriskā transporta veids

2.1. Tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā vienā no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (tramvajā vai autobusā) ir Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem, uzrādot 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartīti mācību gadam.

2.2. Tiesības bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu tiek piešķirtas mācību gada laikā.

3. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

3.1. 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartītes saņemšanai, skolēnu vecāki iesniedz skolas direktoram iesniegumu, kurā norādīts izmantojamais pilsētas sabiedriskā transporta veids, bērna personas dati, un fotogrāfiju.

3.2. 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartīti (ar fotogrāfiju) mācību gadam izsniedz pārvadātājs (pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina pasažieru pārvadāšanu Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā (autobusā, tramvajā) - turpmāk Pārvadātājs), pamatojoties uz attiecīgās vispārizglītojošās skolas sagatavoto un pārvadātājam iesniegto skolēnu sarakstu.

3.3. Skolēnu saraksts var tikt precizēts mācību gada laikā.

3.4. 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartītes nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs izsniedz jaunu kartīti, pamatojoties uz vispārizglītojošās skolas direktora pieprasījumu.

3.5. Uz vecāku iesnieguma pamata mācību gada laikā var tikt mainīts izmantojamais transporta veids. Lai saņemtu 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartīti citam sabiedriskā transporta veidam, vecākiem jāatgriež iepriekš iesniegtā 1.klases skolēna bez maksas braukšanas kartīte. Pretējā gadījumā braukšanas atvieglojums netiks piešķirts.

3.6. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem vispārizglītojošās skolas direktors.

4. Noslēguma jautājums

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.11.2009