Darbības ar dokumentu

Precizēts 23.10.2009., Latvijas Vēstnesis Nr.169 (4155)

Ordeņu kapitula paziņojums

Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un apbalvošanu ar goda zīmi

 
 

Daru zināmu, ka Ordeņu kapituls nolēma

par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni:

piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru:

Polijas Republikas valsts, sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam, Varšavas universitātes profesoram, Dr.phil.

Adamam Danielam Rotfeldam (Adam Daniel Rotfeld),

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam, tiesnesim, Rēzeknes Augstskolas docentam

Kārlim Valdemieram;

 

piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru:

teātra un kino režisoram, Valmieras Drāmas teātra režisoram

Varim Braslam,

tēlniekam

Ojāram Arvīdam Feldbergam,

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājam

Andrim Jaunsleinim,

Latvijas Dailes teātra aktrisei

Rēzijai Kalniņai,

ilggadējai Valmieras Drāmas teātra aktrisei

Rutai Knasai (Birgerei),

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra flautu grupas koncertmeistarei, flautistei

Ditai Krenbergai,

arhitektam, SIA projektēšanas birojs "ARHIS" valdes priekšsēdētājam

Andrim Kronbergam,

aktrisei

Antai Krūmiņai,

aktrisei

Veltai Lācei (Skurstenei),

komponistam

Jānim Lūsēnam,

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes dekānam un prāvestam

Aleksandram Madelānam,

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājam, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes docentam, Dr.med.

Dzintaram Mozgim,

teātra mākslas zinātniecei un kritiķei, Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes profesorei, Teātra pētījumu centra vadītājai, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Dr.philol., Dr.habil.art.

Silvijai Radzobei,

medaļu māksliniekam, gleznotājam un tēlniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim

Jānim Strupulim,

gleznotājam

Edgaram Vinteram,

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra direktoram un vadošajam pētniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim, Ventspils Augstskolas asociētajam profesoram, Dr.habil.phys.

Jurim Žagaram;

 

piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru:

ilggadējam latviešu sabiedriskajam un kultūras darbiniekam Kanādā

Jānim Briedim,

tēlniekam, muzeja "Daiļamatnieka sēta" izveidotājam un daiļamatniekam

Pēterim Graudulim,

Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītājai, Dr.hist.

Aijai Kalnciemai,

Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Cerība" dibinātājai un vadītājai

Rutai Kļaviņai,

ilggadējam sabiedriskajam un kultūras darbiniekam, skolotājam

Gunāram Kušķim,

kinooperatoram

Aivaram Lubānietim,

Latvijas kultūrvēstures pētniekam un popularizētājam, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālā biroja vecākajam speciālistam

Vitoldam Mašnovskim,

mūziķim

Zigfrīdam Muktupāvelam,

Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vecākajam referentam, Latvijas Valsts arhīva vadošajam pētniekam

Jānim Riekstiņam,

fotomāksliniecei

Intai Rukai,

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolas direktorei

Sarmītei Sviķei,

Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vecākajai referentei

Ivetai Šķiņķei,

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas direktorei

Allai Štolcerei,

Latvijas dokumentālā kino režisorei

Birutai Veldrei;

 

apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi:

Natālijas Draudziņas ģimnāzijas angļu valodas skolotāju

Ritu Medni,

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāju

Skaidrīti Pugaču;

 

apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba goda zīmi:

skolotāju, ilggadējo Līvānu Stikla muzeja vadītāju un gidi

Natāliju Stivrišku.

Valsts prezidents Valdis Zatlers

Rīgā 2009.gada 12.oktobrī