Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. jūlijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 50.panta trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 12.panta sesto daļu un likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 18.panta septītās daļas 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 39.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.punktu aiz vārdiem "ekspeditora pakalpojumu sniegšana" ar vārdiem "vai manevru darbu veikšana dzelzceļa pārvadājumos".

2. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. komersantiem, kuru pārvadājumu apjoms nepārsniedz 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk - ADR noteikumi) un 1980.gada 9.maija konvencijas "Par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem" (COTIF) ar 1999.gada 3.jūnija protokolu noteiktās redakcijas C papildinājuma "Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi" (RID) pielikuma "Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi" (turpmāk - RID noteikumi) 1.1.3.6. un 1.7.1.4.apakšpunktā, kā arī 3.3., 3.4. un 3.5.nodaļā atsevišķai transporta vienībai noteikto kravas apjomu."

3. Aizstāt 13.punktā vārdus "Satiksmes ministrijā" ar vārdiem "Auto­transporta inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem)".

4. Papildināt 19.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā gadījumā šo noteikumu 42.2.apakš-punktā minētais situācijas analīzes uzdevums nav jākārto."

5. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju var iegūt persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijas Republikā."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem."

7. Papildināt 1.pielikumu ar 1.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"1.9. Manevru darbu veikšana RUUT.JPG (688 bytes)"

8. Papildināt 1.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "paziņojuma sastādīšanas datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

9. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

PIE-KN540_PAGE_1.JPG (98953 bytes)

PIE-KN540_PAGE_2.JPG (110353 bytes)

PIE-KN540_PAGE_3.JPG (127820 bytes)

PIE-KN540_PAGE_4.JPG (122975 bytes)

PIE-KN540_PAGE_5.JPG (84472 bytes)

PIE-KN540_PAGE_6.JPG (36664 bytes)

10. Aizstāt 3.pielikuma 7.punktā vārdus "Kravas drošība" ar vārdiem "Kravas stiprināšana".

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 27.jūniju.

27.06.2009