Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.246

Rīgā 2009.gada 9.septembrī (prot. Nr.33, 8.p.)

Par licences Nr.E14031 elektroenerģijas tirdzniecībai izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ITE Baltic"

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ITE Baltic", vienotais reģistrācijas numurs: 40103224865, juridiskā adrese: Stabu iela 10-1, Rīga, LV-1010 (turpmāk - SIA "ITE Baltic"), 2009.gada 29.jūlija iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas tirdzniecībai, kā arī SIA "ITE Baltic" 2009.gada 12.augustā un 2009.gada 26.augustā iesniegto papildu informāciju.

Komisija konstatē un secina:

1. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus jaunas licences elektroenerģijas tirdzniecībai saņemšanai.

2. SIA "ITE Baltic" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt jaunu licenci Nr.E14031 elektroenerģijas tirdzniecībai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "ITE Baltic" licenci Nr.E14031 elektroenerģijas tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E14031 elektroenerģijas tirdzniecībai termiņu no 2009.gada 10.septembra līdz 2014.gada 9.septembrim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirdzniecībā jāuzsāk licences termiņā.

4. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. E.Karnītis

09.09.2009