Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 7., 13.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 10.punktā vārdus "valsts vai".

2. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6., 7. un 8.punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem uzdevumiem Ekonomikas ministrija uztur būvkomersantu reģistru. Būvkomersantu reģistra uzturēšanu, būvkomersantu reģistrāciju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu var deleģēt atvasinātām publiskām personām, kā arī privātpersonām."

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdus "29.panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "30.panta astotajā daļā".

4. Izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atcelt būvvalde vai vietējās pašvaldības dome, ja pasūtītājs vai būvētājs neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas ir ilgāks par gadu."

5. 29.pantā:

izslēgt pirmo un otro daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "valsts un".

6. Papildināt 30.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Būvniecības, arī vides pieejamības, kontroles tiesību iegūšanas un anulēšanas kārtību un prasības personām, kuras vēlas kļūt par būvinspektoriem, kā arī būvinspektoru tiesības, pienākumus un profesionālās darbības uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Izslēgt 30.1 panta otro daļu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Šā likuma 29.panta trešā daļa zaudē spēku 2009.gada 1.oktobrī."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009