Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.05.1998. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 264

Rīgā 1996.gada 5.jūlijā (prot. nr. 34 22.§)
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 27., 77.nr.; 1996, 5., 66.nr.) nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. valsts lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centra VSKB “Rāmava” (bezpeļņas organizācija);

1.2. valsts saimniecību "Grobiņa";

1.3. valsts saimniecību "Madona";

1.4. valsts saimniecību "Gauja";

1.5. Latvijas valsts šķirnes dzīvnieku sagādes apvienību, izņemot ēkas un būves Saldū, Striķu ielā 34 un Striķu ielā 36;

1.6. valsts vaislas buļļu audzētavu "Beites";

1.7. valsts uzņēmumu "Latvijas agroķīmija";

1.8. Valsts Dobeles augļkopības izmēģinājumu saimniecību;

1.9. valsts lopkopības izmēģinājumu staciju "Aiviekste";

1.10. valsts zinātniskās pētniecības agrofirmu "Krimulda";

1.11. valsts akciju sabiedrību "Latvijas zoovetapgāde";

1.12. valsts akciju sabiedrību “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija";

1.13. valsts akciju sabiedrību “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija";

1.14. valsts akciju sabiedrību “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija";

1.15. valsts uzņēmumu “Rēzeknes rajona valsts apgādes bāze”, izņemot ķimikāliju nelikvīdu glabātavu “Kņava” un tajā esošās lauksaimniecības ķimikālijas;

1.16. Latvijas valsts augu aizsardzības centra siltumnīcas Rīgas rajona Carnikavā;

1.17. valsts zinātniskās pētniecības saimniecību "Sigulda";

1.18. Valsts Stendes selekcijas un izmēģinājumu staciju.

(Grozīts ar MK 12.11.1996. rīkojumu Nr.455; MK 26.06.1997. rīkojumu Nr.317; MK 06.05.1998. rīkojumu Nr.209)

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. likumā noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt valdījumā šī rīkojuma 1.punktā minētos valsts īpašuma objektus, sastādīt attiecīgus pieņemšanas-nodošanas aktus un pievienot tiem valsts institūciju rīcībā esošās attiecīgo valsts īpašuma objektu denacionalizācijas lietas;

2.2. mēneša laikā iesniegt priekšlikumus par zinātnes funkciju veikšanai nepieciešamās valsts īpašuma daļas nodalīšanu Valsts Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijā, kā arī priekšlikumus par valsts zinātnes bezpeļņas organizācijas izveidošanu uz tās bāzes.

3. Privatizācijas aģentūrai:

3.1. specializēto lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas noteikumos pēc Zemkopības ministrijas priekšlikuma paredzēt šo uzņēmumu darbības profila saglabāšanu un augstvērtīgu šķirnes dzīvnieku genofonda un šķirnes sēklkopības sistēmas izveides nodrošināšanu, saglabājot valsts kapitāla daļu;

3.2. šī rīkojuma 1.2. - 1.6.apakšpunktā un 1.12. - 1.14.apakšpunktā minēto uzņēmumu privatizācijas procesā, ja to īpašuma struktūrā tiek konstatēta kolektivizācijas gaitā apvienotā manta, tās īpašniekiem vai viņu mantiniekiem jānosaka šo uzņēmumu kapitāla daļas saskaņā ar likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 90.nr.) 7. un 9.pantā minētajiem principiem.

4. Līdzekļus, kas iegūti, privatizējot šī rīkojuma 1.punktā minētos valsts īpašuma objektus, un ieskaitīti valsts īpašuma privatizācijas fondā, ieskaitīt valsts akciju sabiedrības “Lauku attīstības fonds” kontā, lai tos izmantotu lauksaimniecības ražošanas attīstības veicināšanai. Šo līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Zemkopības ministrija.

(MK 12.11.1996. rīkojuma Nr.455 redakcijā)

5. Noteikt, ka privatizācijai tiek nodoti arī šī rīkojuma 1.punktā (izņemot 1.18.apakšpunktu) minēto valsts uzņēmumu un valsts uzņēmējsabiedrību ieguldījumi (kapitāla daļas) uzņēmējsabiedrībās.

(MK 05.02.1997. rīkojuma Nr.56 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba
06.05.1998