Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.763

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamat­uzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lieto­šanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 124.nr.; 2009, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

1.1. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" 31 apakšgrupā "FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" 3147 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW";

1.2. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" septītās pamatgrupas "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 72 apakšgrupā "METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI" 7223 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, visu jomu ražošanas laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

1.3. papildināt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" astotās pamatgrupas "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 82 apakšgrupas "STACIONĀRO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI, MONTIERI UN MONTĒTĀJI" 827 mazo grupu "Pārtikas un tai radniecīgu produktu pārstrādes iekārtu operatori" pirms 8271 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"8270 Pārtikas produktu ražošanas iekārtu operatori";

1.4. aizstāt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 113 mazās grupas "PAŠVALDĪBU UN PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "pārstāvēt sava rajona iedzīvotājus" ar vārdiem "pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus";

1.5. aizstāt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1130 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "pārstāvēt sava rajona iedzīvotājus" ar vārdiem "pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus";

1.6. izteikt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1130 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā 1130 02 un 1130 05 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.6.1. "1130 02 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

1.6.2. "1130 05 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

1.7. svītrot II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1130 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

1.7.1. "1130 01 Pagasta/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

1.7.2. "1130 03 Rajona/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 04 Pagasta /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

1.7.3. "1130 06 Rajona/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

1.7.4. "1130 15 Rajona/priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS

1130 16 Rajona/priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS";

1.8. aizstāt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 115 mazās grupas "PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS" apraksta sadaļā vārdus "Pilsētas domes, novada domes un pagasta domes" ar vārdiem "Republikas pilsētas domes un novada domes";

1.9. svītrot II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 115 mazās grupas "PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdu "(padomes)";

1.10. izteikt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1150 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS" profesiju uzskaitījumā 1150 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"1150 01 Republikas pilsētas domes DEPUTĀTS";

1.11. svītrot II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1150 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju":

"1150 03 Pagasta padomes DEPUTĀTS";

1.12. papildināt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1231 atsevišķās grupas "FINANŠU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu" ar vārdiem "organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību komersantiem, personālsabiedrībām, iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām";

1.13. papildināt II nodaļā "PIRMĀ PAMATGRUPA "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI"" 1231 atsevišķās grupas "FINANŠU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1231 26 profesijas ar šādām profesijām:

"1231 27 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 28 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

1.14. aizstāt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2141 atsevišķās grupas "ARHITEKTI, PILSĒTU, SATIKSMES UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā:

1.14.1. vārdus "sabiedriskā transporta rajona maršrutu" ar vārdiem "sabiedriskā transporta novada maršrutu";

1.14.2. vārdus "gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai" ar vārdiem "gatavot nepieciešamo informāciju novada attīstības programmai";

1.15. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2149 atsevišķās grupas "CITI ARHITEKTI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 2149 55 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS

(profesijas standarts 4.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)";

1.16. svītrot III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2211 atsevišķās grupas "BIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2211 50 KINOLOGS";

1.17. svītrot III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2221 atsevišķās grupas "ĀRSTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2221 114 Klīniskais ONKOLOGS";

1.18. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2221 atsevišķās grupas "ĀRSTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2221 127 profesijas ar šādām profesijām:

"2221 128 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2221 129 TRIHOLOGS

2221 130 OsteorefleksoTERAPEITS

2221 131 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2221 132 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS";

1.19. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2230 atsevišķās grupas "VECĀKIE SLIMNIEKU KOPŠANAS UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 2230 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2230 02 Galvenā VECMĀTE
(profesijas standarts 4.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)";

1.20. svītrot III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2310 atsevišķās grupas "KOLEDŽU, UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKIE AMATI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2310 15 PRODEKĀNS";

1.21. aizstāt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2351 atsevišķās grupas "METODIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā:

1.21.1. vārdus "organizēt rajona pedagoģisko darbinieku tālākizglītību" ar vārdiem "organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību";

1.21.2. vārdus "organizēt rajona pieaugušo izglītības konkursu" ar vārdiem "organizēt novada pieaugušo izglītības konkursu";

1.22. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2353 atsevišķās grupas "SOCIĀLIE PEDAGOGI" profesionālās darbības pamat­uzdevumu sadaļu aiz vārdiem "īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešu grupās)" ar vārdiem "veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu un motivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm; veikt laikus psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos un psihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu";

1.23. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2353 atsevišķās grupas "SOCIĀLIE PEDAGOGI" profesiju uzskaitījuma sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2353 01 Sociālais PEDAGOGS

2353 02 Atkarību profilakses
SPECIĀLISTS";

1.24. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību" ar vārdiem "plānot, vadīt un organizēt ""Sanus per Aquam" jeb "veselība caur ūdeni"" (turpmāk - SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus; izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes";

1.25. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2419 32 profesijas ar šādām profesijām:

"2419 33 SPA VADĪTĀJS

2419 34 Nekustamā īpašuma
PĀRVALDNIEKS (profesijas
standarts 4.pielikuma 2.9.apakšnodaļā
)";

1.26. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2421 atsevišķās grupas "ADVOKĀTI" profesiju uzskaitījumā 2421 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2421 02 JURISTS (profesijas
standarts 4.pielikuma
2.10.apakšnodaļā
)";

1.27. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2429 atsevišķās grupas "CITAS JURISTU PROFESIJAS" profesiju uzskaitījumā 2429 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2429 02 JURISKONSULTS
(profesijas standarts
4.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)
";

1.28. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2451 atsevišķās grupas "RAKSTNIEKI UN ŽURNĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus" ar vārdiem "izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu";

1.29. izteikt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2451 atsevišķās grupas "RAKSTNIEKI UN ŽURNĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 2451 16 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2451 16 SCENĀRISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
2.12.apakšnodaļā)"
;

1.30. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2455 atsevišķās grupas "KINO, TEĀTRA UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI, AKTIERI UN DIREKTORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c." ar vārdiem "piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzināt video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu";

1.31. papildināt III nodaļā "OTRĀ PAMATGRUPA "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2455 atsevišķās grupas "KINO, TEĀTRA UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI, AKTIERI UN DIREKTORI" profesiju uzskaitījumu aiz 2455 13 profesijas ar šādu profesiju:

"2455 14 Televīzijas REŽISORS
(profesijas standarts
4.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)"
;

1.32. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" kopsavilkuma 31 apakšgrupā "FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" 3147 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW";

1.33. svītrot IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3113 atsevišķās grupas "ELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "saskaņā ar aģentūras ekspluatācijas rajonu pārskatiem";

1.34. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3115 59 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 60 Mašīnbūves TEHNIĶIS (profesijas standarts
4.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)";

1.35. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3119 32 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 33 Saldumu un šokolādes
izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas
standarts 4.pielikuma
3.10.apakšnodaļā)";

1.36. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3131 atsevišķās grupas "FOTOGRĀFI, ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3131 06 un 3131 10 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.36.1. "3131 06 Televīzijas OPERATORS* (profesijas standarts 4.pielikuma
3.11.apakšnodaļā)
";

1.36.2. "3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS* (profesijas standarts 4.pielikuma
3.12.apakšnodaļā)
";

1.37. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" pēc 3131 atsevišķās grupas "FOTOGRĀFI, ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Profesijai vajadzīgs piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.";

1.38. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 314 mazās grupas "KUĢU UN GAISA KUĢU SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 3147 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW";

1.39. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3141 atsevišķās grupas "KUĢU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā 3141 03 un 3141 04 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3141 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT

3141 04 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT";

1.40. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3142 atsevišķās grupas "KUĢU VADĪTĀJI UZ KUĢIEM LĪDZ 500 BT PIEKRASTES KUĢOŠANAI" profesiju uzskaitījumā 3142 01, 3142 02, 3142 03, 3142 04, 3142 05, 3142 06 un 3142 07 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3142 01 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 02 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3142 04 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 05 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 07 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā";

1.41. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3147 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"KUĢU MEHĀNIĶI UZ KUĢIEM AR DZINĒJU JAUDU LĪDZ 750 KW";

1.42. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3147 atsevišķās grupas "KUĢU MEHĀNIĶI UZ KUĢIEM AR DZINĒJU JAUDU LĪDZ 750 KW" profesiju uzskaitījumā 3147 01 un 3147 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3147 01 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,
mazāku par 750 kW

3147 02 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW";

1.43. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3211 atsevišķās grupas "DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "mikrobioloģijas laboratorijās" ar vārdiem "kopt un apmācīt suņus; izmantot apmācītos suņus specifisku funkciju veikšanai";

1.44. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3211 atsevišķās grupas "DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3211 38 profesijas ar šādu profesiju:

"3211 39 KINOLOGS";

1.45. aizstāt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3213 atsevišķās grupas "ZEMKOPĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā" ar vārdiem "sekot infekciju izplatībai valstī, novadā";

1.46. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3226 atsevišķās grupas "FIZIOTERAPEITI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3226 18 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3226 18 KOSMĒTIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.13.apakšnodaļā)
";

1.47. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3229 atsevišķās grupas "CITI MEDICĪNAS SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLU)" profesiju uzskaitījumā 3229 15 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3229 15 Mākslas TERAPEITS
(profesijas standarts
4.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)
";

1.48. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3231 atsevišķās grupas "MĀSAS" profesiju uzskaitījumā 3231 43 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3231 43 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA";

1.49. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3231 atsevišķās grupas "MĀSAS" profesiju uzskaitījumu aiz 3231 43 profesijas ar šādu profesiju:

"3231 44 Ambulatorās aprūpes MĀSA";

1.50. aizstāt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 325 mazās grupas "JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdu "veselības" ar vārdu "psihofizisko";

1.51. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 325 mazās grupas "JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības; mācīt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai; izvērtēt klienta organisma disbalansa izpausmes; noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības; konsultēt par to, kā izmantot jogas terapijas principus, metodes un garīgā un fiziskā stāvokļa vadīšanas tehnikas psihofiziskā stāvokļa uzlabošanai un harmonizēšanai; konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; konsultēt drošības tehnikas ievērošanā, izmantojot jogas terapijas paņēmienus; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes un masāžu; sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuālo plānu; pielietot naturopātijas metodes; nodarboties ar semināru un citu pasākumu organizēšanu specialitātē; veikt apmācības darbu; veikt rituālās prakses; sastādīt astroloģiskās kartes, mācīt astroloģiju; veikt zinātniskās pētniecības darbu nozarē; vadīt citus darbiniekus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.";

1.52. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 325 mazās grupas "JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI" kvalifikācijas pamatprasību sadaļu "Izglītība" šādā redakcijā:

"Izglītība: augstākā izglītība (maģistra grāds), atsevišķos gadījumos - augstākā profesionālā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.";

1.53. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3250 atsevišķās grupas "JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3250 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3250 02 Jogas SPECIĀLISTS
(profesijas standarts
4.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)
";

1.54. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3250 atsevišķās grupas "JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3250 02 profesijas ar šādu profesiju:

"3250 03 Jogas MEISTARS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.16.apakšnodaļā)
";

1.55. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3429 atsevišķās grupas "CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI" profesiju uzskaitījumā 3429 22 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3429 22 Agrārā sektora
KOMERCDARBINIEKS";

1.56. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 343 mazās grupas "PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iesniegt statistikas un citus aktuālus datus" ar vārdiem "organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi";

1.57. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3432 atsevišķās grupas "TIESĪBU UN TĀM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3432 04 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3432 04 JURISTA PALĪGS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.17.apakšnodaļā)
";

1.58. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "klientu apkalpošanā un sadarbībā ar partneriem" ar vārdiem "nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi";

1.59. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs" ar vārdiem "organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; vākt informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu; veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; informēt ar brīvības atņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi";

1.60. svītrot IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3439 11 Pagasta SEKRETĀRS";

1.61. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3439 31 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3439 31 Namu PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts
4.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)
";

1.62. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3439 41 profesijas ar šādu profesiju:

"3439 42 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS
(profesijas standarts
4.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)
";

1.63. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3453 atsevišķās grupas "VALSTS ROBEŽSARDZES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3453 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3453 02 Valsts robežsardzes
INSPEKTORS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.20.apakšnodaļā)
";

1.64. izteikt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3471 atsevišķās grupas "DEKORĒTĀJI UN DIZAINA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3471 35, 3471 36 un 3471 45 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.64.1. "3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)";

1.64.2. "3471 45 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.23.apakšnodaļā)";

1.65. papildināt IV nodaļā "TREŠĀ PAMATGRUPA "SPECIĀLISTI"" 3471 atsevišķās grupas "DEKORĒTĀJI UN DIZAINA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3471 48 profesijas ar šādu profesiju:

"3471 49 Foto dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts
4.pielikuma 3.24.apakšnodaļā)
";

1.66. izteikt V nodaļā "CETURTĀ PAMATGRUPA "KALPOTĀJI"" 4222 atsevišķās grupas "APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN INFORMĒŠANAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā 4222 09 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"4222 09 Klientu apkalpošanas
SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 4.1.apakšnodaļā)";

1.67. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pieņemt un reģistrēt no citām struktūrvienībām transporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus" ar vārdiem "pierakstīt klientus pie SPA speciālistiem; koordinēt SPA centra klientu plūsmu";

1.68. izteikt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā 5121 26 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.4.apakšnodaļā)";

1.69. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 5121 31 profesijas ar šādu profesiju:

"5121 32 SPA ADMINISTRATORS";

1.70. izteikt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5122 atsevišķās grupas "PAVĀRI" profesiju uzskaitījumā 5122 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5122 01 PAVĀRS (profesijas
standarts 4.pielikuma 5.5.apakšnodaļā)
";

1.71. izteikt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5123 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI, BĀRMEŅI UN BUFETNIEKI" profesiju uzskaitījumā 5123 04 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5123 04 VIESMĪLIS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.6.apakšnodaļā)";

1.72. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 513 mazās grupas "APRŪPES UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" kvalifikācijas pamatprasību sadaļu "Jāzina" aiz vārdiem "un glabāšanas termiņi" ar vārdiem "svešvalodas; ētikas normas; medicīnas psiholoģija un saskarsme darbā ar klientiem; zināšanas darbā ar datoru; zāļu klasifikācija un farmakoloģiska darbība; zāļu labas izplatīšanas prakse; komandas darbs farmaceitiskajā aprūpē";

1.73. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5139 atsevišķās grupas "CITI INDIVIDUĀLĀS APRŪPES UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sterilizēt pudeles un citus trauciņus" ar vārdiem "izskaidrot klientiem zāļu uzglabāšanas noteikumus mājas apstākļos; sarunā ar klientiem novērtēt viņu problēmu un psiholoģisko stāvokli, konstatējot veselības problēmas, veicināt ģimenes ārsta vai speciālista apmeklējumu; informēt aptiekas vadību par nepieciešamo zāļu pasūtīšanu; regulāri sekot informācijai par jaunumiem zāļu tirgū; piedalīties zāļu un citu preču saņemšanā, pārbaudē un izvietošanā; sekot zāļu un citu preču derīguma termiņiem; veikt zāļu un ierīču atpakaļpieņemšanu; analizēt farmaceitisko aprūpi raksturojošos skaitliskos datus, izmantojot informācijas tehnoloģijas; pielietot saskarsmes iemaņas komandas darbā";

1.74. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5141 atsevišķās grupas "FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu
aiz vārdiem "caurdurt ādu, dekoratīvi izdaiļojot ķermeni ar juvelierizstrādājumiem" ar vārdiem "strādāt ar veseliem cilvēkiem, veicot sejas un ķermeņa SPA un estētisko kopšanu; veikt profilaktisko un kosmētisko masāžu un ķermeņa kopšanas procedūras; pārvaldīt SPA masāžas tehnikas ("Stoun" masāža, "šokolādes ietīšana", dzintaru terapija, krāsu terapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeņa kopšanas tradīcijas); veikt mikropigmentācijas procedūru; izlabot klienta iedzimtas vai iegūtas sejas nepilnības un uzlabot viņa izskatu; izvēlēties piemērotākās tehnikas, adatu tipus, pigmentu krāsas atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm; veikt SPA, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, "pressaparātus" un vakuumaparātus; veikt ūdens un termālās procedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA";

1.75. papildināt VI nodaļā "PIEKTĀ PAMATGRUPA "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5141 atsevišķās grupas "FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 5141 19 profesijas ar šādām profesijām:

"5141 20 ESTĒTISTS

5141 21 Mikropigmentācijas
SPECIĀLISTS

5141 22 SPA MEISTARS";

1.76. izteikt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" kopsavilkuma 72 apakšgrupā "METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI" 7223 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, visu jomu ražošanas laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

1.77. papildināt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7124 atsevišķās grupas "NAMDARI UN GALDNIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "strādnieki izgatavo koka" ar vārdiem "plastmasas un alumīnija";

1.78. aizstāt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7124 atsevišķās grupas "NAMDARI UN GALDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "izgatavot logus, durvis un citus koka izstrādājumus" ar vārdiem "izgatavot koka, plastmasas un alumīnija logus, durvis un citus izstrādājumus";

1.79. izteikt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 722 mazās grupas "KALĒJI UN INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 7223 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, visu jomu ražošanas laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

1.80. izteikt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7223 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU STRĀDNIEKI, VISU JOMU RAŽOŠANAS LABORANTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI";

1.81. izteikt VIII nodaļā "SEPTĪTĀ PAMATGRUPA "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7412 atsevišķās grupas "MAIZNIEKI UN KONDITORI" profesiju uzskaitījumā 7412 01 un 7412 05 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.81.1. "7412 01 MAIZNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.2.apakšnodaļā)";

1.81.2. "7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma
7.3.apakšnodaļā)
";

1.82. papildināt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" kopsavilkuma 82 apakšgrupas "STACIONĀRO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI, MONTIERI UN MONTĒTĀJI" 827 mazo grupu "Pārtikas un tai radniecīgu produktu pārstrādes iekārtu operatori" pirms 8271 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"8270 Pārtikas produktu ražošanas iekārtu operatori";

1.83. izteikt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8141 atsevišķās grupas "KOKSNES APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā 8141 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8141 01 Koksnes drupināšanas
iekārtas OPERATORS";

1.84. svītrot IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8159 atsevišķās grupas "CITU ĶĪMISKO IZEJVIELU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"8159 04 Gumijas apstrādes
OPERATORS";

1.85. izteikt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8162 atsevišķās grupas "TVAIKA TURBĪNU, DZINĒJU UN BOILERU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā 8162 03 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8162 03 Rūpnīcas/katlu
KURINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 8.2.apakšnodaļā)";

1.86. papildināt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 827 mazās grupas "PĀRTIKAS UN TAI RADNIECĪGU PRODUKTU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" atsevišķo grupu uzskaitījumu pirms 8271 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"8270 Pārtikas produktu ražošanas iekārtu operatori";

1.87. papildināt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 827 mazo grupu "PĀRTIKAS UN TAI RADNIECĪGU PRODUKTU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" pirms 8271 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"8270 ATSEVIŠĶĀ GRUPA PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

Šīs atsevišķās grupas strādnieki vada un uzrauga:

- iekārtas, kas tiek izmantotas gaļas un gaļas produktu, piena produktu, zivju un zivju pārstrādes produktu, augļu un dārzeņu pārstrādes, dzērienu ražošanas, graudu, garšvielu un tehnisko kultūru apstrādes, maizes un miltu produktu un citu pārtikas produktu ražošanai.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

8270 01 Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 8.3.apakšnodaļā)";

1.88. papildināt IX nodaļā "ASTOTĀ PAMATGRUPA "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8332 atsevišķās grupas "ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8332 33 profesijas ar šādām profesijām:

"8332 34 Ceļa frēzes VADĪTĀJS

8332 35 Iekrāvēja VADĪTĀJS

8332 36 Bruģēšanas mašīnas VADĪTĀJS";

1.89. izteikt X nodaļā "DEVĪTĀ PAMATGRUPA "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 91 apakšgrupā "TIRDZNIECĪBAS UN APKALPOŠANAS JOMAS VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" mazo grupu uzskaitījumā 914 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"914 Ēku un zāļu, teritoriju uzraugi, logu mazgātāji un tiem
radniecīgu profesiju strādnieki";

1.90. izteikt X nodaļā "DEVĪTĀ PAMATGRUPA "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 914 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"ĒKU UN ZĀĻU, TERITORIJU UZRAUGI, LOGU MAZGĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI".

2. 2.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

2.1. izteikt kodam atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1130 02 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 05 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1150 01 Republikas pilsētas domes DEPUTĀTS

2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

2230 02 Galvenā VECMĀTE (profesijas standarts 4.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)

2421 02 JURISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)

2429 02 JURISKONSULTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)

2451 16 SCENĀRISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)

3131 06 Televīzijas OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)

3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)

3141 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT

3141 04 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT

3142 01 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 02 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3142 04 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 05 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 07 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā
zvejas rajonā

3147 01 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3147 02 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3226 18 KOSMĒTIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)

3229 15 Mākslas TERAPEITS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)

3231 43 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

3250 02 Jogas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)

3429 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS

3432 04 JURISTA PALĪGS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)

3439 31 Namu PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)

3453 02 Valsts robežsardzes INSPEKTORS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.20.apakšnodaļā)

3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.22.apakšnodaļā)

3471 45 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.23.apakšnodaļā)

4222 09 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 4.1.apakšnodaļā)

5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.4.apakšnodaļā)

5122 01 PAVĀRS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.5.apakšnodaļā)

5123 04 VIESMĪLIS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.6.apakšnodaļā)

7412 01 MAIZNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.2.apakšnodaļā)

7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.3.apakšnodaļā)

8141 01 Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS

8162 03 Rūpnīcas/katlu KURINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma
8.2.apakšnodaļā
)";

2.2. svītrot šādas profesijas:

"1130 01 Pagasta/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 03 Rajona/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 04 Pagasta/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 06 Rajona/padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 15 Rajona/priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS

1130 16 Rajona/priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1150 03 Pagasta padomes DEPUTĀTS

2211 50 KINOLOGS

2221 114 Klīniskais ONKOLOGS

2310 15 PRODEKĀNS

3439 11 Pagasta SEKRETĀRS

8159 04 Gumijas apstrādes OPERATORS";

2.3. papildināt pielikumu ar šādām profesijām (kodu augošā secībā):

"1231 27 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 28 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

2221 128 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2221 129 TRIHOLOGS

2221 130 OsteorefleksoTERAPEITS

2221 131 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2221 132 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2353 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

2419 33 SPA VADĪTĀJS

2419 34 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)

2455 14 Televīzijas REŽISORS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)

3115 60 Mašīnbūves TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)

3119 33 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)

3211 39 KINOLOGS

3231 44 Ambulatorās aprūpes MĀSA

3250 03 Jogas MEISTARS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)

3439 42 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)

3471 49 Foto dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.24.apakšnodaļā)

5121 32 SPA ADMINISTRATORS

5141 20 ESTĒTISTS

5141 21 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS

5141 22 SPA MEISTARS

8270 01 Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS (profesijas standarts
4.pielikuma 8.3.apakšnodaļā
)

8332 34 Ceļa frēzes VADĪTĀJS

8332 35 Iekrāvēja VADĪTĀJS

8332 36 Bruģēšanas mašīnas VADĪTĀJS".

3. Izteikt 3.pielikumu "Profesiju saraksts alfabēta secībā" jaunā redakcijā (pielikums).

4. 4.pielikumā "Profesiju standarti":

4.1. izteikt nodaļā "Saturs" 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ceturtās pamatgrupas "KALPOTĀJI" profesiju standarti";

4.2. papildināt pielikumu aiz 2.6.apakšnodaļas ar 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.7. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijas standarts

2.7.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris.

2. Profesijas kods - 2149 55.

2.7.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris izstrādā ugunsdrošības pasākumus un civilās aizsardzības plānus, veic uzraudzību un kontrolē normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu; vada reaģēšanas, glābšanas darbus un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā; veic nodarbināto apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā; nodarbojas ar zinātnisko un pētniecisko darbu. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris kā speciālists strādā valsts un pašvaldības iestādē vai pie komersanta ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

2.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

2. Spēja analizēt ugunsdrošību un civilo aizsardzību objektos un sastādīt dokumentus stāvokļa uzlabošanai.

3. Spēja pārzināt civilās aizsardzības sistēmas tiesiskos pamatus.

4. Spēja izprast civilās aizsardzības sistēmu un tās darbības principus.

5. Spēja izstrādāt pašvaldību, iestāžu un komersantu civilās aizsardzības organizatorisko struktūru.

6. Spēja izstrādāt civilās aizsardzības plānu.

7. Spēja apzināt iespējamos apdraudējumus un raksturot tos.

8. Spēja plānot un izstrādāt ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus.

9. Spēja organizēt iedzīvotāju informēšanu un sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

10. Spēja novērtēt informāciju par notikumu.

11. Spēja noteikt nepieciešamos resursus reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.

12. Spēja vadīt reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā.

13. Spēja apmācīt nodarbinātos.

14. Spēja organizēt mācības.

15. Spēja noteikt ugunsgrēku izcelšanās tehniskos iemeslus.

16. Spēja veikt administratīvo lietu lietvedību.

17. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

18. Spēja plānot un organizēt darbu.

19. Spēja noteikt pienākumus un tiesības nodarbinātajiem ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā.

20. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.

21. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

22. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

2. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām.

3. Piemērot normatīvos aktus un ievērot to prasības ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

4. Plānot ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus.

5. Vadīt reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu darbus.

6. Noteikt nepieciešamos resursus reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.

7. Analizēt saņemto informāciju.

8. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt izpildi.

9. Analizēt darba rezultātus.

10. Noteikt ugunsgrēku izcelšanās tehniskos iemeslus.

11. Pārzināt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju lomu civilajā aizsardzībā.

12. Pārvaldīt valsts valodu.

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

14. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

15. Izmantot informācijas tehnoloģijas.

16. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.

2.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju loma civilajā aizsardzībā;

1.2. vadības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. psiholoģija;

2.2. tiesību pamati;

2.3. komercdarbības, ekonomikas un ekoloģijas pamati;

2.4. praktiskā pedagoģija;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. normatīvie akti ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;

3.2. civilās aizsardzības sistēma: struktūra, organizācija un uzdevumi;

3.3. civilās aizsardzības plāna izstrāde;

3.4. ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijas;

3.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra un darbība;

3.6. katastrofu pārvaldīšana;

3.7. darba aizsardzība;

3.8. ugunsdzēsības taktika;

3.9. glābšanas darbi;

3.10. glābšanas un ugunsdzēsības tehnika un aprīkojums;

3.11. ugunsdzēsības, militārā ierindas mācība;

3.12. ugunsgrēku izcelšanās tehnisko iemeslu noteikšana;

3.13. pirmā palīdzība;

3.14. uzraudzība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;

3.15. personāla vadība;

3.16. darbs ar informācijas tehnoloģijām;

3.17. valsts valoda;

3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.19. ugunsdrošība, veicot būvju un ēku projektēšanu un būvniecību;

3.20. ugunsaizsardzības sistēmas;

3.21. zinātniskais un pētnieciskais darbs;

3.22. ķīmisko vielu bīstamība;

3.23. vides aizsardzība;

3.24. darba tiesiskās attiecības.

2.8. Galvenās vecmātes profesijas standarts

2.8.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - galvenā vecmāte.

2. Profesijas kods - 2230 02.

2.8.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- galvenā vecmāte ir sertificēta ārstniecības persona, kura rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību; veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada un atbild par fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu, piedalās ārstniecībā, organizē un vada dzemdībpalīdzību, izglīto pacientus, aprūpes personālu un sabiedrību, kā arī veicina savas profesijas un dzemdībpalīdzības darba attīstību. Galvenā vecmāte strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (piemēram, doktorātos, veselības aprūpes centros, ginekologu un dzemdību speciālistu praksēs, stacionāro ārstniecības iestāžu dzemdību nodaļās) vai strādā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

2.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt un vadīt dzemdībpalīdzību.

2. Spēja nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un grūtnieces aprūpi.

3. Spēja vadīt fizioloģiskas dzemdības un pēcdzemdību periodu.

4. Spēja veikt jaundzimušā aprūpi.

5. Spēja veikt sievietes un jaundzimušā stāvokļa izvērtēšanu.

6. Spēja veikt grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču uzraudzību stacionāra un ārpusstacionāra dzemdībās.

7. Spēja veikt un uzņemties atbildību par fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norišu un veikto aktivitāšu dokumentāciju.

8. Spēja nodrošināt un uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu dzemdībpalīdzībā.

9. Spēja izvērtēt sievietes un viņas ģimenes zināšanas un iemaņas dzemdībpalīdzības un veselības uzturēšanas, veicināšanas un saglabāšanas jautājumos.

10. Spēja izglītot sievietes, viņas ģimenes locekļus un sabiedrību par dzemdībpalīdzības un veselības uzturēšanas, veicināšanas un saglabāšanas jautājumiem.

11. Spēja izvērtēt epidemioloģisko situāciju un veikt ģimenes ārsta, ginekologa, dzemdību speciālista informēšanu par pamanītajām novirzēm saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību.

12. Spēja uzņemties atbildību par sievietes un viņas ģimenes informēšanu par seksuālo un reproduktīvo veselību ietekmējošiem faktoriem.

13. Spēja veikt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus ikdienas praksē, sadarbojoties ar citiem veselības veicināšanas pasākumu organizētājiem.

14. Spēja sadarboties ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot reproduktīvās veselības pakalpojumus.

15. Spēja izvērtēt un dokumentēt pacientu zināšanas, izpratni, prasmes un līdzdarbību veselību veicinošajos un uzturošajos pasākumos.

16. Spēja analizēt epidemioloģisko rādītāju dinamiku.

17. Spēja lietot sievietes reproduktīvās izmeklēšanas metodes.

18. Spēja analizēt reproduktīvās izmeklēšanas datus un uzņemties atbildību par ģimenes ārstu vai ginekologu informēšanu par tiem.

19. Spēja nodrošināt sievietei grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā nepieciešamo aprūpi, diagnostiskās un ārstnieciskās procedūras, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas.

20. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem un sniegt to ārsta prombūtnē.

21. Spēja nodrošināt medikamentu ordinēšanu un uzņemties atbildību par precīzu un drošu medikamentu saņemšanu.

22. Spēja veikt reproduktīvās veselības traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veselības stāvokļa stabilizēšanu.

23. Spēja atpazīt patoloģiskus stāvokļus grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem, kuru dēļ nepieciešama ārsta konsultācija, un uzņemties atbildību par šādas konsultācijas organizēšanu.

24. Spēja izstrādāt klīniskās vadlīnijas attiecībā uz riskiem dzemdniecībā.

25. Spēja veikt dzemdību palīdzības personāla skaita plānošanu un piesaisti.

26. Spēja izstrādāt un pilnveidot grūtnieču un dzemdētāju aprūpes darba vadlīnijas un personāla amatu aprakstus.

27. Spēja izvērtēt un pārraudzīt katra grūtnieču un dzemdētāju aprūpes personāla paveiktā darba apjomu un kvalitāti.

28. Spēja veicināt dzemdību palīdzības, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas personāla mūžizglītību un profesionālo kompetenci.

29. Spēja sazināties.

30. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.

31. Spēja sadarboties ar pacientu tiesību aizsardzības organizācijām.

32. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizācijā.

33. Spēja pilnveidot vecmāšu izglītību patstāvīgas prakses veikšanai.

34. Spēja izvērtēt un analizēt veikto izglītošanas darbu.

35. Spēja plānot un veikt grūtnieču un dzemdētāju aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi.

36. Spēja analizēt iegūtos datus un veikt grūtnieču un dzemdētāju aprūpes kvalitātes pilnveidošanas pasākumus.

37. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos medicīnas zinātnes sasniegumus savā darbā.

38. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un angļu valodā).

2.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Vadīt fizioloģisko grūtniecību un dzemdības.

2. Veikt fizioloģiskas grūtniecības un dzemdību aprūpi.

3. Vadīt fizioloģisko pēcdzemdību periodu un nedēļnieces aprūpi.

4. Novērtēt jaundzimušā stāvokli.

5. Veikt jaundzimušā aprūpi.

6. Plānot ārpusstacionāra dzemdību vadīšanu.

7. Noteikt epidemioloģiskajos datos riskus reproduktīvajai veselībai.

8. Izmantot sievietes reproduktīvās izmeklēšanas metodes, tai skaitā onkocitoloģisko izmeklējumu veikšanu.

9. Pielietot diagnostiskās un ārstnieciskās procedūras grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm.

10. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

11. Nozīmēt papildu izmeklēšanu un ārstēšanu saistībā ar reproduktīvo veselību.

12. Izstrādāt klīniskās vadlīnijas attiecībā uz riskiem dzemdniecībā.

13. Integrēt zinātnes sasniegumus aprūpes darbā.

14. Izstrādāt un aktualizēt dzemdību palīdzībā lietojamo dokumentāciju.

15. Plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi.

16. Pielietot kvalitātes pilnveidošanas pasākumus aprūpes darbā.

17. Ievērot savā profesionālajā darbībā normatīvos aktus un ētikas principus.

18. Noteikt prioritātes savā darbā.

19. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas aprūpes darbā.

20. Sadarboties ar sievietēm, viņu ģimenēm.

21. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.

22. Radīt un uzturēt drošu veselības aprūpes un dzemdībpalīdzības darba vidi.

23. Ievērot higiēnas un darba aizsardzības prasības.

24. Pielietot ar izpratni zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus.

25. Piedalīties kolēģu/studentu profesionālajā pilnveidē.

26. Ievērot konfidencialitāti aprūpes darbā.

27. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

28. Lietot verbālas un neverbālas saskarsmes metodes.

29. Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.

30. Spēt kritiski domāt un risināt problēmas.

31. Vākt, analizēt un sniegt informāciju.

32. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.

33. Analizēt un dokumentēt faktus.

34. Plānot un organizēt veicamo darbu.

35. Noteikt prioritātes un darba uzdevumus.

36. Sagatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.

37. Līdzdarboties komandas darbā.

38. Ievērot multidisciplināras komandas darba principus.

39. Pārvaldīt valsts valodu.

40. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu un angļu valodu) saziņas līmenī.

41. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un angļu valodā).

42. Ievērot darba tiesiskās attiecības.

2.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārīgā bakterioloģija, virusoloģija, parazitoloģija;

1.2. vispārīgā biofizika, bioķīmija, radioloģija;

1.3. vispārīgā socioloģija un medicīnas sociālie jautājumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārīgā anatomija un fizioloģija;

2.2. vispārīgā patoloģija;

2.3. pediatrija;

2.4. higiēna, veselības mācība, profilakse, agrīna slimību diagnostika;

2.5. vispārīgā farmakoloģija;

2.6. psiholoģija;

2.7. veselības aprūpes organizāciju reglamentējošie tiesību akti;

2.8. atsāpināšana, anestezioloģija un reanimācija;

2.9. jaundzimušā fizioloģija un patoloģija (neonatoloģija);

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un angļu valodā).

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uzturmācība un dietoloģija (akcentējot tās uz sievietēm, jaundzimušajiem, zīdaiņiem);

3.2. mācību metodes un principi;

3.3. vecmātes profesionālā ētika un ar profesionālo darbību saistītie normatīvie akti;

3.4. seksuālā izglītošana un ģimenes plānošana;

3.5. mātes un bērna tiesību aizsardzība;

3.6. embrioloģija un augļa attīstība;

3.7. grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;

3.8. ginekoloģiskā un dzemdību patoloģija;

3.9. topošo vecāku sagatavošana dzemdībām un vecāku statusam, ietverot psiholoģiskos aspektus;

3.10. sagatavošanās dzemdību pieņemšanai (ietverot zināšanas par dzemdniecībā izmantojamo tehnisko aprīkojumu un tā lietošanu);

3.11. jaundzimušā aprūpe, tās psiholoģiskie un sociālie faktori;

3.12. vismaz divas svešvalodas (krievu un angļu valoda) saziņas līmenī;

3.13. valsts valoda;

3.14. darba tiesiskās attiecības;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. vides aizsardzība.

2.9. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesijas standarts

2.9.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - nekustamā īpašuma pārvaldnieks.

2. Profesijas kods - 2419 34.

2.9.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- nekustamā īpašuma pārvaldnieks veic darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzina un analizē nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzina būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārzina nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus, izvēlas efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veic zinātniskās pētniecības darbus un izstrādā jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, pie komersantiem, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās un citās institūcijās, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas vai ar tām saistītās jomās.

2.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma pārvaldnieka pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām.

2. Spēja orientēties valsts stratēģijā un mājokļu politikā, noteikt komercdarbības mērķus komersantam, kas darbojas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tirgū.

3. Spēja noteikt uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā.

4. Spēja analizēt un izvērtēt komersanta darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, ārējo ekonomisko un citu faktoru iespējamo ietekmi un nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences pārvaldīšanas jomā, rezultātus apkopojot iekšējo un ārējo faktoru analīzes tabulās.

5. Spēja izvērtēt veiktos aprēķinus par veicamo pakalpojumu izmaksām, nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.

6. Spēja veikt administratīvās un finansiālās darbības analīzi atsevišķās struktūrvienībās un institūcijā kopumā.

7. Spēja pārzināt un izstrādāt nekustamā īpašuma pārvaldības efektivitātes novērtēšanas metodes, formas un to pielietošanu noteikta veida nekustamā īpašuma apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanā.

8. Spēja izstrādāt priekšlikumus vadības lēmumiem, kas vērsti uz efektīvāku resursu izmantošanu.

9. Spēja izvērtēt komersanta struktūru darbību un novērtēt tās atbilstību izvirzīto mērķu sasniegšanai nekustamo īpašumu jomā.

10. Spēja orientēties tradicionālo un mūsdienu celtniecības un apdares materiālu klāstā, būvniecības, apdares darbu un inženiertehnisko komunikāciju darbu tehnoloģijās.

11. Spēja veikt rekonstrukcijas un renovācijas vai restaurācijas projektu izpildes plānošanu, kontrolēt realizācijas atbilstību projektam.

12. Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darba aizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba aizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām.

13. Spēja veikt zinātniskās pētniecības darbus.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.

2. Novērtēt nekustamā īpašuma pārvaldības iekšējo un ārējo vidi un analizēt tajās notiekošos procesus, un sintezēt pasākumus pārvaldības darbu izpildei.

3. Analizēt radušās problēmas, izprast to cēloņus un formulēt vadības uzdevumus nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.

4. Zināt un izprast nekustamā īpašuma pārvaldības vispārējās un specifiskās attīstības tendences.

5. Prast izmantot saimnieciskās darbības analīzes metodes nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.

6. Izmantot loģiskās pieejas, analīzes un sintēzes, indukcijas un dedukcijas, kvantitatīvās un kvalitatīvās, kā arī citas metodes nekustamā īpašuma pārvaldīšanā identificēto problēmu risināšanai.

7. Zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību un tā pārvaldības izmaksas ietekmējošos faktorus.

8. Izmantot stratēģiskās un taktiskās plānošanas metodes.

9. Pārzināt un izmantot nekustamā īpašuma pārvaldībā nepieciešamās inženierekonomikas kvantitatīvās un kvalitatīvās vadības metodes.

10. Nodrošināt efektīvu saziņu un saskarsmi ar klientiem.

11. Prast izmantot investīciju projektu efektivitātes noteikšanas metodes nekustamā īpašuma efektīvākai pārvaldībai.

12. Sagatavot investīciju projektu tehniski ekonomisko pamatojumu nekustamo īpašumu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanai.

13. Izmantot iekšējo un ārējo faktoru analīzes metodes institūcijas priekšrocību un trūkumu novērtēšanā saistībā ar iekšējās un ārējās vides izmaiņām, īstenojot nekustamā īpašuma pārvaldības procesus.

14. Prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus un prognozēt to ietekmi uz nekustamā īpašuma pārvaldības jomu.

15. Izmantot prognozēšanas metodes un to rezultātus atbilstoši institūcijas mērķiem un uzdevumiem.

16. Ievērot ētikas un kultūras principus, apsaimniekojot un pārvaldot nekustamo īpašumu.

17. Pārzināt un saprast nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldības finansiālos aspektus.

18. Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, inženiertehniskos risinājumus risku vadībā, darbojoties nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.

19. Prast izvēlēties pētāmās problēmas analīzes metodes, pētījumu paņēmienus un tehniskos līdzekļus.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. nekustamā īpašuma tirgus analīzes tehnoloģija;

1.2. projektu sagatavošana un prezentēšana namu pārvaldīšanas jomā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mikroekonomika;

2.2. makroekonomika;

2.3. nekustamā īpašuma starptautiskā ekonomika;

2.4. ekoloģiski orientētā vadīšana nekustamā īpašuma tirgū;

2.5. vides aizsardzība;

2.6. Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā;

2.7. matemātika;

2.8. informācijas tehnoloģijas;

2.9. statistika;

2.10. būvniecības pamati un būvizstrādājumi;

2.11. inženierbūves nekustamajos īpašumos;

2.12. būvprojekta grafika (tehniskā rasēšana);

2.13. būvju konstrukciju un inženierkomunikāciju novērtēšana;

2.14. nekustamā īpašuma arhitektoniskais novērtējums;

2.15. īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi;

2.16. teritoriālā un detālplānojuma attīstības stratēģijas;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvā bāze;

3.2. komerctiesības;

3.3. darba tiesiskās attiecības;

3.4. nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati;

3.5. normatīvie akti būvniecības jomā un būvnormatīvi;

3.6. īpašuma tirgus tautsaimniecībā;

3.7. nekustamā īpašuma ekonomika;

3.8. investīcijas nekustamajā īpašumā;

3.9. komercaprēķini namu apsaimniekošanā;

3.10. īpašums un nodokļi;

3.11. grāmatvedība un īpašuma uzskaite;

3.12. nekustamo īpašumu pārvaldības finansiālie aspekti;

3.13. elektrotehnika;

3.14. inženierkomunikāciju un būvdarbu izcenojumi, tāmēšana;

3.15. cenu veidošana būvniecībā;

3.16. kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana;

3.17. komercdarbība un plānošana nekustamā īpašuma jomā;

3.18. nekustamā īpašuma apdrošināšana;

3.19. nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošanas organizēšana;

3.20. energoefektivitāte namu apsaimniekošanā;

3.21. namu pārvaldnieka darba organizēšana;

3.22. nekustamā īpašuma tirgvedība;

3.23. psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos;

3.24. būvkomercdarbības plānošana un vadīšana;

3.25. būvkomercdarbības praktiskie aspekti;

3.26. nekustamā īpašuma inženierkomunikācijas;

3.27. būvniecības plānošana un organizācija;

3.28. ēku, būvju un inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa novērtēšana;

3.29. darba aizsardzība;

3.30. vadības zinības;

3.31. lietišķās saziņas un saskarsmes pamati;

3.32. ētika un biznesa etiķete;

3.33. lietvedība;

3.34. valsts valoda;

3.35. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.36. civilā aizsardzība.

