Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu: 

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 2.nr.; 2009, 2., 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 15.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apraides atļaujas piešķirtās tiesības nav nododamas citai personai, izņemot šā panta 5.1 daļā minēto gadījumu.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga nodot koncesijā citai personai (raidorganizācijai) sabiedriskās raidorganizācijas atsevišķas programmas veidošanu un sākotnējo izplatīšanu. Šajā gadījumā apraides atļauju izsniedz uz koncesijas līguma darbības laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par šādas apraides atļaujas izsniegšanu nav maksājama valsts nodeva, un uz to nav attiecināmi šā panta trešās daļas nosacījumi par apraides atļaujas pārreģistrāciju.";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis noteikums neattiecas uz šā panta 5.1 daļā minēto gadījumu."

2. Izteikt 42.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Padomi izveido Saeima, ievēlējot tās sastāvā piecus locekļus."

3. Papildināt 57.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Latvijas Radio nodrošina Latvijas Radio kora darbību kā nacionālā pasūtījuma kultūras sastāvdaļu."

4. Pārejas noteikumos:

izslēgt 13.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Tie Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļi, kas ievēlēti pirms dienas, kad stājās spēkā grozījums par šā likuma 42.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, turpina darbību līdz savu pilnvaru beigām. Līdz jauna elektronisko mediju nozari reglamentējoša likuma spēkā stāšanās dienai Saeima ievēlē jaunu Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli tikai tad, ja Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu skaits ir mazāks par pieciem."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 8.oktobrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 9.oktobri.

09.10.2009