Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1158

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 136.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. darba praktizēšana pašvaldībās, saņemot stipendiju (vienu mērķa grupas dalībnieku iesaista pasākumā ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus gada laikā. Darba praktizēšanu organizē, paredzot, ka to īsteno astoņas stundas dienā, 40 stundas nedēļā);".

2. Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. ikmēneša stipendija 100 latu apmērā par viena mēneša darba dienām šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba praktizēšanas laikam attiecīgajā mēnesī;".

3. Izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) darba prakses vadītājam, tai skaitā atalgojumu minimālās darba algas apmērā, ja īsteno šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un darba prakses vadītājs pārrauga ne mazāk kā 30 bezdarbnieku (pilna laika noslodze). Ja darba prakses vadītājs pārrauga mazāk nekā 30 bezdarbnieku, atlīdzības izmaksu apmēru aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam;".

4. Izteikt 41.1. un 41.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas);

41.1.1 atlīdzības izmaksas (atalgojumu un darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vienam darba praktizēšanas vietu organizētājam katrā pašvaldībā, ko piešķir kā ikmēneša dotāciju 90 latu apmērā;".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.oktobri.

14.10.2009