2.10. Jurista profesijas standarts

2.10.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - jurists.

2. Profesijas kods - 2421 01.

2.10.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2003.gadam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- jurists atbilstoši profesionālajai specializācijai un amatam atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību (sniedz juridiskās konsultācijas un veic tiesību subjektu pārstāvību), veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē. Jurists var veikt tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas administratora darbu un darbu citās profesijās, kurās nepieciešama jurista kvalifikācija. Jurists var veikt individuālo komercdarbību, strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā vai pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā un pie cita tiesību subjekta.

2.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas.

2. Spēja izstrādāt, analizēt un apliecināt tiesisku darījumu dokumentus un tiesību piemērošanas aktus.

3. Spēja sastādīt procesuālos dokumentus (piemēram, iesniegumus iestādēm un pieteikumus tiesām, blakus sūdzības, administratīvus aktus, tiesas nolēmumus).

4. Spēja sniegt juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību.

5. Spēja veikt tiesību subjektu pārstāvību.

6. Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus.

7. Spēja veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības civilprocesā, kriminālprocesā, administratīvajā procesā un Satversmes tiesas procesā.

8. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē.

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus (tai skaitā prasme savākt, apstrādāt, analizēt un vērtēt informāciju, tajā skaitā pierādījumus).

2. Veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu.

3. Argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos slēdzienus.

4. Atrast piemērojamās tiesību normas.

5. Izpētīt tiesību normas pieņemšanas vēsturiskos apstākļus, noteikt tiesību normas mērķi un tiesību normas vietu tiesību sistēmā (prasme iztulkot tiesību normas).

6. Veikt tiesību tālākveidošanu un efektīvi izmantot citas juridiskās metodes.

7. Izveidot loģisku un pārskatāmu juridiskā dokumenta struktūru.

8. Veidot pareizu tiesību normu un citu juridisko tekstu struktūru.

9. Vadīt, organizēt un kontrolēt padoto darbu.

10. Izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām un personu interesēm.

11. Publiski uzstāties.

12. Veikt aizstāvības funkcijas kriminālprocesā.

13. Veikt valsts apsūdzības uzturētāja funkcijas kriminālprocesā.

14. Veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā.

15. Veikt civilprocesa, administratīvā procesa, Satversmes tiesas procesa un kriminālprocesa virzīšanu.

16. Ievērot profesionālās ētikas normas.

17. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas, jo īpaši juridisko materiālu datu bāzes.

18. Organizēt un veikt pētījuma ar zinātnisku vērtību izstrādāšanu jurisprudencē.

19. Izmantot normatīvo aktu jaunrades tehniku.

20. Orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmā.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. datorzinības;

1.2. loģika;

1.3. zinātniskā darba izstrādāšanas pamati;

1.4. mediācijas pamatprincipi;

1.5. psiholoģijas pamati;

1.6. saskarsmes kultūra;

1.7. vadības teorijas pamati;

1.8. latīņu valodas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vides tiesības;

2.2. nodokļu tiesības;

2.3. lietvedība;

2.4. romiešu civiltiesības;

2.5. jūras tiesības;

2.6. vispārīgā valsts zinātne;

2.7. fizisko personu datu aizsardzības tiesības;

2.8. ārvalstu tiesību vēsture;

2.9. sociālās tiesības;

2.10. pašvaldību tiesības;

2.11. baznīcas tiesības;

2.12. starptautiskās tirdzniecības tiesības;

2.13. tiesību socioloģija;

2.14. konkurences tiesības;

2.15. kriminoloģija;

2.16. kriminālistika;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tiesību teorija;

3.2. Latvijas tiesību vēsture;

3.3. tiesību filozofija;

3.4. konstitucionālās tiesības;

3.5. administratīvās tiesības;

3.6. administratīvais process;

3.7. civiltiesību vispārīgā daļa;

3.8. saistību tiesības;

3.9. lietu tiesības;

3.10. ģimenes tiesības;

3.11. mantojuma tiesības;

3.12. intelektuālā īpašuma tiesības;

3.13. komerctiesības;

3.14. darba tiesības;

3.15. civilprocess;

3.16. krimināltiesības;

3.17. kriminālprocess;

3.18. tiesību aizsardzības iestādes;

3.19. Eiropas Savienības tiesības;

3.20. starptautiskās publiskās tiesības;

3.21. starptautiskās privāttiesības;

3.22. profesionālā ētika;

3.23. juridiskā retorika (tai skaitā runas māksla);

3.24. valsts valoda;

3.25. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

2.11. Juriskonsulta profesijas standarts

2.11.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - juriskonsults.

2. Profesijas kods - 2429 02.

2.11.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- juriskonsults civilprocesā, administratīvajā procesā, disciplinārlietās, publisko, kā arī starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību jomā patstāvīgi veic darbības, kas saistītas ar materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanu, tiesu prakses izmantošanu, kā arī pilda citus darba vai amata pienākumus atbilstoši ieņemamā amata vai darba pienākumu aprakstam; izstrādā plānošanas dokumentus, informatīvos ziņojumus un tiesību aktu projektus, juridiskos dokumentus, nodrošina pārstāvību tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēs, starptautiskās organizācijās, Eiropas Savienībā, tiesās un citās institūcijās. Juriskonsults var veikt individuālo komercdarbību, strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā vai pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā un pie cita tiesību subjekta.

2.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās.

2. Spēja patstāvīgi izmantot tiesību avotus.

3. Spēja pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos.

4. Spēja sekot tiesu praksei un juridiskai literatūrai.

5. Spēja pārzināt juridiskās metodes.

6. Spēja izmantot problēmas atrisināšanai lietderīgāko juridisko metodi.

7. Spēja konsultēt personas juridiskajos jautājumos.

8. Spēja pārstāvēt valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī personas juridisku jautājumu risināšanā.

9. Spēja izstrādāt juridiskos dokumentus.

10. Spēja izstrādāt plānošanas dokumentus, informatīvo ziņojumu, tiesību aktu projektus.

11. Spēja prezentēt informatīvos ziņojumus un tiesību aktu projektus.

12. Spēja argumentēt juridiskos slēdzienus.

13. Spēja pētīt juridisko informāciju.

14. Spēja atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju.

15. Spēja sistematizēt iegūto juridisko informāciju, izmantot iegūto informāciju lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un izpildē.

16. Spēja veikt profesionālu un/vai zinātnisku pētniecību atbilstoši profesionālajai un ieņemamā amata specifikai.

17. Spēja pastāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas juriskonsulta darbā un amatā.

2. Pārvaldīt valsts valodu.

3. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

4. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

5. Spēt loģiski formulēt darba uzdevumus un darba saturu.

6. Izprast un pielietot juridiskās analīzes un sistēmas likumsakarības.

7. Orientēties Latvijas, Eiropas Savienības (Kopienu) un starptautisko tiesību sistēmā.

8. Izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas.

9. Orientēties valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā.

10. Pārzināt galveno starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institucionālo sistēmu.

11. Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus.

12. Izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā.

13. Sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā.

14. Izstrādāt plānošanas dokumentus, juridiskos dokumentus, kā arī informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektus.

15. Spēt patstāvīgi vai darba grupu ietvaros prezentēt informatīvos ziņojumus, kā arī tiesību aktu projektus.

16. Atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju, izmantojot piemērotas juridiskās pētniecības metodes un informācijas tehnoloģijas.

17. Spēt piemēroties jurista amata prasībām neatkarīgi no jurista amata darbības jomas un pildīt atbilstošos darba un amata pienākumus.

18. Spēt pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju un iemaņas.

19. Organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku (ierēdņu) darbu.

20. Veikt darbu patstāvīgi vai kolektīvi kopā ar citu profesiju pārstāvjiem.

21. Spēt noteikt darba uzdevumu prioritātes.

22. Pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

23. Ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morāles normas.

24. Lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.

25. Orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos valstī, reģionā, Eiropas Savienībā (Kopienās) un pasaulē.

2.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomika;

1.2. vēsture;

1.3. politikas zinātnes.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. tiesību vēsture;

2.2. tiesību filozofija;

2.3. vides tiesības;

2.4. finanšu un nodokļu tiesības;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tiesību teorija;

3.2. konstitucionālās tiesības;

3.3. administratīvās tiesības;

3.4. administratīvais process;

3.5. pašvaldību tiesības;

3.6. civiltiesības;

3.7. komerctiesības;

3.8. darba tiesības;

3.9. komerctiesības;

3.10. civilprocess;

3.11. Eiropas Savienības (Kopienu) tiesības;

3.12. cilvēktiesības;

3.13. profesionālā ētika;

3.14. lietišķā informātika;

3.15. komunikāciju prasme;

3.16. lietvedība;

3.17. intelektuālā īpašuma tiesības;

3.18. krimināltiesības;

3.19. kriminālprocess;

3.20. starptautiskās tiesības;

3.21. valsts valoda;

3.22. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

2.12. Scenārista profesijas standarts

2.12.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - scenārists.

2. Profesijas kods - 2451 16.

2.12.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- scenārists ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas, filmu kompāniju vai publisku pasākumu veidošanas jomā; patstāvīgi vai kopā ar citiem speciālistiem, vai arī pēc pasūtījuma, izmantojot pieejamo informāciju un pamatojoties uz savu radošo potenciālu un apgūtajām zināšanām, izveido audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; darbojoties radošajā komandā kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai scenārists piedāvā optimālo saturisko risinājumu; pārzina audiovizuālo darbu un pasākumu izveides specifiku, dažādos žanrus un dramaturģijas pamatprincipus. Scenārists var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās, gan pie komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību.

2.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.

2. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.

3. Spēja atrast un pielietot informāciju.

4. Spēja strādāt pie radošās idejas izstrādes.

5. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu.

6. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus.

7. Spēja strādāt patstāvīgi un radošā komandā.

8. Spēja argumentēt savu viedokli.

9. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus.

10. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares aktualitātēm.

11. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.

12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesības un plašsaziņas līdzekļu jomu reglamentējošus dokumentus.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un žanrus.

2. Pārzināt dramaturģisko darbu analīzes pamatus.

3. Pārzināt radošā procesa psiholoģijas pamatus.

4. Pārzināt dialogu rakstīšanas pamatprincipus.

5. Analizēt un atlasīt nepieciešamo informāciju.

6. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

7. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem speciālistiem.

8. Organizēt savu darba vietu.

9. Pārzināt audiovizuālā darba un pasākumu tapšanas procesa pamatprincipus.

10. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.

11. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.

12. Pārzināt galvenos audiovizuālo darbu un pasākumu žanrus.

13. Pārzināt dažādu audiovizuālo darbu formātus un to specifiku.

14. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo mediju specifiku.

15. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo valodu.

16. Izprast video un kino montāžas pamatprincipus.

17. Izprast operatora darba pamatprincipus.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku.

21. Pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem radošajiem risinājumiem.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. radošā darba analīze un kritika;

1.2. pētījumu metodes;

1.3. autortiesības;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. prezentācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;

2.2. mākslas vēsture un teorija;

2.3. teātra vēsture;

2.4. literatūras vēsture;

2.5. filozofija;

2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;

2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;

2.8. tēlotāja māksla (tēla psiholoģija, kompozīcija, krāsu mācība);

2.9. foto estētika;

2.10. video estētika;

2.11. televīzijas režijas pamati;

2.12. darba tiesiskās attiecības;

2.13. darba aizsardzība;

2.14. vides aizsardzība;

2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. radošā procesa psiholoģija;

3.2. semantika un semiotika;

3.3. valsts valoda;

3.4. televīzijas un kino dramaturģijas pamati;

3.5. audiovizuālo darbu žurnālistikas pamati;

3.6. televīzijas scenārija izveide;

3.7. pasākumu scenārija izveide;

3.8. scenārista darbs;

3.9. personības izaugsmes metodoloģija;

3.10. divas svešvalodas saziņas līmenī.

2.13. Televīzijas režisora profesijas standarts

2.13.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - televīzijas režisors.

2. Profesijas kods - 2455 14.

2.13.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- televīzijas režisors ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta jomā; piedalās audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju un darbojoties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai televīzijas režisors realizē optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veic kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veic videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzina video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu. Televīzijas režisors var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās un pie komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību.

2.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo darbu realizāciju.

2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.

3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.

4. Spēja izstrādāt audiovizuālā darba radošo koncepciju.

5. Spēja izstrādāt kvalitatīvu audiovizuālā darba režisora scenāriju.

6. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu.

7. Spēja strādāt radošā komandā.

8. Spēja argumentēt savu viedokli.

9. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus.

10. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbības plānam.

11. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prast izmantot to priekšrocības.

12. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot to izvietojumu.

13. Spēja nodrošināt pastāvīgi kvalitatīvu audiovizuālā risinājuma realizāciju.

14. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus.

15. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares aktualitātēm.

16. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.

17. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un plašsaziņas līdzekļu jomu reglamentējošus dokumentus.

18. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.

3. Veikt audiovizuālo darbu fiksēšanu ar video režijas komutācijas pults palīdzību.

4. Pielietot audiovizuālās apstrādes efektu blokus.

5. Veikt audiovizuālo darbu inscenēšanu.

6. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un žanrus.

7. Pārzināt režijas darbu ar aktieriem.

8. Pārzināt dažādus video formātus un to specifiku.

9. Veikt audiovizuālo darbu pēcapstrādi un montāžu.

10. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.

11. Izprast mediju darba specifiku.

12. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.

13. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.

14. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.

15. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtu speciālistiem.

16. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu.

17. Lietot racionālus darba paņēmienus.

18. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.

19. Pārvaldīt valsts valodu.

20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

21. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku.

22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem audiovizuālo darbu filmēšanas un montāžas tehnoloģiskajiem risinājumiem.

23. Ievērot elektrodrošību.

24. Ievērot ugunsdrošību.

25. Ievērot darba aizsardzību.

26. Sniegt pirmo palīdzību.

27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. radošā darba analīze un kritika;

1.2. pētījumu metodes;

1.3. autortiesības;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. prezentācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;

2.2. mākslas vēsture un teorija;

2.3. teātra vēsture;

2.4. literatūras vēstures pamati;

2.5. kino un televīzijas vēsture;

2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;

2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;

2.8. tēlotāja māksla;

2.9. foto estētika;

2.10. audiovizuālās montāžas principi;

2.11. televīzijas un kino dramaturģijas pamatprincipi;

2.12. televīzijas scenārija izveides pamati;

2.13. televīzijas žurnālistikas pamati;

2.14. skaņas režijas pamati;

2.15. tēlotāja māksla;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. kompozīcija;

3.2. krāsu mācība;

3.3. tēla psiholoģija;

3.4. radošā procesa psiholoģija;

3.5. semantika un semiotika;

3.6. darbs komandā;

3.7. video estētika;

3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati;

3.9. apgaismošanas principi;

3.10. televīzijas un video režisora darbs;

3.11. personības izaugsmes metodoloģija;

3.12. valsts valoda;

3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.14. vides aizsardzība;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības.";

4.3. papildināt pielikumu aiz 3.8.apakšnodaļas ar 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23. un 3.24.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.9. Mašīnbūves tehniķa profesijas standarts

3.9.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mašīnbūves tehniķis.

2. Profesijas kods - 3115 60.

3.9.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un realizēšanā; izstrādā apstrādes un montāžas tehnoloģiskos procesus, konstruē vienkāršus mezglus, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas darbam atbilstoši tehnoloģiskajam procesam; strādā ar tehnisko dokumentāciju un veic tajā nepieciešamās izmaiņas; strādā ar mašīnbūvē pielietojamiem materiāliem atbilstoši ražošanas, remontdarbu un palīgprocesu prasībām. Mašīnbūves tehniķis var strādāt mašīnbūves un metālapstrādes komercsabiedrībās, pie komersanta, var būt pašnodarbināta persona.

3.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja noteikt nepieciešamo resursu apjomu un racionāli saplānot metālapstrādes procesu.

2. Spēja uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.

3. Spēja novērtēt tehnoloģisko iekārtu tehnisko stāvokli.

4. Spēja novērtēt instrumentu un palīg­ierīču atbilstību tehnoloģiskajam procesam.

5. Spēja novērtēt izejvielu un palīgmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām.

6. Spēja novērtēt ražošanas līdzekļu atbilstību darba drošības prasībām.

7. Spēja lasīt rasējumus, tehnoloģiskās kartes un izprast vadības programmas.

8. Spēja izstrādāt tehnoloģiskā procesa secību un tehnoloģisko dokumentāciju ražošanas procesa nodrošināšanai.

9. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām ražošanas procesā.

10. Spēja kontrolēt tehnoloģiskā procesa ievērošanu.

11. Spēja laikus un operatīvi koriģēt ražošanas procesu un veikt korekcijas tehnoloģiskajā dokumentācijā.

12. Spēja veikt uzskaiti ražošanas procesa nodrošināšanai ar rezerves detaļām, instrumentiem un materiāliem, izmantojot informāciju tehnoloģijas.

13. Spēja strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem ražošanas procesa nodrošināšanai.

14. Spēja nodrošināt iekārtu darbību, pielietojot atbilstošus materiālus, instrumentus un palīgierīces, atbilstoši iekārtu ekspluatācijas un apkopes noteikumiem.

15. Spēja praktiski pielietot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.

16. Spēja veikt darba pienākumus tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un realizēšanā, ievērojot vides aizsardzības prasības.

17. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.

18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).

3.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izstrādāt metālapstrādes tehnoloģiskā procesa secību.

2. Noformēt tehnoloģisko dokumentāciju.

3. Lasīt mehāniskās, pneimatiskās, hidrauliskās un elektriskās shēmas.

4. Lasīt kopsalikuma rasējumus un tehnoloģiskās kartes.

5. Veikt tehnoloģisko iekārtu tehniski ekonomisko analīzi.

6. Veikt izmaiņas tehnoloģiskajā dokumentācijā atbilstoši izmaiņām ražošanas procesā.

7. Sagatavot nepieciešamo materiālu un iekārtu specifikācijas.

8. Pārraudzīt tehnoloģiskā procesa ievērošanu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

9. Lietot vadības programmas operatīvo pulti un ārējo programmas nesēju.

10. Aprēķināt griešanas režīmus.

11. Izmainīt instrumentu un detaļu stāvokli darbagaldā.

12. Pielietot metālapstrādes darbagaldus un griezējinstrumentus.

13. Izvēlēties un sagatavot darbam mēr­instrumentus, ierīces un sagataves.

14. Pārbaudīt materiālu kvalitāti un atbilstību ražošanas procesam.

15. Atpazīt un pielietot metāliskos materiālus: tēraudu, čugunu un krāsainos metālus.

16. Atpazīt un izmantot lietojamos materiālus remontdarbos, palīgražošanā un pamatražošanā.

17. Pamatot izejmateriālu, instrumentu un enerģijas patēriņu atbilstoši ražošanas procesam.

18. Sagatavot iekārtu un mezglu remonta un apkopes dokumentāciju.

19. Sagatavot pasūtījumu sagatavju izgatavošanai, norādot pamatizmērus un materiālu.

20. Izstrādāt detaļu un mezglu skices.

21. Veikt materiālu uzskaiti.

22. Sagatavot pārskatus par izmantotajiem ražošanas resursiem.

23. Aprēķināt nepieciešamo rezerves detaļu daudzumu un noformēt pasūtījumu.

24. Sagatavot materiālu norakstīšanas dokumentus.

25. Ievērot drošības instrukciju prasības darba vietā un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

26. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

27. Sniegt pirmo palīdzību.

28. Veikt darba pienākumus atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

29. Orientēties darba vides riska izvērtēšanā.

30. Izmantot informāciju tehnoloģiju iespējas un tehniskos katalogus.

31. Pārvaldīt valsts valodu.

32. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (angļu un krievu valodu) saziņas līmenī.

33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).

34. Izvērtēt izstrādes normu ekonomiskumu.

35. Sadarboties komandā.

36. Sadarboties ar citu struktūrvienību speciālistiem.

37. Izprast struktūrvienības plānojuma dokumentāciju.

38. Aizpildīt darba laika uzskaites lapas.

3.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. darba aizsardzība;

1.3. vides aizsardzība;

1.4. komersanta struktūrvienības, to pamatfunkcijas;

1.5. iekārtu izvietošanas principi;

1.6. elektrisko shēmu uzbūve;

1.7. darba vides risku vērtēšana;

1.8. saskarsmes pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. metālapstrādes iekārtu uzbūve un darbība;

2.2. mezglu uzbūve un darbības principi iekārtā;

2.3. materiālu un iekārtu pielietošana ražošanā;

2.4. automatizētās programmēšanas sistēmas;

2.5. iekārtu apkopes veidi un apkopē pielietojamie materiāli;

2.6. izstrādes normu sastādīšanas principi;

2.7. iekārtu un mezglu remonts;

2.8. detaļu izgatavošanas un montāžas pamatprincipi un tehnoloģija;

2.9. palīgierīču un instrumentu tehniskās iespējas;

2.10. metālgriešanas veidi un paņēmieni;

2.11. standartizācijas pamatprincipi;

2.12. specifiskās simbolikas pielietošana dokumentācijas noformēšanā;

2.13. darbagaldu rezerves daļu specifikācija un instrumentu nodiluma intensitāte;

2.14. detaļu, instrumentu un materiālu utilizācijas noteikumi;

2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehnoloģiskā procesa izstrādes principi;

3.2. tehnoloģiskās kartes;

3.3. materiālu pielietojamība un apstrādes tehnoloģiskās īpašības;

3.4. darbagaldu un griezējinstrumentu pielietojamības iespējas;

3.5. materiālu mehāniskās un fizikālās īpašības;

3.6. salāgošanas sistēmas un precizitātes klases;

3.7. darba laika uzskaite;

3.8. tehnoloģiskā procesa izpildes kontrole;

3.9. mērinstrumentu lietošana un to iespējas;

3.10. valsts valoda;

3.11. darba drošības prasības darbā ar metālapstrādes darbagaldiem;

3.12. elektrodrošības noteikumi;

3.13. ugunsdrošības noteikumi;

3.14. pirmā palīdzība;

3.15. vismaz divas svešvalodas (angļu un krievu valoda) saziņas līmenī.

3.10. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijas standarts

3.10.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis.

2. Profesijas kods - 3119 33.

3.10.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis patstāvīgi plāno un organizē saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanu kādā no ražošanas posmiem atbilstoši tehnoloģijas shēmām un receptūrām, spēj piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu un izstrādājumu ieviešanā, kā arī palīdz nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontroles punktos, ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā; darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis veic darbu pie pārtikas rūpniecības komersanta, kas nodarbojas ar šokolādes, cukurotu un miltu izstrādājumu izgatavošanu.

3.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt darba procesu, ievērojot prioritātes.

2. Spēja veikt izejvielu un palīgmateriālu novērtēšanu atbilstoši kvalitātes prasībām.

3. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus ražošanas procesam.

4. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus droša galaprodukta radīšanai tehnoloģiskajā procesā.

5. Spēja piedalīties jaunu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskā procesa organizēšanā.

6. Spēja pielietot atbilstošas ražošanas tehnoloģiskās un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas.

7. Spēja pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus.

8. Spēja piemērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.

9. Spēja ar datora palīdzību veikt uzskaiti izstrādājuma ražošanas procesā.

10. Spēja novērtēt un kontrolēt izstrādājuma paraugus organoleptiski.

11. Spēja novērtēt un kontrolēt ražošanas procesa tehnoloģisko parametru novirzes.

12. Spēja strādāt komandā, sadarbojoties un ievērojot darba ētikas principus.

13. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

14. Spēja ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

16. Spēja rūpēties par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu.

17. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, profesionāli izvērtēt savu un kolēģu pieredzi profesijā.

18. Spēja piedalīties jaunu izstrādājumu izgatavošanas iekārtu apguvē, tehnoloģiju izstrādēs un novērtēšanā.

19. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības prasības.

3.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izvērtēt prioritātes konkrētā darba veikšanai.

2. Orientēties izejvielu nodrošinājuma iespējās.

3. Izprast konkrētā procesa uzdevumu, metodes un paņēmienus tā izpildei.

4. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.

5. Izvērtēt izmantojamo izejvielu un materiālu atbilstību izvirzītajām kvalitātes prasībām.

6. Pielietot iekārtas un kontrolēt to pielietošanu atbilstoši to funkcijām un ekspluatācijas instrukcijām izstrādājumu izgatavošanas procesā.

7. Izvērtēt tehnoloģiskās iekārtas piemērotību procesā noteiktā uzdevuma veikšanai.

8. Orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības shēmās.

9. Prast režīmu ieregulēšanu.

10. Izvērtēt parametru vai režīmu neievērošanas riskus.

11. Veikt vienkāršus ķīmiskos vai fizikālos mērījumus.

12. Novērtēt produktu organoleptiski.

13. Noņemt paraugus kontrolei.

14. Uzskaitīt zudumus procesā.

15. Pielietot informācijas tehnoloģijas.

16. Novērtēt vizuāli iekārtu tīrību.

17. Izvērtēt un pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām.

18. Noņemt virsmas tīrības paraugus mikrobioloģisko analīžu veikšanai.

19. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos.

20. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

21. Kontrolēt piemērotu un atbilstošu individuālo darba aizsardzības līdzekļu izvēli kādā no ražošanas posmiem.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Izpildīt vides aizsardzības prasības.

24. Novērtēt iespējamo apdraudējumu videi kādā no ražošanas posmiem.

25. Argumentēt savu viedokli un sadarboties.

26. Ievērot darba ētikas principus.

27. Analizēt savu rīcību.

28. Uzklausīt citu speciālistu viedokli.

29. Prast piekāpties un atrast kompromisu.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

33. Pielietot kolēģu pozitīvo darba pieredzi.

34. Prast orientēties informācijas iegūšanas avotos nozarē.

3.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. vides aizsardzība;

1.3. saskarsmes pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. izejvielu un materiālu veidi šokolādes un saldumu izstrādājumu ražošanā;

2.2. pamatzināšanas tehniskajā grafikā, tehniskie apzīmējumi;

2.3. kvalitātes prasības;

2.4. izejvielu rotācijas princips ("pirmais iekšā, pirmais ārā" princips);

2.5. iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pārtikas komersantā pamatprincipi;

2.6. kvalitātes kritisko punktu būtība un monitorings;

2.7. laba ražošanas prakse;

2.8. organoleptiskā produkta novērtēšanas teorija;

2.9. ražošanas procesa un iekārtu reglamentētie parametri;

2.10. ķīmijas pamatzināšanas;

2.11. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;

2.12. vispārējās higiēnas prasības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.13. pirmās palīdzības sniegšana;

2.14. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.15. ugunsdrošības noteikumi;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā;

2.17. grāmatvedības un uzskaites pamatprincipi;

2.18. tālākizglītības iespējas profesijā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. ražošanas plānošanas pamatprincipi;

3.2. higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos;

3.3. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi;

3.4. speciālās tehnoloģijas kakao, šokolādes, saldumu, cukurotu (piemēram, marmelāde, zefīrs, dražejas) un miltu (piemēram, vafeles, cepumi) izstrādājumu ražošanā;

3.5. personīgās higiēnas prasības;

3.6. darba aizsardzība;

3.7. valsts valoda;

3.8. vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.9. mikrobioloģijas pamati;

3.10. informācijas tehnoloģiju izmantošana.

3.11. Televīzijas operatora profesijas standarts

3.11.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - televīzijas operators.

2. Profesijas kods - 3131 06.

3.11.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- televīzijas operators ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta nozares jomā; piedalās audiovizuālo darbu veidošanā; darbojoties radošajā komandā kopīgi ar režisoru, redaktoru, skaņu režisoru, scenāristu, māk­slinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, dekorāciju uzstādītāju, ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai televīzijas operators piedāvā optimālu vizuālo risinājumu un atbilstoši režisora gala uzstādījumam, izmantojot videokameru un apkalpojot palīgtehniku, veic kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju; lietotāja līmenī pārzina uzņemšanas videotehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu, apgaismošanas pamatprincipus. Televīzijas operators var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās un pie komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību.

3.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo projektu realizāciju.

2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.

3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.

4. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prast izmantot to priekšrocības.

5. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot to izvietojumu.

6. Spēja strādāt radošā komandā.

7. Spēja plānot veicamos darbus un piedāvāt to optimālo risinājumu.

8. Spēja argumentēt savu viedokli.

9. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbības plānam.

10. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vidi.

11. Spēja pastāvīgi nodrošināt kvalitatīvu tehnoloģiskā risinājuma realizāciju.

12. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus.

13. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares aktualitātēm.

14. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.

15. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un citus darbības jomu reglamentējošus dokumentus.

16. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Pārzināt galvenos videokameru veidus un to tehniskās iespējas.

3. Pārzināt dažādus video formātus un to specifiku.

4. Pārzināt dažādu apgaismošanas ierīču īpašības.

5. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtu speciālistiem.

6. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.

7. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.

8. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.

9. Pārzināt video montāžas radošos un tehniskos pamatprincipus.

10. Mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju, noteikt krāsu temperatūru un izvēlēties gaismas daudzumu luksos.

11. Pārzināt televīzijas operatora palīgtehniku un tās iespējas.

12. Pārvaldīt valsts valodu.

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

14. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu.

15. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.

16. Lietot racionālus darba paņēmienus.

17. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.

18. Izprast mediju darba specifiku.

19. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.

20. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku.

21. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

22. Ievērot elektrodrošību.

23. Ievērot ugunsdrošību.

24. Ievērot darba aizsardzību.

25. Sniegt pirmo palīdzību.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. radošā darba analīze un kritika;

1.2. pētījumu metodes;

1.3. autortiesības;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. prezentācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;

2.2. mākslas vēsture un teorija;

2.3. teātra vēstures pamati;

2.4. literatūras vēstures pamati;

2.5. kino un televīzijas vēsture;

2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;

2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;

2.8. tēlotāja māksla;

2.9. fotogrāfija;

2.10. audiovizuālās montāžas principi;

2.11. televīzijas režijas pamati;

2.12. televīzijas scenārija izveides pamati;

2.13. televīzijas žurnālistikas pamati;

2.14. skaņas režijas pamati;

2.15. darba tiesiskās attiecības;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. kompozīcija;

3.2. krāsu mācība;

3.3. tēla psiholoģija;

3.4. radošā procesa psiholoģija;

3.5. semantika un semiotika;

3.6. darbs komandā;

3.7. video estētika;

3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati;

3.9. apgaismošanas principi;

3.10. televīzijas un video operatora darbs;

3.11. valsts valoda;

3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. darba aizsardzība.

3.12. Mākslas fotogrāfa profesijas standarts

3.12.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mākslas fotogrāfs.

2. Profesijas kods - 3131 10.

3.12.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mākslas fotogrāfs ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts vizuālās mākslas, drukāto un audiovizuālo mediju, interneta un izdevniecību jomā; piedalās vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai mākslas fotogrāfs piedāvā optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veic kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenī pārzina foto uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, apgaismošanas pamatprincipus, izvēlas atbilstošas tehnoloģijas un atbild par attēla gala kvalitāti. Mākslas fotogrāfs var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās un pie komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību.

3.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo uzdevumu realizāciju.

2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.

3. Spēja novērtēt realizējamā darba īpatnības.

4. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prast izmantot to priekšrocības.

5. Spēja noteikt darba veikšanai nepieciešamo fototehniku, optiku un palīgierīces.

6. Spēja strādāt patstāvīgi un radošā komandā.

7. Spēja piedāvāt veicamā darba optimālo risinājumu.

8. Spēja argumentēt savu viedokli.

9. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbības plānam.

10. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vidi.

11. Spēja nodrošināt kvalitatīvu foto materiālu pēcapstrādi.

12. Spēja veikt atbilstošu un drošu uzņemto foto materiālu arhivēšanu.

13. Spēja pielietot kvalitātes kontroles metodes.

14. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus.

15. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares aktualitātēm.

16. Spēja vadīt projektus, kas saistīti ar foto nozari.

17. Spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu foto nozarē.

18. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.

19. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un masu mediju jomu reglamentējošus dokumentus.

20. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomas normatīvo aktu prasības.

21. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Organizēt savu un sadarbības part­neru darbu un darba vietu.

3. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtu speciālistiem.

4. Pārzināt galvenos fotoaparātu veidus un to tehniskās iespējas.

5. Pārzināt dažādus fototehnoloģiju veidus un to specifiku.

6. Pārzināt dažādu apgaismošanas ierīču īpašības.

7. Prast sastādīt dažādas apgaismošanas shēmas.

8. Pārzināt radošā procesa psiholoģiju.

9. Pārzināt projektu vadības pamatprincipus.

10. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.

11. Izprast foto estētiku.

12. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.

13. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.

14. Pārzināt zinātniskās izpētes metodes.

15. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.

16. Izprast dažādu mediju darba specifiku.

17. Orientēties attēla izgatavošanas un materiālu apstrādes tehnoloģijās.

18. Mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju.

19. Pārzināt fotogrāfa palīgtehniku un tās iespējas un pielietot to.

20. Lietot racionālus un radošus darba paņēmienus.

21. Orientēties foto tehnoloģiju tehniskajā dokumentācijā.

22. Lietot foto nozares terminoloģiju, standartus un simboliku.

23. Pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

24. Sastādīt un noformēt lietišķos dokumentus.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

27. Ievērot elektrodrošību.

28. Ievērot ugunsdrošību.

29. Ievērot darba aizsardzības prasības.

30. Sniegt pirmo palīdzību.

31. Pārzināt darba ergonomiku.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. radošā darba analīze un kritika;

1.2. zinātniskās pētījumu metodes;

1.3. autortiesības;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. prezentācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;

2.2. mākslas vēsture un teorija;

2.3. teātra vēstures pamati;

2.4. literatūras vēstures pamati;

2.5. foto, kino un televīzijas vēsture;

2.6. filozofija;

2.7. dokumentālā un aktierkino estētika;

2.8. mūsdienu audiovizuālie mediji;

2.9. tēlotāja māksla;

2.10. video estētika;

2.11. vizuālās montāžas principi;

2.12. audiovizuālo darbu režijas pamati;

2.13. televīzijas scenārija izveides pamati;

2.14. žurnālistikas pamati;

2.15. projektu vadība un producēšana;

2.16. darba tiesiskās attiecības;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tēla psiholoģija;

3.2. radošā procesa psiholoģija;

3.3. semantika un semiotika;

3.4. darbs komandā;

3.5. foto estētika;

3.6. attēla grafiskā rediģēšana;

3.7. vizuālo tehnoloģiju pamati;

3.8. interneta tehnoloģiju pamati;

3.9. apgaismošanas principi;

3.10. profesionālais fotogrāfa darbs;

3.11. personības izaugsmes metodoloģija;

3.12. valsts valoda;

3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.14. vides aizsardzība;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. ergonomika.

3.13. Kosmētiķa profesijas standarts

3.13.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - kosmētiķis.

2. Profesijas kods - 3226 18.

3.13.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- kosmētiķis nosaka sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi, patstāvīgi veic atbilstošas ādas apstrādes un kopšanas kosmētiskās procedūras un sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus, kas veicina labas fiziskās formas, vizuālā izskata un labsajūtas, klienta psiholoģiskā komforta uzturēšanu, ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām. Kosmētiķis ir ārstniecības persona, kas ieguvusi vidējo profesionālo izglītību, nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, ieguvis tiesības kompetenti iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā skaistumterapijā, strādā individuāli kā pašnodarbinātā persona vai komersants vai arī kā darba devējs vai darba ņēmējs skaistumkopšanas nozares komercstruktūrās.

3.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu un to sistēmu fizioloģiskās funkcijas, vispārējās veselības, tai skaitā ādas stāvokļa saistību ar uzturu un dzīvesveidu, lai, nekaitējot klientam, veiktu kosmētiskās manuālās un aparātu tehnikas sejas ādas un ķermeņa kopšanā.

2. Spēja atpazīt biežāk sastopamās ādas un tās derivātu slimības, ādas un zemādas veidojumus, bojājumus un kosmētiskos defektus, lai savas atbildības līmenī risinātu problēmu vai ieteiktu klientam attiecīga ārsta konsultāciju.

3. Spēja pareizi novērtēt ādas tipu, stāvokli un defektus, adekvāti izvēlēties piemērotākās kosmētiskās pamatprocedūras mērķi, izstrādāt tās veikšanas plānu un novērtēšanas lapās atspoguļot klienta sejas un ķermeņa ādas analīzes informāciju.

4. Spēja patstāvīgi un atbildīgi veikt sejas, kakla un dekoltē, visa ķermeņa vai tā atsevišķu daļu kosmētiskās masāžas, tai skaitā manuālās un aparātu tehnikas, nekaitējot klientam un ievērojot masāžas pamatprincipus, procedūras tehniku un drošības pasākumus.

5. Spēja izprast svarīgāko fizikālo faktoru lomu un darbību praktiskajā kosmetoloģijā, lai, atbildīgi veicot siltuma, gaismas un elektroprocedūras, garantētu to pozitīvu rezultātu, personīgo un klienta drošību.

6. Spēja labi orientēties Latvijas kosmētikas tirgū piedāvātajos profesionālās kosmētikas produktu veidos, to sastāvā, aktīvo sastāvdaļu iedarbībā, lai droši varētu risināt konkrētu kosmētisko problēmu, iesakot klientam atbilstošāko kosmētikas līdzekli salona vai mājas lietošanai.

7. Spēja strikti ievērot valsts reglamentētos noteikumus par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem, garantējot augstu sanitārijas līmeni darba vietā, drošu darba vidi klientam un speciālistam.

8. Spēja augstā sanitārijas līmenī veikt ādas tīrīšanu un pēcapstrādi, pielietojot mehānisko, ķīmisko un citas metodes.

9. Spēja rūpīgi veikt liekā apmatojuma likvidēšanu uz visām ķermeņa daļām, ievērojot depilācijas un epilācijas izpildījuma tehnikas un drošības nosacījumus.

10. Spēja patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa kosmētiskās kopšanas palīgprocedūras un prasmīgi tās piedāvāt klientam: uzacu korekciju, uzacu un skropstu krāsošanu, higiēnisko manikīru un pedikīru, grima ("make-up") pamattehnikas, konsultēt klientu, lai pilnīgāk izmantotu speciālista apmeklējumam atvēlēto laiku.

11. Spēja plānot un organizēt savu darbu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi izpildītu darba uzdevumus, vairojot komersanta un profesijas pamatvērtības un prestižu sabiedrībā.

12. Spēja laipni sagaidīt un apkalpot klientu, radīt saziņai labvēlīgu uzticēšanās atmosfēru, sagatavot klientu procedūrai, novietojot kosmētiskajā krēslā un secīgi veicot ievadprocedūras.

13. Spēja piesaistīt jaunus klientus, prasmīgi, ar pozitīvu attieksmi risināt vai nepieļaut konfliktsituācijas, ievērojot saskarsmes, komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes pamatprincipus.

14. Spēja sadarboties ar klientiem, pārliecinoši piedāvāt kosmētisko pakalpojumu vai kosmētikas produktu, korekti sniegt profesionālu informāciju, saglabājot lojalitāti pret kolēģiem un darba devēju.

15. Spēja ievērot medicīnas ētikas normas, nodrošināt morālu un ētisku rīcību, garantējot konfidencialitāti klienta problēmu risināšanā.

16. Spēja noformēt un atbildīgi sagatavot nepieciešamos grāmatvedības un finanšu dokumentus, laikus nodot tos uzņēmuma vai attiecīgo valsts dienestu apritē.

17. Spēja sadarboties ar dermatologiem, ārstiem kosmetologiem un plastikas ķirurgiem, strikti nošķirt un ievērot ārsta un kosmētiķa profesionālās kompetences.

18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

3.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Prezentēt sevi atbilstoši profesijas standarta prasībām.

2. Izvēlēties kosmētiskās iekārtas, aprīkojumu, aparatūru un iekārtot darba vietu.

3. Organizēt drošu darba vidi un uzturēt augstu sanitārijas līmeni darba telpās un palīgtelpās.

4. Izvēlēties un pielietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

5. Veikt virsmu dezinfekciju.

6. Veikt darba instrumentu, atsevišķu materiālu attīrīšanu, sterilizāciju un dezinfekciju.

7. Veikt roku dezinfekciju.

8. Veikt darba telpu ģenerāltīrīšanu un dezinfekciju.

9. Uzklāt kosmētisko krēslu un nomainīt veļu pēc katra klienta.

10. Sniegt, ja nepieciešams, pirmo palīdzību.

11. Izvēlēties un pielietot profesionālās kosmētikas produktus, līdzekļus un palīglīdzekļus, materiālus un palīgmateriālus.

12. Sagatavot un rūpīgi pēc procedūras sakārtot procedūru galdiņu.

13. Savākt anamnēzi.

14. Noteikt sejas ādas tipu un stāvokli.

15. Noteikt ķermeņa konstitucionālo tipu.

16. Noteikt ādas defektus un bojājumus.

17. Atpazīt kosmētiskā līdzekļa izraisītās blakusparādības.

18. Noteikt celulīta pazīmes un stadijas.

19. Noteikt stājas novirzes.

20. Noteikt kosmētisko diagnozi.

21. Noteikt kosmētiskās pamatprocedūras mērķi.

22. Izveidot kosmētiskās procedūras plānu.

23. Izvēlēties kosmētikas līdzekļus ādas kopšanai salonā.

24. Ieteikt kosmētikas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.

25. Veikt sejas ādas un ķermeņa novērtēšanu.

26. Veikt ievadprocedūras (noņemt acu grimu, apstrādāt lūpas, attīrīt sejas, kakla un dekoltē ādu), pielietojot atbilstošus attīrošos līdzekļus.

