Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.511

Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.37 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138.nr.; 2005, 23.nr.; 2006, 58., 208.nr.; 2007, 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajam, ja:

3.1. studējošais ir invalīds, bārenis vai palicis bez vecāku gādības;

3.2. stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība (turpmāk - ģimene), ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

3.3. studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;

3.4. studējošā ģimenē ir bērni.";

1.2. papildināt noteikumus ar 9.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"9.3. dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.";

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja, ņemot vērā studējošo skaitu, kas pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, stipendijām nepieciešamais līdzekļu apmērs pārsniedz izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļu apmēru, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju piešķir atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajā secībā minētajiem kritērijiem.";

1.4. papildināt noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.";

1.5. aizstāt 21.punktā skaitli "20" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 10".

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

10.07.2009