Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.588

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44  10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 ''Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 79.panta otro daļu un 82.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 14.panta 4.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kār­tība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredīt­iestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97., 106.nr.; 2002, 64.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 157.nr.; 2006, 18., 176.nr.; 2008, 34.nr.; 2009, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Studiju fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Studiju un zinātnes administrācija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Galvinieks, kurš atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajiem nosa­cījumiem, var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.

15.2 Kredītiestāde var pieprasīt galvinieka nomaiņu, ja galvinieka mēneša ienākumi trīs mēnešus pēc kārtas ir mazāki par valstī noteikto minimālo mēneš­algu. Ja divu mēnešu laikā pēc kredītiestādes pieprasījuma netiek nomainīts galvinieks, kredītiestāde ir tiesīga apturēt kredītu izmaksu.";

1.3. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Kredītiestāde ir tiesīga atteikt kredītu, ja, novērtējot galvinieka atbil­stību šo noteikumu 15. un 15.1 punktā minētajiem nosacījumiem vai novērtējot nekustamo īpašumu vai vērtspapīru ķīlu, kredītiestāde konstatē, ka piepra­sītajam kredītam kredīta nodrošinājums nav pietiekams. Kredītiestāde ir tiesīga atteikt kredītu, ja galviniekam ir izveidojies kredīta atmaksas parāds. Lēmumu par kredīta nodrošinājuma akceptēšanu pieņem kredītiestāde. Kredītiestāde noslēdz ar galvinieku galvojuma līgumu, ar ķīlas devēju - ķīlas līgumu.";

1.4. aizstāt 35.punktā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju fondā (turpmāk - Studiju fonds)" ar vārdiem "Studiju un zinātnes administrācijā";

1.5. aizstāt 41.punktā vārdus ''Studiju fonds ir iesniedzis'' ar vārdiem ''Studiju un zinātnes administrācija ir iesniegusi'';

1.6. izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Kredītiestāde reizi mēnesī iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā informāciju par kredīta ņēmējiem, kuri pēdējo sešu mēnešu laikā nav veikuši regulārus kredīta un kredīta procentu maksājumus."

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009