27. Veikt vaporizāciju.

28. Veikt brosāžu.

29. Pielietot pīlingus, tai skaitā ķīmiskos (augļskābju), koncentrācijā līdz 20 %.

30. Izpildīt masāžas paņēmienus: glaudīšanu, berzēšanu, maidzīšanu, piesitienus, vibrāciju, ievērojot to pareizu secību.

31. Noteikt fiksācijas punktus.

32. Ievērot Langera līnijas.

33. Uzturēt pareizu kosmētiķes stāju un roku pozīciju masāžas laikā.

34. Saglabāt vienmērīgu masāžas ritmu.

35. Veikt citas sejas un ķermeņa kosmētiskās masāžas manuālās un aparā­tu tehnikas: D'arsenvalizāciju, jonoforēzi, miostimulāciju, vakuumprocedūras, interferentās strāvas programmas/tehnikas, mehāniskās vibromasāžas tehnikas, mikrodermobrāzijas kosmētisko procedūru, fotohromoterapiju, ultraskaņu, zemas jaudas terapeitiskos lāzerus, kriomasāžu.

36. Veikt mikropigmentācijas procedūru (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas).

37. Veikt medicīnisko pīrsingu uz visām ķermeņa daļām (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas).

38. Veikt dermatologa vai ārsta kosmetologa akceptētas mezoterapijas procedūras (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas), izmantojot Latvijā reģistrētos kosmētiskos līdzekļus.

39. Veikt ādas dziļo tīrīšanu, manuāli likvidējot komedonus, miliumus vai pielietojot dezinkrustāciju, ķīmisko (augļskābju) pīlingu koncentrācijā no 20 līdz 40 %.

40. Veikt atbilstošas noslēdzošās procedūras.

41. Veikt epilāciju.

42. Veikt depilāciju.

43. Veikt uzacu korekciju.

44. Veikt skropstu un uzacu ķīmisko krāsošanu.

45. Izveidot dienas un vakara grimu ("make-up").

46. Analizēt un pielietot krāsas atbilstoši cilvēka tipam.

47. Izkopt personīgo stilu.

48. Veikt higiēnisko manikīru.

49. Veikt higiēnisko pedikīru.

50. Uzklāt laku.

51. Pielietot parafīna vanniņu rokām.

52. Prast analizēt un vērtēt, lietot korektu argumentāciju savas pozīcijas vai viedokļa motivācijā.

53. Sniegt konsultācijas.

54. Risināt problēmsituācijas.

55. Plānot un organizēt savu un kolēģu darbu.

56. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

57. Vadīt savu vai komersanta darbu.

58. Orientēties kosmētikas tirgū Latvijā.

59. Pārdot kosmētikas pakalpojumus un kosmētikas līdzekļus.

60. Sagatavot un sniegt mutisku un rakstisku informāciju par profesionālās darbības jautājumiem.

61. Pilnveidot savu profesionālās kvalifikācijas līmeni.

62. Orientēties komercdarbības pamatos.

63. Izstrādāt kosmētisko pakalpojumu cenrādi.

64. Veikt nepieciešamos grāmatvedības aprēķinus.

65. Ievērot kosmētiķa darbību reglamentējošus dokumentus.

66. Ievērot medicīnas ētikas normas.

67. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

68. Ievērot vides aizsardzības prasības.

69. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.

70. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

71. Ievērot elektrodrošības noteikumus.

72. Pārvaldīt valsts valodu.

73. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

74. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

3.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ķīmijas un fizikas pamatprincipi un procesi, kas ir organisma dzīvības norišu, kosmētikas produktu un elektroprocedūru iedarbības teoriju pamatā;

1.2. plastikas ķirurģijas operācijas un jaunākie sasniegumi, ādas virsmas atjaunošanas metodes, injicējamie materiāli;

1.3. seksuāli transmisīvās slimības, sifiliss;

1.4. zāļu līdzekļu darbības kopīgās likumsakarības, ieskats par zāļu līdzekļu grupām, to lietošanas indikācijām;

1.5. ekonomikas teorija un komercdarbība, ražošanas resursi, tirgus un tā subjekti, cena un tirgus, konkurence;

1.6. komercdarbības veidi skaistumkopšanas jomā;

1.7. darba tiesiskās attiecības;

1.8. grāmatvedības dokumentācija;

1.9. nodokļu sistēma;

1.10. normatīvie akti, kas uzrauga kosmētikas ražošanu un realizāciju Eiropas Savienībā un Latvijā;

1.11. kosmētisko līdzekļu marķēšana;

1.12. kosmētikas tirgus iedalījums;

1.13. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jautājumi;

1.14. patērētāju tiesību aizsardzība;

1.15. mākslas ētiskās un estētiskās nozīmes pamatkoncepcijas;

1.16. skaistuma ideāla metamorfozes cauri gadsimtiem;

1.17. dekoratīvās kosmētikas vēsture, mode, stils, grims ("make-up").

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka ķermeņa uzbūve, orgānu un to sistēmu (balsta, muskuļu, elpošanas, gremošanas, uroģenitālās, sirds-asinsrites, endokrīnās) morfoloģija un fizioloģija;

2.2. sievietes reproduktīvā sistēma dažādos dzīves periodos, tās anatomija un fizioloģija;

2.3. šūna, audi, to uzbūve, funkcijas, līdzdalība ādas veidošanā;

2.4. metabolisms, vielu un enerģijas maiņas procesi organismā;

2.5. mikroorganismu (baktērijas, vīrusi, sēnes, vienšūņi) morfoloģija un fizioloģija, loma infekciju procesā;

2.6. ādas un tās derivātu uzbūve, funkcijas, patoloģisko procesu raksturojums;

2.7. ādas slimības, bojājumi, iedalījums, raksturojums;

2.8. virspusējo ādas asinsvadu bojājumi: rosacea, teleangiektāzijas;

2.9. alerģija, alerģiskie dermatīti, vīrusu dermatozes;

2.10. pigmentācijas traucējumi;

2.11. labdabīgie un ļaundabīgie ādas veidojumi;

2.12. kosmētisko līdzekļu izraisītie nevēlamie blakusefekti;

2.13. dermatologa, ārsta kosmetologa, plastikas ķirurga, dietologa un kosmētiķa sadarbība veselības aprūpes procesā;

2.14. ādas, matu un nagu infekciju slimības un bojājumi, to ierosinātāji, izplatīšanās ceļi, profilaktiskie pasākumi;

2.15. sviedru un tauku dziedzeru sekrēcijas traucējumi, periorālais, seborejiskais dermatīts, Acne vulgaris un citi veidi;

2.16. endokrīnās slimības, diabēts;

2.17. saistaudu slimības;

2.18. imunitāte;

2.19. sanitārija, sterilizācija, dezinfekcija;

2.20. kosmētiķa personiskā higiēna;

2.21. higiēnas prasības kosmētikas kabinetiem;

2.22. vīrusu hepatīts;

2.23. HIV/AIDS;

2.24. uztura loma dzīvības procesu regulēšanā, pamatuzturvielas, balastvielas, vitamīni;

2.25. ar uzturu saistītās slimības un traucējumi;

2.26. liekā ķermeņa masa un aptaukošanās;

2.27. organiskās ķīmijas pamatprincipi, organisko savienojumu funkcionālo grupu īpašības un vielu klases;

2.28. izejvielas kosmētisko produktu ražošanā, pildvielas;

2.29. kosmētisko līdzekļu aktīvās sastāvdaļas, iedarbība, pielietojums;

2.30. atomu, molekulu un vielas uzbūve un īpašības, periodiskās sistēmas elementi, izplatījums dabā un cilvēka ķermenī;

2.31. vielas un enerģijas īpašības attiecībā uz gaismu, siltumu un elektrību;

2.32. fizikālās terapijas metodes kosmetoloģijā, pielietojums, iedarbība;

2.33. gaismas, siltuma un elektrības pielietojums kosmetoloģijā, to nozīmība, bīstamība un drošība;

2.34. krāsu harmonija, individuālais stils;

2.35. dekoratīvās kosmētikas ("make-up") veidi, pamatmetodes, līdzekļi;

2.36. kosmetoloģijas attīstības vēsture, virzieni, uzdevumi;

2.37. sejas ādas un ķermeņa analīzes un novērtēšanas metodika, ādas tipi, stāvokļi, testēšanas metodes;

2.38. kosmētiskā anamnēze;

2.39. sejas ādas attīrīšanas metodes un tehnikas;

2.40. attīrošie līdzekļi, materiāli un palīgmateriāli;

2.41. pīlingi;

2.42. ādas dziļā tīrīšana, metodes un tehnika;

2.43. aseptika un antiseptika;

2.44. masāžas vēsture, pamatprincipi, indikācijas, kontrindikācijas;

2.45. ķermeņa figūras analīzes metodes;

2.46. celulīts, tā cēloņi, stadijas, korekcija, profilakse;

2.47. masku terapija;

2.48. kustību, sejas, elpošanas vingrinājumi, to ietekme uz organismu un ādas stāvokli;

2.49. kneipa procedūras, sauna;

2.50. "SPA&Welness", fiziskās un garīgās labsajūtas veicināšanas centri;

2.51. aromterapija kosmetoloģijā;

2.52. ēteriskās eļļas, to raksturojums, iedarbība, indikācijas, kontrindi­kācijas;

2.53. fitokosmētika, augu sagatavošanas un pielietošanas veidi, iedarbības mehānisms;

2.54. liekā apmatojuma likvidēšanas metodes, līdzekļi, tehnika, klienta un kosmētiķa aizsardzība, indikācijas un kontrindikācijas;

2.55. profesionālie termini valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. kosmētiķu reģistrs, sertifikācija;

3.2. personīgā higiēna;

3.3. normatīvie dokumenti par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem;

3.4. sanitārija, aseptika, antiseptika;

3.5. darba vides un darba vietas organizācija;

3.6. darba aizsardzība;

3.7. vides aizsardzība;

3.8. valsts valoda;

3.9. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.10. kosmētiskā kabineta iekārtas, aprīkojums, aparatūra;

3.11. aparātu un elektrodu kopšana un tīrīšana;

3.12. pasākumi kosmētiķa un klienta drošībai un komfortam;

3.13. sejas ādas tips, stāvoklis, ķermeņa konstitucionālais tips, testēšanas metodes;

3.14. ādas specifiskie bojājumi un kosmētiskie defekti;

3.15. ķermeņa analīzes metodika;

3.16. sejas un ķermeņa kosmētisko masāžu metodikas;

3.17. kosmētiskās pamatprocedūras mērķis;

3.18. kosmētiskās procedūras plāns;

3.19. profesionālās kosmētikas produktu veidi, to pielietojums manuālajās un apa­rātu tehnikās;

3.20. mikrodermabrāzija;

3.21. sejas ādas un ķermeņa kopšanas manuālās un aparātu tehnikas;

3.22. masāža kā pamatprocedūra, indikācijas un kontrindikācijas;

3.23. ietīšanas metode;

3.24. siltuma/aukstuma terapija kosmetoloģijā;

3.25. sejas ādas attīrīšanas metodes un tehnikas;

3.26. attīrošie līdzekļi, pīlingi, materiāli un palīgmateriāli;

3.27. mikrodermabrāzijas procedūra;

3.28. ādas dziļās tīrīšanas metodes un tehnikas;

3.29. masku terapija;

3.30. ēterisko eļļu pielietojums kosmetoloģijā;

3.31. masku terapija;

3.32. liekā apmatojuma noņemšanas metodes;

3.33. četru pamattipu krāsu kolāža;

3.34. dekoratīvās kosmētikas produktu veidi, to pielietojums grima ("make-up") veidošanā;

3.35. uzacu korekcija;

3.36. uzacu un skropstu ķīmiskā krāsošana;

3.37. mikropigmentācija;

3.38. medicīniskais pīrsings;

3.39. nagu kopšana, higiēniskais manikīrs, pedikīrs;

3.40. ēdienkarte;

3.41. profesionālās ētikas un etiķetes normas;

3.42. klienta apkalpošanas psiholoģija, attiecību veidošana;

3.43. konfliktsituāciju risināšana;

3.44. kosmētiskā pakalpojuma un kosmētikas līdzekļu pārdošana;

3.45. pirmā palīdzība;

3.46. skaistumkopšanas uzņēmuma biznesa plāns;

3.47. kosmētiskā pakalpojuma cenrādis.

3.14. Mākslas terapeita profesijas standarts

3.14.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mākslas terapeits.

2. Profesijas kods - 3229 15.

3.14.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Mākslas terapeits veic klienta vai pacienta izpēti vai novērtēšanu un realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot specifisku mākslas formu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai atbilstoši specializācijai; palīdz klientam vai pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību. Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās, nodibinājumos vai pie komersantiem.

3.14.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veidot terapeitiskas attiecības, ņemot vērā klienta vai pacienta vajadzības un savas darbības jomu.

2. Spēja izmantot mākslas līdzekļus un tehnikas atbilstoši specializācijai un radošo izpausmi mākslas terapijas procesā.

3. Spēja izprast un lietot neverbālo komunikāciju.

4. Spēja izmantot klienta vai pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu.

5. Spēja noteikt mākslas terapijas mērķus, kas ir pamatā terapeitiskajām intervencēm.

6. Spēja izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi un terapeitiskās attiecības.

7. Spēja izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā.

8. Spēja nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu vai pacientu centrētu aprūpi mākslas terapijas procesā.

9. Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest mākslas terapijas procesā.

10. Spēja terapeitiskajās attiecībās ar klientu vai pacientu būt uztverošam, aktīvam, interaktīvam un radošam.

11. Spēja ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu vai pacientu vajadzības.

12. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

13. Spēja uz pašrefleksiju.

14. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Tikai vizuāli plastiskās mākslas terapeitiem - spēja kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam vai pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta vai pacienta radītā darba analīzi.

17. Tikai mūzikas terapeitiem - spēja kompetenti izmantot mūzikas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam vai pacientam izteikt sevi mūzikā, spēja veikt klienta vai pacienta radītās mūzikas analīzi.

18. Tikai deju un kustību terapeitiem - spēja kompetenti izmantot deju un kustību tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam vai pacientam izpaust sevi kustībā, spēja veikt kustību novērošanu un analīzi, spēja lietot ķermeņa un prāta koncepciju darbībā.

19. Tikai drāmas terapeitiem - spēja kompetenti izmantot drāmas koncepciju, tehniku un procedūru diapazonu (ieskaitot spēles, aktivitātes, stilus un struktūras).

3.14.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt klienta vai pacienta izpēti/novērtēšanu atbilstoši kompetencei: sistemātiski izvērtēt un analizēt klienta vai pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību.

2. Izvērtēt pacienta vai klienta spējas un resursus, kas var tikt izmantoti mākslas terapijas procesā.

3. Novērtēt klienta vai pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes.

4. Atpazīt klienta vai pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokļu izpausmes uzvedībā.

5. Formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērķus un uzdevumus saskaņā ar izpētes/novērtēšanas rezultātiem un tos realizēt.

6. Sadarboties ar pacientu vai klientu mākslas terapijas mērķu izvirzīšanā un realizēšanā.

7. Izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaņā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu.

8. Izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas atbilstoši specializācijai un respektējot profesionālās darbības jomu.

9. Izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši pacienta/klienta problēmām un resursiem.

10. Izvēlēties un lietot atbilstošus saskarsmes veidus un paņēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem vai klientiem, viņu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām.

11. Izvērtēt mākslas terapijas rezultātus.

12. Pārrunāt un izskaidrot klientam vai pacientam un viņa piederīgajiem vai aprūpētājiem mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību.

13. Sadarboties ar citiem speciālistiem, iekļaujoties multiprofesionālā vai interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam vai pacientam.

14. Informēt un izskaidrot sabiedrībai mākslas terapijas procesu, mērķus un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus.

15. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

16. Aizstāvēt pacientu vai klientu tiesības un intereses.

17. Dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

18. Regulāri piedalīties supervīzijās.

19. Strādāt atbilstoši profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus un iespējas.

20. Sistemātiski iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru un profesionālajiem periodiskiem izdevumiem.

21. Lietot informācijas tehnoloģijas, tai skaitā informācijas glabāšanai, iegūšanai un izplatīšanai.

22. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.14.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. kultūras un mākslas vēsture un teorijas atbilstoši specializācijai;

1.2. mākslas filozofija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija;

2.2. organisma funkciju regulācija un patoloģija;

2.3. veselības aprūpe;

2.4. psihiatrija;

2.5. psihodinamiskā psihiatrija;

2.6. psihosomatiskā medicīna;

2.7. personības attīstības psiholoģija;

2.8. klīniskā psiholoģija;

2.9. individuālā konsultēšana un psihoterapija;

2.10. grupu konsultēšanas un terapija;

2.11. ģimenes terapija;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika;

3.2. profesionālā darbība un ētika mākslas terapijā;

3.3. mākslas terapijas teorijas un koncepcijas atbilstoši specializācijai;

3.4. mākslas radīšana un analīze atbilstoši specializācijai;

3.5. izpēte un novērtēšana mākslas terapijā atbilstoši specializācijai;

3.6. mākslas terapijas metodes un tehnikas atbilstoši specializācijai;

3.7. individuālā konsultēšana mākslas terapijā atbilstoši specializācijai;

3.8. grupu konsultēšana mākslas terapijā, atbilstoši specializācijai;

3.9. mākslas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem;

3.10. mākslas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem;

3.11. analītiskā un psihodinamiskā pieeja mākslas terapijā atbilstoši specializācijai;

3.12. mākslas terapijas dokumentēšana;

3.13. personīgās apmācības terapija;

3.14. kinezioloģija - tikai deju kustību terapijas speciālistiem;

3.15. pirmā palīdzība un neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.16. zinātniskā darba metodoloģija;

3.17. darbs multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā;

3.18. informāciju tehnoloģijas;

3.19. darba tiesiskās attiecības;

3.20. civilā un darba aizsardzība;

3.21. vides aizsardzība;

3.22. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.23. valsts valoda.

13.15. Jogas speciālista profesijas standarts

3.15.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - jogas speciālists.

2. Profesijas kods - 3250 02.

3.15.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- jogas speciālists veic profesionālo darbību, saņemot pastāvīgu jogas meistara supervīziju. Jogas speciālists sastāda un realizē nodarbību programmu, kas ietver jogas praksi: vingrinājumus, meditāciju, relaksāciju, siltumapmaiņas praksi, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstību, jogas uztura mācību. Jogas speciālists var būt pašnodarbināta persona, var strādāt jogas centros, pie viesmīlības un tūrisma komersantiem vai sporta klubos.

3.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt profesionālo darbību un uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.

2. Spēja plānot, organizēt un vadīt darbus.

3. Spēja novērtēt klienta vispārējo stāvokli un viņa konstitucionālo tipu.

4. Spēja izplānot un realizēt atbilstošāko nodarbību metodi katram konkrētajam klientam.

5. Spēja veikt jogas masāžu un pašmasāžu.

6. Spēja formulēt jogas prakses vēlamos rezultātus un kontrindikācijas.

7. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un komfortablu vidi, kurā klients saņem jogas speciālista pakalpojumus.

8. Spēja nodrošināt higiēnas prasības nodarbības vietā.

9. Spēja izturēties toleranti un iejūtīgi pret visiem klientiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma un citiem kritērijiem.

10. Spēja respektēt klienta individuālās vajadzības.

11. Spēja izmantot saskarsmes pamatprincipus.

12. Spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus.

13. Spēja ievērot konfidencialitāti.

14. Spēja ievērot ētikas normas.

15. Spēja adekvāti risināt konfliktsituācijas.

16. Ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.

17. Spēja veidot klienta izpratni par jogas prakses pamatprincipiem un iedarbību.

18. Spēja veikt izmantoto jogas prakšu rezultātu efektivitātes kontroli sadarbībā ar jogas meistaru, kurš veic jogas speciālista darba supervīziju.

19. Spēja veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību sava vispārējā stāvokļa uzlabošanā.

20. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.

21. Spēja veikt veselīga dzīvesveida attīstības un veicināšanas darbu.

22. Spēja veikt jogas prakses popularizēšanu un informēšanu par to.

23. Spēja motivēti pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

24. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārvaldīt jogas praktisko iemaņu un prasmju sistēmu.

2. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, iekārtas, aparatūru, nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus.

3. Izvēlēties higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus.

4. Veikt personīgās un darba vides higiēnas pasākumus.

5. Ievērot darba aizsardzību.

6. Ievērot darba tiesību un vides aizsardzības prasības.

7. Raksturot klienta vispārējo stāvokli.

8. Noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības.

9. Sastādīt klienta jogas prakses procesa individuālo plānu.

10. Noteikt klienta nodarbību visoptimālāko režīmu.

11. Noteikt jogas prakses kontrindikācijas.

12. Konsultēt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus.

13. Vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības.

14. Veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžas tehniku.

15. Pielietot jogas nodarbībās nepieciešamos rekvizītus, kā arī jogas masāžā nepieciešamās eļļas, ziedes un citus līdzekļus.

16. Ievērot drošības tehnikas principus, pielietojot jogas prakses metodes.

17. Konsultēt klientus drošības tehnikas ievērošanā, pielietojot jogas prakses metodes.

18. Sekot klienta vispārējā stāvokļa dinamikai praktisko vingrinājumu izpildes laikā.

19. Sekot klienta pašsajūtai.

20. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.

21. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēka tipa un noguruma pakāpes.

22. Novērtēt klienta vispārējo stāvokli un jogas prakses rezultātus.

23. Pielietot naturopātijas metodes.

24. Sniegt rekomendācijas dzīvesveidam jogas praktizēšanas laikā.

25. Sniegt rekomendācijas par uzturu jogā.

26. Apmācīt klientu par kaitējošiem faktoriem, kuri negatīvi iedarbojas uz vispārējo stāvokli.

27. Pārvaldīt valsts valodu.

28. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības pamatprincipi;

1.2. darba tiesiskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ķermeņa uzbūves un funkcionēšanas principi, atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas regulācija un pašregulācija;

2.2. cilvēka psihiskās, sociālās un fiziskās attīstības likumsakarības un īpatnības dažādos attīstības posmos;

2.3. psihiskās pamatfunkcijas un to fizioloģiskie mehānismi;

2.4. fizioloģisko un psihisko procesu savstarpējā atkarība;

2.5. cilvēka adaptācijas raksturs atkarībā no ģeogrāfiskiem, klimatiskiem un sociāliem faktoriem;

2.6. veselīga dzīvesveida pamati;

2.7. jogas rašanās vēsture un tās filozofiskie pamati;

2.8. jogas psiholoģiskie aspekti;

2.9. hinduisma filozofija;

2.10. budisma filozofija;

2.11. dažādu tautu atveseļošanas metodikas (senlatviešu, tibetiešu, ķīniešu, ajūrvēda un citas);

2.12. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;

2.13. sadzīves un ģimenes audzināšanas nacionālās īpatnības, reģionu nacionālās tradīcijas;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. jogas prakse (vingrinājumi, meditācija, relaksācija, siltumapmaiņas prakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstība);

3.2. adaptētās jogas prakses (iesācējiem, cilvēkiem ar noteiktiem traucējumiem un citas);

3.3. jogas uztura mācība;

3.4. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu praktiskie aspekti;

3.5. higiēniskas un klientiem drošas vides uzturēšana;

3.6. darba aizsardzība un to ietekmējošie faktori;

3.7. vides aizsardzība;

3.8. pirmā palīdzība;

3.9. fiziskās slodzes ietekme uz klienta vispārējo stāvokli;

3.10. atveseļošanās dabiskie faktori;

3.11. naturopātijas metodes;

3.12. saskarsmes psiholoģija;

3.13. ētikas principi;

3.14. profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti;

3.15. valsts valoda;

3.16. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

3.16. Jogas meistara profesijas standarts

3.16.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - jogas meistars.

2. Profesijas kods - 3250 03.

3.16.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- jogas meistars nodrošina klienta psihofiziskā līdzsvara saglabāšanu un nostiprināšanu, disharmoniskā stāvokļa novēršanu, psihofizisko īpašību un prasmju attīstību, pilnveidošanu un harmonizāciju; diagnosticē iemeslus, kuru dēļ klients ir novirzījies no harmoniska psihofiziskā stāvokļa, un sastāda nodarbību programmu, kas ietver jogas praksi (vingrinājumus, meditācijas, relaksāciju, siltumapmaiņas prakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstību), dažādus jogas masāžas un pašmasāžas veidus, kas uzlabo vispārējo klienta stāvokli; veic jogas speciālistu darba supervīziju. Jogas meistars var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību, var strādāt jogas centros, viesmīlības un tūrisma komercsabiedrībās, sporta klubos, adaptācijas centros.

3.16.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.

2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.

3. Spēja novērtēt klienta psihofizisko stāvokli, konstitucionālo tipu.

4. Spēja noteikt klienta disbalansa pazīmes un iemeslus.

5. Spēja sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuālo plānu.

6. Spēja vadīt jogas nodarbības.

7. Spēja veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžu.

8. Spēja formulēt jogas prakses vēlamos rezultātus un noteikt riskus.

9. Spēja noteikt jogas prakses laiku un ilgumu.

10. Spēja sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem, ko ieteicams ievērot jogas prakses laikā.

11. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un komfortablu vidi, kurā klients saņem jogas meistara pakalpojumus.

12. Spēja nodrošināt jogas prakses procesa sanitāri higiēnisko līmeni.

13. Spēja izturēties ar rūpēm, toleranti un iejūtīgi pret visiem klientiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma un citiem kritērijiem.

14. Spēja respektēt klienta individuālās vajadzības.

15. Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.

16. Spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus.

17. Spēja veikt darbu individuāli.

18. Spēja ievērot konfidencialitāti.

19. Spēja nodrošināt ētisku rīcību pret klientu.

20. Spēja adekvāti risināt konfliktsituācijas.

21. Spēja, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.

22. Spēja veidot klienta izpratni par jogas prakses pamatprincipiem un iedarbību.

23. Spēja veikt jogas prakses rezultātu efektivitātes kontroli.

24. Spēja veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību sava psihofiziskā disbalansa novēršanā.

25. Spēja veikt jogas speciālistu darba supervīziju.

26. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.

27. Spēja veikt veselīga dzīvesveida attīstības un veicināšanas darbu.

28. Spēja veikt jogas prakses popularizēšanu un informēšanu par to.

29. Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

30. Spēja ievērot savas profesionālās kompetences robežas.

31. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.16.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārvaldīt jogas praktisko iemaņu un prasmju sistēmu, kas nodrošina klienta psihofizisko īpašību un prasmju saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstību un pilnveidošanu.

2. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus.

3. Izvēlēties higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus.

4. Veikt personīgās un darba vides higiēnas pasākumus.

5. Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

6. Raksturot klienta kopējo psihofizisko stāvokli, pamatojoties uz jogas prakses principiem.

7. Izvērtēt klienta organisma disbalansa izpausmes.

8. Noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības.

9. Sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuālo plānu.

10. Noteikt klienta nodarbību visoptimālāko režīmu.

11. Konsultēt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus.

12. Vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības.

13. Veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžas tehniku.

14. Pielietot jogas nodarbībās nepieciešamos rekvizītus, kā arī jogas masāžā nepieciešamās eļļas, ziedes un citus līdzekļus.

15. Pielietot atveseļošanai tautas līdzekļus, dabas produktus, augus un citus pieejamus un dabiskus līdzekļus.

16. Pielietot naturopātijas metodes.

17. Ievērot drošības tehnikas principus, pielietojot jogas prakses metodes.

18. Konsultēt drošības tehnikas ievērošanā, pielietojot jogas prakses metodes.

19. Sekot klienta organisma stāvokļa dinamikai praktisko vingrinājumu izpildes laikā.

20. Sekot klienta pašsajūtai.

21. Veikt organisma reakciju pētījumus praktisku nodarbību laikā, lai novērtētu dažādu faktoru iedarbības raksturu uz praktizējošā organismu.

22. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.

23. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēka tipa un noguruma pakāpes.

24. Novērtēt klienta stāvokli un jogas prakses rezultātus.

25. Sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem jogas praktizēšanas laikā.

26. Sniegt rekomendācijas par uzturu jogā.

27. Apmācīt klientu atklāt kaitējošus faktorus, kuri negatīvi iedarbojas uz psihofizisko stāvokli.

28. Veikt pedagoģiskas funkcijas - demonstrāciju, palīdzību, korekciju, instruktāžu, novērošanu.

29. Veikt jogas speciālistu darba supervīziju.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.16.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības pamatprincipi;

1.2. projektu vadīšanas pamatprincipi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija no jogas pozīcijām;

2.2. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības un īpatnības dažādos attīstības posmos no jogas pozīcijām;

2.3. atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas likumsakarības, to regulācija un pašregulācija normas un patoloģijas stāvoklī no jogas pozīcijām;

2.4. veselības, psihes un sociālās uzvedības fizioloģiskie pamati no jogas pozīcijām;

2.5. fiziskās un psihiskās attīstības normas un noviržu novērtēšanas kritēriji no jogas pozīcijām;

2.6. psihiskās pamatfunkcijas un to fizioloģiskie mehānismi no jogas pozīcijām;

2.7. psihes attīstības dabisko un sociālo faktoru korelācija no jogas pozīcijām;

2.8. fizioloģisko un psihisko procesu savstarpējā atkarība no jogas pozīcijām;

2.9. cilvēka adaptācijas raksturs atkarībā no ģeogrāfiskiem, klimatiskiem un sociāliem faktoriem;

2.10. veselīga dzīvesveida pamati;

2.11. jogas rašanās vēsture un tās filozofiskie pamati;

2.12. jogas psiholoģiskie aspekti;

2.13. hinduisma filozofija;

2.14. budisma filozofija;

2.15. dažādu tautu atveseļošanas metodikas (senlatviešu, āriešu, tibetiešu, ķīniešu, indiešu un citas);

2.16. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;

2.17. sadzīves un ģimenes audzināšanas nacionālās īpatnības, reģionu nacionālās tradīcijas;

2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. jogas prakse (vingrinājumi, meditācijas, relaksācija, siltumapmaiņas prakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstība);

3.2. adaptētās jogas prakses (iesācējiem, cilvēkiem ar noteiktiem traucējumiem un citas);

3.3. jogas uztura mācība;

3.4. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu praktiskie aspekti;

3.5. nodarbību sanitāri higiēniskais nodrošinājums;

3.6. darba aizsardzība un to ietekmējošie faktori;

3.7. pirmā palīdzība;

3.8. cilvēka organisma fiziskās slodzes paaugstināšanas gadījumu drošības pasākumi;

3.9. atveseļošanās dabiskie faktori;

3.10. naturopātijas metodes;

3.11. saskarsmes psiholoģija;

3.12. ētikas principi;

3.13. profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti;

3.14. darba tiesiskās attiecības;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. valsts valoda;

3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

3.17. Jurista palīga profesijas standarts

3.17.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - jurista palīgs.

2. Profesijas kods - 3432 04.

3.17.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam. Jurista palīgs palīdz juristam sagatavot juridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultēt juridiskos jautājumos, pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajām tiesībām. Jurista palīgs patstāvīgi nesniedz juridisko palīdzību un neveic citas darbības, kuras var veikt tikai jurists. Jurista palīgs var veikt biroja administratora darbu juridiskajos birojos un citās iestādēs, prokurora palīga, tiesneša palīga, tiesu sekretāra darbu, kā arī strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā vai pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā un pie cita tiesību subjekta, ciktāl normatīvie akti amatam neizvirza prasību pēc jurista kvalifikācijas.

3.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja orientēties juridiskos jautājumos.

2. Spēja pārbaudīt juridisko dokumentu pieņemšanas procedūras un noformēšanas atbilstību tiesību normu prasībām.

3. Spēja kārtot lietvedību un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par lietvedību un dokumentu izstrādāšanu.

4. Spēja atrast, apkopot un klasificēt juridisko informāciju.

5. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Jurista vadībā veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu.

2. Argumentēt juridiskos slēdzienus.

3. Atrast piemērojamo tiesību normu.

4. Noformēt dokumentus un pārbaudīt dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem par lietvedību.

5. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas, jo īpaši juridisko materiālu datu bāzes.

6. Organizēt un īstenot dokumentu lietvedību.

7. Izmantot juridiskās informācijas resursus.

8. Pārvaldīt valsts valodu.

9. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

10. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

1.1. juridiskā retorika;

1.2. loģika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. Latvijas tiesību vēsture;

2.2. lietu tiesības;

2.3. ģimenes tiesības;

2.4. mantojuma tiesības;

2.5. saistību tiesības;

2.6. darba tiesības;

2.7. civiltiesību vispārīgā daļa;

2.8. krimināltiesības;

2.9. Eiropas Savienības tiesības;

2.10. konstitucionālās tiesības;

2.11. starptautiskās publiskās tiesības;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tiesību teorija;

3.2. juridiskā analīze un tekstu rakstīšana;

3.3. administratīvās tiesības un administratīvais process;

3.4. civilprocess;

3.5. kriminālprocess;

3.6. profesionālās ētikas pamati;

3.7. saskarsmes kultūra;

3.8. lietvedība;

3.9. datorzinības;

3.10. valsts valoda;

3.11. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

3.18. Namu pārvaldnieka profesijas standarts

3.18.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - namu pārvaldnieks.

2. Profesijas kods - 3439 31.

3.18.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- namu pārvaldnieks nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli; sadarbojas ar dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem; pārzina būvju ekspluatāciju, celtniecības materiālu pielietošanas tehnoloģiju, izskata un vērtē rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas projekta dokumentāciju, darbu veikšanas kārtību; seko, lai rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiktu veikti atbilstoši projekta, būvnormatīvu un standartu prasībām, noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; nodrošina darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošina dzīvojamajai ēkai piekrītoša zemes gabala uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, vada un kontrolē padotībā esošos darbiniekus. Namu pārvaldnieks var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, pie komersantiem, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās un citās institūcijās, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas vai ar tām saistītās jomās.

3.18.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām.

2. Spēja plānot un vadīt namu pārvaldīšanu un uzturēšanu.

3. Spēja nodrošināt namu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimniecisko darbību.

4. Spēja organizēt namu būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu.

5. Spēja nodrošināt namu un tiem piesaistīto zemes gabalu uzturēšanu.

6. Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darba aizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba aizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām.

7. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt namu renovācijas un rekonstrukcijas darbus.

8. Spēja sastādīt ar nama pārvaldnieka darbību saistītus finanšu un juridiska rakstura dokumentus, kontrolējot to izpildi.

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.18.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar namu pārvaldīšanu, namu rekonstrukciju, renovāciju vai re­staurāciju.

2. Izskatīt, saskaņot visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanu un nodrošināt to kontroli.

3. Organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem.

4. Pārzināt vadības metodes pamatus un formas, sadarbības psiholoģijas un vadīšanas psiholoģijas pamatus un prast tās pielietot.

5. Sastādīt ikgadējos un ilgtermiņa saimnieciskos un rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanas plānus un saskaņot ar īpašniekiem.

6. Organizēt budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatu sagatavošanu (tai skaitā ieņēmumu-izdevumu tāmes sagatavošanu un saskaņošanu).

7. Organizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā namu pārvaldīšanā noteikto maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu, norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem un analizēt namu apsaimniekošanas darbības rezultātus.

8. Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajos rādītājos.

9. Organizēt namu, būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi.

10. Pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskās komunikācijas.

11. Orientēties rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektu dokumentācijā un tehnoloģiskos procesos.

12. Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus (būvju stiprības un noturības pamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus).

13. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, pārzināt būvmateriālu pamatīpašības.

14. Izvērtēt rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veicējus.

15. Pārzināt un īstenot enerģijas taupīšanas pasākumus namu ekspluatācijā.

16. Organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu (piemēram, avārijas seku novēršana) izpildi.

17. Organizēt labiekārtošanas darbu veikšanu.

18. Organizēt materiālu sagatavošanu un iesniegšanu tiesvedību uzsākšanai.

19. Sazināties ar citiem darbiniekiem, darījumu partneriem, īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām, veidojot pozitīvu saskarsmes vidi.

20. Strādāt komandā/grupā.

21. Strādāt patstāvīgi.

22. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu.

23. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un papildināt tās.

24. Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties namu pārvaldīšanas jomā.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

28. Organizēt darba aizsardzības, ugunsdzēsības, vides aizsardzības prasību un iekšējās kārtības noteikumu izpildi.

29. Organizēt lietvedības darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām namu pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā.

3.18.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomikas pamati;

1.2. ekonomiskā matemātika;

1.3. statistikas pamati;

1.4. projektu sagatavošana un prezentēšana namu pārvaldīšanas jomā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. grāmatvedība;

2.2. nodokļu sistēmas pamati;

2.3. nekustamā īpašuma apdrošināšana;

2.4. Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā;

2.5. vispārējā elektrotehnika;

2.6. būvju konstrukcijas;

2.7. ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (ēku rekonstrukcija, renovācija un restaurācija, ēku stiprība un noturība);

2.8. būvkomercdarbības praktiskie aspekti (būvmateriāli, procesi un tehnoloģijas būvniecībā);

2.9. būvniecības plānošana un organizēšana;

2.10. tehniskās rasēšanas pamati;

2.11. vides aizsardzība;

2.12. namu energoefektivitāte un energoaudits;

2.13. lietišķo attiecību psiholoģija;

2.14. ētika, biznesa etiķete;

2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvā bāze;

3.2. nekustamā īpašuma tiesiskā regulācija un darījumi;

3.3. komerctiesības;

3.4. komercaprēķini namu apsaimniekošanā;

3.5. tirgzinības;

3.6. vadības zinības;

3.7. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana;

3.8. informācijas tehnoloģijas;

3.9. lietvedība;

3.10. darba aizsardzība;

3.11. valsts valoda;

3.12. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.13. darba tiesiskās attiecības.

3.19. Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts

3.19.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - penitenciārā un probācijas darba speciālists.

2. Profesijas kods - 3439 42.

3.19.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- penitenciārā un probācijas darba speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu (turpmāk - klienti) resocializācijas pasākumu izpildi, organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizē un īsteno izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu; veic to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; informē ar brīvības atņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizē brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

3.19.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja analizēt un atlasīt nepieciešamo juridisko un citu informāciju.

2. Spēja izskatīt un pārbaudīt iesniegumus, sagatavot atbilžu projektus un nodrošināt sagatavoto dokumentu atbilstību lietvedības prasībām.

3. Spēja sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

4. Spēja klientu disciplīnas pārkāpumu gadījumos piedalīties pārbaudēs un sagatavot ziņojumus par pārkāpumiem.

5. Spēja sastādīt soda izpildes, uzraudzības plānu un organizēt tā izpildi.

6. Spēja sekmēt klientu iesaistīšanu vispārējās un profesionālās izglītības pasākumos.

7. Spēja sekmēt klientu sociālo prasmju un izziņas iemaņu uzlabošanu, kā arī jaunu prasmju apgūšanu.

8. Spēja informēt klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību pēc atbrīvošanas.

9. Spēja gatavot klientu raksturojumus un virzīt tos izskatīšanai un spēja savākt informāciju izvērtēšanas ziņojumiem.

10. Spēja apkopot klientu disciplināro praksi, izskatīt un noformēt materiālus par klienta soda izciešanas režīma pārkāpumiem.

11. Spēja sagatavot materiālus klientu pamudināšanai un disciplinārsodīšanai.

12. Spēja konstatēt klientu psiholoģiskās krīzes gadījumu riskus un organizēt pasākumus krīzes novēršanai.

13. Spēja noteikt klientu problēmas, analizēt tās, rast risinājumus.

14. Spēja organizēt un vadīt izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu.

15. Spēja apzināt potenciālos darba devējus piespiedu darba un sabiedriskā darba jomā.

16. Spēja apzināt potenciālos sadarbības partnerus postpenitenciārās palīdzības jomā.

17. Spēja apzināt potenciālos klientus postpenitenciārās palīdzības jomā.

18. Spēja izprast konflikta būtību un tā risinājuma iespējas.

19. Spēja uzraudzīt personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte.

20. Spēja nodrošināt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildes organizēšanu.

21. Spēja organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

22. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un citā svešvalodā).

3.19.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Piemērot tiesību aktus.

2. Izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

3. Lietot profesionālo terminoloģiju.

4. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.

5. Ievērot ugunsdrošības normas un prasības.

6. Sniegt pirmo palīdzību.

7. Lietot informācijas datubāzes un datorprogrammas.

8. Lietot biroja tehniku.

9. Novērtēt situāciju un prognozēt riskus.

10. Noteikt darba uzdevumu prioritātes.

11. Veikt darbu patstāvīgi, prast plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

12. Strādāt komandā.

13. Sazināties un sadarboties ar citiem darbiniekiem un sabiedrību.

14. Prast argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.

15. Ievērot profesionālās ētikas principus.

16. Pilnveidot savu fizisko sagatavotību.

17. Pārvaldīt valsts valodu.

18. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu un citu svešvalodu) saziņas līmenī.

19. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un citā svešvalodā).

20. Risināt konflikta situācijas.

21. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmes.

22. Motivēt klientu uz sadarbību.

23. Novērtēt klientu uzvedību.

24. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

3.19.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

1.1. Eiropas Savienības, starptautiskās un cilvēktiesības;

1.2. valsts un tiesību teorija;

1.3. socioloģija;

1.4. kriminoloģija un penoloģija;

1.5. civilprocesa tiesības un civiltiesības;

1.6. pašvaldību tiesības;

1.7. psiholoģijas pamati (vispārējā psiholoģija; personības psiholoģija; saskarsmes psiholoģija; sociālā psiholoģija; attīstības psiholoģija; grupu psiholoģija);

1.8. darba tiesiskās attiecības;

1.9. sociālā drošība;

1.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un citā svešvalodā).

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

2.1. valsts valoda;

2.2. krievu valoda un cita svešvaloda saziņas līmenī;

2.3. ētika;

2.4. pirmā palīdzība;

2.5. konstitucionālās tiesības;

2.6. tiesību normu piemērošana;

2.7. administratīvo pārkāpumu tiesības;

2.8. administratīvā procesa tiesības;

2.9. krimināltiesības;

2.10. darba aizsardzība un pašaizsardzības mehānismi;

2.11. informātika un telekomunikāciju sistēmas;

2.12. konfliktoloģija un izlīguma organizēšana un vadīšana starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;

2.13. penitenciārā pedagoģija un penitenciārā psiholoģija;

2.14. sociālais darbs un postpenitenciārā palīdzība;

2.15. ieslodzījuma vietu un probācijas iestādes darba organizācija;

2.16. kriminālsodu izpildi reglamentējošie normatīvie akti;

2.17. kriminālsoda brīvības atņemšanas un piespiedu darba, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskā darba - izpildes organizēšana;

2.18. kriminālprocesa tiesības;

2.19. uzraudzības organizēšana personām, kuras nosacīti notiesātas vai pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

2.20. bērnu tiesību aizsardzība kriminālsodu izpildē;

2.21. vides aizsardzība;

2.22. lietvedības pamati.

