Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 3.punktu.

2. Izslēgt 6.panta 8.punktu.

3. Izslēgt 10.panta trešajā daļā vārdus "postpenitenciārās palīdzības un".

4. Izslēgt 14.pantu.

5. Izslēgt 17.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 1.punktu.

6. Izslēgt 18.pantu.

7. Izslēgt 26.panta 6.punktu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 6.panta 5.punktā noteikto funkciju Valsts probācijas dienests neīsteno no 2009.gada jūnija grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" spēkā stāšanās dienas līdz 2012.gada 31.decembrim.

4. Valsts probācijas dienests to personu uzvedības kontroli, par kurām līdz 2009.gada jūnija grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" spēkā stāšanas dienai pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, turpina un pabeidz šajā lēmumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Valsts probācijas dienests šā likuma 17.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto neīsteno no 2009.gada jūnija grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" spēkā stāšanās dienas līdz 2012.gada 31.decembrim.

6. Līgumi par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu, kurus Valsts probācijas dienests noslēdzis ar probācijas klientiem, izbeidzami līdz 2009.gada 1.augustam.

7. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienests šā likuma 15.pantā paredzēto izvērtēšanas ziņojumu pēc tiesas vai prokurora pieprasījuma sniedz par personām, kuras apsūdzētas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret dzimumneaizskaramību un tikumību, kā arī par apsūdzētajiem, kuri noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgi."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009