Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.; 2007, 3., 8.nr.; 2008, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "iegūti" ar vārdu "apstrādāti";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu."

2. Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja pārzinis nepilda šajā likumā noteiktos pienākumus, datu subjektam ir tiesības apstrīdēt Datu valsts inspekcijā pārziņa atteikumu sniegt šā likuma 15.pantā minēto informāciju vai veikt šā likuma 16.pantā minētās darbības, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka pārzinis atsakās pildīt vai nepilda tam ar likumu noteiktos pienākumus."

3. 21.pantā:

papildināt otro daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) ja personas datu apstrādi veic saskaņā ar šā likuma 7.panta 1., 2.punktu vai 13.1 pantu;

8) to veic zinātnisku, statistisku un ģenealoģisku pētījumu vajadzībām.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrajā daļā minētos izņēmumus nepiemēro, ja:

1) personas datus paredzēts nodot uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

2) personas datus paredzēts apstrādāt saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumiem, personāla atlasi vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, izlozēm vai loterijām;

3) veic informācijas par personas veselību apstrādi;

4) personas datu apstrāde attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās."

4. Izslēgt 21.1 panta ceturtās daļas otro teikumu.

5. Izslēgt 21.2 panta pirmās daļas otro teikumu.

6. 26.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prasības audita atzinumam nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

7. Izslēgt 29.panta trešās daļas 6.punktu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Datu valsts inspekcija līdz 2010.gada 31.decembrim izslēdz no personas datu apstrādes reģistra tās reģistrētās personas datu apstrādes, kuru reģistrāciju šis likums neparedz."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009