3.20. Valsts robežsardzes inspektora profesijas standarts

3.20.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - Valsts robežsardzes inspektors.

2. Profesijas kods - 3453 02.

3.20.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- Valsts robežsardzes inspektors pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē un veic robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu ievērošanas kontroli.

3.20.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts robežsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

2. Spēja apsargāt Latvijas Republikas valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, izmantojot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu.

3. Spēja atklāt un aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpējus.

4. Spēja veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu ievērošanas kontroli.

5. Spēja pildīt uzdevumu robežsargu norīkojumam.

6. Spēja veikt personu un transportlīdzekļu minimālo un pilno (padziļināto) pārbaudi.

7. Spēja atpazīt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju veidus un veikt to aizsardzības elementu pārbaudi, kā arī atklāt tajos iespējamos viltojumus, izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas.

8. Spēja veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu.

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

10. Spēja veikt personu, transportlīdzekļu un priekšmetu datu pārbaudi un apstrādi, izmantojot informācijas sistēmas.

11. Spēja izvēlēties atbilstoši situācijai un profesionāli lietot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu.

12. Spēja pamatotas nepieciešamības gadījumā lietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un šaujamieročus, izmantot dienesta suni.

13. Spēja pārbaudīt robežkontroles, imigrācijas kontroles tehnisko iekārtu, inženiertehniskā aprīkojuma gatavību darbam un uzturēt tos darba kārtībā.

14. Spēja veikt pārkāpēju, meklēšanā esošo personu, transportlīdzekļu, aizliegto vielu un priekšmetu aizturēšanu, pārmeklēšanu un apskati.

15. Spēja veikt pārkāpēja pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, apsardzību Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā un ievietošanu ārzemnieku izmitināšanas centrā.

16. Spēja noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.

17. Spēja pieņemt patvēruma meklētāja iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

18. Spēja izpildīt lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, kā arī kontrolēt ārzemniekam izdotā izbraukšanas rīkojuma izpildi.

19. Spēja noteiktajā kārtībā sadarboties ar kompetento iestāžu amatpersonām.

20. Spēja sazināties ar personām.

21. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

22. Spēja precīzi izpildīt priekšnieka likumīgas pavēles (rīkojumus) un uzdevumus.

23. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālas prasmes, zināšanas un fizisko sagatavotību.

24. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības un uzturēt drošu darba vidi.

25. Spēja adekvāti rīkoties ārkārtas situācijās, pieņemt patstāvīgus lēmumus.

26. Spēja efektīvi darboties dažādos kaujas apstākļos kājnieku nodaļas sastāvā.

27. Spēja ievērot profesionālo ētiku un vispārpieņemtās uzvedības normas.

3.20.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt valsts robežas uzraudzību.

2. Veikt pasākumus robežzīmju, robežgrāvju un robežstigu uzturēšanā.

3. Veikt personu, transportlīdzekļu robežpārbaudi.

4. Izmantot un uzturēt darba kārtībā robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas, inženiertehnisko aprīkojumu.

5. Veikt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu, uzturēšanās atļauju pārbaudi, kā arī atklāt tajos iespējamos viltojumus, izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas.

6. Veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli.

7. Nodrošināt valsts robežas, robežšķērsošanas vietas, pierobežas joslas, pierobežas režīma ievērošanu.

8. Strādāt ar Valsts robežsardzē izmantojamām informācijas sistēmām.

9. Veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu.

10. Veikt pārkāpēju meklēšanu, atklāšanu, aizturēšanu, apskati, apsardzību un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā.

11. Veikt transportlīdzekļu, personu un mantu pārmeklēšanu un apskati.

12. Pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un šaujamieročus, izmantot dienesta suni.

13. Veikt transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanu.

14. Atklāt aizliegtas vielas, priekšmetus un veikt to izņemšanu.

15. Noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.

16. Veikt aizturēto personu apsardzību Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā un ievietošanu ārzemnieku izmitināšanas centrā.

17. Veikt ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

18. Izskaidrot patvēruma piešķiršanas procesu.

19. Izskaidrot pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

20. Veicot dienesta pienākumus, sadarboties ar kompetento iestāžu amatpersonām.

21. Sazināties ar personām.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Ievērot vienvadības principu un dienesta kārtību.

24. Pilnveidot zināšanas, prasmes, iemaņas un fizisko sagatavotību.

25. Orientēties apvidū.

26. Strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbību.

27. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.

28. Uzturēt drošu darba vidi.

29. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

33. Izpildīt ierindas paņēmienus.

34. Darboties kaujas apstākļos kājnieku nodaļas sastāvā.

3.20.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. robežapsardzības sistēmas darbība;

1.2. robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta organizācija;

1.3. Eiropas Savienības dibināšana un attīstība, institucionālā uzbūve;

1.4. amatam un izaugsmei dienestā izvirzītās prasības;

1.5. sabiedrības kultūra;

1.6. Valsts robežsardzes vēsture;

1.7. kompetento iestāžu funkcijas un uzdevumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. normatīvo aktu prasības Valsts robežsardzes funkciju izpildē;

2.2. aizliegtas vielas un priekšmeti, to iespējamās slēptuves un atrašanās vietas;

2.3. saskarsmes psiholoģija;

2.4. pārmeklēšanas un apskates metodes un taktika;

2.5. sadarbības kārtība ar kompetentajām iestādēm;

2.6. valsts robežas, robežzīmju, robežgrāvju un robežstigu uzturēšanas prasības;

2.7. personu, transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanas un aizturēšanas kārtība;

2.8. pārkāpēju uzvedības īpatnības un ārējās pazīmes;

2.9. patvēruma piešķiršanas process;

2.10. amatu pakļautība un dienesta gaitas nosacījumi;

2.11. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu raksturojums un izmantošanas iespējas;

2.12. profesionālā ētika un uzvedība;

2.13. administratīvā procesa pamati un personu administratīvās sodīšanas kārtība;

2.14. ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi un specifika;

2.15. šaujamieroču uzbūve un darbības principi;

2.16. profesionālā terminoloģija valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;

2.17. darba tiesiskās attiecības.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumi un to izpildes kontroles kārtība;

3.2. pierobežas, pierobežas joslas un robežšķērsošanas vietu režīma noteikumi un to izpildes kontroles kārtība;

3.3. ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju veidi, to aizsardzības elementi, iespējamo viltojumu pazīmes un to atklāšanas metodes;

3.4. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu lietošanas nosacījumi;

3.5. rīcība ārkārtas situācijās;

3.6. riska analīzes rezultātu izmantošana;

3.7. personu profilēšana, intervēšana un identificēšana;

3.8. valsts robežas uzraudzības taktika;

3.9. robežpārkāpuma pazīmes, robežpārkāpēja meklēšanas un aizturēšanas taktika;

3.10. personu aizturēšanas, apskates, apsardzes, izmitināšanas un pārvietošanas apsardzes uzraudzībā kārtība;

3.11. robežkontroles un imigrācijas kontroles tehnisko iekārtu lietošanas nosacījumi;

3.12. inženiertehniskā aprīkojuma izmantošanas kārtība un iespējas;

3.13. dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtība;

3.14. fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo cīņas paņēmienu un šaujamieroču lietošana, dienesta suņa izmantošana;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. vides aizsardzība;

3.17. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. valsts valoda;

3.19. pirmā palīdzība;

3.20. topogrāfijas pamati;

3.21. ierindas noteikumi;

3.22. militārās taktikas pamati.

3.21. Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standarts

3.21.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

2. Profesijas kods - 3471 35.

3.21.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

3.21.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja uztvert, precizēt un novērtēt vizuālās reklāmas projekta vai tā elementu izpildīšanai nepieciešamo informāciju.

2. Spēja profesionāli novērtēt vizuālās reklāmas projekta darba apjomu.

3. Spēja vizuāli novērtēt reklāmas objektu un vidi, to eksponēšanas un ekspluatācijas īpatnības.

4. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.

5. Spēja strādāt individuāli un komandā.

6. Spēja izvērtēt atsevišķo projektu daļu realizācijas īpatnības.

7. Spēja veikt foto fiksāciju, objekta vai vides uzmērīšanu un aprakstu.

8. Spēja iegūt informāciju par ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem.

9. Spēja noteikt objekta vai vides stilistiku.

10. Spēja analizēt dizaina paraugu un analogu estētisko vērtību pazīmes, kompozicionālo un stilistisko risinājumu.

11. Spēja izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko formu tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.

12. Spēja izvēlēties un izstrādāt piemērotākās formas, krāsu, psiholoģiskās uztveres un ergonomikas risinājumus.

13. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālo modelēšanu, kontrolējot estētisko vērtību saglabāšanu.

14. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientiem informāciju par darba izpildes termiņu grafiku.

15. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu ar pasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem.

16. Spēja vizualizēt projektu, izmantot tradicionālos paņēmienus, datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas.

17. Spēja sastādīt materiālu un izejmateriālu specifikāciju, projekta izmaksu tāmi, izpildes termiņu grafiku.

18. Spēja saskaņot izstrādāto projektu ar klientu, kontrolējot estētisko vērtību saglabāšanu, veikt nepieciešamās korekcijas.

19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā, prezentēt projekta konceptuālo risinājumu paraugus un sniegt komentārus atbilstoši kompetences līmenim.

20. Spēja maketēt projektējamā produkta daļu, elementus vai to kopumu.

21. Spēja produktīvi veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskās vērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā.

22. Spēja patstāvīgi sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm dizaina jomā.

23. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi.

24. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

3.21.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievērot profesionālās ētikas normas, dizaina jomas normatīvos aktus un citus reglamentējošos dokumentus.

2. Racionāli organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

3. Izmantot profesionālos informācijas avotus.

4. Pārvaldīt valsts valodu.

5. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

6. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

7. Patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas.

8. Veikt darbu individuāli, strādāt komandā.

9. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus.

10. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.

11. Sastādīt projekta izmaksu tāmi.

12. Ievērot vispārējos vizuālās reklāmas izstrādes principus.

13. Ievērot vides aizsardzības prasības.

14. Ievērot vides dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.

15. Izprast mūsdienu vizuālās reklāmas stilistiskās likumsakarības.

16. Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus.

17. Sagatavot dokumentus tālākai lietošanai, korekcijai vai saglabāšanai arhīvā.

18. Realizēt projektu, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas (poligrāfiskās drukas, digitālās apstrādes, plotergriešanas, pēcdrukas apstrādes; apgaismošanas, programmēšanas un citās informācijas tehnoloģijās).

19. Pilnveidot patstāvīgi profesionālās prasmes.

20. Prast strādāt patstāvīgi un komandā.

21. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Saudzēt apkārtējo vidi.

3.21.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ergonomika;

1.2. vides un arhitektūras pamati;

1.3. krāsu psiholoģija;

1.4. reproducēšanas tehnoloģijas;

1.5. materiālu apstrādes tehnoloģijas;

1.6. video digitālās apstrādes tehnoloģijas;

1.7. autortiesības;

1.8. tehniskā estētika;

1.9. darba tiesiskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;

2.2. projektēšana;

2.3. projektu funkcionālā analīze;

2.4. digitālā krāsu teorija;

2.5. formu maketēšana;

2.6. tektonika;

2.7. tehniskā grafika;

2.8. darba aizsardzība;

2.9. vides aizsardzība;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.11. kultūrvides likumsakarības;

2.12. mākslas vēsture;

2.13. dizaina vēsture;

2.14. saskarsmes psiholoģija;

2.15. izmaksu tāmju veidošanas principi.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. stilu analīze;

3.2. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas;

3.3. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;

3.4. krāsu teorijas pamati un koloristika;

3.5. zīmēšana;

3.6. skicēšana;

3.7. gleznošanas tehnoloģijas;

3.8. stilistika;

3.9. fotografēšanas tehnoloģijas;

3.10. lietišķā informātika;

3.11. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;

3.12. valsts valoda;

3.13. pirmā palīdzība;

3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.22. Interjera dizaina speciālista profesijas standarts

3.22.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - interjera dizaina speciālists.

2. Profesijas kods - 3471 36.

3.22.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- interjera dizaina speciālists izpilda daļu no interjera dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts interjeru projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm; piedalās projekta izpildes organizēšanā, sagatavošanā un prezentēšanā. Interjera dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

3.22.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja uztvert, precizēt un novērtēt interjera projekta vai tā elementu izpildīšanai nepieciešamo informāciju.

2. Spēja novērtēt darba raksturu un apjomu, apzināt darba specifiku un citas prasības.

3. Spēja vizuāli novērtēt objekta vai vides ekspluatācijas īpatnības.

4. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.

5. Spēja apzināt potenciālos informācijas avotus.

6. Spēja nodibināt kontaktus ar sadarbības partneriem un izpildītājiem.

7. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un dizaina jomas normatīvos aktus un citus reglamentējošos dokumentus.

8. Spēja noteikt nepieciešamo materiālu resursus, kvantitāti un kvalitāti.

9. Spēja plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus.

11. Spēja veikt objekta vai vides foto fiksāciju, uzmērīšanu, aprakstu un funkcionālo analīzi.

12. Spēja uztvert un noteikt objekta vai vides stilistiku.

13. Spēja iegūt un apstrādāt informāciju par potenciāliem ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem.

14. Spēja analizēt dizainparaugu un analogu estētiskās vērtību pazīmes (kompozicionālo, tonālo, koloristisko, stilistisko un tehnisko risinājumu).

15. Spēja izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākos vizuālos, estētiskos un mākslinieciskos līdzekļus.

16. Spēja pielietot stilistiski atbilstošu formu, līniju, laukumu, kolorīta, tonalitātes, tehnoloģisko un ergonomikas risinājumu.

17. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar pasūtītāju, kontrolējot estētisko vērtību saglabāšanu, veicot nepieciešamās korekcijas.

18. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālo modelēšanu un maketēšanu.

19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā savas kompetences līmenī.

20. Spēja uzraudzīt projekta realizācijas atbilstību ieceres koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm, izpildes termiņiem.

21. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.

22. Spēja veikt darbu individuāli un grupā.

23. Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

25. Spēja saudzēt apkārtējo vidi.

26. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.

3.22.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos darba procesā.

3. Izprast dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.

4. Izprast un realizēt mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības.

5. Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus.

6. Ievērot nozares ētiskās normas.

7. Lietot ar nozari saistītos profesionālos standartus, dokumentāciju un terminoloģiju.

8. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

9. Ievērot darba aizsardzības, elektro­drošības, ugunsdrošības noteikumus.

10. Pārvaldīt valsts valodu.

11. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

12. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

13. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.

14. Gūt priekšstatu par nozares laikmetīgajām projektēšanas un realizācijas tehnoloģijām.

15. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju.

16. Izstrādāt projekta tāmi.

17. Plānot projekta īstenošanas laiku.

18. Pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus, risināt konfliktsituācijas.

19. Veikt darbu individuāli un sadarboties grupā.

20. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi un saskaņot ar klienta prasībām.

21. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus un demonstrēt tos ieinteresētajai auditorijai.

22. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.

23. Veidot sadarbību ar projektēšanā un realizācijā nepieciešamajiem speciālistiem.

24. Sniegt pirmo palīdzību.

3.22.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;

1.2. krāsu psiholoģija;

1.3. digitālā krāsu teorija;

1.4. materiālu apstrādes tehnoloģijas;

1.5. darba tiesiskās attiecības;

1.6. autortiesības;

1.7. tehniskā estētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. projektu funkcionālā analīze;

2.2. vide un arhitektūras pamati;

2.3. mēbeļu projektēšana un furnitūra;

2.4. kultūrvides likumsakarības;

2.5. dizaina vēsture;

2.6. saskarsmes psiholoģija;

2.7. izmaksu tāmju veidošanas principi;

2.8. vides aizsardzība;

2.9. darba aizsardzība;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. ergonomika;

3.2. stilu analīze;

3.3. projektēšana;

3.4. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);

3.5. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;

3.6. krāsu teorijas pamati un koloristika;

3.7. formu maketēšana;

3.8. tektonika;

3.9. zīmēšana;

3.10. skicēšana;

3.11. gleznošanas tehnoloģijas;

3.12. tehniskā grafika;

3.13. fotografēšanas tehnoloģijas;

3.14. lietišķā informātika;

3.15. mākslas vēsture;

3.16. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;

3.17. pirmā palīdzība;

3.18. valsts valoda;

3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.23. Materiālu dizaina speciālista profesijas standarts

3.23.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - materiālu dizaina speciālists.

2. Profesijas kods - 3471 45.

3.23.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- materiālu dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no dizainera pienākumiem un uzdevumiem izstrādājumu un objektu mākslinieciskās projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus objektu projektus un izstrādājumu etalonus, piedalās etalonu sagatavošanā ieviešanai ražošanā. Materiālu dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot izstrādājumu un objektu mākslinieciskās projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

3.23.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu dizaina objektu un etalonu izgatavošanu, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.

2. Spēja veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām.

3. Spēja izprast nozares projektu īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un mērķ­auditoriju.

4. Spēja izvēlēties un pielietot uzdevumam atbilstošus materiālus un to apstrādes tehnoloģijas.

5. Spēja plānot darba uzdevumus, ievērojot pasūtītāja prasības.

6. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā.

7. Spēja risināt projekta problēmsituācijas un sniegt nepieciešamo risinājumu.

8. Spēja organizēt savu darba vietu.

9. Spēja apkopot informāciju par realizējamo dizaina objektu vai izstrādājumu etalona ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem.

10. Spēja izstrādāt objekta vai izstrādājuma dizaina projektu.

11. Spēja noteikt un pielietot atbilstošu kompozicionālo risinājumu, tonālo risinājumu, tektonisko risinājumu, stilistisko risinājumu objekta vai izstrādājuma etalona dizaina veidošanai.

12. Spēja sastādīt orientējošu projekta izmaksu tāmi, izpildes plānu.

13. Spēja analizēt projekta realizācijas gaitu, kritiskos punktus un apkopot rezultātus.

14. Spēja izprast vides un dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.

15. Spēja prezentēt dizaina projektu un etalonu.

16. Spēja veikt projekta realizācijas autoruzraudzību.

17. Spēja sadarboties ar citu profesiju speciālistiem.

18. Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionalitāti, sekojot līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm nozares izstrādājumu dizainā un radniecīgajās jomās.

19. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvos aktus un vides aizsardzības prasības.

20. Spēja veikt darbu individuāli, sadarboties komandā vai grupā.

21. Spēja plānot un organizēt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

22. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

23. Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli, risināt darba gaitā konfliktsituācijas.

24. Spēja ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

26. Spēja sistemātiski pilnveidot profesionalitāti.

27. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.

3.23.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālo organizāciju.

2. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un pielietot tos projektēšanas procesā.

3. Lietot ar nozari saistīto dokumentāciju un terminoloģiju.

4. Pārzināt attiecīgās nozares izstrādājumu izgatavošanas materiālu daudzveidību un orientēties to pielietojumā un tehnoloģiskās apstrādes atšķirībās.

5. Pārzināt izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskās iespējas nozarē.

6. Saskaņot izstrādājumu estētisko un funkcionālo risinājumu.

7. Ievērot ergonomikas likumsakarības.

8. Ievērot formu tektonikas likumsakarības.

9. Izprast proporciju nozīmi izstrādājumu dizaina veidošanā.

10. Izprast vispārējos dizaina attīstības virzienus, vēstures stilus.

11. Prast pielietot nozares tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus.

12. Prast pielietot atbilstošos palīgmateriālus.

13. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tos projektēšanas procesā.

14. Pielietot nozares tehniskos standartus.

15. Lietot nozares estētiskos standartus.

16. Saudzēt apkārtējo vidi.

17. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.

18. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām.

19. Lietot laikmetīgas un tradicionālas izstrādājumu dizaina etalona izgatavošanas tehnoloģijas.

20. Prast prezentēt projekta materiālus tradicionālās tehnikās, kā arī mūsdienu tehnoloģijās un komentēt tos ieinteresētajai auditorijai.

21. Izstrādāt projekta tāmi.

22. Plānot projekta realizācijas laiku.

23. Veikt darbu individuāli.

24. Sadarboties un strādāt grupā dizaina projekta realizācijas gaitā.

25. Rast radošus, netradicionālus risinājumus.

26. Organizēt, vadīt, kontrolēt savus izpildāmos darbus.

27. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

28. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

29. Analizēt un pilnveidot sava darba rezultātu.

30. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

31. Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.

32. Pārvaldīt valsts valodu.

33. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

34. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

35. Sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm materiālu dizainā.

3.23.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomikas pamati;

1.2. vizuālās saziņas līdzekļi;

1.3. krāsu psiholoģija;

1.4. darba tiesiskās attiecības;

1.5. autortiesības;

1.6. saskarsmes psiholoģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);

2.2. projektu funkcionālā analīze;

2.3. vide un arhitektūras pamati;

2.4. kultūrvēstures likumsakarības;

2.5. dizaina vēsture;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.7. izmaksu tāmju veidošanas principi;

2.8. komercdarbības pamati;

2.9. darba aizsardzība;

2.10. vides aizsardzība.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. mākslas vēsture;

3.2. ergonomika;

3.3. stilu analīze;

3.4. projektēšana;

3.5. 2D, 3D kompozīcija;

3.6. krāsu teorijas pamati un koloristika;

3.7. formu maketēšana;

3.8. tektonika;

3.9. zīmēšana (konstruktīvā, tonālā);

3.10. skicēšana;

3.11. gleznošana;

3.12. lietišķā informātika;

3.13. materiālu apstrādes tehnoloģijas;

3.14. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;

3.15. valsts valoda;

3.16. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.17. pirmā palīdzība.

3.24. Foto dizaina speciālista profesijas standarts

3.24.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - foto dizaina speciālists.

2. Profesijas kods - 3471 49.

3.24.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- foto dizaina speciālists ir nodarbināts fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Foto dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona (pašnodarbināts komersants), var veikt individuālo komercdarbību; var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas un mājas lapu internetā dizaina komercsabiedrībās, grupās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, valsts un pašvaldības iestādēs, veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

3.24.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli novērtēt fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamo darbību secību un nepieciešamās tehnoloģijas.

2. Spēja noteikt sākotnēji pieejamās informācijas un resursu kvalitāti.

3. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

4. Spēja produktīvi organizēt un racionāli izmantot darba vidi.

5. Spēja novērtēt uzdevumu un pasūtītāja prasības, novērtēt topošā produkta lietošanas īpatnības.

6. Spēja apzināt un organizēt pieejamos informācijas avotus un sadarboties ar partneriem.

7. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju par projekta realizācijas gaitā saistošām normām un ierobežojumiem, ievērot autortiesību normas.

8. Spēja ievērot profesionālo ētiku, normatīvos aktus un citus reglamentējošos dokumentus.

9. Spēja produktīvi apkopot informāciju par realizējamo projektu un veikt saskaņošanu ar projekta vadītāju.

10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus, saskaņojot tos ar projekta vadītāju.

11. Spēja analizēt pieejamo paraugu un analogu vērtību pazīmes, kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.

12. Spēja novērtēt un analizēt saturisko izejmateriālu kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo darba ietilpību, sastādīt orientējošu projekta izmaksas tāmi, izpildes termiņu grafiku, saskaņojot ar projekta vadītāju.

13. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientam informāciju par darba izpildes un realizācijas gaitu.

14. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošus kvalitatīvus vizuālos, estētiskos un kompozicionālos priekšnoteikumus.

15. Spēja izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākos proporciju un ritmu pamatojumus un stilistiski piemērotākos formu, līniju, laukumu risinājumus.

16. Spēja ņemt vērā tehnoloģiju un materiālu ierobežojumus un prast izmantot to priekšrocības.

17. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar klientu un veikt nepieciešamās korekcijas.

18. Spēja izgatavot topošā produkta daļu skices un prezentēt tās projekta vadītājam vai klientam.

19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā un sniegt komentārus atbilstoši kompetences līmenim.

20. Spēja produktīvi veikt projekta daļu autoruzraudzību, kontrolējot vizuālo vērtību saglabāšanu darba procesā, atbilstību projekta koncepcijai, izpildes termiņam.

21. Spēja patstāvīgi sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm fotogrāfijā, radniecīgās jomās, apzināt un pilnveidot sadarbības iespējas ar līdzīgu profesiju speciālistiem.

22. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi.

23. Spēja strādāt komandā.

24. Spēja izprast fotogrāfijas kā vizuālas informācijas likumsakarības.

25. Spēja sazināties valsts valodā un angļu valodā. 

3.24.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju fotogrāfiskā produktā, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.

2. Izprast pilnvērtīgai fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamo darbību, informācijas un izejmateriālu apjomu un kvalitāti.

3. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju.

4. Izprast vispārējos fotogrāfijas un citas vizuālās informācijas sakārtošanas principus.

5. Izprast fotogrāfijas vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.

6. Izprast fotogrāfiska produkta novērtēšanas metodes.

7. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tos darba veikšanas procesā.

8. Izprast mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības.

9. Izprast projektu īstenošanas ietekmi uz mērķauditoriju.

10. Veidot sadarbību ar projekta realizācijā nepieciešamo tehnoloģiju speciālistiem foto uzņemšanā, attēlu digitālās apstrādes tehnoloģijās, režijā, digitālās krāsu korekcijas tehnoloģijās, apgaismošanas tehnoloģijā, vizuālās komunikācijas tehnoloģijās, reklāmas tehnoloģijās, mārketinga tehnoloģijās, psiholoģijā, socioloģijā, poli­grāfijā.

11. Piedalīties projektu analīzē, izstrādē, aprēķināšanā, saskaņošanā, vadīšanā.

12. Lietot ar nozari saistītu juridisku dokumentāciju un terminoloģiju.

13. Lietot nozares tehniskos standartus.

14. Lietot nozares estētiskās un ētiskās normas.

15. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.

16. Lietot internetu.

17. Izvēlēties un pielietot projekta realizācijai piemērotus programmproduktus un līdzekļus.

18. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām, ekonomisko pamatojumu un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām.

19. Prast pieņemt tehniski korektus izejmateriālus un tehniski korekti sagatavot darba materiālus tālākai lietošanai, korekcijai vai saglabāšanai arhīvā.

20. Novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.

21. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus un demonstrēt tos ieinteresētajai auditorijai.

22. Prasme sastādīt projekta tāmi un ievērot to darba procesā.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt angļu valodu saziņas līmenī.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un angļu valodā.

3.24.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. krāsu psiholoģija;

1.2. konstruktīvā un tonālā zīmēšana;

1.3. stilu analīze;

1.4. 2D, 3D kompozīcija un formu modelēšana;

1.5. gleznošana (tehnoloģijas, stilistika);

1.6. darba tiesiskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. scenogrāfijas un režijas pamati;

2.2. zīmēšana (uzmetumi);

2.3. tehniskā estētika;

2.4. mākslas vēsture;

2.5. fotogrāfijas vēsture;

2.6. kultūrvides likumsakarības;

2.7. autortiesības;

2.8. izmaksu tāmju veidošanas principi;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un angļu valodā;

2.10. vides aizsardzība;

2.11. darba aizsardzība.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. vizuālās saziņas līdzekļi;

3.2. fotogrāfisku attēlu digitālās apstrādes tehnoloģijas;

3.3. digitālā krāsu teorija;

3.4. divdimensiju kompozīcija;

3.5. krāsu teorijas pamati un koloristika;

3.6. fotografēšanas tehnoloģijas;

3.7. reproducēšanas tehnoloģijas;

3.8. lietišķā informātika;

3.9. mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes;

3.10. valsts valoda;

3.11. angļu valoda saziņas līmenī;

3.12. profesionālā saskarsme;

3.13. pirmā palīdzība.";

4.4. papildināt pielikumu pirms 5.nodaļas "Piektās pamatgrupas "Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesiju standarti" ar ceturtās pamatgrupas "KALPOTĀJI" profesiju standartu šādā redakcijā:

"4. Ceturtās pamatgrupas "KALPOTĀJI" profesiju standarti

4.1. Klientu apkalpošanas speciālista profesijas standarts

4.1.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - klientu apkalpošanas speciālists.

2. Profesijas kods - 4222 09.

4.1.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem (turpmāk - produkti) un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. Klientu apkalpošanas speciālists strādā pie komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos (turpmāk - organizācija).

4.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt klientu apkalpošanas speciālista pienākumus.

2. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un organizācijas iekšējos kārtības noteikumus.

3. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojot organizācijas pamatvērtības.

4. Spēja izprast organizācijas struktūru un darbību, orientēties organizācijas piedāvātajos produktu veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstoši pieprasījumam.

5. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem.

6. Spēja organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju par organizāciju un tās produktiem.

7. Spēja ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus un pārliecināt viņus par organizācijas stabilitāti un piedāvāto produktu kvalitāti.

8. Spēja sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteikt svarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no organizācijas piedāvātajiem produktiem.

9. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.

10. Spēja popularizēt un pārdot organizācijas produktus, sniedzot profesionālu informāciju par to klāstu, izcenojumiem un apmaksas kārtību.

11. Spēja savas atbildības līmenī, izmantojot tirgus izpētes rezultātus, pastāvīgi aktualizēt informāciju par organizācijas produktiem.

12. Spēja pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai.

13. Spēja patstāvīgi uzturēt un papildināt datubāzi par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem.

14. Spēja izmantot biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus precīzai uzdevumu izpildīšanai.

15. Spēja pareizi noformēt organizācijas pārvaldes dokumentus, ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus.

16. Spēja patstāvīgi noformēt speciālos dokumentus (līgumi, reklamācijas) klientu apkalpošanas procesā, ievērojot patērētāju tiesības.

17. Spēja veikt pārvaldes un speciālo dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī.

18. Spēja atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt, precīzi aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, kā arī izmantot specializētās datorprogrammas.

19. Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā.

20. Spēja patstāvīgi strādāt ar elektroniskajām kartēm un tām atbilstošu aprīkojumu, veicot norēķinu operācijas klientu apkalpošanas procesā.

21. Spēja sazināties valsts valodā, angļu vai vācu un krievu valodā.

4.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sniegt pamatinformāciju par organizācijas struktūru un organizācijas darba virzienu.

2. Orientēties organizācijas darba specifikā.

3. Ievērot organizācijas darbību reglamentējošos dokumentus.

4. Sniegt profesionālu informāciju par organizācijas produktiem.

5. Sniegt informāciju par produktu izcenojumiem un apmaksas kārtību.

6. Sadarboties ar organizācijas darbiniekiem, partneriem un darbiniekiem.

7. Ievērot profesionālo ētiku un vispārpieņemtās pieklājības normas.

8. Reģistrēt klientus.

9. Palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotākos pakalpojuma veidus un produktus.

10. Uzturēt lietišķus kontaktus ar klientiem.

11. Pārvaldīt valsts valodu.

12. Pārvaldīt angļu vai vācu un krievu valodu saziņas līmenī.

13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu vai vācu un krievu valodā.

14. Strādāt ar dažādiem informācijas izklāsta veidiem (piemēram, organizācijas mājas lapa internetā, izdrukas veidā, prezentācijās, bukletos) un piedāvāt tos klientiem.

15. Noformēt anketas un aptaujas un apstrādāt tajās iegūto informāciju.

16. Lietot specializētās datubāzes.

17. Veidot prezentācijas.

18. Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas un pielietot tās praksē.

19. Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvajiem aktiem.

20. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

21. Veikt lietišķo saraksti ar klientiem.

22. Sadarboties ar citām organizācijas struktūrvienībām.

23. Organizēt sapulču un konferenču dokumentēšanu.

24. Nodrošināt dokumentu apriti klientu apkalpošanas procesā.

25. Noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus.

26. Veikt pakalpojumu uzskaiti.

27. Aizpildīt finanšu pirmdokumentus.

28. Aizpildīt preču pasūtīšanas un pieņemšanas dokumentus.

29. Strādāt ar specializētajām grāmatvedības datorprogrammām.

30. Pārbaudīt informāciju par pircējiem un piegādātājiem komercreģistrā.

31. Izstrādāt un kontrolēt preču piegādes grafikus.

32. Sniegt informāciju par produkta krājumiem, saņemšanas iespējām.

33. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar klientiem.

34. Veikt norēķinus ar elektroniskajām norēķinu kartēm.

35. Strādāt ar kases aparātu/sistēmu.

36. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.

37. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

38. Lietot datortehniku un biroja aprīkojumu.

39. Ievērot biroja tehnikas lietošanas noteikumus.

40. Plānot un organizēt savu darbu.

41. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

42. Ievērot organizācijas noteikto informācijas un dokumentu aprites kārtību.

43. Risināt problēmsituācijas.

4.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības veidi klientu apkalpošanas nozarēs;

1.2. Eiropas Savienības konvencija par personas datu aizsardzību;

1.3. iepirkuma procedūras;

1.4. metodika informācijas iegūšanai.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. organizācijas sadarbības partneri un konkurenti;

2.2. produkta virzības tehnoloģiskais process;

2.3. lietvedība;

2.4. grāmatvedība;

2.5. arhīva lietu pamatprincipi;

2.6. patērētāju tiesību aizsardzība;

2.7. finanšu pirmdokumentu aprite;

2.8. organizācijas pārvaldes dokumenti;

2.9. norēķinu veidi un iespējas;

2.10. vides aizsardzība;

2.11. darba tiesiskās attiecības;

2.12. organizācijas psiholoģijas pamati;

2.13. personības attīstības teorija;

2.14. profesionālie termini valsts valodā, angļu vai vācu un krievu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. komercreģistrs;

3.2. informācijas iegūšanas veidi par produktu klāstu;

3.3. klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija;

3.4. lietišķā saskarsme;

3.5. profesionālā ētika;

3.6. dialoga norises posmi;

3.7. valsts valoda;

3.8. angļu vai vācu un krievu valoda saziņas līmenī;

3.9. produktu katalogu veidi un izmantošana;

3.10. prezentāciju veidošanas un pasniegšanas principi;

3.11. datorprogrammas, to pielietošana;

3.12. biroja tehnika un tās pielietošanas iespējas;

3.13. specializētas datubāzes datorprogrammas;

3.14. finanšu pirmdokumentu noformēšana;

3.15. elektronisko karšu veidi;

3.16. elektronisko karšu apstrādes tehnoloģija;

3.17. sniegto produktu dokumentācija;

3.18. darba izvērtēšanas veidi;

3.19. darba aizsardzība;

3.20. ergonomikas principi.";

4.5. papildināt pielikumu aiz 5.3.apakš­nodaļas ar 5.4., 5.5. un 5.6.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.4. Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts

5.4.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

2. Profesijas kods - 5121 26.

5.4.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno un organizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus; organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

5.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vadīt ražošanas un apkalpošanas procesus.

2. Spēja darboties komandā, sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem, ievērojot darba ētikas un saskarsmes pamatprincipus.

3. Spēja darboties paaugstināta stresa situācijās un risināt konflikta situācijas atbilstoši kompetencei.

4. Spēja izprast un ievērot vides un darba aizsardzības noteikumus un kontrolēt to izpildi.

5. Spēja izprast un organizēt darba drošības noteikumu ievērošanu un kontrolēt to izpildi.

6. Spēja izprast un ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un kontrolēt to izpildi.

7. Spēja izprast un ievērot higiēnas prasības un sanitārijas noteikumus, koordinēt un kontrolēt to izpildi.

8. Spēja plānot un kontrolēt ražošanas procesu, elastīgi risinot problēmas, nodrošinot atbilstīgu kvalitāti.

9. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīga galaprodukta izgatavošanai, ievērojot atbilstīgu tehnoloģisko procesu.

10. Spēja plānot un noteikt darba procesam nepieciešamo resursu apjomu.

11. Spēja pieņemt un novērtēt darba procesam nepieciešamo resursu kvalitāti.

12. Spēja izprast, ievērot un kontrolēt racionālu (izejvielu) produktu uzglabāšanas, apstrādes un realizācijas procesu norisi.

13. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt viesu (klientu) apkalpošanu atbilstīgi komersanta piedāvājumam.

14. Spēja sagatavot, lietot un analizēt ēdināšanas komersanta tehnoloģisko dokumentāciju, uzskaites un atskaites dokumentus.

15. Spēja strādāt ar datorizēto komersanta vadības sistēmu.

16. Spēja veikt ražošanas procesa uzskaiti un atskaites procesu.

17. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

18. Spēja analizēt komersanta darba rezultātus un izstrādāt ieteikumus turpmākās darbības pilnveidošanas pasākumiem.

19. Spēja argumentēt un pamatot savu viedokli problēmsituācijās.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Spēja sekot jauninājumiem nozarē.

22. Spēja motivēt kolēģus.

23. Spēja organizēt savu un kolēģu kvalifikācijas pilnveidošanu.

24. Spēja izvērtēt savu un kolēģu profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.

5.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Racionāli organizēt darba procesu ēdināšanas komersantā.

2. Ievērot darba drošības, aizsardzības un higiēnas normas.

3. Organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstīgi vispārpieņemtajām normām un komersanta specifikai.

4. Orientēties darba procesam nepieciešamo resursu nodrošinājuma iespējās.

5. Plānot izejvielu, materiālu un darbaspēka resursu kvalitāti un apjomu.

6. Izvēlēties tehnoloģisko aprīkojumu un inventāru atbilstīgi komersanta specifikai un vajadzībām.

7. Pasūtīt atbilstīgas kvalitātes izejvielas un organizēt to piegādes procesu.

8. Pieņemt izejvielas un materiālus un novērtēt to kvalitāti organoleptiski.

9. Lasīt un izprast izejvielu un materiālu marķējumu.

10. Ievērot pusfabrikātu, gatavās produkcijas un dzērienu uzglabāšanas un realizācijas nosacījumus.

11. Sagatavot tirdzniecības telpas, inventāru un traukus darbam.

12. Izstrādāt ēdienu un dzērienu karti atbilstīgi pasākuma veidam.

13. Pieņemt un noformēt pasūtījumu.

14. Veikt uzskaites un atskaites operācijas, tai skaitā kases ieņēmumu atskaites.

15. Strādāt ar visu veidu dokumentāciju ēdināšanas komersantos.

16. Veikt ēdienu un dzērienu kalkulācijas un pašizmaksas aprēķinus.

17. Izvēlēties atbilstīgas kvalitātes izejvielas un tehnoloģiskos paņēmienus ēdienkartē iekļauto ēdienu pagatavošanai.

18. Izvērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma piemērotību konkrētā darba veikšanai.

19. Pagatavot ēdienus atbilstīgi tehnoloģijai, lai saglabātu to uzturvērtību.

20. Veikt gatavās produkcijas novērtēšanu organoleptiski.

21. Sagatavot ēdienus pasniegšanai.

22. Pagatavot un sadalīt porcijās ēdienus klienta klātbūtnē.

23. Veikt kontroli par savu padoto darbu un atbildību.

24. Instruēt darbiniekus un kontrolēt darba drošības tehnikas ievērošanu.

25. Izprast, ievērot un kontrolēt sanitāro noteikumu izpildi.

26. Izvērtēt tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu pielietošanas nepieciešamību.

27. Nodrošināt un kontrolēt mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu atbilstošu sagatavošanu un pielietojumu.

28. Ievērot un izpildīt vides aizsardzības prasības.

29. Sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.

30. Apkopot un izvērtēt komersanta ražošanas rādītājus.

31. Izstrādāt priekšlikumus piedāvājuma pilnveidošanai.

32. Prast pieņemt patstāvīgus lēmumus.

33. Argumentēt (pamatot) savu lēmumu.

34. Uzņemties atbildību.

35. Analizēt savu rīcību.

36. Izvērtēt savas zināšanas un prasmes.

37. Rast optimālos situācijas risinājumus paaugstināta stresa situācijās.

38. Pārvaldīt valsts valodu.

39. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

40. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (franču un angļu valodā).

5.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. darba aizsardzība;

1.3. vides aizsardzības prasības;

1.4. komersanta darba plānošanas pamatprincipi;

1.5. saskarsmes pamati;

1.6. ekonomikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. riska analīzes kritisko kontroles punktu pamatprincipi;

2.2. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.4. pirmās palīdzības sniegšana;

2.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamati;

2.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;

2.7. iekārtu ekspluatācijas un elektro­drošības noteikumi;

2.8. izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs un uzglabāšanas pamatprincipi;

2.9. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;

2.10. ēdienkartes un dzērienu kartes, to veidi un sastādīšanas pamatprincipi;

2.11. viesu apkalpošanas un saskarsmes principi;

2.12. dažādu pasākumu galda klājumu pamatprincipi un veidi;

2.13. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas, īpatnības;

2.14. ēdienu un dzērienu cenu kalkulācija;

2.15. tirgvedības un pārdošanas veicināšanas pamatprincipi;

2.16. ēdināšanas komersantu veidi un struktūra;

2.17. psiholoģijas un saskarsmes pamatprincipi;

2.18. profesionālie termini valsts valodā, franču un angļu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba organizācija ēdināšanas komersantos;

3.2. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;

3.3. higiēnas un vides aizsardzības prasības pārtikas apritē;

3.4. darba drošība un aizsardzība ēdināšanas komersantos;

3.5. ugunsdrošība un elektrodrošība ēdināšanas komersantos;

3.6. virtuves, restorānu un bāru tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi;

3.7. viesmīlības pamati;

3.8. vīnzinības pamati;

3.9. ēdināšanas komersantu tirdzniecības un ražošanas telpu sagatavošana darbam;

3.10. trauku un galda piederumu sagatavošana darbam un pielietojums;

3.11. galda veļa, tās veidi, kopšana, uzglabāšana, sagatavošana darbam;

3.12. galda klājumu veidi;

3.13. pasūtījumu pieņemšana, noformēšana;

3.14. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas noteikumi;

3.15. ēdienu un konditorejas izstrādājumu raksturojums;

3.16. uzturmācības pamati (produktu raksturojums un nozīme uzturā);

3.17. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un kārtība;

3.18. norēķinu veidi ar viesi;

3.19. saskarsmes psiholoģijas pamati, konfliktu risināšanas iespējas (metodes);

3.20. valsts valoda;

3.21. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.22. ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas zināšanas;

3.23. tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde un pielietošana;

3.24. ēdienu un dzērienu kartes sastādīšanas un izstrādāšanas pamatnoteikumi;

3.25. uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana un ražošanas rādītāju datu analīze;

3.26. darbs ar datorizēto komersantu uzskaites sistēmu;

3.27. darba procesa kontrolēšana.

