Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.606

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 50.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 189.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.punktā vārdu "pakļautībā" ar vārdu "pārraudzībā";

1.2. papildināt 2.punktu aiz vārdiem "vides aizsardzības" ar vārdiem "radiācijas drošības un kodoldrošības";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"3.3. radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli.";

1.4. aizstāt 4.1.apakšpunktā vārdus "ķīmiskajiem produktiem" ar vārdiem "maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību";

1.5. papildināt 4.2.apakšpunktu aiz vārdiem "vides aizsardzību" ar vārdiem "un radiācijas drošību un kodoldrošību";

1.6. papildināt noteikumus ar 4.5. un 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. organizē gaisa monitoringu un virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros;

4.6. organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju.";

1.7. papildināt noteikumus ar 6.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"6.4. Radiācijas drošības centrs.";

1.8. papildināt 9.1.apakšpunktu aiz vārda "struktūrvienību" ar vārdiem "un Radiācijas drošības centra";

1.9. papildināt 12.punktu aiz vārdiem "pārvaldes darbu" ar vārdiem "Radiācijas drošības centra darbu";

1.10. izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, izņemot lēmumus un faktisko rīcību vides un radiācijas drošības kontroles jautājumos, var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Dienesta amatpersonu izdotos lēmumus un faktisko rīcību vides un radiācijas drošības kontroles jautājumos var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu dienesta ģenerāldirektoram. Dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009