Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.491

Rīgā 2009.gada 23.jūlijā (prot. Nr.48 6.§)

Par nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" daļas Lūznavas pagastā nodošanu privatizācijai

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 12.panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 59.panta ceturto daļu, 66.panta pirmo daļu un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 19.panta pirmās daļas 6.punktu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0112) Lūznavas pagastā sastāvā ietilpstošas šādas neapbūvētas zemes vienības:

1.1. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0093) 23,4 ha platībā;

1.2. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0507) 7,4 ha platībā.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras valdījumā atrodas šā rīkojuma 1.punktā minētais nekustamais īpašums, veikt nepieciešamās darbības, lai no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0112) Lūznavas pagastā atdalītu:

2.1. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0093) 23,4 ha platībā;

2.2. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0507) 7,4 ha platībā.

3. Šā rīkojuma 2.punktā minētās darbības veikt par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" rezerves fonda līdzekļiem.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras valdījumā atrodas šā rīkojuma 1.punktā minētās zemes vienības, likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārņemt tās savā valdījumā, sastādīt attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

5. Šā rīkojuma 1.punktā minētās privatizācijai nodotās neapbūvētās zemes vienības pārdot izsolē par latiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

23.07.2009