5.5. Pavāra profesijas standarts

5.5.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - pavārs.

2. Profesijas kods - 5122 01.

5.5.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus, un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Pavārs strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

5.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē.

2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem.

3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām.

4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām.

5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā.

6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem.

7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.

8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.

9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus.

10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību.

11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.

12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.

13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

5.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu.

2. Ievērot higiēnas prasības pārtikas komersantā, darba un personīgo higiēnu.

3. Ievērot izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ēdienu uzglabāšanas un realizācijas termiņus un temperatūru.

4. Noteikt kritiskos punktus izejvielu uzglabāšanas, pusfabrikātu un gatavās produkcijas apritē.

5. Veikt izejvielu un gatavo ēdienu kvalitātes novērtēšanu organoleptiski.

6. Gatavot pusfabrikātus, ievērojot produktu specifiku un pielietojot racionālus pirmapstrādes paņēmienus.

7. Gatavot ēdienus, ievērojot komersanta izstrādātos tehnoloģiskos dokumentus un atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam.

8. Izvēlēties atbilstīgus produktu termiskās apstrādes veidus, lai saglabātu ēdienu uzturvērtību.

9. Izvēlēties un pagatavot ēdienus banketu un citu svinību galdam.

10. Izstrādāt jaunu ēdienu receptūras un sastādīt tehnoloģisko karti.

11. Veikt ēdienu kalkulācijas un aprēķināt ēdienu pašizmaksu.

12. Spēt strādāt komandā, pieņemt lēmumus un atbildēt par sava darba rezultātiem.

13. Spēt sazināties ar klientiem un risināt konflikta situācijas.

14. Pārvaldīt valsts valodu.

15. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, franču un angļu valodā.

5.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. psiholoģijas pamati;

1.3. darba aizsardzība;

1.4. vides aizsardzība;

1.5. pārtikas mikrobioloģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. riska analīzes kritisko kontroles punktu pamatprincipi;

2.2. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.4. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;

2.5. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;

2.6. pirmās palīdzības sniegšana;

2.7. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.8. ugunsdrošības noteikumi;

2.9. izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs un uzglabāšanas prasības;

2.10. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;

2.11. ēdienkartes sastādīšanas pamatprincipi;

2.12. viesu apkalpošanas un saskarsmes pamati;

2.13. veselīga uztura pamatprincipi;

2.14. uzskaites pamatprincipi ēdināšanas komersantā;

2.15. profesionālie termini valsts valodā, franču un angļu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba vietas organizācija ēdināšanas komersantos;

3.2. ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģiskais aprīkojums, to darbības pamatprincipi un ekspluatācija;

3.3. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;

3.4. ēdienu gatavošanas tehnoloģijas zināšanas;

3.5. tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde un pielietošana;

3.6. preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācijas izstrāde;

3.7. pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas tehnoloģiskajā procesā (pārtikas produktu prečzinība);

3.8. valsts valoda;

3.9. vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī.

5.6. Viesmīļa profesijas standarts

5.6.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - viesmīlis.

2. Profesijas kods - 5123 04.

5.6.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- viesmīlis veic viesu apkalpošanu, ievērojot viesu vēlmes, pielietojot profesionālās zināšanas galdu klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, izvēlē un pasniegšanā; sazinās ar viesiem valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, prot pielietot profesionālo terminoloģiju. Viesmīlis strādā pie komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

5.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast un ievērot produktu apstrādes un realizācijas un personīgās higiēnas prasības pārtikas apritē.

2. Spēja darboties komandā, sazināties ar klientiem, ievērojot darba ētikas principus.

3. Spēja darboties paaugstināta stresa situācijās un risināt konflikta situācijas.

4. Spēja praktiski veikt viesu apkalpošanu, galdu klāšanu atbilstoši klientu vēlmēm un komersanta darbības specifikai.

5. Spēja izskaidrot ēdienu un dzērienu savstarpējo saderību, ēdienu kulinārās un garšas īpašības.

6. Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus un strādāt ar kases aparātu.

7. Spēja lietot saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.

8. Spēja veikt darbu atbilstoši uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību.

9. Spēja pielietot restorāna iekārtas atbilstoši to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem un orientēties virtuves iekārtu darbības pamatprincipos.

10. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.

11. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā.

12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

5.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši vispārpieņemtajām normām un komersanta specifikai.

2. Sagatavot (sakārtot) tirdzniecības zāli, inventāru un traukus darbam.

3. Prast rīkoties ar restorāna un bāra iekārtām, ievērojot to ekspluatācijas noteikumus.

4. Uzglabāt un uzturēt kārtībā galda veļu.

5. Izvēlēties galda traukus, inventāru, galda veļu un dekorus, klāt galdu atbilstoši ēdienkartei un pasākuma veidam.

6. Raksturot ēdienkartē iekļautos ēdienus un dzērienus, to pagatavošanu, garšas īpatnības un savstarpējo saderību.

7. Pagatavot brokastu ēdienus un uzkodas.

8. Apkalpot viesus atbilstoši vispārpieņemtajiem normatīviem, ēdienreizei, ēdienkartei un viesu kontingentam.

9. Pasniegt gatavos ēdienus un dzērienus atbilstoši to realizācijas noteikumiem (pasniegšanas temperatūra un trauki).

10. Sazināties ar viesiem un, pielietojot pārdošanas prasmes, ieinteresēt viņus pakalpojuma pirkšanai.

11. Pieņemt un izpildīt klientu pasūtījumu.

12. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.

13. Veikt darbības ar kases aparātu un norēķinu karšu (kredītkaršu) terminālu.

14. Veikt uzskaites un atskaites operācijas.

15. Pasūtīt un pieņemt preces.

16. Izstrādāt pasākumu ēdienkarti un dzērienu karti.

17. Strādāt komandā, pieņemt lēmumus, atbildēt par sava darba rezultātiem.

18. Risināt konflikta un paaugstināta stresa situācijas.

19. Pārvaldīt valsts valodu.

20. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

5.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. darba aizsardzība;

1.3. vides aizsardzības prasības;

1.4. lietišķā etiķete un protokols;

1.5. veselīga uztura pamatprincipi;

1.6. ēdienu gatavošanas tehnoloģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.3. pirmās palīdzības sniegšana;

2.4. ugunsdrošības noteikumi;

2.5. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.6. ēdienkaršu un dzērienu karšu veidi, to sastādīšanas noteikumi;

2.7. banketu apkalpošanas veidi;

2.8. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas, īpatnības;

2.9. ēdienu un dzērienu cenu kalkulācija;

2.10. tirgvedības pamati;

2.11. ēdināšanas komersantu veidi un struktūra;

2.12. psiholoģijas pamati;

2.13. uzskaites pamatprincipi ēdināšanas komersantā;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba organizācija ēdināšanas komersantos;

3.2. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;

3.3. higiēnas un vides aizsardzības prasības pārtikas apritē;

3.4. darba drošība ēdināšanas komersantos;

3.5. ugunsdrošība un elektrodrošība ēdināšanas komersantos;

3.6. viesmīlības pamati;

3.7. saskarsmes pamatprincipi un apģērba etiķete;

3.8. ēdināšanas komersantu tirdzniecības un ražošanas telpu sagatavošana darbam;

3.9. trauku un galda piederumu sagatavošana un pielietojums;

3.10. galda veļa, tās veidi, kopšana, uzglabāšana un sagatavošana darbam;

3.11. galda klājumu veidi;

3.12. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas noteikumi;

3.13. ēdienu kulinārais raksturojums;

3.14. uzturmācības pamati;

3.15. dzērienu veidi, to raksturojums;

3.16. vīnu zinību pamati;

3.17. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un secība;

3.18. norēķināšanās ar viesi;

3.19. saskarsmes psiholoģijas pamati, konflikta situāciju risināšanas iespējas;

3.20. valsts valoda;

3.21. vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī.";

4.6. papildināt pielikumu aiz 7.1.apakšnodaļas ar 7.2. un 7.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.2. Maiznieka profesijas standarts

7.2.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - maiznieks.

2. Profesijas kods - 7412 01.

7.2.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- maiznieks gatavo kviešu un rudzu maizi plašā sortimentā; pārzina maizes ražošanas tehnoloģisko procesu un veic kvalificētu darbu kvalitatīva gala produkta ieguvei, kā arī piedalās jaunu izstrādājumu ieviešanā. Maiznieks var būt pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un veikt darbu pie maizes ražošanas komersanta.

7.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā.

2. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam.

3. Spēja noteikt izejvielu kvalitāti, to organoleptiskos rādītājus.

4. Spēja veikt izejvielu sagatavošanu ražošanai.

5. Spēja pārzināt un ievērot izstrādājuma gatavošanas tehnoloģisko procesu un veikt nepieciešamos aprēķinus.

6. Spēja pārzināt iekārtas ekspluatāciju un apkopi.

7. Spēja pārzināt tehnisko dokumentāciju.

8. Spēja strādāt ar tehniskām iekārtām atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

9. Spēja pārzināt un ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

10. Spēja ievērot darba ētikas pamatprincipus.

11. Spēja ievērot labas ražošanas un higiēnas prakses pamatprincipus.

12. Spēja sekot un apgūt jaunāko nozarē.

13. Spēja saudzēt apkārtējo vidi.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

15. Spēja strādāt patstāvīgi un sadarboties komandā.

16. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.

17. Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas.

7.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sagatavot darba vietu atbilstoši instrukcijām.

2. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.

3. Prast sniegt pirmo palīdzību.

4. Lietot tehnoloģisko dokumentāciju.

5. Izpildīt pārtikas ražošanas normatīvos noteiktās tehnoloģisko ciklu prasības.

6. Ievērot tehnoloģiskā procesa secību.

7. Sagatavot izejvielas pārstrādei atbilstoši receptūras prasībām.

8. Veikt nepieciešamās darbības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai jebkurā brīdī.

9. Uzskaitīt gatavo produkciju.

10. Analizēt sava darba rezultātus.

11. Prast izmantot jaunākās informācijas un ražošanas tehnoloģijas.

12. Papildināt savas zināšanas par ino­vācijām nozarē.

13. Izpildīt labas ražošanas un higiēnas prakses pamatprincipus.

14. Orientēties normatīvajos aktos, kas attiecas uz pārtikas produktu apriti un paš­kontroli.

15. Ievērot darba ētikas principus.

16. Pārvaldīt valsts valodu.

17. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

19. Prast strādāt patstāvīgi un komandā.

20. Saudzēt apkārtējo vidi.

7.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. darba aizsardzības prasības;

1.3. vides aizsardzības prasības;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. saskarsmes pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. riska analīzes kritisko punktu pamatprincipi;

2.2. vispārējās higiēnas prasības;

2.3. ķīmijas pamatzināšanas;

2.4. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;

2.5. pamatzināšanas tehniskajā grafikā;

2.6. tehniskie apzīmējumi;

2.7. reglamentētie parametri;

2.8. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.9. ugunsdrošības noteikumi;

2.10. pierakstu nozīme kvalitātes vadības sistēmā;

2.11. komercdarbības pamati;

2.12. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;

2.13. profesionālās pilnveides iespējas;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. maizes ražošanas tehnoloģija;

3.2. personiskā higiēna;

3.3. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi un ekspluatācija;

3.4. zināšanas par konkrētām izejvielu izvirzītajām prasībām;

3.5. mikrobioloģijas pamati;

3.6. valsts valoda;

3.7. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.8. informācijas tehnoloģijas;

3.9. pirmā palīdzība.

7.3. Konfekšu ražotāja profesijas standarts

7.3.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - konfekšu ražotājs.

2. Profesijas kods - 7412 05.

7.3.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- konfekšu ražotājs veic dažāda sortimenta konfekšu masu, sīrupu, glazūru gatavošanu atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām pusmehanizētajās līnijās, kā arī konfekšu izlases sortimenta gatavošanu, pielietojot roku darbu; apgūst jauna sortimenta izstrādājumu tehnoloģijas un to ieviešanu ražošanā; atbild par sava darba kvalitāti. Konfekšu ražotājs veic darbu pie pārtikas rūpniecības komersanta, kas nodarbojas ar konfekšu ražošanu.

7.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pielietot konfekšu ražošanas iekārtas atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem un veikt to apkopi.

2. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam.

3. Spēja pielietot konfekšu, pusfabrikātu, apdares materiālu gatavošanas tehnoloģijas.

4. Spēja novērtēt konfektes atbilstoši standartos noteiktajiem organoleptiskajiem parametriem.

5. Spēja strādāt ar tehnoloģisko iekārtu atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, darba aizsardzības un vides noteikumiem.

6. Spēja ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības.

7. Spēja lietot saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.

8. Spēja pielietot jaunāko informāciju konfekšu ražošanas tehnoloģijā.

9. Spēja sazināties valsts valodā, angļu un krievu valodā.

7.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievērot konfekšu gatavošanas tehnoloģiskā procesa secību, regulēšanu, uzraudzību.

2. Izmantot konfekšu sortimenta receptūras.

3. Gatavot konfekšu pusfabrikātus un apdares materiālus.

4. Novērtēt gatavos izstrādājumus pēc organoleptiskiem parametriem.

5. Pielietot ražošanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas prasībām.

6. Lietot ugunsdrošības ierīces, ja nepieciešams.

7. Lietot elektroiekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

8. Ievērot personīgās higiēnas normu prasības.

9. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.

10. Pieprasīt nepieciešamās izejvielas un materiālus atbilstoši darba uzdevumam.

11. Uzskaitīt gatavo produkciju.

12. Novērtēt produkciju atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

13. Apgūt jauno tehnoloģiju, sortimentu.

14. Apgūt jaunās iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

15. Pārvaldīt valsts valodu.

16. Pārvaldīt angļu un krievu valodu saziņas līmenī.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu un krievu valodā.

7.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. fizikas pamatzināšanas.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. saskarsme;

2.2. ķīmijas pamatzināšanas;

2.3. vides mācība;

2.4. informācijas tehnoloģiju izmantošana;

2.5. biznesa pamati;

2.6. profesionālie termini valsts valodā, angļu un krievu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. vides aizsardzība;

3.2. izejvielas un materiāli;

3.3. mikrobioloģijas pamati;

3.4. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;

3.5. tehnoloģijas aprīkojums;

3.6. speciālā tehnoloģija;

3.7. darba aizsardzība;

3.8. valsts valoda;

3.9. angļu un krievu valoda saziņas līmenī.";

4.7. papildināt pielikumu aiz 8.1.apakšnodaļas ar 8.2. un 8.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"8.2. Rūpnīcas/katlu kurinātāja profesijas standarts

8.2.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - rūpnīcas/katlu kurinātājs.

2. Profesijas kods - 8162 03.

8.2.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- rūpnīcas/katlu kurinātājs veic tvaika katlu un ūdenssildāmo katlu, kas kvalificējami kā karsējami spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtu apkalpošanu un ekspluatāciju. Rūpnīcas/katlu kurinātājs strādā pie komersanta un pašvaldību institūcijās, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi.

8.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt darba vietu un veikt darba pienākumus, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

2. Spēja saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības prasības darbā ar katliekārtām.

3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, shēmas un aizpildīt katliekārtu ekspluatācijas dokumentāciju.

4. Spēja sagatavot kurināmo, katlu agregātus un katlu mājas palīgiekārtas darbam.

5. Spēja iedarbināt un ieslēgt darba režīmā katlus un nepieciešamās palīgiekārtas.

6. Spēja apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu palīgiekārtas, regulēt kurināmā degšanas procesu maksimālā lietderības koeficienta iegūšanai.

7. Spēja apturēt katliekārtu darbību normālā režīmā.

8. Spēja apturēt katliekārtu darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam, konstatējot nepieļaujamus defektus un instrukcijas pārkāpumus.

9. Spēja veikt atslēdznieka pamatdarbus, lai nodrošinātu nepārtrauktu katliekārtu ekspluatāciju un veiktu vienkāršus remonta darbus.

10. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

8.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Organizēt un sagatavot darba vietu.

2. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

3. Sniegt pirmo palīdzību.

4. Lasīt tehnoloģiskās shēmas un rasējumus.

5. Iepazīties ar ierakstiem operatīvajos maiņas žurnālos.

6. Aizpildīt ekspluatācijas dokumentāciju.

7. Veikt katla agregātu un katlu mājas iekārtas apskati.

8. Pieņemt un nodot maiņu.

9. Iedarbināt nepieciešamās katlu mājas palīgiekārtas (piemēram, sūkņus, ventilatorus, dūmsūkņus).

10. Iedarbināt nepieciešamās tehnoloģiskās shēmas (barošanas, kurināmā padeves, gaisa padeves un vilkmes).

11. Noregulēt tehnoloģisko shēmu tehniskos parametrus.

12. Iekurināt un uzraudzīt katlu saskaņā ar ražotāja montāžas un lietošanas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba instrukcijām.

13. Strādāt ar dažādiem kurināmā veidiem, ievērojot to fizikālās un ķīmiskās īpašības.

14. Nodrošināt efektīvu degšanas procesu.

15. Ekspluatēt katlu ar maksimālo lietderības koeficientu.

16. Strādāt ar dažādiem katlu veidiem un dažādas uzbūves kurtuvēm.

17. Apkalpot barošanas, kurināmā padeves, velkmes un ventilācijas iekārtas.

18. Apkalpot pelnu un izdedžu savākšanas sistēmas.

19. Sekot katliekārtu un to aprīkojuma tehniskajam stāvoklim.

20. Sekot mēraparatūras rādījumiem un automātiskām regulēšanas sistēmām.

21. Apstādināt katliekārtu darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam, konstatējot katliekārtu bojājumus.

22. Veikt atslēdznieku pamatdarbus.

23. Strādāt ar mehāniskajiem un rokas elektriskajiem instrumentiem.

24. Apkalpot cauruļvadus saskaņā ar katliekārtu apkalpošanas noteikumiem un darba instrukcijām.

25. Veikt darbus saistībā ar kurināmā pieņemšanu, izvietošanu un glabāšanu.

26. Strādāt patstāvīgi un komandā.

27. Lietot racionālas darba metodes darba uzdevumu izpildē.

28. Pārvaldīt valsts valodu.

29. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

30. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

8.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vielu agregātstāvokļi;

1.2. fizikas un tehniskās termodinamikas pamati;

1.3. katla agregāta siltuma bilance;

1.4. kurināmā ieguve, transportēšana;

1.5. atmosfēras piesārņojums;

1.6. rasēšanas pamati;

1.7. darba tiesiskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. siltums un enerģija;

2.2. ūdens īpašības un kvalitātes prasības;

2.3. tvaiks un tā īpašības;

2.4. siltuma pārvades veidi;

2.5. kurināmā sastāvs, siltumspēja, degšana;

2.6. kurināmā padeves shēmas;

2.7. tvaika ražošana un piegāde;

2.8. dzīvojamo un ražošanas telpu siltum­apgāde;

2.9. karstā ūdens ražošana un piegāde;

2.10. katlu agregātu uzbūve;

2.11. barošanas iekārtu veidi, uzbūve;

2.12. velkmes un gaisa padeves iekārtas, to nozīme;

2.13. katliekārtu ūdenssaimniecība;

2.14. ūdens apkures sistēmas iekārtas un ierīces, to nozīme, uzbūve;

2.15. tvaika apgādes sistēmas iekārtas un ierīces, to nozīme, uzbūve;

2.16. kontroles mēraparāti, to veidi, nozīme un uzbūve;

2.17. rasējumu lasīšana;

2.18. atslēdznieku darbu tehnoloģijas pamati;

2.19. apmūrējamie un izolācijas materiāli;

2.20. blīvju un pakojumu materiāli;

2.21. metālu un sakausējumu fizikālās un mehāniskās īpašības;

2.22. ūdens filtru materiāli;

2.23. reaģenti katlu sildvirsmu tīrīšanai;

2.24. profesionālā saskarsme;

2.25. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. katlu agregātu sagatavošana darbam;

3.2. katlu iekuršana un pieslēgšana darba režīmam;

3.3. katlu ekspluatācija un uzraudzība darbības laikā;

3.4. katla agregātu darbības apstādināšana;

3.5. katla agregātu darbības apstādināšana avārijas gadījumā;

3.6. katla sildvirsmu appūšana, katlu izpūšana, skalošana un tīrīšana;

3.7. katlu remonts un konservācija;

3.8. kurināmā glabāšana (pieņemšana);

3.9. cietā kurināmā padeves iekārtas un ierīces uzbūve un darbība;

3.10. šķidrā kurināmā padeves iekārtas, ierīces uzbūve un darbība;

3.11. dabīgās gāzes iekārtas, ierīces uzbūve un darbība;

3.12. slāņveida kurināmo kurtuvju ekspluatācija;

3.13. katlu lietderības koeficients;

3.14. katlu mājas palīgiekārtas, to darbība (barošanas iekārta, velkmes un gaisa padeves iekārta, katliekārtu ūdenssaimniecība, ūdens apkures sistēmas iekārta, tvaika apgādes sistēmas iekārta);

3.15. kontroles mēraparātu darbība un pārbaude;

3.16. kurināmā padeves automātisko sistēmu veidi, darbība, regulēšana un pārbaude;

3.17. instrukcijas par katliekārtu konstrukciju un lietošanas apstākļiem;

3.18. valsts valoda;

3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.20. pirmā palīdzība;

3.21. darba aizsardzība;

3.22. vides aizsardzība;

3.23. normatīvie akti, kas nosaka katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtību, un darba instrukcijas.

8.3. Pārtikas produktu ražošanas operatora profesijas standarts

8.3.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - pārtikas produktu ražošanas operators.

2. Profesijas kods - 8270 01.

8.3.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- pārtikas produktu ražošanas operators ir pārtikas produktu ražošanas nozares (gaļas un gaļas produktu, piena produktu, zivju un zivju pārstrādes produktu, augļu un dārzeņu pārstrādes, dzērienu ražošanas, graudu, garšvielu un tehnisko kultūru apstrādes ražošanas, maizes un miltu produktu un citu pārtikas produktu ražošanas) darbinieks un strādā pie pārtikas rūpniecības komersanta. Pārtikas produktu ražošanas operators prot strādāt ar pārtikas produktu ražošanas iekārtām un instrumentiem, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus.

8.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā.

2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām ražošanas procesā.

3. Spēja pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba aizsardzību saskarē ar ķīmiskām vielām.

4. Spēja vadīt un regulēt iekārtu darbību atbilstoši nepieciešamajiem parametriem, kuri noteikti produktu ražošanas tehnoloģiskās instrukcijās un iekārtu ekspluatācijas instrukcijās.

5. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstoši kvalitātes prasībām.

6. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus droša galaprodukta radīšanai.

7. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.

8. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus.

9. Spēja piedalīties lēmuma pieņemšanā un uzņemties atbildību.

10. Spēja sadarboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.

11. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā.

12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

8.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sagatavot darba vietu un iekārtas atbilstoši instrukcijām.

2. Pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskām vielām.

3. Novērtēt iekārtas atbilstību darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām.

4. Lietot iekārtas vai instrumentus atbilstoši tehnoloģiskam uzdevumam un ekspluatācijas instrukcijām.

5. Orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības principiālajās shēmās.

6. Atpazīt palīgmateriālus un izejvielas.

7. Lasīt marķējumu izejvielām un materiāliem.

8. Izvērtēt izmantojamo izejvielu un materiālu atbilstību izvirzītām kvalitātes prasībām.

9. Prast noregulēt tehnoloģiskās iekārtas.

10. Novērtēt gala produkta atbilstību vizuāli, organoleptiski, veicot elementārus uzmērījumus.

11. Prast aizpildīt protokolus un to analogus.

12. Novērst neracionālu izejvielu un materiālu izlietojumu.

13. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

14. Izvēlēties piemērotus un atbilstošus individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

15. Sniegt pirmo palīdzību.

16. Ievērot vides aizsardzības prasības.

17. Prast novērtēt iespējamo apdraudējumu videi kādā no ražošanas posmiem.

18. Prast pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

19. Ievērot darba ētikas principus.

20. Pielietot kolēģu vai citu pieredzi.

21. Izvērtēt un pielietot iegūtās zināšanas savā darbā.

22. Prast strādāt komandā.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu un krievu valodā.

8.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. darba aizsardzības prasības;

1.3. vides aizsardzības prasības;

1.4. saskarsmes pamati;

1.5. psiholoģijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. riska analīzes kritisko punktu pamatprincipi;

2.2. vispārējās higiēnas prasības;

2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.4. ķīmijas pamatzināšanas;

2.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;

2.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;

2.7. darba aizsardzības noteikumi saskarē ar ķīmiskām vielām;

2.8. pamatzināšanas tehniskajā grafikā;

2.9. tehniskie apzīmējumi;

2.10. reglamentētie parametri;

2.11. pirmās palīdzības sniegšana;

2.12. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.13. ugunsdrošības noteikumi;

2.14. pierakstu nozīme kvalitātes vadības sistēmā;

2.15. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;

2.16. izglītības iespēju veidi nozarē;

2.17. profesionālie termini valsts valodā, angļu un krievu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehnoloģijas zināšanas;

3.2. higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā;

3.3. pārtikas produktu ražošanas vispārīgā tehnoloģija;

3.4. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi un ekspluatācija;

3.5. zināšanas par konkrētam produktam izvirzītām prasībām;

3.6. darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

3.7. valsts valoda;

3.8. vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.jūliju.

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.763

"3.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.125

Profesiju saraksts alfabēta secībā

A

7432 01 ADĪTĀJS

5121 01 ADMINISTRATORS

3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS

3121 21 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

3439 27 Biroja ADMINISTRATORS

3121 10 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS

3411 43 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS

3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3121 22 Interneta bankas ADMINISTRATORS

3433 07 Kontu ADMINISTRATORS

3411 32 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3411 38 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

2429 13 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS

4121 07 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS

3411 34 Norēķinu ADMINISTRATORS

2414 02 Projekta ADMINISTRATORS

5121 32 SPA ADMINISTRATORS

3122 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS

5121 11 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS

3411 33 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)

5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS

2131 10 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

3432 02 ADVOKĀTA PALĪGS

2421 06 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2421 05 Zvērināts ADVOKĀTS

2111 01 AERODINAMIĶIS

2112 06 AEROLOGS

2213 02 AGRONOMS

2213 01 Sēklkopības AGRONOMS

3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS

4221 01 Ceļojumu AĢENTS

3413 05 Dzīvokļu AĢENTS

3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS

3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3416 02 Iepirkumu AĢENTS

3413 01 Īpašuma AĢENTS

4134 03 Kuģu AĢENTS

5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS

3429 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS

3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3423 01 Nodarbinātības AĢENTS

2419 02 Patentu AĢENTS

3422 02 Realizācijas AĢENTS

3429 08 Reklāmas AĢENTS

3416 01 Sagādes AĢENTS

3429 03 Sporta AĢENTS

3429 04 Teātra AĢENTS

3415 02 Tirdzniecības AĢENTS

3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS

2419 03 Vecākais reklāmas AĢENTS

6121 10 AITKOPIS

7214 07 AIZZĪMĒTĀJS

6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS

7113 01 AKMEŅKALIS

7331 05 AKMEŅKALIS AMATNIEKS

7113 04 DekorētājAKMEŅKALIS

7113 03 Mūrniecības AKMEŅKALIS

7113 05 Smilšstrūklošanas AKMEŅKALIS

7113 02 Uzstādes AKMEŅKALIS

3474 01 AKROBĀTS

2455 01 AKTIERIS

2455 13 Leļļu teātra AKTIERIS

3434 04 AKTUĀRA ASISTENTS

2121 06 AKTUĀRS

8282 04 AKUMULATORISTS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

7414 06 ALDARIS

2221 25 ALERGOLOGS

2221 101 Bērnu ALERGOLOGS

2221 86 ALGOLOGS

3475 12 ALPĪNISTS

7129 09 Rūpnieciskais ALPĪNISTS

8223 11 ALVOTĀJS

7331 01 AMATNIEKS

7332 04 Apģērbu AMATNIEKS

7332 03 Ādas AMATNIEKS

2113 04 ANALĪTIĶIS

3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS

2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS

2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS

2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

3411 41 Riska ANALĪTIĶIS

2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2149 01 Sakaru /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2131 14 SistēmANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

2131 02 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS

2131 01 Skaitļotāju /sakaru ANALĪTIĶIS

2131 03 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS

3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS

2419 01 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS

2212 01 ANATOMS

2221 122 ANDROLOGS

2221 87 ANESTEZIOLOGS un REANIMATOLOGS

8223 01 ANODĒTĀJS

2442 01 ANTROPOLOGS

7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS

7345 05 Grāmatu APDARINĀTĀJS

7322 03 Stikla APDARINĀTĀJS

3412 02 APDROŠINĀTĀJS

9312 07 APGAITNIEKS

7324 01 APGLEZNOTĀJS

2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS

7345 03 APGRIEZĒJS

6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS

8152 14 Apdedzināšanas krāsns APKALPOTĀJS

5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS

5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS

8333 12 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS

8131 26 Kausēšanas krāsns APKALPOTĀJS

8212 13 Minerālmiltu iekārtas APKALPOTĀJS

8212 17 Pneimatisko kamersūkņu APKALPOTĀJS

8212 08 Pneimatisko sūkņu APKALPOTĀJS

8290 15 Saiņošanas iekārtas APKALPOTĀJS

8163 22 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS

8333 10 Transportiera APKALPOTĀJS

8131 25 Žāvēšanas iekārtu APKALPOTĀJS

9132 02 APKOPĒJS

7133 01 APMETĒJS

7133 03 Ārdarbu APMETĒJS

7133 02 Dekoratīvo elementu APMETĒJS

5133 03 APRŪPĒTĀJS

5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

3461 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS

3213 11 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

5124 03 Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5169 26 APSARGS

5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

8312 08 Vagonu APSKATĪTĀJS

8312 15 Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)

6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS

7421 04 Koksnes APSTRĀDĀTĀJS

7422 18 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS

7223 11 Metālu mašīnAPSTRĀDĀTĀJS

4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS

7322 07 Optikas stikla APSTRĀDĀTĀJS

6152 01 Saldūdens /zivju APSTRĀDĀTĀJS

6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS

7324 04 Stikla APSUDRABOTĀJS

7436 04 Izstrādājumu APVĒRSĒJS

7233 22 Sietu cilindru APVILCĒJS

2442 02 ARHEOLOGS

2461 01 ARHIBĪSKAPS

2141 10 ARHITEKTA PALĪGS

2141 12 ARHITEKTA PALĪGS (interjerists)

2141 11 ARHITEKTA PALĪGS (teritoriju plānotājs)

2141 02 Ainavu ARHITEKTS

2141 01 ARHITEKTS

2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS

4141 04 ARHIVĀRS

2431 01 ARHĪVISTS

2431 07 Galvenais ARHĪVISTS

9312 05 ASFALTĒTĀJS

7224 03 Instrumentu ASINĀTĀJS

2470 04 ASISTENTS

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)

3119 26 Projektu ASISTENTS

5151 01 ASTROLOGS

2111 02 ASTRONOMS

2111 03 RadioASTRONOMS

1123 13 ATAŠEJS

1123 18 ATAŠEJS (VĒSTNIEKA SEKRETĀRS)

1123 19 Specializētais ATAŠEJS

7441 05 Ādu ATGAĻOTĀJS

3475 01 ATLĒTS

7441 03 Ādu ATMATOTĀJS

7222 01 ATSLĒDZNIEKS

7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS

7233 14 Celtniecības un ceļu būves mašīnu ATSLĒDZNIEKS

7241 03 ElektroATSLĒDZNIEKS

7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS

7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS

7241 09 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS

7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS

7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS

7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS

8281 11 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS

7214 06 Pārmiju ATSLĒDZNIEKS

7231 07 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS

7233 21 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS

7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

7231 13 Uzkalna ATSLĒDZNIEKS

7221 07 ATSPEROTĀJS

6142 01 ATSVEĶOTĀJS

7344 02 ATTĪSTĪTĀJS

7344 03 Filmu ATTĪSTĪTĀJS

6141 02 Koku ATZAROTĀJS

7432 02 AUDĒJS

7332 01 Paklāju AUDĒJS

2221 26 Bērnu AUDIOLOGS

2411 04 AUDITORS

2411 17 Iekšējais AUDITORS

2485 07 Iekšējais AUDITORS (Valsts kontrolē)

2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS

2411 07 Uzraudzības AUDITORS

6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS

6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS

6129 03 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS

6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS

6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS

5131 05 Pirmsskolas AUDZINĀTĀJA (skolotāja) PALĪGS

5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS

5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)

4214 01 AUGĻOTĀJS

7341 08 AUGSTSPIEDĒJS

5131 01 AUKLIS

5133 01 Slimu bērnu AUKLIS

2451 01 AUTORS

Ā

7441 12 ĀDMINIS

3227 02 VeterinārĀRSTA ASISTENTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.3.apakšnodaļā
)

3221 06 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3221 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3221 02 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS

5139 02 VeterinārĀRSTA PALĪGS

2221 04 Akupunktūras ĀRSTS

2221 05 Arodslimību ĀRSTS

2221 128 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2221 06 Arodveselības ĀRSTS

2221 01 ĀRSTS

2221 117 ĀRSTS (klīniskais mikroBIOLOGS)

2221 106 ĀRSTS (mikroBIOLOGS)

2221 107 ĀRSTS (CITOLOGS)

2221 28 ĀRSTS (DIETOLOGS)

2221 08 ĀRSTS (EKSPERTS)

2221 31 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)

2221 125 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)

2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2221 119 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)

2221 88 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)

2221 108 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)

2221 39 ĀRSTS (HOMEOPĀTS)

2221 40 ĀRSTS (IMUNOLOGS)

2221 105 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)

2221 63 ĀRSTS (PATOLOGS)

2221 111 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)

2221 121 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)

2221 03 ĀRSTS (STAŽIERIS)

2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2221 115 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2221 11 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS

2221 12 Higiēnas ĀRSTS

2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2221 120 Intensīvās terapijas ĀRSTS

2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS

2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2221 84 Kuģa ĀRSTS

2221 18 Laboratorijas ĀRSTS

2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2221 132 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS

2221 118 Sabiedrības veselības ĀRSTS

2221 131 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2221 22 Sporta ĀRSTS

2221 23 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS

2223 03 VeterinārĀRSTS

B

2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS

2211 01 BAKTERIOLOGS

2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS

2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS

2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS

2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2454 06 BALETMEISTARS

2111 05 BALLISTIĶIS

7129 04 BALSINĀTĀJS

5143 01 BALZAMĒTĀJS

5141 01 BĀRDDZINIS

5123 01 BĀRMENIS

7123 01 BETONĒTĀJS

2432 01 BIBLIOGRĀFS

3479 01 BIBLIOTEKĀRS

2432 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

3479 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

2432 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS

2432 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS

3242 02 BIOENERĢĒTIĶIS

2212 03 BIOFIZIĶIS

2451 02 BIOGRĀFS

2212 02 BIOĶĪMIĶIS

3211 21 MikroBIOLOGA PALĪGS

2211 11 BIOLOGS

2211 35 HidroBIOLOGS

2211 13 Jūras BIOLOGS

2211 38 MikroBIOLOGS

2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2211 12 Saldūdens BIOLOGS

2122 01 BIOMETRISTS

2212 26 BIONIĶIS PROTĒZISTS

6123 01 BIŠKOPIS (profesijas standarts 4.pielikuma 6.3.apakšnodaļā)

2461 02 BĪSKAPS

8341 01 BOCMANIS

3453 12 Kuģa BOCMANIS (Valsts robežsardzē)

2461 03 BONZA

2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS

2211 15 BOTĀNIĶIS

2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS

3475 02 Sacīkšu BRAUCĒJS

7129 08 BRIGADIERIS

7223 23 BRIGADIERIS (dzelzceļā)

4134 04 BRIGADIERIS (ostās)

7129 10 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS

7223 26 Sliežu ceļu BRIGADIERIS

7223 24 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS

7223 27 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS

3411 17 BROKERIS

3411 46 Muitas BROKERIS

3421 04 Vecākais BROKERIS

7345 07 BROŠĒTĀJS

7122 06 BRUĢĒTĀJS

5123 02 BUFETNIEKS

4213 01 BUKMEIKERS

4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS

7341 01 BURTLICIS

7341 06 FotoBURTLICIS

7312 06 Ērģeļu BŪVĒTĀJS

7312 05 Klavieru BŪVĒTĀJS

7121 08 Koka kuģu BŪVĒTĀJS

7312 01 Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS

7312 12 Vijoļu BŪVĒTĀJS

7121 04 BŪVNIEKS

C

7121 01 CELTNIEKS

7121 02 Ēku CELTNIEKS

7121 06 Guļbūves ēku CELTNIEKS

7121 07 Koka ēku CELTNIEKS

7121 05 Sausās būves CELTNIEKS

7122 10 Ugunsdrošo krāšņu CELTNIEKS

3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS

7433 02 CEPURNIEKS

8223 02 CINKOTĀJS

6121 04 Aitu CIRPĒJS

7441 06 Kažokādu CIRPĒJS

2211 22 Augu CITOLOGS

2211 20 CITOLOGS

2211 21 Dzīvnieku CITOLOGS

6121 09 CŪKKOPIS

D

5169 40 Apsardzes DARBINIEKS

5123 05 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS

3433 10 Finanšu DARBINIEKS

3429 28 Komercdarījumu DARBINIEKS

3429 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3451 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS

3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

4131 08 Noliktavas DARBINIEKS

4142 07 Pasta DARBINIEKS

3480 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS

2446 01 Sociālais DARBINIEKS

2446 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2446 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2446 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm

2446 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2446 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām vajadzībām

2446 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2446 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

3226 13 Solārija DARBINIEKS

5132 06 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS

2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS

7432 08 Mežģīņu DARINĀTĀJS

7332 05 Tautas tērpu DARINĀTĀJS

3121 20 DATORGRAFIĶIS

2213 06 DĀRZEŅKOPIS

2213 05 DĀRZKOPIS

6113 10 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 14 DaiļDĀRZNIEKS

6113 01 DĀRZNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 6.2.apakšnodaļā)

6113 04 Parka DĀRZNIEKS

6113 06 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 05 Siltumnīcas DĀRZNIEKS

3229 08 DEFEKTOLOGS

7223 18 DEFEKTOSKOPISTS

7223 25 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS

7415 02 DEGUSTĒTĀJS

7416 06 Tabakas DEGUSTĒTĀJS

2454 02 DEJOTĀJS

3473 04 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

1229 01 DEKĀNS

1229 20 ProDEKĀNS

3411 48 DEKLARANTS

3422 04 DEKLARĒTĀJS

3471 01 DEKORĒTĀJS

3471 02 Izstādes DEKORĒTĀJS

8139 08 Keramikas DEKORĒTĀJS

3471 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS

3471 10 Teātra DEKORĒTĀJS

2122 02 DEMOGRĀFS

5220 03 Preču DEMONSTRĒTĀJS

5210 05 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS

1110 14 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1150 02 Novada domes DEPUTĀTS

1150 01 Republikas pilsētas domes DEPUTĀTS

1110 10 Saeimas DEPUTĀTS

2221 27 DERMATOLOGS un VENEROLOGS

3450 01 DETEKTĪVS

8159 08 DEZAKTIVĒTĀJS

5132 04 DEZINFEKTORS

3222 03 Higiēnas DEZINFEKTORS

4133 23 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

3452 06 Iekšlietu iestādes DEŽURANTA PALĪGS

2482 79 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA PALĪGS

1124 80 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS

5169 16 Apsardzes DEŽURANTS

5169 15 Apsardzes pults DEŽURANTS

3452 08 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS

5169 12 DEŽURANTS

4133 22 Dzelzceļa DEŽURANTS

4133 15 Dzelzceļa depo DEŽURANTS

8312 07 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS

8312 06 Dzelzceļa šķirotavas DEŽURANTS

9141 03 Ēkas DEŽURANTS

1124 79 Iekšlietu iestādes operatīvais DEŽURANTS

9161 03 Izgāztuves DEŽURANTS

8312 10 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)

5169 23 Sakaru DEŽURANTS

4133 11 Stacijas DEŽURANTS

8312 09 Vagonu parka DEŽURANTS

2462 01 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

3223 01 DIETOLOGS

3472 02 Radio DIKTORS

3472 01 Televīzijas DIKTORS

1210 27 DIREKTORA PALĪGS

1124 78 Koledžas DIREKTORA PALĪGS

2485 04 Revīzijas departamenta DIREKTORA PALĪGS (Valsts kontrolē)

1122 42 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

1122 67 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKA PALĪGS

1122 97 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1229 32 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1122 78 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS

1229 24 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1122 95 DIREKTORA VIETNIEKS

1319 31 DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1319 25 DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 29 DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1226 27 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1229 44 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1124 45 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS

1210 26 Komercsabiedrības DIREKTORA VIETNIEKS

1126 04 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1229 42 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1126 14 Teritoriālās iestādes DIREKTORA VIETNIEKS

1122 06 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS

1122 96 Administratīvais DIREKTORS

1229 31 Administratīvais DIREKTORS (tiesu varas jomā)

1210 20 Apgādes DIREKTORS

1122 94 DIREKTORS

1313 01 DIREKTORS (būvniecībā)

1319 02 DIREKTORS (izglītības jomā)

1317 01 DIREKTORS (komercpakalpojumos)

1318 01 DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1319 01 DIREKTORS (kultūras jomā)

1314 01 DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1316 03 DIREKTORS (noliktavās)

1312 01 DIREKTORS (rūpniecībā)

1316 02 DIREKTORS (sakaros)

1319 04 DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 05 DIREKTORS (sporta jomā)

1316 01 DIREKTORS (transportā)

1319 06 DIREKTORS (tūrisma jomā)

1314 02 DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1319 27 DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1319 03 DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1122 76 Departamenta DIREKTORS

1229 23 Departamenta DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1210 15 Ekonomikas DIREKTORS

1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS

1226 26 Filiāles DIREKTORS

1229 43 Filiāles DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1210 16 Finanšu DIREKTORS

