Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.5492

Rīgā 2009.gada 16.jūnijā (prot. Nr.131, 166.§)

Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" publiskajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem


 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 25.panta otro un trešo daļu, Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" publiskos pakalpojumus un to izcenojumus.

2. Noteikt, ka par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izmantot Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" rīkoto pasākumu nodrošināšanai, ar pakalpojumu nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai, darbinieku atalgojumam un nodokļu nomaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai.

3. Lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 10.06.2008. lēmumu Nr.3841 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" publiskajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem".

5. Rīgas pašvaldības aģentūra "Mežaparks" ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

 

 

Apstiprināti

ar Rīgas domes 16.06.2009. lēmumu Nr.5492

Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" publiskie pakalpojumi un to izcenojumi

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez PVN, Ls

PVN

21%,

Ls

Vienas vienības cena, ieskaitot PVN, Ls

1.

Objektu iznomāšana

1.1.

Lielā estrāde

1 diena

4000

840

4840

1 diena objekta tehniskajai sagatavošanai un iekārtošanai

2000

420

2420

1.2.

Zaļais teātris

1 diena

200

42

242

1.3.

Lielā pļava

1 diena

128,20

26,92

155,12

1.4.

Angārs

1 diena

167,85

35,25

203,10

1.5.

Kartinga laukums

1 diena

122,35

25,69

148,04

1.6.

Lielās estrādes ēkas foajē

1 m2 stundā

0,95

0,20

1,15

2.

Skatītāju solu montāža un demontāža

1 cilvēkstunda

5

1,05

6,05

3.

Transportlīdzekļa iebraukšanas un stāvēšanas kultūras un atpūtas zonā "Mežaparks" atļaujas izgatavošana

1 gab.

1,24

0,26

1,50

4.

Rododendra stādīšana

1 gab.

26,46

5,56

32,02

Rīgas pašvaldības aģentūras "Mežaparks" direktora vietniece I.Albova

16.07.2009