Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.418

Rīgā 2009.gada 7.oktobrī

Par darba grupu, lai izvērtētu jaunas veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas sistēmas ieviešanu


 

1. Lai izvērtētu iespēju Latvijā ieviest sistēmu, kas nodrošinātu no­teik­tu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sociāli maz­aiz­sargāto sabiedrības grupu locekļiem un tiem iedzīvotājiem, par kuriem valsts budžetā tiek veiktas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas, bet kas paredzētu, ka par saņemtajiem veselības aprūpes pakal­pojumiem būtu jānorēķinās pilnā apmērā darbspējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem, par kuriem netiek veiktas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas, saglabājot iespēju saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un atse­višķas būtiskas valsts apmaksātas programmas visiem Latvijas iedzīvo­tājiem, izveidot starpnozaru darba grupu šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja

I.Bite - Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja vietniece 

Darba grupas locekļi

J.Andžāns - Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultants

P.Apinis - Ministru prezidenta ārštata padomnieks veselības jautājumos

I.Bērtulsone - Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes direktore

J.Bundulis - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Circene - Latvijas Republikas Saeimas deputāte

A.Draudiņš - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta direktors

I.Garā - Tieslietu ministrijas Valsts tiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas vadītāja

D.Robežniece - Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktore

J.Šints - Finanšu ministrijas vecākais eksperts budžeta jautājumos

I.Šmitiņa - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore

2.  Darba grupas vadītājam, ja nepieciešams, ir tiesības pieaicināt dalībai darba grupā citus ekspertus.

3. Darba grupai šā rīkojuma 1.punktā minētā izvērtējuma rezultātus iesniegt Ministru prezidenta birojā līdz 2009.gada 15.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

07.10.2009