2455 04 Izrādes DIREKTORS

1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS

2455 02 Kinofilmas DIREKTORS

1124 21 Koledžas DIREKTORS

1210 19 Komercsabiedrības administratīvais DIREKTORS

1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS

1210 29 Loģistikas DIREKTORS

1315 02 Nometnes DIREKTORS

1315 03 Pansijas DIREKTORS

1126 03 Pārvaldes DIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1229 41 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1210 21 Personāla DIREKTORS

2414 01 Projekta DIREKTORS

2455 03 Radiouzveduma DIREKTORS

1210 18 Ražošanas DIREKTORS

2415 01 Ražošanas DIREKTORS (parfimērijas jomā)

1315 04 Restorāna DIREKTORS

1127 02 Revīzijas departamenta DIREKTORS (Valsts kontrolē)

1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1229 10 Skolas DIREKTORS

1210 05 Tehniskais DIREKTORS

2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS

1126 13 Teritoriālās iestādes DIREKTORS

1210 36 Tirdzniecības DIREKTORS

1210 28 Tirgzinības DIREKTORS

1122 03 Valsts kancelejas DIREKTORS

1315 01 Viesnīcas DIREKTORS

3473 03 Ansambļa DIRIĢENTS

2453 01 DIRIĢENTS

2453 02 Galvenais DIRIĢENTS

3473 02 Orķestra DIRIĢENTS

3472 03 DISKŽOKEJS

4133 19 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS

5169 34 Apsardzes DISPEČERS

1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)

3454 08 DISPEČERS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

4133 14 Dzelzceļa DISPEČERS

3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS

3119 32 EnergoDISPEČERS

2149 35 Energotīklu DISPEČERS

3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3144 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

4132 03 Ražošanas DISPEČERS

4121 06 Remontdarbu DISPEČERS

4133 01 Transporta DISPEČERS

2452 35 DatorDIZAINERS

2452 36 Interjera DIZAINERS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)

2452 37 Mēbeļu DIZAINERS

2452 38 Modes DIZAINERS

3471 28 Vides DIZAINERS

3411 10 DĪLERIS

7411 08 DĪRĀTĀJS

2310 02 DOCENTS

8333 17 DOKERS

2432 03 DOKUMENTĀLISTS

8212 07 DOZĒTĀJS

7223 21 DOZIMETRISTS

2451 03 DRAMATURGS

6123 02 DRAVNIEKS

3474 13 DRESĒTĀJS

6129 02 Dzīvnieku DRESĒTĀJS

7433 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS

7433 03 DRĒBNIEKS

7434 02 Kažokādu DRĒBNIEKS

7433 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS

8139 10 DRUPINĀTĀJS

2451 04 DZEJNIEKS

3473 06 DZIEDĀTĀJS

3241 01 DZIEDNIEKS

6154 01 Medību DZINĒJS

E

8312 16 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS

2211 25 Augu EKOLOGS

2211 24 Dzīvnieku EKOLOGS

2211 23 EKOLOGS

2441 01 EKONOMETRISTS

2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2441 15 Budžeta EKONOMISTS

2441 08 Cenu EKONOMISTS

2441 10 Darba algas EKONOMISTS

2441 07 Darba EKONOMISTS

2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS

2441 02 EKONOMISTS

2441 05 Finanšu EKONOMISTS

2441 18 Galvenais EKONOMISTS

2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS

2441 17 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

2441 09 Nodokļu EKONOMISTS

5121 03 EKONOMS

3422 03 EKSPEDITORS

4131 01 Noliktavu EKSPEDITORS

3452 03 Iekšlietu iestādes EKSPERTA PALĪGS

3432 12 Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3411 21 Akreditīvu EKSPERTS

2431 09 Arhīva EKSPERTS

3211 38 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

2481 06 EKSPERTS

2419 19 EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS

2482 53 Iekšlietu iestādes EKSPERTS

2482 21 Iekšlietu iestādes galvenais EKSPERTS

2482 71 Iekšlietu iestādes vecākais EKSPERTS

2481 09 Jaunākais EKSPERTS

3441 05 Jaunākais muitas EKSPERTS

2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

3444 04 Licencēšanas EKSPERTS

2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)

2411 10 Metodikas EKSPERTS

3441 03 Muitas EKSPERTS

3431 14 Pārvaldes EKSPERTS

3431 13 Pārvaldes vecākais EKSPERTS

3115 57 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)

2429 06 Tiesu EKSPERTS

2221 29 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2481 03 Vecākais EKSPERTS

2419 18 Vecākais EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2484 02 Vecākais muitas EKSPERTS

2429 09 Vecākais tiesu EKSPERTS

3411 20 Vērtspapīru EKSPERTS

3242 01 EKSTRASENSS

7137 02 Apgaismes ELEKTRIĶIS

7241 08 AutoELEKTRIĶIS

7137 03 BūvELEKTRIĶIS

7241 01 ELEKTRIĶIS

7137 01 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

7241 13 Kuģa ELEKTRIĶIS

7224 06 ELEKTROEROZISTS

3132 13 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)
I klases radioELEKTRONIĶIS

3132 14 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)
II klases radioELEKTRONIĶIS

7243 05 RadioELEKTRONIĶIS

7342 02 ELEKTROTIPISTS

7233 06 EĻĻOTĀJS

7324 02 EMALJĒTĀJS

2211 26 EMBRIOLOGS

2222 06 ENDODONTISTS

2221 98 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2143 14 ENERĢĒTIĶIS

2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

3211 27 ENTOMOLOGA PALĪGS

2211 28 ENTOMOLOGS

3211 22 EPIDEMIOLOGA PALĪGS

2212 05 EPIDEMIOLOGS

2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS

3226 14 ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3226 09 ERGOTERAPEITS

2451 05 ESEJISTS

5141 20 ESTĒTISTS

2444 01 ETIMOLOGS

2442 04 ETNOLOGS

3480 02 EVAŅĢĒLISTS

Ē

7223 05 ĒVELĒTĀJS

F

3228 01 FARMACEITA ASISTENTS

5139 01 FARMACEITA PALĪGS

2224 01 FARMACEITS

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2113 01 Ražošanas FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS

3227 04 VeterinārFELDŠERIS

3225 02 Zobu FELDŠERIS

2451 06 FEĻETONISTS

2444 07 FILOLOGS

2443 06 FILOZOFS

2443 07 Politikas FILOZOFS

2411 12 FINANSISTS

2111 08 Akustikas FIZIĶIS

2111 04 AstroFIZIĶIS

2111 09 AtomFIZIĶIS

2111 18 Cietvielu FIZIĶIS

2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 11 Elektronikas FIZIĶIS

2111 07 FIZIĶIS

2111 13 Gaismas FIZIĶIS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2111 16 KodolFIZIĶIS

2111 24 Medicīnas FIZIĶIS

2111 14 Mehānikas FIZIĶIS

2111 15 MolekulārFIZIĶIS

2111 17 Optikas FIZIĶIS

2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 12 SiltumFIZIĶIS

2111 19 Skaņas FIZIĶIS

2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2212 22 Augu FIZIOLOGS

2212 18 Dzīvnieku FIZIOLOGS

2212 19 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2212 20 Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2212 17 FIZIOLOGS

2212 27 Klīniskais FIZIOLOGS

2212 21 Neiroloģijas FIZIOLOGS

2212 24 PsihoFIZIOLOGS

2221 94 FLEBOLOGS

7122 03 FLĪZĒTĀJS

7132 04 Grīdas FLĪZĒTĀJS

7331 06 FLORISTS

2221 32 FONIATRS

2444 09 FONOLOGS

3118 21 FOTOGRAMMETRISTS

7344 01 FOTOGRĀFS

3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)

3131 02 MikroFOTOGRĀFS

7223 01 FRĒZĒTĀJS

5141 18 Dāmu FRIZIERIS

5141 02 FRIZIERIS

5141 19 Kungu FRIZIERIS

2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS

G

7422 19 GALDNIEKA PALĪGS

7124 09 BūvGALDNIEKS

7124 02 Būvizstrādājumu GALDNIEKS

7422 01 GALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.1.apakšnodaļā)

7111 05 Karjera būvGALDNIEKS

7422 16 Mēbeļu GALDNIEKS

7422 02 Transporta GALDNIEKS

7342 03 GALVANIZĒTĀJS

6121 05 GANS

9152 03 GARDEROBISTS

2461 04 GARĪDZNIEKS

2221 99 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2221 34 GASTROENTEROLOGS

7123 04 Veidņu GATAVOTĀJS

2221 109 GERIATRS

5113 03 Autotūrisma /ekskursiju GIDS

5113 01 Ekskursiju GIDS

5113 02 Kalnu tūrisma /ekskursiju GIDS

3478 04 Kultūras tūrisma GIDS

5113 05 Medību /ekskursiju GIDS

5113 04 Muzeja /ekskursiju GIDS

5113 06 Rūpniecības objekta /ekskursiju GIDS

5113 07 Spēļu parka /ekskursiju GIDS

5113 10 TulkotājGIDS

5113 08 Tūrisma GIDS

2447 03 Tūristu GIDS

5113 09 Zvejas /ekskursiju GIDS

2221 36 Bērnu GINEKOLOGS

2221 07 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

2432 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)

2431 03 Fondu GLABĀTĀJS (muzejos)

5161 04 GLĀBĒJS

3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)

3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)

3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

2114 02 GLACIOLOGS

8139 09 Keramikas GLAZĒTĀJS

2452 02 GLEZNOTĀJS

9133 02 Veļas GLUDINĀTĀJS

2452 03 GRAFIĶIS

2444 02 GRAFOLOGS

9321 07 GRATĒTĀJS

7343 02 FotoGRAVIERIS

7343 01 GRAVIERIS

7343 08 IespiedGRAVIERIS

7313 03 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS

7323 01 Stikla GRAVIERIS

7345 01 GRĀMATSĒJĒJS

3433 12 Algu GRĀMATVEDIS

2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS

3433 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3433 09 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)

4121 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3433 03 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3433 05 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS

3433 04 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3434 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS

2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

9312 03 GRĀVRACIS

7331 03 Akmens GRIEZĒJS

8212 18 Azbestcementa izstrādājumu GRIEZĒJS

7431 02 Dzijas GRIEZĒJS

7331 02 KokGRIEZĒJS

7214 05 Metāla GRIEZĒJS

7322 06 Stikla GRIEZĒJS

7431 07 Šķiedru GRIEZĒJS

7416 01 Tabakas GRIEZĒJS

7212 15 TermoGRIEZĒJS

7411 05 Zivju GRIEZĒJS

5141 03 GRIMĒTĀJS

5131 02 GUVERNANTS

Ģ

2443 01 ĢENEALOGS

1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

1126 02 ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1142 01 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLDIREKTORS

1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS

1126 01 ĢENERĀLDIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1123 16 ĢENERĀLINSPEKTORS

1123 05 ĢENERĀLKONSULS

2429 12 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS

1121 07 ĢENERĀLPROKURORS

1143 05 Bērnu aizsardzības /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 02 Cilvēktiesību /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1142 02 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 03 Humānās /palīdzības biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1141 01 Politiskās partijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 04 Sarkanā Krusta /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 01 Vides aizsardzības /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

2211 31 Augu ĢENĒTIĶIS

2211 30 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2211 29 ĢENĒTIĶIS

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2147 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2442 06 EkonomĢEOGRĀFS

2442 07 FizioĢEOGRĀFS

2442 05 ĢEOGRĀFS

2442 08 PolitoĢEOGRĀFS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 09 HidroĢEOLOGS

5141 09 ĢĒRBĒJS

H

2221 37 HEMATOLOGS

2221 100 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2221 38 HEPATOLOGS

2111 06 HIDRODINAMIĶIS

2114 17 HIDROGRĀFS

2114 10 HIDROLOGS

3222 04 HIGIĒNISTA PALĪGS

3222 01 HIGIĒNISTS

3225 03 Zobu HIGIĒNISTS

3474 06 HIPNOTIZĒTĀJS

2211 51 HIPOLOGS

5152 01 HIROMANTS

2211 34 Augu HISTOLOGS

2211 33 Dzīvnieku HISTOLOGS

2211 32 HISTOLOGS

3229 01 HOMEOPĀTS

2454 03 HOREOGRĀFS

I

7412 03 Mīklas IEJĀVĒJS

3416 08 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3416 06 Preču IEPIRCĒJS

3416 07 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

9322 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)

7345 02 Dokumentu IESĒJĒJS

7341 10 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS

7341 03 IESPIEDĒJS

7341 05 Klišeju IESPIEDĒJS

7341 09 Ofseta IESPIEDĒJS

7223 14 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 10 Darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 28 Dzelzceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

7432 03 IESTATĪTĀJS

7423 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS

8332 32 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

7432 04 Steļļu IESTATĪTĀJS

5143 02 IEZĀRKOTĀJS

2211 36 IHTIOLOGS

3471 09 ILUSTRATORS

3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS

3474 07 ILUZIONISTS

2461 05 IMAMS

3474 08 IMITĒTĀJS

8223 12 IMPREGNĒTĀJS

7421 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS

1229 12 IMPRESĀRIJS

2211 37 IMUNOLOGS

2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS

2221 41 INFEKTOLOGS

2432 04 INFORMĀTIĶIS

4222 05 INFORMĒTĀJS (transportā)

4211 01 INKASENTS

7422 03 Koka INKRUSTATORS

3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS

3452 15 Iekšlietu iestādes INSPEKTORA PALĪGS

3153 06 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS

3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3449 02 Algu INSPEKTORS

3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

5169 33 Apsardzes galvenais INSPEKTORS

5169 17 Apsardzes INSPEKTORS

3152 10 Avārijas izmeklēšanas INSPEKTORS

5169 19 Bruņojuma INSPEKTORS

3151 02 BūvINSPEKTORS

5169 20 Caurlaižu INSPEKTORS

3452 10 Ceļu policijas INSPEKTORS

3449 01 Cenu INSPEKTORS

3152 13 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3152 04 Darba INSPEKTORS

5169 30 Drošības galvenais INSPEKTORS

5169 14 Drošības INSPEKTORS

3152 14 Dzelzceļa INSPEKTORS

3439 17 Dzimtsarakstu INSPEKTORS

3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS

3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS

2484 07 Galvenais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 05 Galvenais nodokļu INSPEKTORS

3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

1122 84 Galvenais valsts INSPEKTORS

3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

3452 11 Iekšlietu iestādes administratīvās prakses INSPEKTORS

2482 48 Iekšlietu iestādes dežūrINSPEKTORS

1124 50 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS

1124 116 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (miesassargs)

1124 51 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (sapieris)

2482 50 Iekšlietu iestādes iecirkņa INSPEKTORS

2482 49 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS

2482 45 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (alpīnists)

2482 42 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts)

2482 41 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts psihologs)

2482 78 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (dežurants)

3452 02 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs)

2482 40 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs sapieris)

2482 39 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kriminālists)

2482 46 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs)

2482 47 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 43 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (sapieris)

2482 44 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (snaiperis)

3452 04 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS

2482 64 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (alpīnists)

3452 14 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (autovadītājs)

3452 13 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (kinologs)

2482 65 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 63 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (sapieris)

2482 27 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS

2482 29 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS

2482 28 Iekšlietu iestādes vecākais iecirkņa INSPEKTORS

2482 26 Iekšlietu iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS

5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais INSPEKTORS

3444 03 Imigrācijas INSPEKTORS

2481 05 INSPEKTORS

3412 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3442 03 INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2352 01 Izglītības valsts INSPEKTORS

2481 08 Jaunākais INSPEKTORS

3454 12 Jaunākais INSPEKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3453 10 Jaunākais INSPEKTORS (Valsts robežsardzē)

3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3411 13 Kredītu INSPEKTORS

3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3444 01 Licenču INSPEKTORS

3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)

3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

5169 31 Līgumu galvenais INSPEKTORS

5169 32 Līgumu INSPEKTORS

2483 19 Mācību centra INSPEKTORS

3442 01 Nodokļu INSPEKTORS

3443 01 Pabalstu INSPEKTORS

3443 02 Pensiju INSPEKTORS

2412 03 Personāla INSPEKTORS

3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3450 02 Policijas INSPEKTORS

3417 02 Prasību INSPEKTORS

3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3153 04 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3222 02 Sanitārais INSPEKTORS

3449 03 Svaru un mēru INSPEKTORS

3152 15 Tehniskais INSPEKTORS

3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS

3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

4133 02 Transporta INSPEKTORS

3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3152 12 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS

2352 02 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

3152 01 Valsts /darba INSPEKTORS

1122 85 Valsts INSPEKTORS

3453 02 Valsts robežsardzes INSPEKTORS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.20.apakšnodaļā)

1124 81 Valsts robežsardzes vecākais INSPEKTORS

3152 02 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

2481 02 Vecākais INSPEKTORS

3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

2484 08 Vecākais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 09 Vecākais izziņas INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 06 Vecākais nodokļu INSPEKTORS

2481 15 Vecākais personāla INSPEKTORS

3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3411 12 Vērtspapīru INSPEKTORS

3152 05 Vides aizsardzības INSPEKTORS

2452 20 INSTALATORS

3340 11 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS

3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS

5169 38 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS

3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS

3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

3454 06 INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3453 16 INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3340 04 Kuģu INSTRUKTORS

3340 16 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

3475 03 Sporta INSTRUKTORS

6129 13 Suņkopības INSTRUKTORS

3475 11 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3454 05 Vecākais INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3453 15 Vecākais INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3475 10 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

2141 06 Arhitektūras INTERJERISTS

2452 21 INTERJERISTS

2221 82 INTERNISTS

4122 06 INTERVĒTĀJS

3472 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

2149 21 INŽENIERINSPEKTORS

2148 09 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2148 04 Aerofoto INŽENIERIS

2145 16 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS

2145 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2149 65 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS (profesijas standarts
4.pielikuma 2.1.apakšnodaļā
)

2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS

3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2145 06 Automātu INŽENIERIS

2145 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS

2149 62 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2212 25 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 32 Būvmateriālu INŽENIERIS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 54 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS

2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS

2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS

2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS

2131 09 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS

2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS

2145 20 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS

2145 39 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta inženieris

2149 61 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS

2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

2143 01 ElektroINŽENIERIS

2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

2144 01 Elektronikas INŽENIERIS

3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

2143 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS

2149 39 Energosistēmu INŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS

2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2148 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2145 18 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2145 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS

2144 18 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2145 48 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2145 21 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS

2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2211 27 Ģenētikas INŽENIERIS

2148 06 Ģeodēzijas INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)

2148 10 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2148 07 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2149 47 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2482 35 Iekšlietu iestādes posma INŽENIERIS

2482 24 Iekšlietu iestādes vadošais INŽENIERIS

2482 25 Iekšlietu iestādes vecākais INŽENIERIS

2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2147 01 Iežguves INŽENIERIS

2144 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS

3121 09 Informācijas sistēmINŽENIERIS

2145 24 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2148 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 05 Kadastra INŽENIERIS

2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS

2148 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)

2145 28 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS

2149 20 Kokapstrādes INŽENIERIS

2149 52 KomunālINŽENIERIS

2144 07 Kosmossakaru INŽENIERIS

2145 14 Kuģu būves INŽENIERIS

2145 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS

2143 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2145 50 Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2149 63 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149 42 Kvalitātes INŽENIERIS

2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2143 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2145 17 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS

2152 02 Lidojumu INŽENIERIS

3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

2145 41 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2145 38 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2131 08 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2145 42 Mehatronikas INŽENIERIS

2145 15 Mehānikas INŽENIERIS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2149 49 Metroloģijas inženieris

2149 58 Mežsaimniecības INŽENIERIS

2144 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS

2145 31 Motoru INŽENIERIS

2146 05 Naftas INŽENIERIS

2146 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS

3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

2145 27 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2145 19 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2146 18 Plastmasas INŽENIERIS

2149 06 Plānošanas INŽENIERIS

2131 07 Programmēšanas INŽENIERIS

2149 45 Projektēšanas INŽENIERIS

2144 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS

2144 08 Radarsakaru INŽENIERIS

3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS

3145 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

2144 09 Radiosakaru INŽENIERIS

2149 46 Ražošanas INŽENIERIS

2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2149 08 Robotu INŽENIERIS

3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS

2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2145 29 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2141 09 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS

2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS

2144 10 Signālsistēmas (sakaru) INŽENIERIS

3114 15 Signālsistēmu telesakaru (elektronikas) INŽENIERIS

2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2145 43 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2145 36 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS

2145 47 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 46 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 45 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 44 Siltumtehnikas INŽENIERIS

3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS

2149 10 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2144 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS

2131 06 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS

2139 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS

3119 16 Tāmju INŽENIERIS

3121 24 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

2144 12 Telefona (sakaru) INŽENIERIS

2144 11 Telegrāfa (sakaru) INŽENIERIS

2144 06 Telesakaru INŽENIERIS

2144 13 Televīzijas (sakaru) INŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2141 07 Transporta /tīklu INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS

2145 49 Transportsistēmu INŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2149 53 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

2145 40 Vagonu /remonta INŽENIERIS

2149 56 Vides INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2481 11 Virsmežniecības INŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS

2148 08 Zemes ierīcības INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.4.apakšnodaļā)

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS

5142 01 ISTABENIS

5142 06 Viesnīcas ISTABENIS

7411 06 Gaļas IZCIRTĒJS

7114 01 Iežu IZCIRTĒJS

7332 06 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS

7411 13 Desu IZGATAVOTĀJS

7113 06 Kapu /akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS

7422 20 Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7331 09 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7422 10 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS

7422 15 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7422 13 Laivu IZGATAVOTĀJS

7436 03 Lietussargu IZGATAVOTĀJS

7433 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7442 08 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS

7435 06 Modeļu IZGATAVOTĀJS

7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS

7332 07 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS

7422 09 Parketa IZGATAVOTĀJS

7332 13 Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS

7413 02 Siera IZGATAVOTĀJS

7442 07 Sporta piederumu IZGATAVOTĀJS

7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS

7332 11 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7436 07 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS

7422 17 Zārku IZGATAVOTĀJS

7332 12 Žalūziju uzstādīšanas IZGATAVOTĀJS

7435 08 Audumu IZKLĀJĒJS

7435 09 Lekālu IZKLĀJĒJS

9322 12 Kaļķu IZKRĀVĒJS

3145 16 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atbildīgais IZMEKLĒTĀJS

3145 17 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

3442 02 IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 05 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

7223 20 IZMĒĢINĀTĀJS

2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS

9151 04 Pasta IZNĒSĀTĀJS

9112 03 Preču IZNĒSĀTĀJS

7134 02 Akustikas IZOLĒTĀJS

8282 09 Elektroiekārtu IZOLĒTĀJS

9312 06 HidroIZOLĒTĀJS

7134 01 IZOLĒTĀJS

1130 08 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1210 04 IZPILDDIREKTORS

1313 02 IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

1319 08 IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1317 02 IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1318 02 IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1319 07 IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1314 03 IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1316 06 IZPILDDIREKTORS (noliktavās)

1312 02 IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)

1316 05 IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1319 10 IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 11 IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1316 04 IZPILDDIREKTORS (transportā)

1319 12 IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1314 04 IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1319 09 IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1130 07 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

2429 11 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS

7211 05 metāllējumu IZSITĒJS

3417 03 IZSOLĪTĀJS

7332 10 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS

7441 11 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS

9120 04 IZSŪTĀMAIS

7436 02 IZŠUVĒJS

7436 05 MašīnIZŠUVĒJS

9161 02 Pelnu IZVĀCĒJS

7223 13 IZVIRPOTĀJS

Ī

1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS

J

7131 01 JUMIĶIS

2429 02 JURISKONSULTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)

2481 13 Valsts pārvaldes JURISKONSULTS

3432 04 JURISTA PALĪGS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)

2421 02 JURISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)

3432 15 JURISTS LINGVISTS

7313 01 JUVELIERIS

K

 

3454 11 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas KADETS

3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS

3453 17 Valsts robežsardzes koledžas KADETS

7313 04 Dārgmetālu KALĒJS

7221 01 KALĒJS

2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS

3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

7111 01 KALNRACIS

5123 03 Bufetes KALPOTĀJS

5111 01 Kuģa KALPOTĀJS

5111 02 Lidostas KALPOTĀJS

5149 02 KALPS

2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 05 KAPELĀNS

2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

5143 03 KAPRACIS

1124 65 Iekšlietu iestādes kuģa KAPTEINIS

3142 08 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8343 01 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar 50 BT vai mazākiem

3141 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)

3142 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3142 01 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3141 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3141 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m, un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3142 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 04 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3453 03 Kutera KAPTEINIS (Valsts robežsardzē)

2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS

1226 34 Ostas KAPTEINIS

2461 16 KARDINĀLS

2221 44 Bērnu KARDIOLOGS

2221 43 KARDIOLOGS

2452 04 KARIKATŪRISTS

3118 20 KARTOGRĀFS

4211 05 Bagāžas KASIERIS

4212 01 Bankas KASIERIS

4211 03 Biļešu kases KASIERIS

4212 09 Galvenais KASIERIS

4121 02 KASIERIS

4212 05 KontrolKASIERIS

9153 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS

4211 02 Naudas izmaksas KASIERIS

4211 06 Preču KASIERIS

4212 04 Valūtas KASIERIS

4211 04 Veikala KASIERIS

8122 05 Metāla KAUSĒTĀJS

7431 04 Šķiedru KĀRSĒJS

3452 18 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3452 19 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3452 16 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS

3452 17 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)

3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)

6129 12 Dzīvnieku KĀVĒJS

7411 14 Lopu KĀVĒJS

7321 05 KERAMIĶIS

2452 23 Mākslas KERAMIĶIS

3226 08 KINEZOTERAPEITS

3211 39 KINOLOGS

3474 04 KLAUNS

7132 01 Grīdu KLĀJĒJS

7122 04 Marmora KLĀJĒJS

7122 05 Mozaīkas KLĀJĒJS

7132 02 Parketa KLĀJĒJS

7132 03 Plāksnīšu KLĀJĒJS

2112 01 KLIMATOLOGS

7214 04 KNIEDĒTĀJS

7432 09 KNIPELĒTĀJS

4143 01 Informācijas KODĒTĀJS

8223 14 KODINĀTĀJS

7343 03 Metāla plākšņu KODINĀTĀJS

7323 04 Stikla KODINĀTĀJS

6113 16 KOKKOPIS (arborists)

2149 32 KOLORISTS

9112 04 KOLPORTIERIS

5121 13 KOMANDANTS

3454 13 Brigādes KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 02 Daļas KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3452 05 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA PALĪGS

1124 48 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 49 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 53 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 37 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERA VIETNIEKS

2482 09 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERA VIETNIEKS

3452 01 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 121 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERA VIETNIEKS

3454 03 Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

1124 29 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERIS

1124 30 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERIS

1124 32 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERIS

1124 61 Iekšlietu iestādes helikopteru posma KOMANDIERIS

3452 12 Iekšlietu iestādes nodaļas KOMANDIERIS

2482 77 Iekšlietu iestādes posteņa KOMANDIERIS

1124 13 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERIS

1124 62 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERIS

2482 10 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERIS

3454 04 Nodaļas KOMANDIERIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

1124 120 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERIS

2221 127 KOMBUSTIOLOGS (apdegumu ĀRSTS)

2451 07 KOMENTĒTĀJS

3472 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

3429 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS

3429 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS

3429 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS

3429 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS

3429 31 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

1210 06 KOMERCDIREKTORS

3474 05 KOMIĶIS

3415 03 KOMIVOJAŽIERIS

7435 07 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS

8286 01 Ādas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8284 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8286 02 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8285 01 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8285 02 Koka /mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS

9321 08 KOMPLEKTĒTĀJS

9322 11 KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS)

8284 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

2453 14 KOMPONISTS

3473 15 KONCERTMEISTARS

2453 03 Orķestra KONCERTMEISTARS

7412 09 KONDITORA PALĪGS

7412 02 KONDITORS

5112 02 Autobusa KONDUKTORS

5112 03 Guļamvagona KONDUKTORS

8312 12 Kravas vilcienu KONDUKTORS

5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) KONDUKTORS

5112 12 Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

5112 05 Pārceltuves KONDUKTORS

5112 06 Preču vagona KONDUKTORS

5112 07 Tramvaja KONDUKTORS

5112 08 Trolejbusa KONDUKTORS

5112 09 Trošu vagona KONDUKTORS

5112 01 Vecākais KONDUKTORS

5112 10 Vilciena KONDUKTORS

3472 05 KONFERANSJĒ

7414 01 Augļu KONSERVĒTĀJS

7414 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS

7411 09 KONSERVĒTĀJS

2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS

2149 41 KONSTRUKTORS

2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS

2131 05 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS

2144 16 Telesakaru KONSTRUKTORS

1123 07 KONSULS

1123 11 ViceKONSULS

3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS

1226 24 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

3414 01 Ceļojumu KONSULTANTS

1226 25 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

3415 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2412 13 Karjeras KONSULTANTS

3411 35 Klientu KONSULTANTS

3415 09 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS

2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

2481 12 KONSULTANTS

3223 02 KONSULTANTS (dietoloģijā)

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

3153 05 Kvalitātes KONSULTANTS

2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

3431 08 Pārvaldes KONSULTANTS

3417 04 Prasību KONSULTANTS

2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS

3429 09 Reklāmas KONSULTANTS

3153 08 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

2419 13 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

4222 07 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS

4222 08 Telefonbankas KONSULTANTS

3432 07 Tiesas KONSULTANTS

2429 04 Tieslietu KONSULTANTS

3414 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS

2419 04 Vecākais KONSULTANTS

2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

3431 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS

3213 12 Zemnieku KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

1127 09 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS

2485 03 Valsts KONTROLIERA PALĪGS

2485 01 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

5169 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS

9152 02 Biļešu KONTROLIERIS

3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

7223 17 KONTROLIERIS

2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

4133 24 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS

4132 05 Ražošanas KONTROLIERIS

4133 03 Transporta KONTROLIERIS

9153 02 Uzskaites rādījumu KONTROLIERIS

1121 08 Valsts KONTROLIERIS

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

3119 29 Darba aizsardzības KOORDINATORS

3439 18 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS

3431 04 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

3429 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3229 09 Transplantācijas KOORDINĒTĀJS

2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

6113 13 Apstādījumu KOPĒJS

6121 17 Jaunlopu KOPĒJS

6129 04 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

5131 03 Slimnieku KOPĒJS

6129 11 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

7435 05 Apģērbu un citu izstrādājumu piegriešanas KOPĒTĀJS

3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

4143 02 Informācijas KOREKTORS

2481 19 KOREKTORS

2451 08 Literāro un citu darbu KOREKTORS

2451 09 KORESPONDENTS

2453 13 Galvenais KORMEISTARS

3473 07 KORMEISTARS

2221 45 KOSMETOLOGS

3226 18 KOSMĒTIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)

7442 04 Apavu KRĀSOTĀJS

7441 08 Ādu KRĀSOTĀJS

7324 05 DaiļKRĀSOTĀJS

7141 04 DekorētājKRĀSOTĀJS

7141 01 Ēku KRĀSOTĀJS

7142 02 Izstrādājumu KRĀSOTĀJS

7441 10 Kažokādu KRĀSOTĀJS

7441 09 KodinātājKRĀSOTĀJS

7422 06 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS

7141 03 Konstrukciju KRĀSOTĀJS

7141 06 KRĀSOTĀJS

7324 03 KRĀSOTĀJS (DEKORĒTĀJS)

7142 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS

7346 05 Zīda KRĀSOTĀJS

6141 13 Koku KRĀVĒJS

9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)

2442 03 KRIMINOLOGS

2113 02 KRISTALOGRĀFS

2451 10 KRITIĶIS

4213 02 KRUPJĒ

9332 01 KUČIERIS

7411 07 Gaļas KULINĀRS

7411 12 Zivju KULINĀRS

2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS

8162 07 Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS

8162 01 Kuģa KURINĀTĀJS

8162 02 Lokomotīves KURINĀTĀJS

8162 03 Rūpnīcas /katlu KURINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma
8.2.apakšnodaļā
)

3439 01 Diplomātiskais KURJERS

9151 01 KURJERS

4142 02 Pasta KURJERS

2221 116 KURORTOLOGS (BALNEOLOGS)

7442 09 KURPNIEKA PALĪGS

7422 05 Koka apavu KURPNIEKS

7442 01 KURPNIEKS

7411 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS

7411 11 Zivju KŪPINĀTĀJS

Ķ

3480 03 ĶESTERIS

9162 03 Dzīvnieku ĶĒRĀJS

2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS

2221 90 Asinsvadu ĶIRURGS

2221 48 Bērnu ĶIRURGS

2221 123 Endovazālais ĶIRURGS

2221 46 ĶIRURGS

2221 113 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2221 50 Plastiskais ĶIRURGS

2221 124 Rokas ĶIRURGS

2221 51 Sirds ĶIRURGS

2221 49 Torakālais ĶIRURGS

2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS

2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 17 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 03 ĶĪMIĶIS

2113 19 ĶĪMIĶIS Analītiķis

2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 18 Radioloģijas ĶĪMIĶIS

2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS

L

 

3212 13 Agronomijas un mežkopības LABORANTS

3221 04 Biomedicīnas LABORANTS

3211 02 Dabaszinātņu LABORANTS

3116 06 Ķīmijas LABORANTS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

7223 16 LABORANTS

3211 34 Medicīnas LABORANTS

3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS

3213 07 Zemkopības LABORANTS

7442 11 Apavu LABOTĀJA PALĪGS

7442 10 Apavu LABOTĀJS

7345 06 Grāmatu LABOTĀJS

7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS

7223 29 Zāģripu LABOTĀJS

7422 07 Koka izstrādājumu LAKOTĀJS

7142 03 LAKOTĀJS

6113 03 Dārzniecības LAUKKOPIS

7435 01 LEKĀLISTS

2444 04 LEKSIKOGRĀFS

2310 03 LEKTORS

8122 06 Metāla LĒJĒJS

9322 10 Naftas produktu LĒJĒJS

7321 07 Porcelāna LĒJĒJS

7322 02 Stikla LĒJĒJS

9321 09 Apdares LICĒJS

7129 02 Drenu LICĒJS

7245 01 Gaisa kabeļu LICĒJS

7122 12 Kamīnu LICĒJS

7245 07 Pazemes kabeļu LICĒJS

8261 06 Spoļu LICĒJS

2152 27 Deltaplāna LIDOTĀJS

3453 07 Deltaplāna LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

2152 29 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

2152 16 LIDOTĀJS (inženieris)

3145 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

2152 30 LIDOTĀJS (operators)

2152 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

3453 06 LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 05 Vecākais LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

7213 03 Skārda LIECĒJS

4141 03 Bibliotēku LIETVEDIS

3431 21 Komiteju LIETVEDIS

4115 07 LIETVEDIS

1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

3431 16 Pārvaldes vecākais LIETVEDIS

1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS

2481 17 Vecākais LIETVEDIS

2429 14 LIKVIDATORS

2444 05 LINGVISTS

7341 04 LINOTIPISTS

2451 11 LIRIĶIS

7343 06 FotoLITOGRĀFS

3423 02 Darba LĪGUMSLĒDZĒJS

7442 03 Apavu LĪMĒTĀJS

9120 02 Plakātu LĪMĒTĀJS

7141 02 Tapešu LĪMĒTĀJS

2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS

1121 34 Centrālās vēlēšanu komisijas LOCEKLIS

1210 23 Kolēģijas LOCEKLIS

1127 03 Kolēģijas LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1210 22 Komercsabiedrības padomes LOCEKLIS

1122 113 Padomes LOCEKLIS

1127 01 Padomes LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1210 24 Valdes LOCEKLIS

3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3148 02 LOCIS

3148 01 Tāljūras LOCIS

7212 05 LODĒTĀJS

3226 19 AudioLOGOPĒDS

3229 13 LOGOPĒDS

3320 06 Agrīnās attīstības LOGOPĒDS (mikrologopēds)

9211 05 LOPKOPĒJS

6124 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS

6121 08 Liellopu LOPKOPIS

6121 01 LOPKOPIS

M

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

4212 02 Naudas MAINĪTĀJS

7412 07 MAISĪTĀJS

7416 07 Tabakas MAISĪTĀJS

7412 08 MAIZNIEKA PALĪGS

7412 01 MAIZNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.2.apakšnodaļā)

7341 11 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS

4113 07 Teksta MAKETĒTĀJS

7412 06 MALĒJS

5141 15 MANIKĪRS

4131 02 MANTZINIS

9322 07 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS

6141 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS

3226 12 Bērnu MASIERIS

3226 03 MASIERIS

8212 10 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 16 Dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8311 10 Lokomotīves MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 12 Lokšņu mašīnas MAŠĪNISTA PALĪGS

8112 13 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8152 11 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 09 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTS

8112 14 Drupinātāja MAŠĪNISTS

8212 15 Dzirnavu MAŠĪNISTS

8141 16 Gatera MAŠĪNISTS

8311 09 Gulšņu blietēšanas mašīnas MAŠĪNISTS

8333 13 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS

8162 06 Katlu MAŠĪNISTS

8112 16 Kretuļa MAŠĪNISTS

7233 17 Kuģa saldēšanas iekārtas MAŠĪNISTS

7233 18 Kuģa zivju apstrādes iekārtas MAŠĪNISTS

8332 26 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS

8311 08 Lokomotīves MAŠĪNISTS

8212 11 Lokšņotāja MAŠĪNISTS

8112 12 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTS

8333 11 Pacēlāja MAŠĪNISTS

8152 10 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTS

8112 15 Sieta MAŠĪNISTS

8342 01 Sūkņu MAŠĪNISTS

6141 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS

6153 07 Zivju apstrādes iekārtu MAŠĪNISTS

8152 12 Žāvēšanas veltņa MAŠĪNISTS

4111 02 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS

2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 05 MATEMĀTIĶIS

2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS

7323 02 Stikla MATĒTĀJS

8341 02 Kvalificēts sardzes MATROZIS

8341 07 MATROZIS MOTORISTS

8341 05 MATROZIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8341 04 MATROZIS uz zvejas kuģiem

8341 03 Sardzes MATROZIS

9120 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS

9142 03 Automobiļu MAZGĀTĀJS

9142 01 Logu MAZGĀTĀJS

9322 03 MAZGĀTĀJS (roku darba)

9132 04 Trauku MAZGĀTĀJS

9133 01 Veļas MAZGĀTĀJS

2461 07 MĀCĪTĀJS

9131 01 MĀJKALPOTĀJS

5121 04 MĀJSAIMNIECE

9131 02 MĀJSTRĀDNIEKS

3411 06 Biržas MĀKLERIS

2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS

2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS

2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS

3474 10 Burvju MĀKSLINIEKS

3474 02 Cirka MĀKSLINIEKS

2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS

2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS

2452 22 JuvelierMĀKSLINIEKS

2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2453 16 Kora MĀKSLINIEKS

2452 05 MĀKSLINIEKS

2452 25 MetālMĀKSLINIEKS

3471 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS

5143 06 Sēru ceremonijas MĀKSLINIEKS (vadītājs)

2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

3474 03 Striptīza MĀKSLINIEKS

2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS

2452 30 VideoMĀKSLINIEKS

2452 31 Vides MĀKSLINIEKS

2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

3231 44 Ambulatorās aprūpes MĀSA

3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA

3231 36 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA

3231 37 Bērnu aprūpes MĀSA

3231 02 Bērnu MĀSA

3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA

3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

3231 41 Diabēta aprūpes MĀSA

3231 05 Diētas MĀSA

3231 06 Endoskopijas MĀSA

3231 43 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA

3231 08 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA

3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA

3231 38 Garīgās veselības aprūpes MĀSA

3231 10 Ginekoloģijas MĀSA

3231 32 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

3231 11 Iecirkņa MĀSA

3231 12 Infektoloģijas MĀSA

3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

3231 39 Internās aprūpes MĀSA

3231 14 Ķirurģijas MĀSA

3231 40 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA

3231 15 Medicīnas MĀSA

3231 16 Narkoloģijas MĀSA

3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA

3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA

3231 19 Neiroloģijas MĀSA

3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA

3231 21 Onkoloģijas MĀSA

3231 42 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA

3231 22 Operāciju MĀSA

3231 34 Peritoneālās dialīzes MĀSA

3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

3231 31 Podiatrijas MĀSA

3231 24 Psihiatrijas MĀSA

3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA

5121 18 Saimniecības MĀSA

3231 27 Terapijas MĀSA

3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA

3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

3231 35 Uroloģijas MĀSA

2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA

3231 33 VirsMĀSA

5132 01 Zobārstniecības jaunākā medicīnas MĀSA

3231 30 Zobārstniecības MĀSA

5132 05 MĀSAS PALĪGS

6154 02 MEDNIEKS

3115 46 MEHATRONIĶIS

7231 10 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS

3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS

3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 23 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS

7243 03 Audiovizuālās iekārtas MEHĀNIĶIS

7233 29 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS

7231 03 AutoMEHĀNIĶIS

3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS

7232 03 AvioMEHĀNIĶIS

3115 28 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 31 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS

7242 06 Datortehnikas MEHĀNIĶIS

3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

7241 11 Dzelzceļa elektroMEHĀNIĶIS

7233 09 Dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 21 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS

7245 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS

7241 07 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7242 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS

3115 19 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 09 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

7232 02 Gaisa kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 52 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

7231 02 Garāžas MEHĀNIĶIS

3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS

3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS

3115 20 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS

7243 06 KinoMEHĀNIĶIS

7233 28 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7311 08 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS

7242 07 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS

3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3453 09 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 08 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

7241 14 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS

7231 08 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS

3453 11 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3115 58 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 02 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS

3115 08 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

7232 01 Lidmašīnas MEHĀNIĶIS

7241 05 Liftu elektroMEHĀNIĶIS

7233 01 MEHĀNIĶIS

3115 41 Mehāniķis (inženieris)

3147 03 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3147 01 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

8342 04 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW

3147 02 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS

7233 30 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 32 Mežsaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

7231 15 Motociklu MEHĀNIĶIS

3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS

3115 22 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3146 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3146 09 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 10 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

7231 11 Palīdzības vilciena MEHĀNIĶIS

7241 12 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS

3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 43 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS

7233 11 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7243 01 Radio MEHĀNIĶIS

3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas MEHĀNIĶIS

7243 07 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 10 Rakstāmmašīnu MEHĀNIĶIS

