Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.184

Rīgā 2009.gada 23.jūlijā

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Fonds "Cilvēks Cilvēkam""

 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" iesniegumu un pārējos šā panta otrajā un trešajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ir saņēmusi Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 15.jūlija atzinumu Nr.13-2009/120 ar ieteikumu piešķirt šim nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu. Atzinumā ir konstatēts, ka nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" iesniegtie dokumenti atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 15.jūlija atzinumu Nr.13-2009/122, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam "Fonds "Cilvēks Cilvēkam""(reģistrēts Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 14.novembrī, reģ.Nr.40008040228, juridiskā adrese: Pāvilostas novads, Pāvilosta, Cīruļu iela 6).

Nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

23.07.2009