Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1197

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 


Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.; 2005, 20., 184.nr.; 2006, 41.nr.; 2007, 61., 169.nr.; 2008, 72.nr.; 2009, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10. un 5.1.11.apakš­punktu šādā redakcijā:

"5.1.7. īsteno sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izstrādā veselības veicināšanas programmas un veic to īstenošanas metodisko vadību;

5.1.8. sniedz metodoloģisku atbalstu ārstniecības iestādēm sabiedrības veselības jautājumos;

5.1.9. organizē iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu sistemātiskus pētījumus un izvērtē šos paradumus;

5.1.10. izglīto sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

5.1.11. sagatavo informāciju un izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu;".

2. Papildināt noteikumus ar 5.2.12., 5.2.13., 5.2.14., 5.2.15. un 5.2.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.12. veic rezidentu sadali;

5.2.13. finansē rezidentūru;

5.2.14. plāno un organizē ārstniecības personu tālākizglītību;

5.2.15. veicina ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstību un kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu;

5.2.16. administrē ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;".

3. Svītrot 24.8., 24.9. un 24.14.apakšpunktu.

4. Izteikt 24.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.15. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs;".

5. Svītrot 24.18., 24.23., 24.25. un 24.27.apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 24.31. un 24.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.31. Veselības ekonomikas centrs;

24.32. Veselības norēķinu centrs."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 24.oktobri.

24.10.2009