3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

7231 12 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS

7244 03 Remonta MEHĀNIĶIS

3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS

7233 07 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS

3146 05 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3146 06 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

7233 15 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS

7245 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS

7244 01 Telefonu MEHĀNIĶIS

7244 02 Telegrāfa MEHĀNIĶIS

7245 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS

7243 02 Televizoru MEHĀNIĶIS

3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS

7231 06 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS

7233 08 Turbīnu MEHĀNIĶIS

7244 04 Uzstādes MEHĀNIĶIS

3147 04 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3146 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3146 07 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 08 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

7231 16 Velosipēdu MEHĀNIĶIS

7241 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 13 Vilces MEHĀNIĶIS

1223 07 Ceļu MEISTARa palīgs

7411 16 Gaļas produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS

7233 25 MEISTARA PALĪGS

7413 06 Piena produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS

7332 09 Apģērbu MEISTARS

7332 08 Ādas MEISTARS

1223 05 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1223 06 Ceļu MEISTARS

5141 14 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

7411 15 Gaļas produktu ražošanas MEISTARS

7311 05 Instrumentu MEISTARS

3250 03 Jogas MEISTARS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)

7433 05 Kostīmu MEISTARS

3474 12 Leļļu MEISTARS

7311 02 Medicīnas instrumentu MEISTARS

1224 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

3119 31 MEISTARS (dzelzceļā)

1222 08 MEISTARS (elektrotehnikā)

1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)

1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)

1226 14 MEISTARS (transportā)

1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)

7311 04 Optikas ierīču MEISTARS

7311 07 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS

5141 06 Parūku MEISTARS

1223 04 Pazemes darbu MEISTARS

7413 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS

7311 03 Protēžu MEISTARS

7311 01 PulksteņMEISTARS

7413 04 Saldējuma MEISTARS

7124 06 Skatuves MEISTARS

5141 22 SPA MEISTARS

7413 01 Sviesta MEISTARS

7223 07 Šablonu MEISTARS

3474 11 Triku MEISTARS

1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)

1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)

1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)

1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)

7311 06 Zobu /protēžu MEISTARS

3477 05 Kultūras MENEDŽERIS

2419 08 Sabiedrisko attiecību MENEDŽERIS

2147 08 Fizikālo procesu METALURGS

2147 06 Ieguves METALURGS

2147 07 Lietuves METALURGS

2147 10 METALURGS (analītiķis)

2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS

7222 05 METĀLAPSTRĀDĀTĀJS

7221 06 METĀLLĒJĒJS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 02 METEOROLOGS

7212 18 Dzelzceļa METINĀTĀJS

7212 02 GāzMETINĀTĀJS

7212 08 KontaktMETINĀTĀJS

7212 14 LāzerMETINĀTĀJS

7212 13 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām

7212 10 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 11 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 12 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 17 Metālmateriālu METINĀTĀJS

7212 16 Plastmasas METINĀTĀJS

7212 09 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)

2482 74 Iekšlietu iestādes METODIĶIS

2351 01 Izglītības METODIĶIS

3477 01 Kultūras METODIĶIS

2351 02 METODIĶIS

3411 42 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

2149 57 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS

3475 09 Sporta METODIĶIS

2111 23 METROLOGS

7432 07 MEZGLOTĀJS

6141 04 MEŽCIRTĒJS

2213 03 MEŽKOPIS

5169 03 MEŽSARGS

2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

6141 05 MEŽSTRĀDNIEKS

1221 17 Mežsaimniecības MEŽZINIS

1122 92 MEŽZINIS

1122 90 VirsMEŽZINIS

1221 18 Mežsaimniecības MEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 93 MEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 91 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

8290 14 Radiācijas MĒRĪTĀJS

3212 10 MĒRNIEKS

3212 15 Zvērināts MĒRNIEKS

7441 02 Ādu MIECĒTĀJS

5169 04 MIESASSARGS

7411 01 MIESNIEKS

2211 39 MIKOLOGS

2114 12 MINERALOGS

1121 19 MINISTRA PADOMNIEKS

1121 20 MINISTRA PALĪGS

1121 21 MINISTRA preses SEKRETĀRS

1121 41 Īpašu uzdevumu MINISTRS

1121 03 MINISTRS

2461 08 MISIONĀRS

7416 02 Tabakas MITRINĀTĀJS

3471 12 Apģērbu MODELĒTĀJS

3471 23 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS

5141 17 Frizūru MODELĒTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.2.apakšnodaļā)

7321 03 Keramikas MODELĒTĀJS

3471 27 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS

2452 14 MODELĒTĀJS

3471 25 Rokdarbu MODELĒTĀJS

3471 46 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS

2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS

2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

3471 24 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS

5210 01 Mākslas MODELIS

5210 02 Modes MODELIS

5210 03 Reklāmas MODELIS

5210 04 Tērpu demonstrēšanas MODELIS

7433 04 MODISTS

7121 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7136 03 Cauruļvadu MONTĒTĀJS

8281 01 Dzinēju MONTĒTĀJS

8282 01 Elektroiekārtu MONTĒTĀJS

7242 03 Elektronikas MONTĒTĀJS

7344 05 Filmu kopiju MONTĒTĀJS

8281 02 Iespiedmašīnu MONTĒTĀJS

8281 03 Kokapstrādes iekārtu MONTĒTĀJS

8290 12 Kompozīto ražojumu MONTĒTĀJS

8281 04 Lauksaimniecības mašīnu MONTĒTĀJS

8281 05 Lidmašīnu MONTĒTĀJS

8284 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS

8284 01 Metāla /mēbeļu MONTĒTĀJS

7233 04 MONTĒTĀJS

9321 02 MONTĒTĀJS (roku darba)

8283 06 Precīzijas instrumentu MONTĒTĀJS

8281 07 Rūpniecisko iekārtu MONTĒTĀJS

7136 04 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS

7129 07 Sastatņu MONTĒTĀJS

7242 04 Signāliekārtu MONTĒTĀJS

7124 05 Skatuves MONTĒTĀJS

8281 12 Sliežu ceļu MONTĒTĀJS

8281 08 Tekstilrūpniecības iekārtu MONTĒTĀJS

7242 05 Telesakaru iekārtu MONTĒTĀJS

8281 09 Turbīnu MONTĒTĀJS

8282 03 Uztīšanas iekārtas MONTĒTĀJS

8281 10 Zemes darbu mašīnu MONTĒTĀJS

8283 01 Audiovideoiekārtu MONTIERIS

7245 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS

7241 06 Dzelzceļa elektroMONTIERIS

7241 02 ElektroMONTIERIS

8283 03 Elektronisko iekārtu komponenetu MONTIERIS

8283 02 Elektronisko iekārtu MONTIERIS

7245 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS

8283 04 Hronometru MONTIERIS

7245 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS

8282 02 Kompozīto mezglu MONTIERIS

7245 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS

7245 08 Lauku elektroMONTIERIS

8283 05 Mikroelektronisko iekārtu MONTIERIS

8283 07 Pulksteņu MONTIERIS

8283 08 Radioaparātu MONTIERIS

7124 07 Sausās būves MONTIERIS

7241 10 Tehnisko sistēmu apsardzes elektroMONTIERIS

7244 05 Telesakaru iekārtu MONTIERIS

8283 09 Televizoru MONTIERIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2444 06 MORFOLOGS

8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS

8342 02 Kvalificēts sardzes MOTORISTS

8342 06 MOTORISTS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8342 05 MOTORISTS uz zvejas kuģiem

8342 03 Sardzes MOTORISTS

7422 12 MUCINIEKS

2452 07 MULTIPLIKATORS

2431 06 MUZEJPEDAGOGS

2453 04 MUZIKOLOGS

3480 04 MŪKS

3480 05 MŪĶENE

7122 02 Akmeņu MŪRNIEKS

7122 09 Dūmeņu MŪRNIEKS

7122 01 Ķieģeļu MŪRNIEKS

7122 08 MŪRNIEKS

2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS

3473 05 MŪZIĶIS

2453 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

N

7124 01 NAMDARIS

2221 52 NARKOLOGS

2221 89 Bērnu NEFROLOGS

2221 53 NEFROLOGS

2221 54 NEIROĶIRURGS

2221 56 Bērnu NEIROLOGS

2221 55 NEIROLOGS

2221 57 NEONATOLOGS

9151 03 Bagāžas NESĒJS

9333 03 Kravas NESĒJS

3471 47 Dāvanu NOFORMĒTĀJS

3471 31 Interjera NOFORMĒTĀJS

4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS

3471 48 Skatlogu NOFORMĒTĀJS

3471 32 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS

4133 10 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

7215 08 Karstās /metāla produkcijas NOŅĒMĒJS

9322 08 Paraugu NOŅĒMĒJS

7111 03 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)

9321 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)

4133 17 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS

3119 11 Darba NORMĒTĀJS

7111 04 Karjera NOSTIPRINĀTĀJS

7114 02 Pazemes eju NOSTIPRINĀTĀJS

4142 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS

2429 08 Zvērināta NOTĀRA KANDIDĀTS

2429 10 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

1122 101 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1122 100 Galvenais valsts NOTĀRS

1122 102 Valsts NOTĀRS

2429 07 Zvērināts NOTĀRS

3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS

2147 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

3417 05 NOVĒRTĒTĀJS

4214 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)

9321 11 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)

7343 07 NOVILCĒJS

O

 

7134 03 Cauruļu un katlu ODERĒTĀJS

7122 11 Kausu ODERĒTĀJS

7134 04 Saldēšanas iekārtu ODERĒTĀJS

2221 58 OFTALMOLOGS

6142 02 OGĻDEĢIS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2112 07 OKEANOLOGS

5152 02 OKULTISTS

2221 104 ONKOGINEKOLOGS

2221 103 ONKOĶIRURGS

2221 102 ONKOĶĪMIJTERAPEITS

2221 59 ONKOLOGS

3131 01 KinoOPERATORA ASISTENTS

4133 21 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS

8311 29 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)

8212 01 Abrazīvu materiālu ražošanas OPERATORS

8262 04 Adīšanas OPERATORS

8290 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS

8212 02 Akmens izstrādājumu apstrādes OPERATORS

8112 01 Akmens /apstrādes iekārtas OPERATORS

8332 09 Akmens /klāšanas OPERATORS (celtniecībā)

8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS

8278 01 Alus gatavošanas OPERATORS

8266 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS

8152 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8159 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS (kokogļu ražošanā)

8163 15 Apkures iekārtas OPERATORS

8261 20 Apvīšanas iekārtas OPERATORS

8332 10 Asfalta /klāšanas OPERATORS

8152 08 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS

8211 02 Asināšanas OPERATORS

8265 04 Atgaļošanas OPERATORS

8163 06 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS

8131 02 Atlaidināšanas krāsns OPERATORS

8123 02 Atlaidināšanas OPERATORS

8161 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS

8265 10 Atspiešanas iekārtas OPERATORS

8223 04 Attaukošanas OPERATORS

8163 01 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

8224 01 Attīstīšanas OPERATORS

3131 04 Audioiekārtu OPERATORS

8251 04 Audumu /apdrukāšanas iekārtas OPERATORS

8275 05 Augļu apstrādes OPERATORS

8275 01 Augļu, dārzeņu /konservu ražošanas OPERATORS

8275 03 Augļu, dārzeņu /saldēšanas iekārtas OPERATORS

8275 04 Augļu, dārzeņu /sulu ražošanas OPERATORS

8275 08 Augļu, dārzeņu un riekstu spiedes OPERATORS

8123 06 Augstfrekvences iekārtas OPERATORS

8211 29 Aukstās sēdināšanas OPERATORS

8262 02 Aušanas OPERATORS

8163 20 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS

8171 01 Automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS

6141 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS

8211 03 Automātiskās pārvietošanas OPERATORS

3132 05 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS

8212 14 Azbestcementa lokšņu viļņotāja OPERATORS

8212 04 Azbestcementa ražošanas OPERATORS

8265 05 Ādas apstrādes OPERATORS

8265 02 Ādas atmatošanas OPERATORS

8266 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8265 07 Ādas /kodināšanas iekārtas OPERATORS

8265 09 Ādas /mazgāšanas iekārtas OPERATORS

8332 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS

8159 02 Balināšanas OPERATORS

8155 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS

8155 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS

8212 05 Betona izstrādājumu liešanas OPERATORS

8332 02 Betona klājēja OPERATORS

8332 11 Betona /klāšanas OPERATORS (celtniecībā)

8212 06 Betona maisīšanas OPERATORS

8278 06 Bezalkoholisko dzērienu ražošanas OPERATORS

8332 03 Bituma klājēja OPERATORS

8152 09 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS

8332 04 Buldozera OPERATORS

8251 05 Burtu spiednes OPERATORS

8251 01 Burtu un klišeju /liešanas iekārtas OPERATORS

8290 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS

8131 03 Cauruļu /ražošanas iekārtas OPERATORS

8253 02 Celofāna, polietilēna /iesaiņojuma ražošanas OPERATORS

8333 01 Celtņa OPERATORS

8334 02 Celtņa /platformas OPERATORS

8332 06 Ceļa seguma klāšanas mašīnas OPERATORS

8332 05 Ceļa veltņa OPERATORS

8212 03 Cementa ražošanas un citu minerālo izejvielu apstrādes /apdares OPERATORS

8269 02 Cepuru izgatavošanas OPERATORS

8112 02 Cianīdu iegūšanas OPERATORS

8279 02 Cigarešu ražošanas OPERATORS

8276 01 Cukura /rafinēšanas OPERATORS

8276 02 Cukura ražošanas OPERATORS

8269 05 Dalīšanas mašīnas OPERATORS

8332 12 Darvas /klāšanas OPERATORS

3122 03 Datora OPERATORS

4112 04 Datu ievades OPERATORS

8211 05 Dārglietu ražošanas OPERATORS

8159 03 Deggāzes /ražošanas iekārtas OPERATORS

5220 07 Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS

8278 04 Destilēšanas iekārtas OPERATORS

8261 04 Diegu un dzijas /vērpšanas iekārtas OPERATORS

8161 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS

8290 03 Drenāžas cauruļu saiņošanas OPERATORS

8112 03 Drupināšanas OPERATORS

8261 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS

4133 20 Dzelzceļa OPERATORS

8311 28 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS (MAŠĪNISTS)

8163 02 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS

8332 07 Ekskavatora OPERATORS

3133 02 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

8161 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS

3133 01 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

8334 05 Elektrokrāvēja OPERATORS

4113 02 Elektroniskā pasta OPERATORS

8161 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS

8161 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS

8282 07 Elektrospuldžu /detaļu ražošanas OPERATORS

8282 06 Elektrovakuuma automātu OPERATORS

8333 02 Elevatora OPERATORS

4113 06 Energosistēmas vadības pults OPERATORS

8333 03 Eskalatora OPERATORS

8278 07 Etiķa ražošanas OPERATORS

8290 04 Etiķešu līmēšanas OPERATORS

8265 11 Ēvelēšanas iekārtas OPERATORS

8131 04 Fajansa un porcelāna /apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8221 02 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS

8224 02 Filmu attīstīšanas OPERATORS

8163 03 Filtrēšanas OPERATORS

8141 06 Finieru /lobīšanas OPERATORS

8131 05 Flīžu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8112 05 Flotācijas OPERATORS

8224 04 Fotogrāfiju /iespiedmašīnas OPERATORS

8224 03 Fotopreču ražošanas OPERATORS

8251 02 Fotosalikuma OPERATORS

8211 07 Frēzēšanas OPERATORS

3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

8271 05 Gaļas apstrādes OPERATORS

8271 06 Gaļas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8271 07 Gaļas konservēšanas OPERATORS

8271 08 Gaļas un zivju /autoklāva OPERATORS

8273 02 Garšvielu apstrādes OPERATORS

8273 03 Garšvielu /veltņa OPERATORS

8155 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS

8155 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS

8264 05 Gludināšanas OPERATORS

8211 31 Gratēšanas iekārtas OPERATORS

8273 01 Graudu apstrādes OPERATORS

8274 02 Graudu izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8277 04 Grauzdēšanas iekārtas OPERATORS

8252 01 Grāmatu iesiešanas iekārtas OPERATORS

8332 14 Grāvju racēja OPERATORS

8111 01 Griešanas, urbšanas iekārtas OPERATORS (iežguves jomā)

8261 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS

8231 10 Gumijas izstrādājumu /vulkanizācijas OPERATORS

8231 02 Gumijas /apstrādes OPERATORS

8231 05 Gumijas /kalandrēšanas OPERATORS

8231 06 Gumijas /karstās presēšanas OPERATORS

8231 07 Gumijas /malšanas OPERATORS

8231 03 Gumijas /ražošanas OPERATORS

8231 08 Gumijas /reljefās spiešanas OPERATORS

8231 01 Gumijas /veidošanas OPERATORS

8231 04 Gumijas zīmogu /ražošanas OPERATORS

8161 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS

3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS

8278 09 Iesala gatavošanas OPERATORS

3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS

8251 03 Iespiedmašīnas OPERATORS

8251 06 Iespiešanas spiednes OPERATORS

4113 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS

6122 03 Inkubatora OPERATORS

8211 04 Instrumentu ražošanas OPERATORS

8265 13 Izlīdzināšanas iekārtas OPERATORS

8290 06 Izolācijas materiālu ražošanas OPERATORS

8263 02 Izšūšanas iekārtu OPERATORS

8262 03 Izšūšanas OPERATORS

8154 02 Iztvaicētāja OPERATORS

3132 07 Jūras /radioiekārtas OPERATORS

8290 07 Kabeļu izolēšanas OPERATORS

8211 10 Kabeļu ražošanas OPERATORS

8277 03 Kafijas pupiņu /apstrādes OPERATORS

8277 02 Kakao pupiņu /apstrādes OPERATORS

4114 02 Kalkulatoru OPERATORS

8211 11 Kalšanas OPERATORS

8333 05 Kanāla vai ostas /slūžu OPERATORS

8123 05 Karbonēšanas iekārtas OPERATORS

8163 04 Karsēšanas iekārtas OPERATORS

8123 04 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS

8124 02 Karstās presēšanas OPERATORS

8253 01 Kartona /izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8211 12 Karuseļvirpas OPERATORS

4212 08 Kases kontu OPERATORS

8211 13 Katlu ražošanas OPERATORS

8122 02 Kausēšanas OPERATORS

8265 03 Kažokādu un ādas apdares OPERATORS

8265 01 Kažokādu un ādas piegriešanas OPERATORS

8265 17 Kažokādu un ādas presēšanas iekārtas OPERATORS

8265 15 Kažokādu un ādas slīpēšanas iekārtas OPERATORS

8265 14 Kažokādu un ādas stiepšanas iekārtas OPERATORS

8265 18 Kažokādu un ādas žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8261 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS

8131 01 Keramikas /apgleznošanas OPERATORS

8139 06 Keramikas un porcelāna /spiednes OPERATORS

3131 03 KinoOPERATORS

4222 06 Klientu apkalpošanas OPERATORS

8211 14 Kniedēšanas OPERATORS

8223 05 Kodināšanas OPERATORS

8141 09 Koka /virpošanas OPERATORS

8141 03 Kokapstrādes OPERATORS

8240 06 Koksnes apdares OPERATORS

8240 01 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS

8154 03 Koksnes destilācijas OPERATORS

8141 01 Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS

8141 02 Koksnes ēvelēšanas OPERATORS

8240 04 Koksnes gravēšanas iekārtas OPERATORS

8240 05 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS

8240 02 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS

8240 08 Koksnes marķēšanas iekārtas OPERATORS

8142 07 Koksnes slīpēšanas iekārtas OPERATORS

8240 03 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS

8141 10 Koksnes zāģēšanas OPERATORS

8141 12 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8141 04 Kokzāģētavas OPERATORS

8331 01 Kombaina OPERATORS (lauksaimniecībā)

8163 05 Kompresora OPERATORS

8211 16 Komutatoru ražošanas OPERATORS

8274 08 Konditorejas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 05 Konfekšu ražošanas OPERATORS

8271 01 Konservēšanas OPERATORS

8290 09 Konteineru /pildīšanas iekārtas OPERATORS

3433 06 Kontu OPERATORS

8121 02 Konversijas krāsns OPERATORS

8154 04 Konvertora (izņemot naftas un dabasgāzes procesus) OPERATORS

4141 05 Kopēšanas mašīnu OPERATORS

8264 04 Krāsošanas OPERATORS

8333 04 Kuģa /celtņa OPERATORS

8162 04 Kuģa /katlu OPERATORS

3132 12 Kuģa radioOPERATORS

3148 03 Kuģu satiksmes OPERATORS

8331 02 Kuļmašīnas OPERATORS

8331 03 Kūlīšu sējēja OPERATORS

8261 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS

8131 11 Ķieģeļu un dakstiņu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8154 01 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

8264 11 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8264 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS

8229 07 Ķīmisko /šķīdumu sagatavošanas OPERATORS

8152 02 Ķīmisko procesu /autoklāva OPERATORS

8123 03 Ķīmisko procesu krāsns OPERATORS

8153 02 Ķīmisko vielu /centrbēdzes separatora OPERATORS

8153 03 Ķīmisko vielu /ekstraktu pagatavošanas OPERATORS

8153 04 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS

8152 03 Ķīmisko vielu /iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS

8152 04 Ķīmisko vielu /kalcinēšanas OPERATORS

8152 05 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS

8153 05 Ķīmisko vielu /kraušanas iekārtu OPERATORS

8151 01 Ķīmisko vielu /malšanas iekārtas OPERATORS

8152 06 Ķīmisko vielu /pulverizatora OPERATORS

8151 02 Ķīmisko vielu /pulverizēšanas iekārtas OPERATORS

8153 06 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS

8153 07 Ķīmisko vielu /sijāšanas OPERATORS

8151 03 Ķīmisko vielu /smalcināšanas iekārtas OPERATORS

8152 07 Ķīmisko vielu /žāvēšanas OPERATORS

8331 04 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS

8163 07 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS

8269 01 Lenšu ražošanas OPERATORS

8141 05 Lentzāģa OPERATORS

8122 01 Liešanas iekārtas OPERATORS

8232 06 Liešanas OPERATORS

8334 01 Lifta /platformas OPERATORS

8278 05 Liķieru ražošanas OPERATORS

8229 01 Linoleja ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 06 Līmes /ražošanas iekārtas OPERATORS

8211 32 Lodēšanas iekārtu OPERATORS

8274 01 Maizes izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 06 Makaronu ražošanas OPERATORS

8290 08 Marķēšanas iekārtas OPERATORS

8269 03 Matraču ražošanas OPERATORS

8221 03 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS

8264 06 Mazgāšanas OPERATORS

8139 04 Māla /ražošanas OPERATORS

6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS

8332 13 Mehāniskās /lāpstas OPERATORS

8333 14 Metalurģiskās iekārtas /celtņa OPERATORS

8211 06 Metāla ēvelēšanas OPERATORS

8211 08 Metāla gravēšanas OPERATORS

8211 09 Metāla griešanas OPERATORS

8223 06 Metāla krāsošanas OPERATORS

8211 15 Metāla kodināšanas OPERATORS

8211 17 Metāla liekšanas OPERATORS

8211 28 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS

8211 33 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS (profesijas standarts
4.pielikuma 8.1.apakšnodaļā
)

8223 08 Metāla pulēšanas OPERATORS

8223 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS

8211 22 Metāla slīpēšanas OPERATORS

8223 10 Metāla /smilšstrūklas iekārtas OPERATORS

8211 23 Metāla spiedes OPERATORS

8124 01 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS

8211 25 Metāla urbšanas OPERATORS

8211 27 Metāla zāģēšanas OPERATORS

8122 07 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8211 18 Metināšanas OPERATORS

8331 05 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS

8240 07 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS

8265 16 Mērīšanas iekārtas OPERATORS

8265 08 Miecēšanas iekārtas OPERATORS

3122 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS

3131 08 Mikrofona OPERATORS

8159 05 Minerālmēslu /ražošanas iekārtas OPERATORS

8112 04 Minerālu un akmens ēvelēšanas OPERATORS

8112 06 Minerālu un akmens griešanas OPERATORS

8112 07 Minerālu un akmens pulverizēšanas OPERATORS

8112 08 Minerālu un akmens slīpēšanas OPERATORS

8112 09 Minerālu un akmens urbšanas OPERATORS

8112 10 Minerālu un akmens zāģēšanas OPERATORS

8269 04 Modeļu izgatavošanas OPERATORS

8281 06 Montāžas līnijas OPERATORS

3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS

8153 01 Naftas atradņu /atūdeņošanas OPERATORS

8155 05 Naftas produktu /pārsūknēšanas OPERATORS

8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS

8111 02 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS

8163 08 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

8223 07 Oksidēšanas OPERATORS

8262 01 Paklāju ražošanas OPERATORS

8224 05 Palielināšanas iekārtas OPERATORS

8142 01 Papīra /balināšanas OPERATORS

8253 05 Papīra /izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8142 03 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS

8142 04 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS

8142 02 Papīra masas /ražošanas iekārtas OPERATORS

8142 05 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS

8142 08 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS

8253 03 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS

8143 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS

4212 11 Pasta OPERATORS

8274 07 Pastu ražošanas OPERATORS

8332 27 Pāļdziņa OPERATORS

4113 04 Pārkodēšanas OPERATORS

3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS

8275 02 Pārtikas eļļas ražošanas OPERATORS

8275 06 Pārtikas esenču /iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS

8275 07 Pārtikas produktu /vakuumkrāsns OPERATORS

8270 01 Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS (profesijas standarts
4.pielikuma 8.3.apakšnodaļā
)

8282 08 Pārtīšanas OPERATORS

8251 07 Perfokaršu izgatavošanas OPERATORS

3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS

8240 10 Piegriešanas līnijas OPERATORS

8272 04 Piena produktu /pasterizēšanas OPERATORS

8272 01 Piena produktu /ražošanas OPERATORS

8272 02 Piena produktu /saldēšanas iekārtas OPERATORS

8272 03 Piena pulvera /ražošanas OPERATORS

8222 02 Pirotehnikas OPERATORS

8232 13 Plastikāta metināšanas OPERATORS

8232 01 Plastmasas apdares OPERATORS

8232 03 Plastmasas griešanas OPERATORS

8232 04 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS

8232 05 Plastmasas kodināšanas OPERATORS

8232 07 Plastmasas piegriešanas OPERATORS

8232 08 Plastmasas pulēšanas OPERATORS

8232 09 Plastmasas slīpēšanas OPERATORS

8232 11 Plastmasas urbšanas OPERATORS

8232 12 Plastmasas žāvēšanas OPERATORS

7341 07 Plaša profila salikumu OPERATORS

8334 03 Platformas OPERATORS (rūpniecībā)

8290 13 Presēšanas iekārtas OPERATORS

8261 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS

7423 06 Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu OPERATORS

8278 08 Pudeļu /mazgāšanas iekārtas OPERATORS

8131 16 Pudeļu ražošanas OPERATORS

8290 10 Pudeļu uzpildes OPERATORS

8121 03 Pudlingkrāsns OPERATORS

8211 19 Pulēšanas OPERATORS

8141 15 Pults OPERATORS

8159 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS

3145 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3145 11 Radiolokācijas OPERATORS

3145 12 Radionavigācijas OPERATORS

8121 04 Rafinēšanas krāsns OPERATORS

8111 03 Rakšanas iekārtas OPERATORS (raktuvēs)

8278 03 Raudzēšanas iekārtas OPERATORS

8143 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS

8154 05 Reaktora OPERATORS

8261 14 Relaksācijas iekārtas OPERATORS

8252 02 Reljefās iespiešanas iekārtas OPERATORS

8253 04 Reljefās iespiešanas OPERATORS

3133 03 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

8211 20 Revolvervirpas OPERATORS

8163 09 Rezervuāra OPERATORS

8231 09 Riepu /restaurācijas (apstrādes) OPERATORS

8172 01 Robota OPERATORS

8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS

8123 01 Rūdīšanas OPERATORS

8141 07 Sagatavošanas iekārtas OPERATORS

8290 05 Saiņošanas OPERATORS

8163 10 Saldēšanas iekārtas OPERATORS

8271 04 Saldēšanas OPERATORS

8264 10 Sausināšanas OPERATORS

3132 06 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS

8211 21 Serdeņu izgatavošanas OPERATORS

8229 05 Sērkociņu ražošanas OPERATORS

8272 05 Siera /ražošanas OPERATORS

4113 05 Signalizācijas pults OPERATORS

8162 08 Siltumtīklu OPERATORS

8261 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS

8159 07 Sintētisko šķiedru /ražošanas iekārtas OPERATORS

8141 11 Skaidošanas darbgalda OPERATORS

8141 14 Skaidu plašu preses OPERATORS

8142 06 Skaidu ražošanas iekārtas OPERATORS

3122 01 Skaitļotāja OPERATORS

3131 11 Skaņu OPERATORS

8163 16 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

8223 13 Skrošstrūklas iekārtas OPERATORS

8163 21 Slāpekļa /ražošanas iekārtas OPERATORS

8332 33 Sliežu ceļa mērījumu OPERATORS

8240 09 Slīpēšanas līnijas OPERATORS

8221 01 Smaržu /destilēšanas iekārtas OPERATORS

8290 17 Sniega ģeneratoru OPERATORS

8161 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS

8124 03 Spiedes OPERATORS

8163 23 Spiedieniekārtu OPERATORS

8122 03 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS

8232 10 Spiedliešanas OPERATORS

8278 02 Spirta, vīna /sajaukšanas iekārtas OPERATORS

8261 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS

8222 01 Sprāgstvielu ražošanas OPERATORS

8262 06 Steļļu OPERATORS

8211 01 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS

8131 21 Stikla, fajansa /urbšanas OPERATORS

8131 22 Stikla lokšņu /velmēšanas iekārtas OPERATORS

8139 01 Stikla masas /apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131 10 Stikla /krāsošanas OPERATORS

8131 23 Stikla /metalizēšanas iekārtas OPERATORS

8131 15 Stikla /presēšanas OPERATORS

8131 17 Stikla /pulēšanas OPERATORS

8131 06 Stikla /veidošanas iekārtas OPERATORS

8139 05 Stikla šķiedras /ražošanas OPERATORS

8131 07 Stikla un keramikas gravēšanas OPERATORS

8131 08 Stikla un keramikas kausēšanas krāsns OPERATORS

8131 09 Stikla un keramikas kodināšanas OPERATORS

8131 12 Stikla un keramikas liekšanas OPERATORS

8139 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS

8139 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS

8131 13 Stikla un keramikas malšanas OPERATORS

8131 14 Stikla un keramikas piegriešanas OPERATORS

8131 18 Stikla un keramikas smilšstrūklas OPERATORS

8131 19 Stikla un keramikas stiepšanas OPERATORS

8232 14 Stiklplasta sagatavošanas OPERATORS

3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS

4114 03 Summatoru OPERATORS

8163 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

8229 02 Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS

3122 04 S.W.I.F.T. OPERATORS

8265 12 Šķelšanas iekārtas OPERATORS

8261 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS

8139 07 Šķidrā stikla /ražošanas OPERATORS

8290 16 Šķidrumu iekārtas OPERATORS

8261 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS

8141 13 Šķirošanas iekārtas OPERATORS

8112 11 Šķirošanas OPERATORS

8274 03 Šokolādes izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 04 Šokolādes veidošanas iekārtas OPERATORS

8211 24 Štancēšanas OPERATORS

8263 01 Šūšanas iekārtu OPERATORS

8279 03 Tabakas izstrādājumu gatavošanas OPERATORS

8279 01 Tabakas /sajaukšanas iekārtas OPERATORS

3132 08 Tālsakaru OPERATORS

5169 18 Tehniskais OPERATORS

8273 04 Tehnisko kultūru apstrādes OPERATORS

4112 05 Teksta redaktora OPERATORS

8264 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS

8261 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS

4112 01 Telefaksa OPERATORS

4223 01 Telefona komutatora OPERATORS

3415 12 Telefonbankas OPERATORS

3132 09 Telegrāfa OPERATORS

4112 02 Teleksa OPERATORS

4112 03 Teletaipa OPERATORS

3131 06 Televīzijas OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)

8131 20 Temperēšanas krāsns OPERATORS

8123 07 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS

8152 13 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS

8277 01 Tējas, kafijas un kakao maisīšanas iekārtas OPERATORS

8333 06 Tilta OPERATORS

8262 05 Tīklu izgatavošanas OPERATORS

8261 15 Tīšanas iekārtas OPERATORS

8282 05 Tīšanas OPERATORS

8333 07 Trošu ceļa OPERATORS

8221 04 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS

8332 15 Tuneļu ierīkošanas mašīnas OPERATORS (celtniecībā)

8162 09 Turbīnu iekārtu OPERATORS

8162 05 Tvaika mašīnas OPERATORS

8161 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS

8264 08 Tvaikošanas OPERATORS

8141 08 Urbšanas iekārtas OPERATORS

4114 01 Uzskaites OPERATORS

8163 12 Ūdens aizsprosta OPERATORS

8163 18 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8264 07 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS

8163 13 Ūdens pārstrādes OPERATORS

8229 03 Ūdeņraža ražošanas iekārtas OPERATORS

8154 06 Vakuumiekārtas OPERATORS

8232 02 Veidošanas OPERATORS

8122 04 Velmēšanas stāva OPERATORS

8163 14 Ventilācijas iekārtas OPERATORS

8161 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS

4133 26 Videonovērošanas OPERATORS

8265 06 Vilnas šķiedru /sajaukšanas iekārtas OPERATORS

8333 08 Vinčas OPERATORS

8211 26 Virpas OPERATORS

8143 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS

8278 10 Vīna ražošanas OPERATORS

8211 30 Vītņu griešanas OPERATORS

8332 16 Zāģa vadīšanas OPERATORS

8141 17 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS

8332 18 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS

8332 17 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)

8271 02 Zivju apstrādes OPERATORS

6153 02 Zivju apstrādes OPERATORS (dziļūdens zvejā)

8271 03 Zivju izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8290 11 Zīmogošanas iekārtas OPERATORS

8229 04 Zīmuļu ražošanas iekārtas OPERATORS

8264 03 Žāvēšanas OPERATORS

3224 01 OPTIĶIS

3224 02 OPTOMETRISTS

5169 09 Apsardzes ORGANIZATORS

3439 19 Ārējo sakaru ORGANIZATORS

2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS

3473 10 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

3414 02 Ceļojumu ORGANIZATORS

3439 15 Civilaizsardzības ORGANIZATORS

4133 05 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS

1225 05 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

2431 05 Izstāžu ORGANIZATORS

4134 01 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

3477 02 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

3478 05 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS

3213 10 Lauksaimniecības ORGANIZATORS

3471 13 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

3473 14 Mūzikas pasākumu organizators

3423 03 Nodarbinātības ORGANIZATORS

2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

3461 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

2359 05 Sporta ORGANIZATORS

2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS

2452 34 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2453 15 Vecākais mūzikas pasākumu organizators

3439 29 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS

4222 04 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

2211 40 ORNITOLOGS

2222 05 ORTODONTS

3229 02 ORTOĒPISTS

3229 03 ORTOFONISTS

3229 04 ORTOOPTIĶIS

3226 04 ORTOPĒDS

2221 61 ProtēžORTOPĒDS

3226 17 Tehniskais ORTOPĒDS

2221 93 OSTEOPĀTS

2221 62 OTOLARINGOLOGS

P

1122 110 Aizsardzības PADOMNIEKS

1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

1123 06 PADOMNIEKS (diplomātiskajā un konsulārajā jomā)

3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 14 PALEONTOLOGS

7344 04 PALIELINĀTĀJS

5133 02 Mājas darbu PALĪGS

2222 08 PARADONTOLOGS

3211 26 PARAZITOLOGA PALĪGS

2211 41 PARAZITOLOGS

2415 03 PARFIMĒRS

2415 02 Vecākais PARFIMĒRS

5149 04 Deju PARTNERIS

3340 10 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

3340 17 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

3340 12 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

2482 73 Iekšlietu iestādes PASNIEDZĒJS

2482 72 Iekšlietu iestādes vecākais PASNIEDZĒJS

3340 13 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

4142 03 PASTNIEKS

4222 02 PASZINIS

3444 02 PATENTVEDIS

2212 12 Augu PATOLOGS

2212 09 Dzīvnieku PATOLOGS

2212 06 HistoPATOLOGS

2212 13 Ķirurģijas PATOLOGS

2212 11 Medicīnas PATOLOGS

2212 07 NeiroPATOLOGS

2212 08 PATOLOGS

2221 64 SeksoPATOLOGS

2212 10 Tiesu medicīnas PATOLOGS

2212 14 VeterinārPATOLOGS

5169 06 Jūras krasta PATRUĻNIEKS

5161 01 Meža ugunsgrēku PATRUĻNIEKS

5169 05 PATRUĻNIEKS

5111 11 Dienesta vagona PAVADONIS

5111 03 Lidmašīnas PAVADONIS

5111 10 Pasažieru vagona PAVADONIS

5169 29 Pasta PAVADONIS

5142 02 PAVADONIS

5149 03 PAVADONIS (izklaides pasākumos)

5131 04 Skolēnu PAVADONIS

6129 14 Suņu PAVADONIS

5111 09 Tūristu grupas PAVADONIS

5111 08 Vagonu PAVADONIS

5111 04 Vilciena PAVADONIS

9131 03 PAVĀRA PALĪGS

5122 03 Kuģa PAVĀRS

5122 01 PAVĀRS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.5.apakšnodaļā)

3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

5220 04 Pasūtījumu veikala PĀRDEVĒJA PALĪGS

9111 02 Atspirdzinošo dzērienu PĀRDEVĒJS

4211 07 Biļešu PĀRDEVĒJS

4211 08 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS

9111 03 Bufetes PĀRDEVĒJS

3415 06 Ceļojošais PĀRDEVĒJS

5230 01 Ielas stenda PĀRDEVĒJS

3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

5230 02 Kioska PĀRDEVĒJS

9112 02 Laikrakstu PĀRDEVĒJS

5220 05 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

9112 01 Nepārtikas preču /ielas PĀRDEVĒJS

3411 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS

4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS

5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

9111 01 Pārtikas preču /ielas PĀRDEVĒJS

9113 02 Preču PĀRDEVĒJS (mājās)

9113 03 Preču PĀRDEVĒJS (pa tālruni)

3429 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

9112 05 Teātra programmu PĀRDEVĒJS

3415 05 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

5230 03 Tirgus PĀRDEVĒJS

5220 06 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5220 09 Vecākais PĀRDEVĒJS

8223 03 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)

8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS

3211 37 Dzīvnieku PĀRRAUGS

3340 09 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS

4133 06 Maršruta PĀRRAUGS

4213 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS

4133 25 Transporta PĀRRAUGS

4133 07 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS

1122 109 Aizsardzības ministrijas PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

3415 04 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

1210 33 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

1122 107 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

3429 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3415 08 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

7413 05 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS

1127 06 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1229 35 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS

1127 05 Kancelejas PĀRVALDNIEKS (Valsts kontrolē)

3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS

3439 22 Mājas PĀRVALDNIEKS

3439 31 Namu PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)

2419 34 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)

1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS

1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS

1210 07 PĀRVALDNIEKS

1319 20 PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1317 04 PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

1318 04 PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1319 19 PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1316 12 PĀRVALDNIEKS (noliktavās)

1316 11 PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1319 22 PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 23 PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

1316 10 PĀRVALDNIEKS (transportā)

1319 24 PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1319 21 PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS

4133 04 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

1229 22 Vides PĀRVALDNIEKS

1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS

3431 10 Arhīva PĀRZINIS

5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS

3431 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS

5124 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS

3431 07 Kancelejas PĀRZINIS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

3411 22 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3431 11 Lietvedības PĀRZINIS

5124 01 Namu PĀRZINIS

4131 03 Noliktavas PĀRZINIS

3411 24 Norēķinu karšu izdošanas PĀRZINIS

3411 23 Norēķinu karšu PĀRZINIS

1210 08 PĀRZINIS

2412 10 Personāla lietu PĀRZINIS

5121 20 Saimniecības PĀRZINIS

1229 09 Skolas PĀRZINIS

5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS

4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS

9133 03 Veļas PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

2482 80 Iekšlietu iestādes PEDAGOGS

3340 07 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

2353 01 Sociālais PEDAGOGS

2221 95 PEDAUDIOLOGS

2221 65 PEDIATRS

5141 16 PEDIKĪRS

2442 09 PENOLOGS

3221 09 PERFUZIONISTS

7341 12 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS

2470 03 PĒTNIEKS

2470 02 Vadošais PĒTNIEKS

4215 01 Parāda PIEDZINĒJS

9151 05 Preču PIEGĀDĀTĀJS

7442 02 Apavu PIEGRIEZĒJS

7435 03 Apģērbu PIEGRIEZĒJS

7435 04 Cepuru PIEGRIEZĒJS

7434 01 Kažokādu PIEGRIEZĒJS

7435 02 PIEGRIEZĒJS

7346 01 Zīda PIEGRIEZĒJS

3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS

4133 09 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

9322 13 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS

4131 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS

3152 16 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

4133 08 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

8312 11 Vilcienu PIEŅĒMĒJS

8163 17 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS

1124 18 Valsts robežas PILNVAROTAIS

2152 13 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

2152 12 Aviolīniju transporta lidmašīnas PILOTS

2152 15 Gaisa balona PILOTS

2152 24 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

2152 11 Helikoptera komercPILOTS

2152 05 Helikoptera PILOTS

2152 22 Helikoptera PILOTS (instruktors)

2152 06 Hidroplāna PILOTS

2152 10 Lidmašīnas komercPILOTS

2152 04 Lidmašīnas PILOTS

2152 20 Lidmašīnas PILOTS (instruktors)

2152 25 PILOTS

2152 14 Planiera PILOTS

2152 23 Planiera PILOTS (instruktors)

7331 04 Klūgu (salmu) PINĒJS

7424 01 PINĒJS

7223 19 PIROMETRISTS

5141 07 PIRTNIEKS

2452 26 PLAKĀTISTS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

4132 01 Materiālu PLĀNOTĀJS

2359 06 PLĀNOTĀJS

4132 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS

2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2141 13 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS

