Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 1999.gada 8.jūnijā (prot. Nr. 30, 1.§)

Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sadzīves atkritumiem" 10.panta 1.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģionālajās vides pārvaldēs reģistrējamas fiziskās un juridiskās personas (turpmāk - personas), kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu.

2. Personas, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu, reģistrējas reģionālajā vides pārvaldē pēc tās pašvaldības atrašanās vietas, ar kuru ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu.

3. Lai reģistrētos, personas attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniedz reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums) un līguma kopiju, kas noslēgts ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana vai pārvadāšana. Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz reģionālajā vides pārvaldē mēneša laikā pēc attiecīgā līguma noslēgšanas.

4. Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, personas papildus sniedz šādas ziņas:

4.1. sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas apraksts:

4.1.1. izvietoto konteineru skaits;

4.1.2. izvietoto konteineru veidi;

4.1.3. konteineru iztukšošanas biežums;

4.1.4. konteineru izvietošanas vietas;

4.1.5. cits sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas veids (īss sistēmas apraksts);

4.2. ziņas par sadzīves atkritumu uzglabāšanu:

4.2.1. sadzīves atkritumu uzglabāšanas vietu skaits;

4.2.2. sadzīves atkritumu uzglabāšanas vietu adreses;

4.2.3. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums katrai atkritumu uzglabāšanas vietai;

4.3. ziņas par sadzīves atkritumu apstrādi:

4.3.1. sadzīves atkritumu apstrādes vietu skaits;

4.3.2. sadzīves atkritumu apstrādes vietu adreses;

4.3.3. apstrādājamo sadzīves atkritumu veidi (norāda katrai apstrādes vietai);

4.3.4. sadzīves atkritumu apstrādes veida apraksts (t.sk. atkritumu apstrādē izmantotās tehnoloģijas jauda; norāda katrai apstrādes vietai);

4.3.5. gada laikā apstrādāto atkritumu daudzums (m3 vai tonnas; norāda katrai apstrādes vietai);

4.4. ziņas par sadzīves atkritumu pārkraušanas vietām:

4.4.1. sadzīves atkritumu pārkraušanas vietu skaits;

4.4.2. sadzīves atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

4.4.3. sadzīves atkritumu pārkraušanas vietu skiču projektu kopijas;

4.4.4. sadzīves atkritumu pārkraušanā izmantotā tehnika (norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.4.5. pārkraujamo sadzīves atkritumu daudzums gada laikā (m3 vai tonnas; norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.5. ziņas par sadzīves atkritumu pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekļu veidu un skaitu.

5. Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas izskata to un izsniedz reģistrācijas apliecību (2.pielikums).

6. Reģistrācijas apliecība tiek izsniegta divos eksemplāros - vienu eksemplāru izsniedz pieteikuma iesniedzējam, bet otrs glabājas reģionālajā vides pārvaldē.

7. Reģionālā vides pārvalde reģistrācijas žurnālā reģistrē visus saņemtos reģistrācijas pieteikumus, izsniegtās reģistrācijas apliecības un anulētās reģistrācijas apliecības.

8. Reģistrācijas apliecība tiek anulēta, ja personas vairs neveic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu. Persona par to rakstiski informē reģionālo vides pārvaldi četru nedēļu laikā pēc tam, kad pārtrauktas minētās darbības ar sadzīves atkritumiem.

9. Personas, kuras veica sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu līdz šo noteikumu pieņemšanai, reģistrējas attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē līdz 2000.gada 1.janvārim.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

1205.JPG (109148 BYTES)

 

 

2205.JPG (97738 BYTES)

 

 

12.06.1999