Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja par bezdarbnieku pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā iemaksas bezdarba gadījumam par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Bezdarbniekam, par kuru pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas, vai bija jāveic mazāk nekā deviņus mēnešus, ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja attiecīgajā periodā viņš ir piederējis pie vienas no šādām personu kategorijām:".

2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "sešu" ar skaitli "12";

aizstāt otrajā daļā vārdu "sešu" ar skaitli "12";

aizstāt sestajā daļā vārdu "sešu" ar skaitli "12".

3. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bezdarbnieka pabalsta izmaksu pārtrauc, ja:

1) persona zaudē bezdarbnieka statusu;

2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, konstatē, ka persona nepamatoti saņem bezdarbnieka pabalstu, jo pabalsta saņemšanas laikā šai personai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss;

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra informāciju, konstatē, ka pabalsta saņēmējs ir miris."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim:

1) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 19 gadiem (ieskaitot) kopējais bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši;

2) bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) izmaksā šādā apmērā:

a) pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā,

b) nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c) pēdējos piecus mēnešus - 45 lati mēnesī;

3) bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) izmaksā šādā apmērā:

a) pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā,

b) nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c) turpmākos divus mēnešus - 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

d) pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī.

13. Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuram bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2009.gada 30.jūnijam un tā izmaksa turpinās pēc 2009.gada 1.jūlija, bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu pagarina līdz deviņiem mēnešiem, ņemot vērā 12 mēnešu periodā pirms 2009.gada 1.jūlija piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu, un atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksā saskaņā ar šo pārejas noteikumu 12.punkta 2. un 3.apakšpunktā noteikto.

14. Grozījumi šā likuma 8.panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā attiecībā uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas perioda izmaiņām no sešiem uz 12 mēnešiem stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009