Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1235

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 8.punktu
un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 7.punktu

 


Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasī­bas atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 110., 154.nr.; 2002, 119.nr.; 2003, 21.nr.) šādus grozī­jumus:

1. Izteikt 3.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.6. dzīvnieku līķus un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulu Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav pare­dzēti cilvēku uzturam, izņemot minētās Regulas 4.panta 2.punkta "a" apakš­punktā un 5.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto, ja tos tiešā veidā iznīcina kā atkritumus;".

2. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Reģionālā vides pārvalde informē Vides pārraudzības valsts biroju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoro­loģijas centrs" (turpmāk - centrs) par visiem gadījumiem, kad pieļautas atkāpes no šo noteikumu prasībām."

3. Aizstāt 20., 68. un 69.punktā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attie­cīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redak­cijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sade­dzināšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 30.oktobri.

30.10.2009