6141 06 PLOSTNIEKS

6141 07 Koku PLUDINĀTĀJS

2221 97 Bērnu PNEIMONOLOGS

2221 112 PNEIMONOLOGS

7122 07 Krāšņu PODNIEKS

7321 01 PODNIEKS

7321 06 Trauku PODNIEKS

3226 20 PODOLOGS

5162 01 POLICISTS

2443 08 POLITOLOGS

2213 07 POMOLOGS

6112 04 Augļu koku POTĒTĀJS

2461 15 PRĀVESTS

4131 06 PREČZINIS

7422 11 Koka detaļu PRESĒTĀJS

7321 02 Māla PRESĒTĀJS

7221 03 Metāla PRESĒTĀJS

7321 08 Porcelāna PRESĒTĀJS

1121 16 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS

1121 17 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS

1121 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1121 13 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS

1121 14 Ministru PREZIDENTA PALĪGS

3439 26 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS

1121 15 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

3439 25 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS

1110 11 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1110 12 Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1142 03 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma PREZIDENTS

1121 01 Ministru PREZIDENTS

1141 02 Politiskās partijas PREZIDENTS

1210 09 PREZIDENTS

1110 01 Valsts PREZIDENTS

1124 28 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 112 Robežsardzes PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 122 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 118 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

2482 17 Iekšlietu iestādes centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 15 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 18 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 16 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

2482 14 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 03 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

5169 22 Sakaru punkta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 123 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 119 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1226 33 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1124 42 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 47 Centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1126 07 Daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1124 46 Dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 06 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 40 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 31 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1124 55 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 89 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 57 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 56 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 52 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 54 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS

1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 68 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 69 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1121 38 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 39 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 23 Kriminālpolicijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 19 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1126 11 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1124 97 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 10 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 41 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1124 106 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (pašvaldības policijā)

1124 95 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 44 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1126 17 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 43 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 73 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 38 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 05 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 99 Valsts robežsardzes apakšnodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 98 Valsts robežsardzes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 07 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1126 06 Biroja PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1226 32 Ceha PRIEKŠNIEKS

1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1124 15 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKS

1124 27 Centra PRIEKŠNIEKS

1126 05 Daļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1124 22 Dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 02 Drošības policijas PRIEKŠNIEKS

5169 37 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS

1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1124 11 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1226 30 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1124 117 Iekšlietu iestādes audita PRIEKŠNIEKS

1124 34 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKS

1124 88 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1124 71 Iekšlietu iestādes dežūrdaļas PRIEKŠNIEKS

1124 36 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKS

1124 35 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKS

1124 31 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKS

2482 07 Iekšlietu iestādes posteņa PRIEKŠNIEKS

1124 77 Iekšlietu iestādes sakaru punkta PRIEKŠNIEKS

1124 74 Iekšlietu iestādes sekretariāta PRIEKŠNIEKS

1124 33 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKS

2482 02 Iekšlietu iestādes speciālās grupas PRIEKŠNIEKS

1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS

1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS

1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS

1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 26 Inspekcijas PRIEKŠNIEKS

1124 63 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKS

1124 64 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKS

1124 125 Kontaktpunkta PRIEKŠNIEKS

3452 09 Konvoja un ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS

1121 37 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKS

1124 10 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

4133 13 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1226 18 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS

1126 10 Muitas laboratorijas PRIEKŠNIEKS

2484 01 Muitas maiņas PRIEKŠNIEKS

1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1126 09 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS

1124 94 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1226 08 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS

1124 12 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1124 58 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKS

1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1124 60 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1210 14 PRIEKŠNIEKS

1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1124 96 Radiokontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 19 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKS

1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS

1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1126 18 Teritoriālās iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1126 15 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 16 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1124 70 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKS

1124 20 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKS

1124 01 Valsts policijas PRIEKŠNIEKS

1124 03 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKS

1124 04 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKS

1226 15 Vilciena priekšnieks

2422 11 Zemesgrāmatu nodaļas PRIEKŠNIEKS

3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS

1110 17 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS

1110 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1110 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1110 13 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3432 08 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3432 10 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1210 37 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1142 09 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1142 08 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1121 33 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 12 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 05 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2422 10 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1210 31 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1142 07 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1142 04 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 09 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 32 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 11 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 34 Padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1141 03 Politiskās partijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 02 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 05 Senāta departamenta PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 04 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 30 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2461 17 Katoļu PRIESTERIS

2461 11 PRIESTERIS

1229 11 PRODUCENTS (kultūras jomā)

2310 05 Asociētais PROFESORS

2310 04 PROFESORS

3225 04 PROFILAKTIĶIS

2132 03 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

2132 01 PROGRAMMĒTĀJS

2132 02 Sakaru PROGRAMMĒTĀJS

2131 11 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

3471 33 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS

3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

3132 10 Kino PROJICĒTĀJS

3432 01 PROKURORA PALĪGS

2423 02 VirsPROKURORA VIETNIEKS

2423 03 PROKURORS

2423 01 VirsPROKURORS

1210 32 PROKŪRISTS

1210 12 PROREKTORS

2222 01 Zobu PROTĒZISTS

2221 67 Bērnu PSIHIATRS

2221 66 PSIHIATRS

2445 11 PSIHOLOGA ASISTENTS

2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2445 03 Izglītības PSIHOLOGS

2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS

2445 10 Praktiskais PSIHOLOGS

2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2445 01 PSIHOLOGS

2445 12 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2445 07 SocioPSIHOLOGS

2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS

2213 04 PUĶKOPIS

7422 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS

7224 02 PULĒTĀJS

7322 05 Stikla PULĒTĀJS

6122 04 PUTNKOPIS

7322 01 Stikla PŪTĒJS

R

2461 12 RABĪNS

9311 02 RACĒJS

3221 05 RADIOLOGA ASISTENTS

3211 24 RADIOLOGA PALĪGS

2221 68 RADIOLOGS

2221 70 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)

2221 69 RADIOLOGS (TERAPEITS)

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

7223 22 RADIOMETRISTS

3132 01 Kuģa RADISTS

7412 04 RAFINĒTĀJS

2451 12 RAKSTNIEKS

4144 01 RAKSTVEDIS

3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS

3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS

3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS

3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS

3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS

3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS

3118 01 RASĒTĀJS

3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS

3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS

3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS

7422 04 RATNIEKS

5143 05 Apbedīšanas piederumu RAŽOTĀJS

7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.3.apakšnodaļā)

2451 14 Galvenais REDAKTORS

2131 18 Interneta portāla REDAKTORS

3131 05 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS

2451 19 Literārais REDAKTORS

2451 13 Literāro un citu darbu REDAKTORS

2481 18 REDAKTORS

3118 19 Tehniskais REDAKTORS

2481 07 Jaunākais REFERENTS

2485 08 Jaunākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

3431 02 Pārvaldes REFERENTS

3431 15 Pārvaldes vecākais REFERENTS

2481 04 REFERENTS

2485 05 REFERENTS (Valsts kontrolē)

2481 01 Vecākais REFERENTS

2485 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

7223 09 Darbgaldu REGULĒTĀJS

7233 05 Dzinēju REGULĒTĀJS

7242 02 Elektronikas REGULĒTĀJS

7223 12 Metināšanas automātu REGULĒTĀJS

7231 09 Sliežu ceļu /mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS

7231 04 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS

8312 14 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS

8312 02 Vilcienu kustības ātruma REGULĒTĀJS

4222 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS

4141 02 REĢISTRĒTĀJS

4133 12 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS

3461 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS

2221 96 Bērnu REIMATOLOGS

2221 72 REIMATOLOGS

3226 16 REITTERAPEITA ASISTENTS

3226 15 REITTERAPEITS

1210 11 REKTORS

9333 05 REKVIZITORS

7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 24 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 27 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 12 REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 19 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

2454 05 Baleta REPETITORS

2451 15 REPORTIERIS

3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS

3476 14 Akmens būvju RESTAURATORS

3476 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

3476 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

3476 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS

3476 04 Grafikas RESTAURATORS

3476 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 13 Koka būvju RESTAURATORS

3476 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

3476 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS

3476 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS

3476 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS

3476 16 RESTAURATORS

3476 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

3476 02 Stājgleznu RESTAURATORS

3476 09 Tekstiliju RESTAURATORS

7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS

2452 08 RESTAURĒTĀJS

7343 05 RETUŠĒTĀJS

2485 06 Valsts REVIDENTA PALĪGS

2411 11 Aizdevumu REVIDENTS

2411 03 REVIDENTS

1127 11 Valsts REVIDENTS

1127 07 Vecākais valsts REVIDENTS

2411 13 Zvērināts REVIDENTS

2221 73 REZIDENTS

2455 10 REŽISORA ASISTENTS

2454 07 Baleta REŽISORS

2455 06 Izrādes REŽISORS

2455 07 Kinofilmas REŽISORS

2455 09 Kustību REŽISORS

2455 08 Skaņu REŽISORS

3477 04 Svētku REŽISORS

2455 14 Televīzijas REŽISORS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)

4121 05 Algu RĒĶINĀTĀJS

4121 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4121 08 RĒĶINVEDIS

1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS

4132 04 Darbu RĪKOTĀJS

7313 07 ROTKALIS

3474 14 VēderRUNĀTĀJS

7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS

S

4212 06 Naudas SADALĪTĀJS

7123 03 Betona SAGATAVOTĀJS

8278 11 Gāzētā ūdens SAGATAVOTĀJS

9321 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS

8163 19 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS

8264 09 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS

7431 03 Šķiedru SAGATAVOTĀJS

8265 19 Šķīdumu SAGATAVOTĀJS

6141 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS

7411 02 Zivju SAGATAVOTĀJS

3416 04 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3416 03 SAGĀDNIEKS

3416 05 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 08 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 06 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6124 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

5149 01 Kluba SAIMNIEKS

6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS

6112 07 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS

6114 01 LaukSAIMNIEKS

6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS

6129 05 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS

6151 02 ZivSAIMNIEKS

1124 124 Iekšlietu iestādes SAKARU VIRSNIEKS

7341 02 Iespieddarbu SALICĒJS

5132 03 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS

5132 02 SANITĀRS

5139 03 VeterinārSANITĀRS

7136 02 Cauruļvadu SANITĀRTEHNIĶIS

7136 01 SANITĀRTEHNIĶIS

5169 39 Dzelzceļa apbruņots SARGS

5162 02 Policijas SARGS

5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS

8312 04 Vilcienu SARGS

8312 13 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS

8312 03 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS

9161 01 Atkritumu SAVĀCĒJS

7411 10 Gaļas un zivju apstrādes atkritumu SAVĀCĒJS

7411 04 SĀLĪTĀJS

2451 16 SCENĀRISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)

2452 27 SCENOGRĀFS

7442 06 SEGLINIEKS

2114 15 SEISMOLOGS

1110 18 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS

1110 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1110 16 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS

1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

3439 02 Atbildīgais SEKRETĀRS

3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

1121 35 Centrālās vēlēšanu komisijas SEKRETĀRS

3439 14 Komisijas SEKRETĀRS

3439 07 Komitejas izpildSEKRETĀRS

3439 03 Komitejas SEKRETĀRS

4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS

1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

1123 10 Otrais SEKRETĀRS

1110 15 Parlamentārais SEKRETĀRS

3439 10 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3439 04 Pašvaldības SEKRETĀRS

3431 01 Pārvaldes SEKRETĀRS

1123 09 Pirmais SEKRETĀRS

2451 18 Preses SEKRETĀRS

1231 09 Sabiedrības SEKRETĀRS

1110 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS

1110 04 Saeimas SEKRETĀRS

4115 01 SEKRETĀRS

4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS

3431 03 Tiesas sēžu SEKRETĀRS

1123 12 Trešais SEKRETĀRS

3439 13 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3439 05 Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3439 09 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS

1122 01 Valsts SEKRETĀRS

3439 06 Vēstniecības SEKRETĀRS

2221 74 SEKSOLOGS

2444 08 SEMANTIĶIS

3432 11 SENATORA PALĪGS

2422 06 SENATORS

9322 05 Ķīpu SĒJĒJS

6141 10 Plostu SĒJĒJS

7424 02 Slotu SĒJĒJS

9162 01 SĒTNIEKS

8312 05 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS

3453 13 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS (Valsts robežsardzē)

9333 09 SIGNALIZĒTĀJS

9321 06 SIJĀTĀJS

7134 05 Ēku SILTINĀTĀJS

2112 03 SINOPTIĶIS

2211 45 Augu SISTEMĀTIĶIS

2211 44 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2211 43 SISTEMĀTIĶIS

6141 08 Malkas SKALDĪTĀJS

7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS

3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS

7213 05 Automobiļu SKĀRDNIEKS

7213 04 Jumtu SKĀRDNIEKS

7213 02 SKĀRDNIEKS

7213 06 Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS

3340 22 SKOLOTĀJA PALĪGS

3340 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

2359 02 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS

3340 20 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

2359 03 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS izglītības iestādē

3340 21 Internāta, dienesta viesnīcu SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa
kvalifikācija)

2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

3320 02 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

2320 08 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

3340 18 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

2340 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2340 12 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

2331 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

7143 03 SKURSTEŅSLAUĶIS

9211 08 SLAUCĒJS

7423 02 Koka SLĪPĒTĀJS

7224 04 SLĪPĒTĀJS

7322 04 Stikla SLĪPĒTĀJS

3480 06 SLUDINĀTĀJS

7224 07 SMIRĢELĒTĀJS

4222 03 Izziņu SNIEDZĒJS

2442 10 SOCIĀLPATOLOGS

2442 15 Izglītības SOCIOLOGS

2442 12 KriminoSOCIOLOGS

2442 14 PenoSOCIOLOGS

2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS

2442 11 SOCIOLOGS

2454 01 Baleta SOLISTS

2453 11 SOLISTS

5143 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3471 15 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.7.apakšnodaļā
)

3471 29 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS

2353 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

3471 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 14 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS

3115 47 Autoapkopes SPECIĀLISTS

3471 16 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 39 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3411 47 Banku SPECIĀLISTS

3479 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS

3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3451 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS

2115 03 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

2115 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3212 17 Dārzkopības SPECIĀLISTS

3471 04 Dizaina SPECIĀLISTS

3411 45 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3451 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS

3451 01 Drošības SPECIĀLISTS

3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

3113 16 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3114 21 Elektronikas SPECIĀLISTS

2419 06 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

3114 20 Elektronisko sakaru SPECIĀLISTS

5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.4.apakšnodaļā)

5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem

3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS

7136 05 Ēku iekšējo sakaru montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS

3411 30 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3433 08 Finanšu SPECIĀLISTS

7331 08 Floristikas SPECIĀLISTS

3471 49 Foto dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.24.apakšnodaļā)

3145 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

3416 12 Iepirkumu SPECIĀLISTS

3471 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.22.apakšnodaļā)

3471 22 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS

2419 32 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
2.5.apakšnodaļā
)

3250 02 Jogas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)

3471 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 40 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS

3471 17 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

4222 09 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 4.1.apakšnodaļā)

3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3471 18 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 41 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3429 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS

3429 30 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)

3429 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)

3411 31 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3478 06 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

3439 32 Licencēšanas SPECIĀLISTS

3411 29 Līzinga SPECIĀLISTS

3416 11 Loģistikas SPECIĀLISTS

2419 12 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

7412 10 Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu SPECIĀLISTS

3411 37 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3411 36 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3471 45 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.23.apakšnodaļā
)

3471 19 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 44 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3471 38 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS

5141 21 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS

3439 33 Muitošanas SPECIĀLISTS

3471 37 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.8.apakšnodaļā
)

5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS

3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

3439 30 Pasta SPECIĀLISTS

3415 10 Pārdošanas SPECIĀLISTS

3153 07 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS

3119 25 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS

3439 42 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS (profesijas standarts
4.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)

2412 09 Personāla atlases SPECIĀLISTS

3439 28 Personāla SPECIĀLISTS

2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

3471 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS

3471 34 Produkta dizaina SPECIĀLISTS

3429 35 Produktu SPECIĀLISTS

3429 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 25 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS

3429 16 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

3439 34 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS

3115 45 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3229 11 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)

3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS

3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

3475 13 Sporta SPECIĀLISTS

2441 16 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

3471 42 Stikla dizaina SPECIĀLISTS

3471 20 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS

3471 21 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 43 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3114 24 Telesakaru SPECIĀLISTS

7223 15 Termoapstrādes SPECIĀLISTS

3471 30 Tērpu stila SPECIĀLISTS

3411 44 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3429 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS

2212 28 Uztura SPECIĀLISTS

2149 60 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2115 02 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3439 20 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS

5121 23 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 24 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 22 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)

3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

7346 06 AudumSPIEDĒJS

7414 03 Eļļas SPIEDĒJS

7345 04 Grāmatu reljefSPIEDĒJS

7346 03 ReljefSPIEDĒJS

7414 02 Sulas SPIEDĒJS

7346 04 ZīdSPIEDĒJS

7442 05 SPODRĒTĀJS

8261 17 SPOLĒTĀJS

9321 05 SPOLĒTĀJS (roku darba)

3475 07 Profesionāls SPORTISTS

7112 01 SPRIDZINĀTĀJS

3432 03 STARPNIEKA PALĪGS

3411 09 Akciju STARPNIEKS

3412 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS

3411 03 Investīciju STARPNIEKS

3413 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3411 04 Obligāciju STARPNIEKS

3421 01 Pārtikas preču STARPNIEKS

3411 01 STARPNIEKS

3421 02 Tirdzniecības STARPNIEKS

3421 03 Transporta STARPNIEKS

3411 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS

3411 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS

3434 01 STATISTIĶA PALĪGS

2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS

2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS

2122 11 Finanšu STATISTIĶIS

2122 09 Izglītības STATISTIĶIS

2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS

2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS

3434 03 STATISTIĶIS

2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS

2122 03 Vecākais STATISTIĶIS

2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

6141 11 Meža STĀDĪTĀJS

4111 04 STENOGRĀFS

7342 01 STEREOTIPISTS

7123 02 STIEGROTĀJS

7441 04 Ādu STIEPĒJS

7135 03 Dekoratīvo darbu STIKLINIEKS

7135 04 Jumta seguma STIKLINIEKS

7135 01 STIKLINIEKS

7135 02 Transportlīdzekļu STIKLINIEKS

5141 11 STILISTS

5141 12 Vizuālā tēla STILISTS

5111 05 Kuģa STJUARTS

5111 07 Kuģa vecākais STJUARTS

5111 06 Lidmašīnas STJUARTS

2114 16 STRATOGRĀFS

7141 05 Apdares darbu STRĀDNIEKS

6112 11 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 09 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

9313 01 BūvSTRĀDNIEKS

9321 12 Ceha STRĀDNIEKS

9312 01 Ceļa būvSTRĀDNIEKS

9312 02 Ceļa STRĀDNIEKS

6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6113 02 Dārzniecības STRĀDNIEKS

9312 04 Dzelzceļa STRĀDNIEKS

9162 02 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

9312 08 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS

9311 01 Karjera palīgSTRĀDNIEKS

7111 02 Karjera STRĀDNIEKS

6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 03 Kokaudzētavas STRĀDNIEKS

6112 10 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

9311 04 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS

6113 12 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS

9211 09 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS

6114 02 LaukSTRĀDNIEKS

6113 15 Lauku STRĀDNIEKS (augkopībā)

6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)

6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

7245 06 LīnijSTRĀDNIEKS

6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

9213 02 Medību saimniecības STRĀDNIEKS

9212 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS

9333 08 Noliktavas STRĀDNIEKS

9322 02 PalīgSTRĀDNIEKS

9313 02 RemontSTRĀDNIEKS

9211 03 Saimniecības STRĀDNIEKS

9211 06 Sezonas STRĀDNIEKS

6113 07 Siltumnīcas STRĀDNIEKS

9333 06 Skatuves STRĀDNIEKS

9322 14 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS

7416 04 Tabakas STRĀDNIEKS

9333 10 Tehniskais STRĀDNIEKS

9333 07 Transporta STRĀDNIEKS

9132 05 Virtuves STRĀDNIEKS

6151 03 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS

9213 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS

6129 10 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

9333 04 STROPĒTĀJS

3453 18 Kuģa STŪRESVĪRS (Valsts robežsardzē)

3453 14 Kuģa STŪRMANIS (Valsts robežsardzē)

2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS

3141 05 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

3142 02 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3141 08 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem
neierobežotā zvejas rajonā

3142 07 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 05 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā
zvejas rajonā

2152 17 STŪRMANIS

3142 09 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8343 02 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar 50 BT vai mazākiem

3141 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3141 04 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3141 07 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem
neierobežotā zvejas rajonā

7313 05 SUDRABKALIS

3472 07 SUFLIERIS

7431 01 Dzijas SUKĀTĀJS

5142 04 SULAINIS

5142 05 Viesnīcas SULAINIS

5121 10 VirsSULAINIS

4131 04 SVĒRĀJS

Š

5122 04 ŠEFPAVĀRS

8261 18 ŠĶETERĒTĀJS

8261 16 ŠĶĒRĒTĀJS

6152 03 ŠĶIPERIS

7441 01 Ādu ŠĶIROTĀJS

4143 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS

7434 03 Kažokādu ŠĶIROTĀJS

6141 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS

7421 01 Koku ŠĶIROTĀJS

4142 06 Pasta ŠĶIROTĀJS

6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS

7431 06 Šķiedru ŠĶIROTĀJS

7415 01 ŠĶIROTĀJS

9321 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)

7416 03 Tabakas ŠĶIROTĀJS

7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS

7332 02 AmatierŠUVĒJS

7436 01 Apģērbu ŠUVĒJS

8286 03 Audumu izstrādājumu ŠUVĒJS

7436 06 Ādas apģērbu ŠUVĒJS

7437 04 Matraču ŠUVĒJS

7436 08 PalīgŠUVĒJS

7437 05 Segu ŠUVĒJS

7433 01 ŠUVĒJS

7433 09 ŠUVĒJS LABOTĀJS

9152 01 ŠVEICARS

T

4190 01 TABEĻVEDIS

7215 03 Cēlējmehānismu TAKELĒTĀJS

7215 04 Kabeļu TAKELĒTĀJS

7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS

7215 07 Skatuves TAKELĒTĀJS

7215 01 TAKELĒTĀJS

4122 04 TAKSĒTĀJS

3211 01 TAKSIDERMISTS

7432 10 TAMBORĒTĀJS

7422 08 TAPOTĀJS

7437 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS

7437 01 TAPSĒTĀJS

7437 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS

8341 06 Kuģu TAUVOTĀJS

4134 02 TĀLMANIS

4121 09 TĀMĒTĀJS

6112 05 Bērzu sulas TECINĀTĀJS

3114 06 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114 09 Aerokosmisko telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS

3212 14 Ainavu TEHNIĶIS

7312 02 Akordeonu TEHNIĶIS

3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS

3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS

3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS

3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS

3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS

3211 19 Audu TEHNIĶIS

3212 09 Augsnes TEHNIĶIS

3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS

3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS

3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS

3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS

3211 08 Botānikas TEHNIĶIS

3112 02 BūvTEHNIĶIS

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS

3151 05 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS

3114 22 Datorsistēmu TEHNIĶIS

3114 02 DatorTEHNIĶIS

3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS

3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS

3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3114 23 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3115 50 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības
TEHNIĶIS

3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS

3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3114 19 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 05 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS

3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113 02 ElektroTEHNIĶIS

3113 14 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)

3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS

3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS

3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3111 02 Fizikas TEHNIĶIS

3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS

3115 54 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115 53 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3115 59 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS

3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3112 15 ĢeoTEHNIĶIS

3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS

3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS

3111 11 Hidroloģijas TEHNIĶIS

3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS

3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS

3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3452 07 Iekšlietu iestādes TEHNIĶIS (kriminālists)

3119 18 Ieroču TEHNIĶIS

3114 07 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS

3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS

3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS

3119 28 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

7312 03 Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3119 17 Krimināllietu TEHNIĶIS

3115 56 Kuģa TEHNIĶIS

3119 15 Kvalitātes TEHNIĶIS

3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS

3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS

3115 48 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115 60 Mašīnbūves TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)

3227 01 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS

3115 55 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS

3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS

3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS

7312 04 Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS

3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3119 01 Metožu TEHNIĶIS

3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS

3212 04 Meža TEHNIĶIS

3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS

3212 19 Mežsaimniecības TEHNIĶIS

3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS

3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS

3116 05 Naftas TEHNIĶIS

3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS

3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS

3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS

3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS

3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3119 21 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)

3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS

3119 20 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS

3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS

3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS

3114 08 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS

3114 10 Radara telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 18 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3114 11 Radio telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS

3123 02 Robotu TEHNIĶIS

3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS

3119 33 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas
standarts 4.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)

3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS

3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS

3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115 40 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3212 20 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3119 24 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3454 07 TEHNIĶIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119 23 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3114 13 Telefona sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 14 Telegrāfa sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3119 06 Telesakaru (darba normēšanas) TEHNIĶIS

3114 04 Telesakaru TEHNIĶIS

3114 12 Televīzijas sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115 49 Transporta vagonu TEHNIĶIS

3119 22 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3151 04 Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3151 06 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS (profesijas
standarts 4.pielikuma 3.5.apakšnodaļā
)

3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3211 36 Vides iekārtu TEHNIĶIS

3211 30 Vides TEHNIĶIS

3119 27 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3225 05 Zobu TEHNIĶIS

3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS

3211 32 BioTEHNOLOGA PALĪGS

3116 09 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3211 25 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3211 33 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS

3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS

2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS

2149 19 Audumu TEHNOLOGS

2149 16 Ādas TEHNOLOGS

3211 31 BioTEHNOLOGS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2149 13 Cementa TEHNOLOGS

2146 11 Degvielas TEHNOLOGS

2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS

2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2146 16 Gumijas TEHNOLOGS

2147 11 Ieguves TEHNOLOGS

2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS

2149 14 Keramikas TEHNOLOGS

3119 19 Kokapstrādes TEHNOLOGS

2146 12 Krāsu TEHNOLOGS

2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS

2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS

2149 44 Meža TEHNOLOGS

3212 18 Mežsaimniecības TEHNOLOGS

2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2146 13 Papīra TEHNOLOGS

2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2146 14 Plastmasas TEHNOLOGS

2146 15 Polimēru TEHNOLOGS

2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2146 17 Riepu TEHNOLOGS

2149 15 Stikla TEHNOLOGS

2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2149 37 Šūšanas TEHNOLOGS

2149 40 TEHNOLOGS

2149 43 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2144 15 Telesakaru TEHNOLOGS

2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS

3211 35 Vides TEHNOLOGS

4223 02 TELEFONISTS

3132 11 TELEGRĀFISTS

2461 13 TEOLOGS

3229 05 Darba TERAPEITS

3226 01 ElektroTERAPEITS

3226 10 Fizikālais TERAPEITS

3226 11 FizioTERAPEITA ASISTENTS

3226 02 FizioTERAPEITS

2221 92 HipnoTERAPEITS

3250 01 Jogas TERAPEITS

2221 126 Manuālais TERAPEITS

3229 15 Mākslas TERAPEITS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)

3229 12 Mūzikas TERAPEITS

3229 07 Neredzīgo TERAPEITS

2221 130 OsteorefleksoTERAPEITS

2221 75 PsihoTERAPEITS

3229 06 Runas TERAPEITS

2444 13 TERMINOLOGS

2111 21 TERMODINAMIĶIS

3121 23 Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

5141 13 TETOVĒTĀJS

3471 26 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS

2452 19 KokTĒLNIEKS

2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)

7223 06 TĒSĒJS

1121 39 TIESĪBSARGS

2422 03 Administratīvais TIESNESIS

2422 12 Izmeklēšanas TIESNESIS

3475 05 Sporta TIESNESIS

2422 02 TIESNESIS

3432 06 TIESNEŠA PALĪGS

8261 19 Grīstes TINĒJS

7432 05 TINĒJS

3415 07 TIRGOTĀJS

3411 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS

3416 09 TIRGZINIS

9120 01 Apavu TĪRĪTĀJS

7143 01 Būvju TĪRĪTĀJS

7233 20 Katlu TĪRĪTĀJS

7143 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS

7432 06 Spoļu TĪRĪTĀJS

7233 26 Tilpņu TĪRĪTĀJS

9322 09 TĪRĪTĀJS

9133 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)

9132 03 TĪRĪTĀJS (roku darba)

9142 02 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS

2212 23 TOKSIKOLOGS

7142 04 TONĒTĀJS

7243 04 TRAFARETISTS

6153 05 TRAĻMEISTARS

6153 06 Vecākais TRAĻMEISTARS

2221 77 TRANSFUZIOLOGS

2221 76 TRANSPLANTOLOGS

2221 78 TRAUMATOLOGS ORTOPĒDS

3475 08 Sporta TRENERIS

6121 16 Sporta zirgu TRENERIS

2359 07 Vecākais sporta TRENERIS

2221 129 TRIHOLOGS

2444 10 TULKOTĀJS

3462 02 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

2444 12 Nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

3462 01 SurdoTULKS

2444 11 Tiesas TULKS

2444 03 TULKS

2444 14 TULKS REFERENTS

U

5161 03 Meža UGUNSDZĒSĒJS

5161 02 UGUNSDZĒSĒJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.3.apakšnodaļā)

5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

3454 10 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
(profesijas standarts 4.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)

7423 04 Koka URBĒJS

3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS

7223 02 URBĒJS

2221 79 UROLOGS

3151 03 Būvuzraugs

3151 07 Ceļu būvUZRAUGS

5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS

6129 07 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5169 13 Eksponātu UZRAUGS

9141 05 Ēkas un teritorijas UZRAUGS

9141 02 Ēkas UZRAUGS

5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

3441 06 Jaunākais muitas UZRAUGS

7245 11 Kabeļu trašu UZRAUGS

6129 06 Krātiņa UZRAUGS

3441 04 Muitas UZRAUGS

2484 04 Muitas virsUZRAUGS

9141 04 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS

3439 16 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

5169 07 Rezervāta UZRAUGS

5169 21 Režīma UZRAUGS

3123 01 Robotu UZRAUGS

5169 08 Satiksmes UZRAUGS

6129 08 Suņu audzētavas UZRAUGS

3151 08 Tiltu būvUZRAUGS

2484 03 Vecākais muitas UZRAUGS

6129 09 Zooloģiskā dārza UZRAUGS

9322 04 UZSITĒJS (kalēja darbos)

4121 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4122 05 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS

4190 02 UZSKAITVEDIS

3121 18 Informācijas tīkla UZTURĒTĀJS

Ū

7216 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS

7216 03 Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS

7216 01 ŪDENSLĪDĒJS

V

 

3431 18 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS

3431 05 VADĪTĀJA PADOMNIEKS

3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

1223 08 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

8311 23 Dīzeļlokomotīves vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 25 Dīzeļvilciena vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8333 16 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS

8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS

8332 31 Ekskavatora VADĪTĀJA PALĪGS

8311 26 Elektrovilciena vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS

1122 89 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS

1121 28 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS

8311 06 Lokomotīves VADĪTĀJA PALĪGS

8311 27 Sliežu motortransporta vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 24 Tvaika lokomotīves vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS

3431 06 VADĪTĀJA PALĪGS

1122 106 Valsts protokola VADĪTĀJA PALĪGS

8311 13 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 04 Vilciena VADĪTĀJA PALĪGS

1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 28 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1229 37 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 87 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1127 10 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1229 28 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1122 79 Departamenta VADĪTĀJA VIETNIEKS

3451 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 36 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 07 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 17 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1124 114 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 75 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 07 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 118 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 14 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 115 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 05 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 28 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 06 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 06 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 86 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1229 34 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1229 26 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1224 07 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (automobiļu
tehniskajā apkopē un remontā)

1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (būvniecībā)

1226 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1226 36 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo
pakalpojumu jomā)

1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos
pakalpojumos)

1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavās)

1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (pašvaldībās)

1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)

1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības
pārvaldes jomā)

1224 08 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (sadzīves
aparatūras un priekšmetu remontā)

1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)

1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sporta jomā)

1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (transportā)

1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

1239 08 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1226 29 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1130 10 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 19 Reklamācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 88 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS

1229 30 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1210 35 VADĪTĀJA VIETNIEKS

1319 30 VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1319 28 VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1122 99 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 08 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 07 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS

2141 08 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2455 12 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS

3473 12 Ansambļa VADĪTĀJS

5169 27 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS

8332 19 Asfaltēšanas mašīnas VADĪTĀJS

8324 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS

8323 04 Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS (MANEVRĒTĀJS)

8323 01 Autobusa VADĪTĀJS

8333 09 Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS

8332 29 Autogreidera VADĪTĀJS

8334 04 Autokrāvēja VADĪTĀJS

8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS

4133 18 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS

1229 36 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

3473 09 Baleta trupas VADĪTĀJS

8331 06 Baļķvedēja VADĪTĀJS

8324 11 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS

1122 103 Biroja VADĪTĀJS

8324 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332 36 Bruģēšanas mašīnas VADĪTĀJS

1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS

8332 20 Buldozera VADĪTĀJS

8343 03 Buru jahtas VADĪTĀJS

1223 03 Būvdarbu VADĪTĀJS

8332 34 Ceļa frēzes VADĪTĀJS

8332 21 Ceļa greideru un skrēperu VADĪTĀJS

8332 22 Ceļa veltņa VADĪTĀJS

1122 82 Daļas VADĪTĀJS

1127 08 Daļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1229 27 Daļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1231 15 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1142 05 Darba ņēmēju /biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS

1239 02 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

3119 30 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)

8324 02 Degvielas cisternautomobiļa VADĪTĀJS

3473 17 Deju kolektīva VADĪTĀJS

3473 11 Deju kopu VADĪTĀJS

1122 77 Departamenta VADĪTĀJS

5121 21 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

8311 18 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 20 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 15 Dīzeļvilciena vadītājs (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

2431 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS

2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

3451 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS

5169 35 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS

8333 15 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS

8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS

8332 23 Ekskavatora VADĪTĀJS

2419 16 Eksporta VADĪTĀJS

8334 06 Elektrokāra VADĪTĀJS

8311 21 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 16 Elektrovilciena vadītājs (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS

3411 40 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

1231 03 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJS

8322 02 Furgona VADĪTĀJS

1231 20 Galvenās kases VADĪTĀJS

2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

8332 24 Grāvju racēja VADĪTĀJS

8332 08 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS (celtniecībā)

8332 28 Gudronatora VADĪTĀJS

8332 35 Iekrāvēja VADĪTĀJS

1231 16 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS

1124 113 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJS

8324 07 Ielu kaisīšanas /automobiļa VADĪTĀJS

8324 06 Ielu laistīšanas /automobiļa VADĪTĀJS

1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1122 74 Iestādes VADĪTĀJS

2131 12 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

1232 06 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1122 117 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJS

1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS

1231 13 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1122 116 Kadastra pārvaldes biroja VADĪTĀJS

1122 114 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJS

1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS

1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS

8311 07 Karjera /mašīnu VADĪTĀJS

4212 10 Kases VADĪTĀJS

2310 14 Katedras VADĪTĀJS

1238 01 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

2419 17 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

3411 28 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (baņķieris)

2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

1124 75 Koledžas katedras VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

1231 27 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

3473 13 Kora VADĪTĀJS

1238 02 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

3115 51 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)

8324 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS

1231 11 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS

3411 14 Kredītprojektu VADĪTĀJS

5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS

3477 03 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

1239 03 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS

2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS

2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS

1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 12 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 05 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

8311 05 Lokomotīves VADĪTĀJS

8311 14 Lokomotīves vadītājs (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

3411 39 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS

2412 07 Mācību centra VADĪTĀJS

2412 08 Mācību projekta VADĪTĀJS

2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS

8324 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

1239 04 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

5161 08 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

8331 09 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS

8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS

1121 36 Ministru biroja VADĪTĀJS

1121 12 Ministru prezidenta biedra sekretariāta VADĪTĀJS

1121 11 Ministru prezidenta biroja VADĪTĀJS

8321 02 Motocikla VADĪTĀJS

8343 04 Motorjahtas VADĪTĀJS

6141 20 Motorzāģa VADĪTĀJS

1229 45 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 22 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1122 81 Nodaļas VADĪTĀJS

1229 33 Nodaļas VADĪTĀJS (tiesu varas jomā)

1229 25 Nodaļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1315 10 Nometnes VADĪTĀJS

3473 08 Operas trupas VADĪTĀJS

3473 01 Orķestra VADĪTĀJS

1210 41 Padomes VADĪTĀJS

1231 23 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecībā)

1229 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1226 37 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1226 35 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (dzelzceļā)

1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)

1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1229 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (informācijas tehnoloģiju jomā)

1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavās)

1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)

1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un
priekšmetu remontā)

1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)

1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)

1229 40 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un
pārvaldījuma jomā)

1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)

1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma un atpūtas
pakalpojumu jomā)

1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1315 11 Pansijas VADĪTĀJS

1239 01 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 05 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 07 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1226 28 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS

8332 30 Pašgājēja skrēpera VADĪTĀJS

6141 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS

8324 04 Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS

1130 09 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS

2419 15 Pārdošanas VADĪTĀJS

1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS

1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS

2412 12 Personāla VADĪTĀJS

1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1141 04 Politiskās partijas VADĪTĀJS

2414 03 Projekta VADĪTĀJS

1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1124 17 Reģiona policijas iestādes VADĪTĀJS

3411 18 Reģiona VADĪTĀJS

1231 18 Reklamācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS

2419 09 Reklāmas VADĪTĀJS

1315 12 Restorāna VADĪTĀJS

1234 02 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 09 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

8322 03 Sanitārautomobiļu VADĪTĀJS

1122 83 Sektora VADĪTĀJS

1126 12 Sektora VADĪTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1127 04 Sektora VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1229 29 Sektora VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

2131 04 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS

1124 76 Skolas katedras VADĪTĀJS

8311 22 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 17 Sliežu motortransporta vadītājs (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

2419 33 SPA VADĪTĀJS

8324 08 Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS

3475 06 Sporta spēļu VADĪTĀJS

1231 21 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1239 06 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1121 06 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1121 05 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS

8322 05 Taksometra VADĪTĀJS

1232 08 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1126 16 Teritoriālās iestādes nodaļas VADĪTĀJS

1126 19 Teritoriālās iestādes sektora VADĪTĀJS

1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

2419 14 Tirdzniecības VADĪTĀJS

1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS

2419 10 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS

8331 07 Traktora VADĪTĀJS

8331 08 Traktortehnikas VADĪTĀJS

8323 02 Tramvaja VADĪTĀJS

8323 03 Trolejbusa VADĪTĀJS

1229 38 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

8311 19 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (mašīnists)

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS

1210 13 VADĪTĀJS

1313 03 VADĪTĀJS (būvniecībā)

1319 14 VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1317 03 VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1318 03 VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1319 13 VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1314 05 VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1316 09 VADĪTĀJS (noliktavās)

1312 03 VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1316 08 VADĪTĀJS (sakaros)

1319 16 VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1319 17 VADĪTĀJS (sporta jomā)

1316 07 VADĪTĀJS (transportā)

1319 18 VADĪTĀJS (tūrisma jomā)

1314 06 VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1319 26 VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1319 15 VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

1122 98 Valsts protokola VADĪTĀJS

1238 04 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

5121 19 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

2221 91 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

1238 03 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS

8311 12 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 11 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8324 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8311 03 Vilciena VADĪTĀJS

6141 17 Vinčas VADĪTĀJS

5121 12 Virtuves VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

8332 25 Zemes smēlēja VADĪTĀJS

3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS

7213 01 Skārda VALCĒTĀJS

7221 04 VARKALIS

4215 02 Ziedojumu VĀCĒJS

7414 04 VĀRĪTĀJS

1124 66 Reģiona iestādes VECĀKAIS

2230 02 Galvenā VECMĀTE (profesijas standarts 4.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)

3232 01 VECMĀTE

6141 03 Koku VEDĒJS

7321 04 Abrazīvu VEIDOTĀJS

7133 04 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS

9321 10 Izstrādājumu VEIDOTĀJS

7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS

1314 07 VEIKALVEDIS

7313 06 Dārgmetālu VELMĒTĀJS

7221 05 VELMĒTĀJS

8261 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)

7431 05 Dzijas VĒRPĒJS

3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3340 15 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 08 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 14 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

3212 16 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3417 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

3439 21 VĒSTNIEKA PALĪGS

1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1123 17 VĒSTNIEKS

2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS

2443 10 Medicīnas VĒSTURNIEKS

2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS

2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2443 02 VĒSTURNIEKS

1142 06 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma VICEPREZIDENTS

1210 17 VICEPREZIDENTS

5123 04 VIESMĪLIS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.6.apakšnodaļā)

1315 08 VIESNĪCNIEKS

7215 05 Kabeļu VIJĒJS

7215 06 Trošu VIJĒJS

2461 14 VIKĀRS

7245 02 Vadu VILCĒJS

7423 05 Koka VIRPOTĀJS

7223 03 VIRPOTĀJS

1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS

3453 04 Kuģa klāja VIRSNIEKS (Valsts robežsardzē)

2482 76 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS

2482 75 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS

3211 23 VIRUSOLOGA PALĪGS

2211 47 VIRUSOLOGS

2452 32 VITRĀŽISTS

5141 10 VIZĀŽISTS

7414 07 VĪNDARIS

2453 12 Operas VOKĀLISTS

3473 16 VOKĀLISTS

7342 04 Iespiedformu VULKANIZĒTĀJS

8231 11 VULKANIZĒTĀJS

Z

7423 03 Koka ZĀĢĒTĀJS

6141 09 ZĀĢĒTĀJS

3476 17 ZELTĪTĀJS

7313 02 ZELTKALIS

5169 02 Jūras krasta ZEMESSARGS

5169 01 ZEMESSARGS

6210 01 ZEMNIEKS

4142 04 Tiesas ZIŅNESIS

9211 02 ZIRGKOPĒJS

6121 18 ZIRGKOPIS

2211 42 ZIVKOPIS

6151 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS (profesijas standarts 4.pielikuma
6.1.apakšnodaļā
)

5152 03 ZĪLNIEKS

4143 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

5132 07 ZOBĀRSTA ASISTENTS

2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS

2222 02 ZOBĀRSTS

2211 46 ZOOLOGS

2211 49 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS

3212 11 ZOOTEHNIĶIS

6153 03 Dziļūdens ZVEJNIEKS

6152 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS

Ž

8131 24 Keramikas izejvielu ŽĀVĒTĀJS

7421 02 Koksnes ŽĀVĒTĀJS

7416 05 Tabakas ŽĀVĒTĀJS

3475 04 ŽOKEJS

3474 09 ŽONGLIERIS

2451 17 ŽURNĀLISTS"

Labklājības ministrs U.Augulis

18.07.2009