Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.610

Rīgā 2009.gada 10.septembrī (prot. Nr.56 5.§)

Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam

 

1. Izdarīt Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 61., 106.nr.)) šādus grozījumus:

1.1.  I sadaļā "Esošās situācijas raksturojums un problēmu formulējums":

1.1.1.  1.1.apakšnodaļā "Sadarbība un darbības saskaņotība jaunatnes politikā valsts mērogā un izpratne par jaunatni":

1.1.1.1. izteikt pirmās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde jaunatnes jomā.";

1.1.1.2. svītrot pirmās rindkopas trešo un ceturto teikumu;

1.1.1.3. aizstāt pirmajā rindkopā vārdus "Bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā ir JSPA, kuras" ar saīsinājumu "JSPA";

1.1.1.4. aizstāt ceturtās rindkopas pirmajā teikumā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.1.2.  1.4.apakšnodaļā "Starptautiskā sadarbība jaunatnes politikas koordinācijā":

1.1.2.1. aizstāt otrajā rindkopā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.1.2.2. aizstāt rindkopā "Starptautiskā sadarbība EP ietvaros" saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.1.3.  2.1.apakšnodaļā "Jauniešu aktīva līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās" trešajā rindkopā:

1.1.3.1. aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.1.3.2. izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

"IZM nodrošina Jaunatnes konsultatīvās padomes un Jaunatnes organizāciju konsultatīvās komisijas darbību, kā arī organizē dažādus līdzdalības pasākumus un organizē darba grupas viedokļu uzklausīšanai.";

1.2.  VI sadaļā "Rīcības virzieni un darbības rezultāti":

1.2.1.  6.1.1.apakšnodaļas "Sadarbība un darbības saskaņotības veicināšana jaunatnes politikā valsts mērogā un izpratnes par jaunatni palielināšana" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.1.1. svītrot pirmajā rindā saīsinājumu "BM";

1.2.1.2. aizstāt otrajā un trešajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.2.  6.1.2.apakšnodaļas "Pašvaldību darba ar jaunatni īstenošanas atbalstīšana" rezultatīvo rādītāju tabulā aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.3.  6.1.3.apakšnodaļas "Jauniešu informētības palielināšana" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.3.1. aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.3.2. svītrot piektajā un sestajā rindā saīsinājumu "BM";

1.2.4.  6.1.4.apakšnodaļas "Starptautiskās sadarbības attīstīšana" rezultatīvo rādītāju tabulā aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.5.  6.2.1.apakšnodaļas "Atbalsts jauniešu līdzdalībai" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.5.1. aizstāt pirmajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.5.2. svītrot otrajā un trešajā rindā saīsinājumu "BM";

1.2.5.3. aizstāt ceturtajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.6.  6.2.2.apakšnodaļas "Jauniešu brīvprātīgā darba attīstība" rezultatīvo rādītāju tabulā aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.7.  6.2.3.apakšnodaļas "Jauniešu iesaistīšanās fiziskajās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē" rezultatīvo rādītāju tabulā aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.8.  6.2.4.apakšnodaļas "Jauniešu iesaistīšanās bērnu un jauniešu nometnēs" rezultatīvo rādītāju tabulā svītrot saīsinājumu "BM";

1.2.9.  6.3.1.apakšnodaļas "Jauniešu veselības situācijas uzlabošana" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.9.1. svītrot pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā un devītajā rindā saīsinājumu "BM";

1.2.9.2. aizstāt desmitajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.10.  6.3.2.apakšnodaļas "Izglītošanās aspekti un mobilitātes programmas" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.10.1. aizstāt septītajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.2.10.2. svītrot desmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā rindā saīsinājumu "BM";

1.2.11.  6.3.5.apakšnodaļas "Jauniešu sociālās aizsardzības nodrošināšana" rezultatīvo rādītāju tabulā:

1.2.11.1. aizstāt pirmajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "TM";

1.2.11.2. aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā rindā saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "LM";

1.3.  VIII sadaļā "Turpmākā rīcība" aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.4.  IX sadaļā "Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība":

1.4.1. aizstāt saīsinājumu "BM" ar saīsinājumu "IZM";

1.4.2. aizstāt pirmajā teikumā vārdus "bērnu un ģimenes lietu ministrs" ar vārdiem "izglītības un zinātnes ministrs";

1.4.3. aizstāt ceturtajā rindkopā vārdu "komisija" ar vārdu "padome".

2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

10.09.2009