Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.04.2021. - 31.08.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.11, 18.§)
Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
6.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmes par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu (turpmāk – nodeva) un nodevas maksāšanas kārtību.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādātos oficiālos dokumentus, kas ir noteikti saistošo noteikumu pielikumā.

3. Nodevu maksā pirms Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanas.

3.1 Nodevas maksātājs var lūgt izstrādāt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta oficiālo dokumentu trīs darba dienu laikā. Ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šo lūgumu uzskata par izpildāmu, tad, aprēķinot nodevu, piemēro koeficientu 5.

(Rīgas domes 15.05.2012. saistošo noteikumu Nr.177 redakcijā)

3.2 (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējo ieņēmumu kontā.

(Rīgas domes 25.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 163 redakcijā)

5. (Svītrots ar Rīgas domes 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.177)

6. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa saistošos noteikumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2009.gada 29.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.11
Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

(Pielikums Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā, kas grozīts ar Rīgas domes 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.140; Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

Nr.
p.k.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena,
EUR

1.

Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam

1 dokuments

36,06

2.

Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam 1995.–2005.gadam

1 dokuments

36,06

3.

(Svītrots ar Rīgas domes 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 140) 

4.

(Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 33) 
07.04.2021