Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts vides dienests";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

3. 10.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "Valsts vides dienesta";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "Valsts vides dienesta";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Par ogļūdeņražu ieguvi maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

5. 14.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai" ar vārdiem "valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) apturēt vai ierobežot zemes dzīļu izmantošanu, ja atklājas zinātnei, kultūrai un vides aizsardzībai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi objekti, kā arī nekavējoties ziņot par atklājumu atļaujas vai licences izsniedzējam, ja nepieciešams - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Ja turpmāka zemes dzīļu izmantošana apdraud vai bojā šos objektus, zemes dzīļu izmantošana jāpārtrauc."

6. 16.panta ceturtajā daļā:

izslēgt 1. un 2.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārtraukta šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos ar pašvaldības vai Valsts vides dienesta lēmumu."

7. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

8. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Valsts ģeoloģijas fonds ir valsts īpašums. Valsts ģeoloģijas fondā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 7.augustam izdod šā likuma 10.panta divpadsmitajā daļā minētos noteikumus.

13. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.martam izdod šā likuma 23.panta 3.1 daļā minētos noteikumus.

14. Grozījumi šā likuma 4.panta trešajā un piektajā daļā, 5.panta pirmajā daļā, 10.panta pirmajā un vienpadsmitajā daļā, 11.panta otrajā daļā, 14.panta 4. un 10.punktā, 16.panta ceturtajā daļā, 17.panta otrajā daļā un 23.panta otrajā daļā par kompetentās institūcijas maiņu stājas spēkā 2009.gada 1.augustā."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009