Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.625

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44  70.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 182.nr.; 2008, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.2., 4.6. un 4.7.apakšpunktu.

2. Papildināt noteikumus aiz 43.punkta ar nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Projekta īstenošanas nosacījumi".

3. Izteikt 45., 46., 47. un 48.punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 44.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas: telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šī izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

46. Šo noteikumu 44.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

46.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šī izmaksu apakšpozīcija nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

46.2. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un metodiskās bāzes pilnveidošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kancelejas preču izmaksas;

46.3. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

46.4. uzņēmuma līguma izmaksas personāla attīstības plānu īstenošanai un darba metožu pilnveidošanai, tai skaitā pieredzes apmaiņai, metodisko materiālu izstrādei un izdošanai, iegādei un uzlabošanai;

46.5. iekšzemes un ārvalstu komandējumu izmaksas, tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi, atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakš­punktam un 55.punktam;

46.6. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

47. Šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

48. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas."

4. Izteikt pielikuma 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajā aktā par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitātes "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" īstenošanu norādītajiem:

Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

1.

Apmācīto darbinieku skaits
(vidēji gadā)

Kopā -

Rīgas plānošanas reģionā -

Vidzemes plānošanas reģionā -

Kurzemes plānošanas reģionā -

Zemgales plānošanas reģionā -

Latgales plānošanas reģionā -

2.

Ieviestas jaunas metodikas karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanai

  

  

3.

Īstenoti mārketinga komunikācijas pasākumi (gadā)

  

  

4.

Īstenoti pasākumi, kas veicina sadarbības partnerību ar pašvaldībām un darba devējiem (vidēji gadā)

  

 

 

 

"

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 30.jūniju.

01.07.2009